Ti̒nh hi̒nh bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (ATZT) liên kwan têểnh lưở hoo̭c xinh ziḙ̂n biển fức ta̭p, ta̒ xắi tha ta̒n bṷ tai na̭n ngiêm tloo̭ng liên kwan têểnh thănh thiểw niên (TTN), tảng kế la̒ xắi tha tư̒ TTN, hoo̭c xinh tṷ tâ̭p foỏng nhănh, la̭ng leéch, teẻnh woo̭ng, hú ga, nḙt bô… la̒ ngwi hiếm cho ká lư̭c lươ̭ng tlức năng kôô̒ng mo̭l tham za zaw thôông. Ta̒n kác ngă̒nh tlức năng kuố tính tang tăng kươ̒ng tê̒w kôô̒ng ha̒ tliến khai ta̒n zái fáp kấp bắch foo̒ng ngươ̒ tai na̭n zaw thôông (TNZT) liên kwan têểnh hoo̭c xinh.

Tô̭l mă̭t mo̭l wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ tham za foo̒ng, chẩng ma twỉ

30/11, Kṷc Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ (Bô̭ Kâng an), Kôông an tính fổi hơ̭p tê̒w pơ̭i hwiḙ̂n Mai Châw tố tlức hô̭i ngi̭ tô̭l mă̭t, twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ tham za foo̒ng, chẩng ma twỉ. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lă̭nh da̭w Kṷc Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ, Kâng an tính, hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i 48 mo̭l kỏ wi tỉn tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Mai Châw.

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ lỉ ngiêm ti̒nh tla̭ng thănh, thiểw niên vi fa̭m zaw thôông

Thơ̒i zan khânh ni tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c ti̒nh tla̭ng thănh, thiểw niên nhất la̒ hoo̭c xinh vi fa̭m fáp lwâ̭t wê̒l châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông (CTATZT) dang ziḙ̂n tha fức ta̭p. Tloong rỉ fố biển nhất la̒ hă̒nh vi tṷ tâ̭p, duô xe, la̭ng lắch, di woong, za̒n ha̒ng ngang, foỏng leenh, vươ̭t ấw, chăng chấp hă̒nh tỉn hiḙ̂w de̒n zaw thôông, diê̒w khiến fương tiḙ̂n khi̒ chươ dú thuối, chăng kỏ zẩi fép lải xe… gâi bưức xuúc tloong nhân zân, tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ tai na̭n zaw thôông. Tlước ti̒nh tla̭ng rỉ, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c fổi hơ̭p kuu̒ng kác nha̒ tlươ̒ng va̒ kác xa̭, thi̭ chẩn ki̭p thơ̒i tiên chiê̒n dêểnh hoo̭c xinh, kwa rỉ la̒ thăi dối nhâ̭n thức tloong wiḙ̂c chấp hă̒nh fáp lwâ̭t zaw thôông.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc ớ hwiḙ̂n La̭c Thwí

Thơ̒i zan kwa, Ban Chí da̭w foo̒ng, chẩng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i pơ̭i xâi zư̭ng foong tla̒w Ká thắi zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (ANTK) hwiḙ̂n La̭c Thwí i ta̒ tliến khai tư̒ zái fáp tích kư̭c, xảng ta̭w, kóp fâ̒n lan twá khu hôô̭ng têểnh kác kấp, ngă̒nh, tố tlức dwa̒n thế, hwi dôô̭ng ản kho̭m mo̭l zân tham za foo̒ng ngươ̒, dẩw tlănh, tổ zác thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ fương.

Hḙ̂ thôổng “mă̭t thâ̒n” zảm xát châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

Kác hi̒nh ắnh, kác lô̭i vi fa̭m ản hiḙ̂n lêênh ro̭ nét, rḙ̂ ra̒ng chwi xwất thôông tin, biến kiếm xwát fương tiḙ̂n, nhâ̭n ziḙ̂n ngươ̒i diê̒w khiến fương tiḙ̂n… cho thẩi xư̭ tiḙ̂n ích kuố xwiḙ̂c xứ zuṷng camera baw k wiḙ̂c dám báw châ̭t tư̭ an ta̒n zaw thôông (CTATZT) nỏi chung.

