Bể ma̭c zái Bô di̭ch boỏng chwiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 16/9, ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn, Xớ VH,TT&ZL kôô̒ng pơ̭i WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố tlức bể ma̭c zái Bô di̭ch boỏng chwiê̒n tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023.

Niê̒m hi voo̭ng mởi kuố môn vo̭ Karate

(HBDT) - Bớ đa̒w năm 2023 dêểnh chi̒ ni̒, ó chí riêng Karate thă̒nh tích kaw ma̒ ká foong tla̒w dê̒w da̭t ản nhê̒w thee̒nh kôông. Kết kwá rỉ dang vớ tha niê̒m hi voo̭ng mởi cho Karate Hwa̒ Bi̒nh.

Hwa̒ Bi̒nh dwa̭t 3 hwi tlương dôô̒ng ớ Zái bô di̭ch kác kâw la̭c bô̭ Karate kuốc za lâ̒n thử XXIII

(HBDT) - Ớ thă̒nh fổ Buôn Ma Thuô̭t (Dắk Lắk), Kṷc Thế zṷc thế thaw fổi hơ̭p pơ̭i Xớ Văn hwả, Thế thaw &Zu li̭ch tính Dắk Lắk bươ̒ tố tlức Zái bô di̭ch ta̒n kác kâw la̭c bô̭ Karate kuốc za lâ̒n thử XXIII, năm 2023.

Xa̭ Ngoo̭c Lâw tấi mă̭nh foong tla̒w thế zṷc thế thaw

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) xa̭ Ngoo̭c Lâw (La̭c Xơn) ản kwan tâm tấi mă̭nh, da̭t ản tư̒ thă̒nh tích, kóp fâ̒n nơng kaw khức khwé tinh thâ̒n cho mo̭l zân.

Chị Lê Thi̭ Kiê̒w - ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho thế thaw

(HBDT) - Kỏ niê̒m dam mê kôô̒ng thế thaw bớ rét, xuốt nhưửng năm wa, chi̭ Lê Thi̭ Kiê̒w, xỏm Dôô̒ng Fủ, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn) ză̒nh tlo̭n tâm hwiết cho xơ̭ fát chiến kuố foong tla̒w thế zuṷc, thế thaw (TZTT)

Hwa̒ Bi̒nh zee̒nh ản 3 hwi tlương dôô̒ng ớ Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023

(HBDT) - Ớ thă̒nh fổ Da̒ Nă̭ng bươ̒ ziḙ̂n tha Zái bô di̭ch kứ ta̭ tlé kuốc za năm 2023. Zái dẩw thu hút khânh 180 bâ̭n dôô̭ng biên têểnh pớ 27 tính, thă̒nh, ngă̒nh tloong ká nước. Ta̒n kác bâ̭n dôô̭ng biên cheenh ta̒i ớ 10 nô̭i zung ôông tưở (ta̒n ha̭ng kân 55kg, 61kg, 67kg, 73kg, 81kg, 89kg, 96kg, 102kg, 109kg, trên 109kg) kôô̒ng pơ̭i 10 nô̭i zung ỉ pả (ta̒n ha̭ng kân 45kg, 49kg, 55kg, 59kg, 64kg, 71kg, 76kg, 81kg, 87kg, trên 87kg).

Xa̭ Ngoo̭c Xơn xôi nối foong tka̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Chúc, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Ngo̭c Xơn (La̭c Xơn) cho mắt: Foong tla̒w To̒n zân do̒n kết xâi zưư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH) ớ diḙ̂ fương da̒ gẳn kêt nhê̒w kuô̭c vâ̭n dôô̭ng, fát hwi vai tlo̒ chí da̭w, tố chức hwa̭t dôô̭ng kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác dwa̒n thế va̒ tỉnh tư̭ kwán kuố ngươ̒i zân tloong kôô̭ng dôô̒ng.

