Da̭i hô̭i da̭i biếw ta̒n zân tôô̭c thiếw khổ hwiḙ̂n Kim Bôi lâ̒n thử IV, năm 2024

Tloong 2 ngă̒i 16 - 17/5/2024, hwiḙ̂n Kim Bôi tố tlức Da̭i hô̭i da̭i biếw ta̒n zân tôô̭c thiếw khổ (ZTTK) lâ̒n thử IV, năm 2024. Zư̭ pơ̭i chúc mơ̒ng Da̭i hô̭i kỏ ta̒n kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Dinh Kâng Xử, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w ta̒n kác ban, xớ, ngă̒nh kuố tính kôô̒ng ta̒n hwiḙ̂n, thă̒nh fổ…

Hô̭i tháw khwa hoo̭c li̭ch xứ wê̒l tinh hwa văn hwả Tâi Tiển kôô̒ng pơ̭i zu li̭ch Tâi Tiển

Ngă̒i 17/5, Liên hiḙ̂p ta̒n kác Hô̭i Khwa hoo̭c ki̭ thwâ̭t tính tê̒w pơ̭i Kôông biên zi xán ta̒n kác nha̒ khwa hoo̭c Viḙ̂t Nam tố tlức Hô̭i tháw khwa hoo̭c li̭ch xứ "Tinh hwa văn hwả Tâi Tiển kô pơ̭i kết nổl zu li̭ch thew ta̭ng khả bô̭ dô̭i Tâi tiển” (zu li̭ch Tâi Tiển).

Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

Ngă̒i 15/5, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức pô̭ meḙnh nhân kí niḙ̂m 134 năm ngă̒i té Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); teẻnh zả kết kwá 3 năm la̒ thew Kết lwâ̭n khổ 01-KL/TW, ngă̒i 18/5/2021 kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ wê̒l tiếp tṷc la̒ thew Chí thi̭ khổ 05-CT/TW wê̒l "tấi mă̭nh hoo̭c tâ̭p pơ̭i la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh”.

Ta̒n thiểng pô̭ tâm hwiết kuố kản bô̭, nhân zân Hwa̒ Bi̒nh hưởng wê̒l ngă̒i kí niḙ̂m 70 năm chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú

LTX: Chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú la̒ môô̭ch bán hu̒ng ka bất hú, môốc xon chỏl lo̭i tloong li̭ch xứ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam; la̒ tăng niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c, niê̒m tin tướng twiḙ̂t dổi paw lă̭nh da̭w kuố Dáng Kôô̭ng xán Viḙ̂t Nam zo Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh xảng lâ̭p pơ̭i ze̒n lwiḙ̂n, 70 năm i ta̒ ti kwa, mé ta̒n zả tli̭ li̭ch xứ to ká kuố Chiển thẳng Diḙ̂n Biên Fú i ko̒n ngwiên zả tli̭, ma̭i ma̭i la̒ niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c. Nhân zi̭p ni̒, Bảw Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n la̭i ta̒n ỉ kiển tâm hwiết kuố kản bô̭, nhân zân tloong tính hưởng wê̒l ngă̒i kí niḙ̂m tloo̭ng da̭i kuố dất nước.

Tô̭l ha̒ pơ̭i chiển xi̭ Diḙ̂n Biên

Ta̒n kư̭w chiển binh tham za Chiển zi̭ch Diḙ̂n Biên Fú măi tê̒w ớ thuối pớ tlước têểnh măi hiểm. Mé dổi pơ̭i ta̒n chiển xi̭, thănh xwân ha̒w hu̒ng kuố môô̭ch thơ̒i thew kôô̒ng kỉ ức wê̒l ta̒n ngă̒i khảng zan khổ mo̒ zất tư̭ ha̒w năm no̒ i ko̒n ngwiên wḙn tloong tâm tlỉ.

Dối mởi kôông tác zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

Nhă̒m thưư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác muṷc tiêw, nhiḙ̂m vṷ kuố Chương chi̒nh muṷc tiêw kwuốc za fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i (KT-XH) vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) va̒ miê̒n nủi, thơ̒i zan kwa, kôông tác zân vâ̭n vuu̒ng DBZTTX ản hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kác kấp kuố tính ản chủ tloo̭ng thưư̭c hiḙ̂n.