21 năm tu̒ cho 2 bi̭ kảw fa̭m thô̭i muô paảnh, tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ

Ngă̒i 21/11, Twa̒ ản Nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ tli̒nh tư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw kuố ta̒n bi̭ kảw Bu̒i Thă̒nh Nam (TN 1979) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn (TN 1974) tê̒w tlủ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, bi̭ TANZ thă̒nh fổ zoong tha xét xứ pơ̭i twiên fa̭t ản tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” pơ̭i thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép ma twỉ”.

Khát boo̭ng kôổng hiển kwa ta̒n lả dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ

Tư̒ diḙ̂ fương tang la̒ ta̒n pước twiến khức khwé kấp xa̭ pơ̭i khảm ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kấp hwiḙ̂n năm 2024. Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n xung kích kuố thuối tlé, tư̒ thănh niên i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ, khă̭n kha̒ng lêênh dươ̒ng too̒ng kwân. Mô̭i mo̒ lả dơn zoong thew tinh thâ̒n, tlắch nhiḙ̂m kuố thănh niên pơ̭i moong hảw ản kóp môô̭ch fâ̒n kôông khức paw kôông kuô̭c xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc.

Pớ bṷ pắt zư̭ 8 dổi tươ̭ng wê̒l hă̒nh bi “Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng” ớ La̭c Xơn: Ba̒i hoo̭c tắt zả cho thải dô̭, hă̒nh bi koi thươ̒ng fáp lwâ̭t

Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.

Chiển xi̭ Kôông an tlé mưw chỉ, zuủng kám

(HBDT) – Dâ̒w năm 2023, Châ̒n Mă̭nh Dưức xuung foong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ tloong Kôông an nhân zân. Tloong môi tlươ̒ng kwân ngṷ nhê̒w áp lưư̭c, chắch nhiḙ̂m, binh nhất Châ̒n Dưức Mă̭nh luôn thế hiḙ̂n xư̭ kâ̒w thi̭, tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, tích kưư̭c ngiên kửw, hoo̭c hói dôô̒ng dô̭i, bước dâ̒w da̒ kỏ nhưửng doỏng kóp kwan tloo̭ng baw kôông wiḙ̂c chuung kuố dơn vi̭. Dă̭c biḙ̂t tloong kuô̭c chiển chôổng "ză̭c kúi” mởi ni, eenh zuủng kám law baw dảm chẳl zái kửw ngươ̒i zân bi̭ vắc kḙt, dớ la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp tloong loo̒ng nhân zân.

Muô paảnh, xứ zṷng dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ - chăng tí ỉ mắi ớ bưởng woo̒ng law lỉ

(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…

Ngwi hiếm pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chuô tú diê̒w kiḙ̂n kâ̒m lải xe

(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…

Kắnh zác tlước ta̒n kác dổi tươ̭ng zá zănh, ma̭w zănh kwân nhân tí lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Bươ̒ kwa, Bô̭ Chí hwi kwân xư̭ tính kỏ kôông văn thôông tin wê̒l wiḙ̂c zấp ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xwất hiḙ̂n môô̭ch khổ dổi tươ̭ng lơ̭i zṷng hi̒nh ắnh xi̭ kwan, kwân nhân chwiên ngiḙ̂p kuố Kwân dô̭i tí ma̭w zănh, zá zănh la̒ kwân nhân kuố Ban Chí hwi kwân xư̭ ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tí thư̭c hiḙ̂n hă̒nh bi lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán.

Teẻnh thẳn thô̭i fa̭m “tỉn zṷng den”, zám nguô̒n fát xinh thô̭i fa̭m

(HBDT) - Xác di̭nh hă̒nh bi cho wăl nă̭ng la̭i tloong zaw zi̭ch zân xư̭ la̒ thô̭i fa̭m nguô̒n, la̒ fát xinh ta̒n kác lwa̭i thô̭i fa̭m pơ̭i hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t khác ắnh hướng têểnh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT), an twa̒n xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung teẻnh thẳn paw thô̭i fa̭m ni̒. Pớ di̭ poóc gơ̭, la̒ ho̭ tư̒ dươ̒ng zâi, dổi tươ̭ng fa̭m thô̭i, ản mo̭l zân dôô̒ng ti̒nh, hướng ửng.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm ta̒n kác biḙ̂n fáp foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl pơ̭i kửw hô̭ kửw na̭n tlêênh diḙ̂ pa̒n tính

