Tính Hwa̒ Bi̒nh kỏ 28 thỉ xinh da̭t zái tloong ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 - 2023

(HBDT) - Tham zư̭ ki̒ thi cho̭n hoo̭c xinh zói kuốc za THFT năm hoo̭c 2022 – 2023, tính ha kỏ 72 thỉ xinh tham zư̭ ớ 12 bô̭ môn: Twản hoo̭c, Hwả hoo̭c, Xinh hoo̭c, Tin hoo̭c, Bâ̭t lỉ, Ngư̭ văn, Li̭ch xứ, Diḙ̂ lỉ, thiểng Ănh, thiểng Fáp, thiểng Nga, thiểng Tlung. Kết kwá, kỏ 28 thỉ xinh da̭t zái (tăng 5 zái xo pơ̭i ki̒ thi năm hoo̭c 2021 - 2022).

Hwiḙ̂n La̭c Thwí: kwan tâm chiến dối xổ tloong kác hơ̭p tác xa̭

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lác Thwí da̒ thư̭c hiḙ̂n chiến dối 100% zử liḙ̂w kuố kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) lêênh fâ̒n mê̒m hḙ̂ thôổng thôông tin kwuốc za wê̒l dăng kỉ HTX. Kác HTX áp zuṷng kôông ngḙ̂ kaw, xán xwất xán fấm kỏ thương hiḙ̂w nhơ OCOP, hư̭w kơ, GlobalGAP... Dớ thi̒m kiểm va̒ vớ rôô̭ng thi̭ tlươ̒ng tiêw thṷ xán fấm, nhê̒w HTX di dâ̒w tiêw thṷ xán fấm kwa xa̒n thương ma̭i diḙ̂n tứ (TMDT) Voso.vn, Postomart.vn va̒ kác tlang ma̭ng xa̭ hô̭i Facebook, zalo...

Mo̭l ấp ú xâi zư̭ng bu̒ng lôông tháw zươ̭c kwỉ

(HBDT) - Té tha pơ̭i ká lêênh tloong za di̒nh kỏ ngê̒ thuốc nam tliê̒n thôổng, lương i Bu̒i Thi̭ Xiêm, Zảm dôốc HTX xán xwất, chể biển, thiêw thṷ zươ̭c liḙ̂w Thiên Lơ̭i An ớ xỏm Bô̭ Mu, xa̭ Kim Bôi (Kim Bôi) ấp ú moong ước xâi zư̭ng bu̒ng lôông kâl zươ̭c liḙ̂w ớ diḙ̂ fương. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng. Kwa di̭ kung kấp cho mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n nguô̒n tháw zươ̭c kwỉ dám báw chất lươ̭ng, ho̭ nguô̒n kôốc. Dôô̒ng thơ̒i chwiến tối kơ kẩw kâl lôông, ta̭w wiḙ̂c la̒ pơ̭i thu nhâ̭p ốn di̭nh cho mo̭l law dôô̭ng, kóp fâ̒n thúc tấi fát tliến KT-XH diḙ̂ fương.

Nhân hôô̭ng za di̒nh bi̒nh dắng, tiển bô̭, hă̭nh fúc

(HBDT) - Kôông tác za di̒nh (KTZD) nhâ̭n ản tư̒ xư̭ kwan tâm kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ paw kuô̭c kuố kác kấp, ngă̒nh, dwa̒n thế pơ̭i hướng ửng tích kư̭c kuố kôô̭ng dôô̒ng zân kư. Ban Chí da̭w KTZD kác kấp tloong tính ản thă̒nh lâ̭p, thươ̒ng xwiên kiḙ̂n twa̒n dám báw hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá.

Nư̭ Tlướng Ban kôông tác mă̭t tlâ̭n kương mâ̭w, tâ̭n ti̒nh kôô̒ng zân

(HBDT) - Kương mâ̭w, nhiḙ̂t ti̒nh, tâm hwiết tloong kôông wiḙ̂c va̒ khẻw lẻw tloong kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng dớ ngươ̒i zân tin, hiếw va̒ la̒ thew, mḙ̂ Ha̒ Thi̭ Mai, Tlướng Ban kôông tác mă̭t tlâ̭n xỏm Kiê̒, xa̭ Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc).

