Ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Tân La̭c tấi mă̭nh thư̭c hiḙ̂n zaw khwản báw bḙ̂ hâ̒ng (BBH) cho hô̭ za di̒nh. Wiḙ̂c ni̒ chăng chí kóp fâ̒n BBH mo̒ ko̒n zúp cho mo̭l zân, nhất la̒ ớ bu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kỏ thêm nguô̒n thu nhâ̭p tí ốn di̭nh kuô̭c khôổng. Ká thắi hwiḙ̂n kỏ tôống ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 53.000 ha, tloong di̭, hâ̒ng tư̭ nhiên tlêênh 18.300ha, hâ̒ng lôông khânh 7.200 ha, kôô̒ng pơ̭i lôông mởi tí za tăng ziḙ̂n tích hâ̒ng, hwiḙ̂n la̒ tư̒ zái fáp tí kwán lỉ, báw bḙ̂ hâ̒ng.

Dấi meḙnh tỉn zuṷng chỉnh xắch cho dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

Nhưửng năm kwa, vổn tỉn zuṷng chỉnh xắch (TZCX) da̒ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng dám báw an xinh xa̭ hô̭i, zám nge̒w bê̒n vư tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, nhất la̒ ớ vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ va̒ miê̒n nủi. (DBZTTX&MN).

Fát dôô̭ng tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh

Ngă̒i 27/11, ớ Kung văn hwả tính, Ban Chí da̭w (BCD) kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính tê̒w pơ̭i Kṷc Zân khổ - Bô̭ I tể tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiấp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh (KHHZD) ớ ta̒n kác tính bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTK&MN), kỏ mớc té kaw. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Kṷc Zân khổ kôô̒ng môô̭ch khổ xớ, ngă̒nh kuố tính.

Tlêênh 149 tí dôô̒ng cho văl hô̭ nge̒w va̒ dổi tươ̭ng chỉnh xăắch

10 khảng năm 2023, zwănh xổ cho văl tỉn zṷng chỉnh xăắch tlênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t 149,05 tí dôô̒ng, tlêênh 4,1 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xăắch khác ản văl vổn. Dêểnh ka̒ ni̒, tôống zư nơ̭ tỉn zṷng chỉnh xăắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̭t 519,3 tí dôô̒ng, khêênh 15 ngi̒n khách ha̒ng ko̒n zư nơ̭.

Xa̭ Bi̒nh Hém tư̒ zái fáp zám nge̒w pê̒n vư̭ng

Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Hwiḙ̂n Lương xơn fẩn dẩw 100% tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwwán kuốc xa paw năm 2025

Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̭ tliến khai tư̒ zái fáp hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ tâ̒ng zảw zṷc – da̒w ta̭w thew tiêw chwấn kuốc za găne vởi tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi.


Chở tí tlươ̒ng hoo̭c thă̒nh nơi bất an twa̒n

Tlước ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m fáp lwâ̭t ngiêm tloo̭ng za tăng, mởi ni, Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân (KXNZ) tính kỏ kiển ngi̭ pơ̭i ngă̒nh ZZ&DT tính kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc hoo̭c xinh tloong ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c tí ngăn ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m, thô̭i fa̭m.

Kwi̒ “Vi̒ mo̭l nge̒w” tính thu thêm ản hơn 190 tliḙ̂w dôô̒ng

Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 25/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 15/5/2023 kuố Ban Kwán lỉ Kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính vê̒l viḙ̂c xâi zư̭ng kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” pơi̭ kôông tác an xinh xa̭ hô̭i năm 2023; Kế hwă̭ch xố 48/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 9/10/2023 vê̒l hướng ửng kháng kaw diếm "Vi̒ mo̭l nge̒w” năm 2023. Lwi̒ kể tỉnh dêếnh 11h ngă̒i 22/11/2023, Ban Kwán lỉ kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính da̭ nhâ̭n ản ủng hô̭ kuố 128 tâ̭p thể pơ̭i 3 kả nhân tham za xâi zư̭ng kwi̭ pơ̭i tôổng xổ thiê̒n 2.763.501.827 dôô̒ng.

Kắnh zác kác chiêw tlo̒ lươ̒ baảnh ha̒ng cho ngươ̒i kaw thuối

Ó chí thôông kwa hô̭i tháw tham za tuô zu li̭ch O đôô̒ng… môô̭ch xổ dổi tươ̭ng lươ̒ dáw baảnh ha̒ng tâ̭p chuung môô̭ch nhỏm hô̭ tư vẩn tă̭ng kwa̒ baảnh ha̒ng chăng ro̭ nguô̒n kôốc. Bo̭n ni̒ tư̭ xưưng la̒ nhân viên kuố zwănh ngiḙ̂p wê̒l kác tố, thôn, zân fổ ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương dớ mơ̒i chaw ngươ̒i kaw thuối muô kác mă̭t ha̒ng, dô̒ za zuṷng, thưch fấm chức năng, thuốc mát-xa… zả kaw hơn nhê̒w xo zả thi̭ thươ̒ng nhưửng xán fấm chăng ro̭ nguô̒n kôốc, xwất xử.

Tích kư̭c zái kwiết wiḙ̂c la̒ pơ̭i hô̭ tlơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p

Ta̒n năm khânh ni, kôông tác zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho fṷ nư̭ pơ̭i hô̭ tlơ̭ ỉ pả khới ngiḙ̂p ản ta̒n kác kấp Hô̭i LHFN thă̒nh fổ hwa̒ Bi̒nh dă̭c biḙ̂t kwan tâm, nhất la̒ dổi pơ̭i ỉ pả nge̒w, ỉ pả ớ nôông thôn, bu̒ng zân tô thiếw khổ.