(HBDT) - Chú ti̭ch WBNZ tính bươ̒ ban hă̒nh Văn bán xổ 1648/UBND-NVK, ngă̒i 21/9/2023 tliến khai Kôông diḙ̂n kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l chí da̭w tăng kươ̒ng kôông tác foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl pơ̭i kửw na̭n kửw hô̭ (FCCC&KNKH) tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh. Thư̭c hiḙ̂n Kôông diḙ̂n xổ 796/CĐ-TTg, ngă̒i 13/9/2023 kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l bṷ chẳl nha̒ zân ớ ngo̭ 29/70 fổ Khương Ha̭, kwâ̭n Thănh Xwân (Ha̒ Nô̭i) kôô̒ng pơ̭i Kôông diḙ̂n xổ 825/CĐ/TTg, ngă̒i 15/9/2023 kuố Thú tưởng Chỉnh fú tliếnk hai thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Tôống Bỉ thư Ngwiḙ̂n Fủ Tloo̭ng wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác FCCC.

Thẳm ti̒nh kwân zân

(HBDT) - Dỏn tâ̒n tôi tloong "ngôi nha̒ bô̭ dô̭i", kải Bu̒i Thi̭ Hwiê̒n, xỏm Dôm Thươ̭ng, xa̭ Di̭nh Kư (La̭c Xơn) fẩn khới chiê xé: Za di̒nh tôi thuô̭c ziḙ̂n khỏ khăn kuố xỏm. Ủn dưở tôi la̒ liḙ̂t xi̭, tôi la̒ ngươ̒i tlư̭c tiếp thơ̒ kuủng. Zo kinh tể khỏ khăn, za di̒nh tôi thơ̒ kr ủn dưở tloong ngôi nha̒ thuổng kấp. Cho rêênh khi̒ ản kác chủ bô̭ dô̭i hổ chơ̭, xâi tă̭ng cho nha̒ mởi, tôi rất ha̭nh fuúc va̒ mắt ơn. Chí khâw 3 khảng xâi zưư̭ng, nha̒ mởi da̒ hwa̒n thă̒nh. Kuô̭c khôổng za di̒nh tôi nnhơ bước la̭i môô̭ch tlang mởi.

Mo̭l kỏ wi tỉn tâm hwiết xâi zư̭ng diḙ̂ pa̒n bu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ chăng kỏ ma twỉ

(HBDT) - La̒ mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ pa̒n xỏm Thung Mă̭n, xa̭ Hang Kiê (Mai Châw), ôông Xu̒ng A Zêểnh toỏng bai tlo̒ kwan tloo̭ng tloong twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, khwiển khích mo̭l zân la̒ tốt ta̒n kác tlú tlương, ngi̭ kwiết kuố Dáng, tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước. Tảng kế, ôông ản dôô̒ng ba̒w Môông kám fṷc tloong wiḙ̂c bâ̭n dôô̭ng mo̭l zân fả tá chăng lôông kâl thuốc fiḙ̂n, mo̭l ngiḙ̂n tư̭ zác kai ngiḙ̂n kôô̒ng pơ̭i dổi tươ̭ng tlwi na̭ tha dâ̒w thủ, kwa di̭ kóp fâ̒n xâi zư̭ng diḙ̂ pa̒n chăng ma twỉ, dám báw an ninh tlâ̭t tư̭, dwa̒n kết bươn lêênh fát tliến KT-XH kuố diḙ̂ fương.

Bâ̭n dôô̭ng thêm 984 hô̭ kỏ nha̒ ớ bươ̒ la̒ miểng xán xwất, kinh zwănh tlang bi̭ bi̒nh chiḙ̂ chẳl

(HBDT) - Tloong khảng 8/2023, Foo̒ng Kắnh xát foo̒ng chẳl chiḙ̂ chẳl pơ̭i kửw hô̭ kửw na̭n (FCCC&KNKH) dê̒ xwất Kâng an tính tham mưw WBNZ tính ban hă̒nh kể hwă̭ch tố tlức ta̒n hwa̭t dôô̭ng FCCC&KNKH, hướng ửng Ngă̒i ká thắi zân FCCC.