Khiết chă̭t kwán lỉ zaw thôông bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Lươ̭ng zu kheéch têểnh pơ̭i hô̒ Hwa̒ Bi̒nh thăm kwan tlái ngiḙ̂m zi̭p tâ̒w xwân tăng kaw. Tloong khi di̭, tư̒ fương tiḙ̂n chăng tú diê̒ kiḙ̂n chớ kheéch thew kwi di̭nh bới bi̒ chăng kỏ dăng kỉ, dăng kiếm, chẩi fép hwa̭t dôô̭ng. Tí dám báw an twa̒n cho hă̒nh kheéch, thew chí da̭w kuố WBNZ tính, kác kơ kwan tlức năng khiết chă̭t hwa̭t dôô̭ng kwán lỉ pển káng, fương tiḙ̂n, tăng kươ̒ng xứ fa̭t, kiên kwiết chăng cho xwất pển fương tiḙ̂n chăng dám báw an twa̒n.

Foo̒ng, chẩng “chă̭c kúi” báw bḙ̂ hâ̒ng

(HBDT) - Tí chú dôô̭ng tliến khai ta̒n kác biḙ̂n fáp foo̒ng chẳl, chiḙ̂ chẳl hâ̒ng (FCCCH) hiḙ̂w kwá, pớ tâ̒w muô̒ heenh khô năm 2022 - 2023, Chi kṷc Kiếm lâm i ta̒ tham mưw Xớ NN&FTNT tli̒nh WBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 2231, ngă̒i 19/12/2022 wê̒l wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác báw bḙ̂ hâ̒ng (BBH) pơ̭i FCCCH muô̒ khô năm 2022 – 2023; Kôông văn xổ 95, ngă̒i 30/1/2023 wê̒l tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp BBH, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng fả hâ̒ng, khai thác hâ̒ng tlải fáp lwâ̭t, FCCCH, tlêênh kơ xớ kác văn bán chí da̭w kuố WBNZ tính, kác diḙ̂ fương, chú hâ̒ng ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác biḙ̂n fáp FCCCH, Cho dêênh, pớ tâ̒w năm tê măi twa̒n tính chăng xắi tha chẳl hâ̒ng.

Diếm nhẩn kuố Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vê̒l têm

(HBDT) - Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh taang fát tliến măă̭nh me̒, fẩn dẩw tlớ thăă̒nh dô thi̭ lwa̭i II, dô thi̭ ven khôông Da̒, hiḙ̂n da̭i, văn minh, kỏ bán xắc riêng. Khaw ni la̒ môô̭ch xổ kôông tli̒nh diếm nhẩn kuố Thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vê̒l têm

An twa̒n thư̭c fấm muô̒ lḙ̂ hô̭i

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố Xớ VH,TT&ZL, năm 2023, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính kỏ tôống xổ 86 lḙ̂ hô̭i dăng kỉ tố tlức. Tloong di̭ kỏ 1 lḙ̂ hô̭i kấp tính; 3 lḙ̂ hô̭i kấp hwiḙ̂n; 30 lḙ̂ hô̭i kấp xa̭, fươ̒ng, thi̭ tlẩn; 52 lḙ̂ hô̭i kấp thôn, xỏm. Khăw Thết Ngwiên dản, lươ̭ng mo̭l ti lḙ̂ chuô̒, tham zư̭ lḙ̂ hô̭i tăng thẳn. Muô̒ lḙ̂ hô̭i năm năi, zu̒ kỏ tỉn hiḙ̂w thăi tối thew hưởng tích kư̭c, mé ngỏ chung, bẩn dê̒ wê̒l an twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm (ATBXTF) i la̒ kải lo thươ̒ng tlư̭c.

Xwân tlêênh thung luṷng tlươ̒ng tho̭ Vân Xơn

(HBDT) - Tlêênh dính Vân Xơn (Tân La̭c) kweenh năm mâl vơ̒n, khôông khỉ tloong lee̒nh , iên á, thănh bi̒nh. Thơ̒i tiết thâ̭t thew tlôô̭ng da̭ mo̭l ươ, rḙ̂ chi̭w. Dă̭c tloong cha, ka tlêênh dô̒l, kả chơ̒ hỏl. Mối ngă̒i di kwa thâ̭t zán dơn, nhḙ nha̒ng. Kỏ lḙ chính vi̒ nhi̭p khôổng châ̭m, zán dơn va̒ hwa̒ mêênh baw thiên nhiên rêênh thiể ma̒ Vân Xơn tlớ thee̒nh thung lung chươ̒ng tho̭, nhê̒w ngươ̒i kaw thuối (NKT) khôổng lô la̒ niê̒m tư̭ ha̒w , vổn kwỉ kuố tloong mối za di̒nh, zoo̒ng tô̭c.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hô̭ tlơ̭ mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n zi̭ch bṷ kôông khăw khi tá hô̭ khấw chẩi