Kỏ môô̭ch mo̭l Mươ̒ng zơ̒ng di̭

Khảng 5/2023, lâ̒n tâ̒w tiên ta̒n tôi têểnh tính Huố Făn, nước Kôô̭ng hwa̒ zân chú nhân zân La̒w. Măng xúc dôô̭ng, tẩng nhở ka̭ hăi dẳi têểnh Xâ̒m Nươ - Thú fú tính Huố Făn - diḙ̂ zănh kỏ tư̒ kám xúc cho tư̒ thể hḙ̂ mo̭l Viḙ̂t Nam. Kỏ thế pô̭, dổi pơ̭i miê̒n Tâi Bắc Viḙ̂t Nam, ít kỏ kuô̭c zaw lưw văn ngḙ̂ no̒ mo̒ thiểw ba̒i hát "Kô kải Xâ̒n Nươ xinh tḙp” kuố nha̭c xi̭ Tlâ̒n Tiển. Pớ Xâ̒n Nươ, ta̒n tôi tlủ ỉ chwiến la̭i môô̭ch kải thên, môô̭ch ngươ̒i mo̭l ản ô̭i pa̭n pên La̒w hẻ bớ: "Ớ bán Don kỏ ôông Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi - Ngwiên Fỏ Tính tlướng tính Huố Făn la̒ mo̭l zân tôô̭c Mươ̒ng”.

Thủ kâw kả tlêênh loo̒ng hô̒ - ca̭t dá nhưửng lo twan kuô̭c khôổng

(HBDT) – Loo̒ng hô̒ khôông Da̒ foong kắnh hư̭w , rất tiê̒m năng cho ruôi tlôô̒ng thwí xán, fát chiến zu li̭ch ma̒ ko̒n la̒ diếm hḙn kuố nhửng ngươ̒i iêw thích thiên nhiên di zả ngwa̭i, thwá ma̭n thủ bui kâw kả.

Hwiḙ̂n Iên Thwí: Kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) – Hwiḙ̂n Iên Thwí kỏ khâânh 70% zân xổ la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX), 1.165 hô̭ nge̒w (chiểm 6,33%), tloong rỉ kỏ 1.021 hô̭ la̒ ngươ̒i ZTTX (chiểm 89,7% xổ hô̭ nge̒w). Thơ̒i zan kwa, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 03-NQ/TU, ngă̒i 30/7/2021 kuố Ban chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính wê̒l lẳnh da̭w fát chiến KT-XH vuu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2021 – 2030 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, hwiḙ̂n da̒ tâ̭p chung nguô̒n lưư̭c, thưư̭c hiḙ̂n tốt kác chỉnh xắch kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dớ kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng dôô̒ng ba̒w ZTTX.

Thá hơn 38 ngi̒n kon kả zôổng tlêênh hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Khuô̭ng 28/10, ớ Vi̭nh Ngo̒l Hwa, xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c), Xớ NN&FTNT tố tlức thá hơn 38 ngi̒n kon kả zôổng tải ta̭w nguô̒n lơ̭i thwí xán tlêênh bu̒ng hô̒ không Da̒. Tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w ta̒n kác xớ, ban, ngă̒nh, kâw la̭c bô̭ kăw kả thế thaw kuố tính, thă̒nh fổ tlêênh ká nước. Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng tloong khuôn khố Lḙ̂ hô̭i kả thôm không Da̒ tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n thử nhất; Hô̭i chơ̭ Nôông ngiḙ̂p pơ̭i tliến la̭m xán fấm OCOP bu̒ng tlung zu, miê̒n nủi fiể Bắc năm 2023.

“Chăng kỏ ngăi chết dẳm tloong rác khốt kuố mêê̒nh”

(HBDT) – Ni la̒ kâw khể tlớ thee̒nh fương châm la̒ wiḙ̂c kuố cha̒ng tlai 9X Dinh Kôông Thwâ̒n, Zảm dôốc Hơ̭p tác xa̭ (HTX) Green Life, xa̭ Hơ̭p Tiển (Kim Bôi) viưng bước vươ̭t kwa khỏ khăn dớ tlớ thee̒nh "vuô oong” dất Mươ̒ng Dôô̭ng.

Hơn 484 tí dôô̒ng dâ̒w tư ha̭ tơ̒ng kơ xớ bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản 4, Tlươ̒ng tli̒nh mṷc tiêw kuốc za fát tliến KT-XH bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi wê̒l dâ̒w tư kơ xớ ha̭ tơ̒ng thiết iểw fṷc bṷ xán xwất, tơ̒i khôổng, tloong 2 năm (2022 - 2023), tính ản fân bổ 484.155 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong di̭, bổn dâ̒w tư fát tliến 455.366 tliḙ̂w dôô̒ng, bổn xư̭ ngiḙ̂p 28.789 tliḙ̂w dôô̒ng.

Xa̭ Dôô̭c Lâ̭p di wê̒l dích nôông thôn mởi

(HBDT) – Ka̭ ni̒ la̒ khi̒ kwan tloo̭ng, nước rút kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Dôô̭c Lâ̭p (TF Hwa̒ Bi̒nh) hưởng dêểnh dích da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM) tloong năm 2023.