Măng nhức nhổl bẩn na̭n hwí hwa̭i ta̒i xán nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Kwa thôổng kê, psơ năm 2019 têểnh hết khảng 8/2023, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 12 bṷ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ kâl lôông, bâ̭t nuôi kôô̒ng xán fấm nôông ngiḙ̂p. Tloong di̭, năm 2019 xắi tha 4 bṷ, năm 2020 xắi tha 2 bṷ, năm 2021 xắi tha 2 bṷ, năm 2022 xắi tha 1 bṷ, 8 khảng năm 2023 xắi tha 3 bṷ.

Tliḙ̂w tâ̭p, xứ fa̭t 2 thănh niên bôốc dâ̒w xe gẳn mẳi

(HBDT) - Thew Kôông an hwiḙ̂n Kaw Foong, paw ka̭ 10h ngă̒i 27/8, tố kôông tác Dô̭i Kắnh xát zaw thôông - tlâ̭t tư̭, Kâng an hwiḙ̂n la̒ nhiḙ̂m bṷ ớ km 86 + 800, KL6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n khu 2, thi̭ tlẩn Kaw Foong ản dố 2 thănh niên lải xe mô tô thew hưởng thi̭ tlẩn kaw Foong ti thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ hă̒nh bi chăng puông mṷ báw hiếm, zu̒ng khấw tlang che biến xổ pơ̭i lải xe ti pă̒ng môô̭ch peẻnh dổi pơ̭i xe 2 peẻnh tham za zaw thôông. Tố kôông tác tha tỉn hiḙ̂w tlâ̒ng xe tí kiếm tla mé dổi tươ̭ng chăng chấp hă̒nh.

Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) - Ngă̒i 25/8, Kâng an tính tố tlức hô̭i ngi̭ Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ; teẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch xổ 268/KH-CAT, ngă̒i 12/6/2023 pơ̭i tliến khai Kể hwă̭ch kuố Kâng an tính wê̒l kwán lỉ mo̭l ngiḙ̂n, mo̭l xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, zái kwiết diếm tṷ, tṷ diếm fức ta̭p wê̒l ma twỉ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính.

Kắnh zác thú dwa̭n zả zănh kâng an go̭i diḙ̂n thwa̭i lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Kác kơ kwan tlức năng liên tṷc fát ti kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n zả zănh kản bô̭ kâng an tí de zwa̭, lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán (LĐCTX). Mé, i tư̒ mo̭l nhḙl za̭ ká tin "xâ̭p bâ̭i”. Thư̭c tla̭ng ni̒ tiếp tṷc zoỏng lêênh hô̒i chuông kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n kuố thô̭i fa̭m.

“Fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông - kôông pă̒ng, hiḙ̂w kwá kaw

(HBDT) - Pớ khảng 5/2023, "fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông kwa camera ản áp zṷng tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Khăw 3 khảng tliến khai, kắch la̒ ni̒ i ta̒ cho dố hiḙ̂w kwá chăng nhó, nhất la̒ tloong wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức mo̭l tham za zaw thôông.

Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc ớ Kôông ti kố fâ̒n dâ̒w tư fát tliến Ănh Ki̒

(HBDT) - Pân Khuô̭ng 10/8, kôông ti KF Dâ̒w tư fát tliến Ănh Ki̒ tố tlức Ngă̒i hô̭i twa̒n zân zân báw bḙ̂ an ninh tố kuốc năm 2023. Têểnh zư̭ kỏ ta̒n kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, ngwiên Wí biên BCH T.Ư Dáng, ngwiên Bỉ thư Tính wí; Tlâ̒n Dăng Ninh, ngwiên Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, ngwiên Chú ti̭ch HDNZ tính; ta̒n dôô̒ng chỉ wí biên BTB Tính wí; Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; Ngwiḙ̂n Dức Zṷng, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Lương Xơn…

Pắt nhỏm cho wăl la̭i nă̭ng 35 tí dôô̒ng, thu lơ̒i bất tlỉnh 15 tí dôô̒ng

(HBDT) - Ngă̒i 3/8, Foo̒ng Kắnh xát Hi̒nh xư̭, Kâng an tính Hwa̒ Bi̒nh cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ pắt zư̭ nhỏm dổi tươ̭ng cho wăl la̭i nă̭ng kôô̒ng pơ̭i kươ̭ng dwa̭t ta̒i xán ớ TF Hwa̒ Bi̒nh.