(HBDT) - Pớ ngă̒i 1/1/2023, xố hô̭ khấw (XHK) hết zả tli̭ xứ zṷng thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 38, Lwâ̭t Kư tlủ năm 2020 (kỏ hiḙ̂w lư̭c pớ ngă̒i 1/7/2021). Kwa hơn môô̭ch khảng tliến khai thew kwi di̭nh mởi, tí dám báw kwiê̒n lơ̭i kuố mo̭l zân, ta̭i TF Hwa̒ Bi̒nh, bô̭ fâ̭n môô̭ch kướ i ta̒ fổi hơ̭p kôô̒ng pơ̭i lư̭c lươ̭ng kâng an chú dôô̭ng hô̭ tlơ̭, hưởng zâ̭n mo̭l zân thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác zi̭ch bṷ kôông tlư̭c twiển (ZBKTT) thwâ̭n lơ̭i tloong thơ̒i zan dâ̒w thư̭c hiḙ̂n tá hô̭ khấw chẩi.

Kă̭p ngươ̒i da̭i kha̒ tlêênh boo̭c Pa̒ Ko̒

(HBDT) - "Khôổng la̭c quan, ăn nhê̒w thâw" la̒ bỉ kwiết khôổng lô, khôổng khwé kuố ông Xuu̒ng A Xiể ớ bán Cha̒ Dẳi, xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) Kṷ Xiể tlo̒n 110 thuối, da vấn hôô̒ng ha̒w, chân bước vưng chác, vấn ko̒n ruôi kủi, đi tlu va̒ la̒ mo̭i wiḙ̂c xinh hwta̭ ha̒ng ngă̒i.

Kư̭w tliển binh Ngwiḙ̂n Văn Biên la̒ kinh tể zói

(HBDT) - Ta̒n tôi kỏ zi̭p thăm mô hi̒nh nuôi tlu, po̒ bô̭ pẻw, té kon kuố hô̭ ôông Ngwiḙ̂n Văn Biên, hô̭i biên hô̭i kư̭w tliển binh (KTB) xỏm Dôô̒ng Tâm, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí) - môô̭ch tloong ta̒n kác hô̭ KTB la̒ kinh tể zói kuố xa̭. Tlước ni, ôông Biên tơ̒ng nuôi ka, kủi mé hiḙ̂w kwá kinh tể chăng kaw. Tâ̒w năm 2016, ôông ản wăl bổn ngân ha̒ng Chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n 20 tliḙ̂w dôô̒ng muô thêm 2 kon bê. KTB Ngwiḙ̂n Văn Biên chiê xé: "Nuôi tlu, po̒ bô̭ pẻw, té kon cho hiḙ̂w kwá kinh tể kaw, tâ̭n zṷng ản ngwiên liḙ̂w pớ wa̒i tôô̒ng lo̭, ta̭w ản wiḙ̂c la̒ cho ta̒n kác thă̒nh biên tloong za di̒nh”.

Tlêênh ta̒n kác miê̒n kwêl nôông thôn mởi

(HBDT) - Ta̒n ngă̒i tâ̒w năm, tlêênh kác miê̒n kwêl nôông thôn mởi (NTM) zư̭c zơ̭ xắc xwân. Môô̭ch muô̒ xwân mởi tả wê̒l tí ản dố ta̒n kác bu̒ng kwêl thêm tối thăi. Dă̭c biḙ̂t la̒ ớ ta̒n kác xa̭ NTM, NTM nơng kaw, KT-XH fát tliến mă̭nh. Nôông thôn tối mởi, tơ̒i khôổng mo̭l zân i thăi tối…

TF Hwa̒ Bi̒nh fát dôô̭ng Thết vôông kâl xwân Kwỉ Ma̒w 2023

(HBDT) – Ngă̒i 27/1, ta̭i ta̭n khả tên nha̒ kháw kố ho̭c mo̭l Fáp Colani ớ fươ̒ng Kwi̒nh Lâm, thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh diê̒n tha Lê̒ fát dôô̭ng Thết vôông kâl xwân Kwỉ Ma̒w 2023. Dư̭ lê̒ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khăẳnh, Chú ti̭ch UBNZ tính; kác dôô̒ng chỉ fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính: Kwắch Tất Liêm, Dinh Kôông Xử; lăă̒nh da̭w kác xớ, ngă̒nh kuố tính; kản bô̭ thăă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.