KÁC TIN KHÁC


Ngă̒i 25/2/2024, tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 1.863 thănh niên lêênh khả ti nhâ̭p ngṷ

Thư̭c hḙ̂in kôông tác twiến cho̭n, hôốc kôông zân nhâ̭p ngṷ, năm 2024, tính hwa̒ Bi̒nh ản zaw 1.863 tlí tiêw. Tloong di̭, 1.600 kôông zân nhâ̭p ngṷ paw ta̒n kác dơn bi̭ kuố Bô̭ Kuốc foo̒ng (tăng 100 tlí tiêw xo pơ̭i năm 2023) kôô̒ng 263 kôông zân nhâ̭p ngṷ paw ta̒n dơn bi̭ thuô̭c Bô̭ Kôông an (tăng 27 tlí tiêw xo pơ̭i năm 2023).

Hwiḙ̂n Kim Bôi: Hal eenh ủn té tôi kôô̒ng biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ

Tloong dơ̭t twiến kwân năm 2024, hal eenh ủn té tôi Kwắch Chỉ Báw pơ̭i kwắch Xwân Bắc, TN 2005 ớ xỏm Dô̒i 2, xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) kôô̒ng biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ. Khát khaw kôổng hiển la̒ ngiḙ̂ bṷ thiêng liêng pơ̭i Tố kuốc kuố hal eenh ủn la̒ gương lảng tloong kôông tác twiến kwân kuố hwiḙ̂n Kim Bôi năm năi.

Ngát hương ta̒n diến hi̒nh thi duô iêw nước

Di̭ la̒ ta̒n tâ̭p thế, kả nhân, hô̭ za di̒nh tiêw biếw, diến hi̒nh tloong kôông tác, law dôô̭ng xán xwất pơ̭i tloong kuô̭c khôổng tơ̒i thươ̒ng. Tinh thâ̒n, ỉ thức tlắch nhiḙ̂m, ta̒n wiḙ̂c la̒ kôô̒ng pơ̭i ta̒n kôổng hiển kóp fâ̒n xâi zư̭ng nê̒n táng da̭w dức thôốch tḙp, kỏ tác zṷng zảw zṷc, nêw gương, lan twá pơ̭i chwiê̒n kám hửng tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.