CHANG NHẤT

  • Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng bi̭, la̒ nơi khôổng kuố 5 zân tôô̭c eenh ủn: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, Kinh, Thải. Mơ̭i mo̒ zân tôô̭c kỏ nét dôô̭c dảw tluổ wê̒l bán xắc văn hwả, la̒ dêênh ta̒n bán la̒ng bi̒nh iên, thươi thôốch. Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n kỏ ha̒ng tlăm km pơ̒ hô̒ khôông Da̒, tư̒ dáw nối, bản dáw kôô̒ng ta̒n kác vi̭nh pơ̭i kắnh kwan ki̒ thủ. Nơi ni nă̒m tloong kwi hwă̭ch tôống thế fát tliến khu zu li̭ch (KZL) kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030, la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho fát tliến zu li̭ch, tảng kế la̒ fát tliến lwa̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD).

  • Kôô̒ng pơ̭i bê̒ tă̒i li̭ch xứ văn hwả tliê̒n thôổng, ta̒n kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc zấp ni̒ ko̒n lưw zư̭ ản ta̒n zả tli̭ bán xắc văn hwả tluổ nhơ: thiểng pô̭, chư̭ biết, ngư̭ văn zân zan, ngḙ̂ thwâ̭t tli̒nh ziḙ̂n zân zan, tli thức zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng, tlang fṷc zân tôô̭c… Di̭ la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí mo̭l zân zi̒n zư̭, báw tô̒n pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng, xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n, da za̭ng, thu hút zu kheéch tí fát tliến KT-XH diḙ̂ fương.

  • Bước baw muô̒ chả i la̒ thơ̒i diếm khwai xo̭ xa̭ Xơn Thwí (Mai Châw) baw vṷ thu hwă̭ch. Nhưửng năm khâânh ni, xán fấm khwai xo̭ ản kheéch ha̒ng tloong va̒ wa̒i tính tin tướng lươ̭ cho̭n vi̒ chất lươ̭ng hơm, ngon. Năm 2022 khwai xo̭ Xơn Thwí ản Kuṷc Xớ hư̭w chỉ twḙ̂ kấp nhản hiḙ̂w chưửng nhâ̭n "Khwai xo̭ Fuúc Xa̭n”

  • Dớ fát hwi vai tlo̒ kuố Hô̭i Nôông zân (HNZ) kuu̒ng nhơ hô̭i viên nôông zân (HVNZ) tloong thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh Mối xa̭ mô̭ch xán fấm (OCOP), thơ̒i zan kwa, kác kấp HNZ hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ fỏi hơ̭p tố chưức va̒ chiến khai khu, rôô̭ng dêểnh kản bô̭, hô̭i viên wê̒l nhưửng zả tli̭ bớ Chương chi̒nh OCOP zoong la̭i.

  • Kôô̒ng pơ̭i dă̭c tỉnh maách, kỏ tư̒ lwa̭i vitamin pơ̭i khwảng chất, bô̭t kú zâi chăng chí zúp ha̭ thân nhiḙ̂t cho poóc mêê̒nh mo̒ ko̒n kỏ tác zṷng kái thiḙ̂n khức khwé hoo̭ch, hô̭ tlơ̭ zám kân. Xwất fát pớ kôông zṷng kuố tinh bô̭t kú zâi dổi pơ̭i khức khwé pơ̭i kỏ lơ̭i thể wê̒l bu̒ng ngwiên liḙ̂w zô̒i za̒w. HTX liên kết zi̭ch bṷ nôông ngiḙ̂p pơ̭i chể biển tinh bô̭t Nhwâ̭n Tlă̭ch (thôn Dôô̒ng Xḙ, xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch, hwiḙ̂n Lương Xơn) i ta̒ xâi zư̭ng thă̒nh kôông xán fấm tinh bô̭t kú zâi da̭t tiêw chwấn OCOP 3 khaw.

Khảm fả zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Da̒ Bắc

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng bi̭, la̒ nơi khôổng kuố 5 zân tôô̭c eenh ủn: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, Kinh, Thải. Mơ̭i mo̒ zân tôô̭c kỏ nét dôô̭c dảw tluổ wê̒l bán xắc văn hwả, la̒ dêênh ta̒n bán la̒ng bi̒nh iên, thươi thôốch. Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n kỏ ha̒ng tlăm km pơ̒ hô̒ khôông Da̒, tư̒ dáw nối, bản dáw kôô̒ng ta̒n kác vi̭nh pơ̭i kắnh kwan ki̒ thủ. Nơi ni nă̒m tloong kwi hwă̭ch tôống thế fát tliến khu zu li̭ch (KZL) kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030, la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho fát tliến zu li̭ch, tảng kế la̒ fát tliến lwa̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD).