Kải pui pớ tloong foong tla̒w thế zṷc thế thaw ớ xa̭ bu̒ng kaw Ngố Luông

(HBDT) - Ngố Luông la̒ xa̭ bu̒ng kaw kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Ta̒n năm kwa, kôô̒ng pơ̭i tâ̭p tlung lă̭nh da̭w fát tliến kinh tể, kấp wí, tlỉnh kwiê̒n xa̭ kwan tâm chăm lo tơ̒I khôổng văn hwả, ti̒nh thâ̒n cho Nhân zân. Kôô̒ng pơ̭i wiḙ̂c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp, foong tla̒w thế zṷc thế thaw (TZTT) kwâ̒n tlủng kuố xa̭ lan tha hôô̭ng tlô̭m hết, fát tliến ká piê̒l hôô̭ng pơ̭i kế ká piê̒l khu.

Zái bô di̭ch tấi kâ̭i, kẻw ko kuốc za năm 2023: Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh 2 hwi tlương wa̒ng

(HBDT) - Pớ ngă̒i 4 - 22/4, ớ nha̒ thi dẩw Thế zṷc thế thaw thi̭ xa̭ Kướ Lo̒ (Ngḙ̂ An), Tôống kṷc Thế zṷc thế thaw, Xớ VH,TT&ZL Ngḙ̂ An, WBNZ thi̭ xa̭ Kướ Lo̒ fổi hơ̭p tố tlức Zái bô di̭ch tấi kâ̭i kuốc za lâ̒n thử XVII kôô̒ng pơ̭i Zái bô di̭ch kẻw ko kuốc za lâ̒n thử XI năm 2023. Ni la̒ zái dẩw nă̒m tloong hḙ̂ thôổng thi dẩw kuốc za ản tố tlức ha̒ng năm.

Kâw la̭c bô̭ kố dôô̭ng biên boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh: Dam mê, dôô̒ng hă̒nh pơ̭i tiếp lướ

(HBDT) - Hal tlâ̭n dẩw tlêênh xân nha̒ kuố Kâw la̭c bô̭ (KLB) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh (Hwa̒ Bi̒nh FC) ớ Zái boỏng tả Ha̭ng Nhất kuốc za năm 2023m pên keḙnh tinh thâ̒n thi dẩw hết mêê̒nh kuố ta̒n kác kâ̒w thú, kải gâi ẩn tươ̭ng tloong mô̭i tlâ̭n dẩw ko̒n la̒ xư̭ kố bṷ kuô̒ng nhiḙ̂t mé i tâ̒i văn minh, thân thiḙ̂n kuố ta̒n kác kố dôô̭ng biên (KDB), mo̭l hâm mô̭ (MHM) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh. Tloong di̭ nối bâ̭t nhất fái kế têểnh KLB CDB boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh.

Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.

Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i hwiḙ̂n Mai Châw năm 2023

(HBDT) - Hwiḙ̂n Mai Châw bươ̒ tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i”, Ngă̒i chă̭l Olympic "bi̒ khức khwé twa̒n zân” kôô̒ng pơ̭i Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i năm 2023.

Hwa̒ Bi̒nh FC khă̭n kha̒ng cho Zái boỏng tả ha̭ng nhất kuốc za 2023

(HBDT) - Ản thă̒nh lâ̭p khảng 3/2021, kôô̒ng pơ̭i xư̭ hwiển lwiḙ̂n kuố hwẩn lwiḙ̂n biên (HLB) Tlâ̒n Kuốc Bươ̭ng kôô̒ng pơ̭i tư̒ kâ̒w thú têểnh pớ ta̒n kác tlung tâm da̒w ta̭w boỏng tả wi tỉn tlêênh ká nước, khăw khânh 2 năm thă̒nh lâ̭p, kâw la̭c bô̭ (KLB) boỏng tả Hwa̒ Bi̒nh (Hwa̒ Bi̒nh FC) i ta̒ ză̒nh ản môô̭ch xổ thă̒nh tích tảng tư̭ ha̒w, nối bâ̭t la̒ ză̒nh kwiê̒n thăng ha̭ng ớ Zái boỏng tả ha̭ng nhất kuốc za (ZBDHNKZ) 2023.