Tô̭l mă̭t, pô̭ meḙnh - zái kwiết bưởng bắc pớ kơ xớ

Thơ̒i zan kwa, kôông tác tô̭l mă̭t, pô̭ meḙnh kuố mo̭l dửng tâ̒w kấp wí, tlỉnh kwiê̒n pơ̭i Nhân zân tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ ti paw nê̒n nếp. Kwa tô̭l mă̭t, pô̭ meḙnh zúp ta̒n kác kấp wí dáng, tlỉnh kwiê̒n nẳm pắt ta̒n bẩn dê̒ nhân zân kwan tâm, bức xúc. Ni i la̒ zi̭p tí mo̭l zân fán ắnh tâm tư, ngwiḙ̂n boo̭ng pơ̭i ta̒n zái fáp zúp cho tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp hwa̒n thă̒nh tốt nhiḙ̂m, kôô̒ng pơ̭i la̒ kânh zảm xát kôô̒ng tư̒ thôông tin kwan tloo̭ng.

Zư̭ hâ̒ng ớ Tân La̭c

Ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Tân La̭c tấi mă̭nh thư̭c hiḙ̂n zaw khwản báw bḙ̂ hâ̒ng (BBH) cho hô̭ za di̒nh. Wiḙ̂c ni̒ chăng chí kóp fâ̒n BBH mo̒ ko̒n zúp cho mo̭l zân, nhất la̒ ớ bu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kỏ thêm nguô̒n thu nhâ̭p tí ốn di̭nh kuô̭c khôổng. Ká thắi hwiḙ̂n kỏ tôống ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 53.000 ha, tloong di̭, hâ̒ng tư̭ nhiên tlêênh 18.300ha, hâ̒ng lôông khânh 7.200 ha, kôô̒ng pơ̭i lôông mởi tí za tăng ziḙ̂n tích hâ̒ng, hwiḙ̂n la̒ tư̒ zái fáp tí kwán lỉ, báw bḙ̂ hâ̒ng.

Văn hwả - Zu li̠ch

Khảm fả zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Da̒ Bắc

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng bi̭, la̒ nơi khôổng kuố 5 zân tôô̭c eenh ủn: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, Kinh, Thải. Mơ̭i mo̒ zân tôô̭c kỏ nét dôô̭c dảw tluổ wê̒l bán xắc văn hwả, la̒ dêênh ta̒n bán la̒ng bi̒nh iên, thươi thôốch. Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n kỏ ha̒ng tlăm km pơ̒ hô̒ khôông Da̒, tư̒ dáw nối, bản dáw kôô̒ng ta̒n kác vi̭nh pơ̭i kắnh kwan ki̒ thủ. Nơi ni nă̒m tloong kwi hwă̭ch tôống thế fát tliến khu zu li̭ch (KZL) kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030, la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho fát tliến zu li̭ch, tảng kế la̒ fát tliến lwa̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD).

Xa̠ hô̠i

Zư̭ hâ̒ng ớ Tân La̭c

Ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Tân La̭c tấi mă̭nh thư̭c hiḙ̂n zaw khwản báw bḙ̂ hâ̒ng (BBH) cho hô̭ za di̒nh. Wiḙ̂c ni̒ chăng chí kóp fâ̒n BBH mo̒ ko̒n zúp cho mo̭l zân, nhất la̒ ớ bu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kỏ thêm nguô̒n thu nhâ̭p tí ốn di̭nh kuô̭c khôổng. Ká thắi hwiḙ̂n kỏ tôống ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 53.000 ha, tloong di̭, hâ̒ng tư̭ nhiên tlêênh 18.300ha, hâ̒ng lôông khânh 7.200 ha, kôô̒ng pơ̭i lôông mởi tí za tăng ziḙ̂n tích hâ̒ng, hwiḙ̂n la̒ tư̒ zái fáp tí kwán lỉ, báw bḙ̂ hâ̒ng.