(HBDT) - La̭c Thwí zấp ni̒ tang kỏ tlêênh 200 dáng biên la̒ mo̭l kỏ da̭w, tlú iểw xinh hwa̭t ớ ta̒n kác chi bô̭ tlư̭c thuô̭c Dáng wí xa̭ Khwan Zṷ pơ̭i Fủ Thă̒nh. Ni la̒ ta̒n ha̭t nhân kwan tloo̭ng tloong foong tla̒w thi duô iêw nước, ta̭w nhi̭p kă̒w nổl khươ̭ kấp wí Dáng, tlỉnh kwiê̒n pơ̭i mo̭l zân. Kwa di̭, kóp fâ̒n nơng kaw năng lư̭c lă̭nh da̭w, khức tliển dẩw kuố ta̒n tố tlức kơ xớ Dáng, la̒ dêênh ốn di̭nh, fát tliến kuố ta̒n diḙ̂ pa̒n bu̒ng zảw pô̭ tluổ, twa̒n hwiḙ̂n pô̭ chung.

167 kản bô̭ tham za ki̒ thi xát hă̭ch, twiến cho̭n paw Dê̒ ản xổ 10-ĐA/TU kuố Tính wí

(HBDT) - Ngă̒i 15/3, Hô̭i dôô̒ng xát hă̭ch kản bô̭ tham za twiến cho̭n paw Dê̒ ản xổ 10-ĐA/TU, ngă̒i 20/6/2022 kuố Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí wê̒l xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ tlé, kản bô̭ ỉ pả, kản bô̭ la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh zai dwa̭n 2022 - 2025, di̭nh hưởng têểnh năm 2030 tố tlức ki̒ thi xát hă̭ch kản bô̭. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng tlư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính, Chú ti̭ch Hô̭i dôô̒ng xát hă̭ch têểnh zư̭.

Xâi zư̭ng hi̒nh ắnh fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i da̭i mởi

(HBDT) - Tloong tliê̒w za̒i li̭ch xứ, fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh pô̭ tluổ ka̭ no̒ i kỏ toỏng kóp tư̒ cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw tlănh, xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc. Tiếp nổl tliê̒n thôổng di̭, ngă̒i măi, tloong xu thể hô̭i nhâ̭p pơ̭i fát tliến kuố dất nước, fṷ nư̭ kác kấp tloong tính tiếp tṷc tôốch lảng ngo̭n kúi "Dô̭i kwân thắc za̒i”, tliê̒n thôổng "Pa dám dang”, toỏng kóp tích kư̭c tloong fát tliến KT-XH kuố dất nước.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw chủ tloo̭ng fát chiến dáng viên

(HBDT) - Vởi fương châm "ớ no kỏ zân thi̒ ở rỉ kỏ dáng viên", nhưửng năm qua, Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm, chủ tloo̭ng thực hiện kôngq tác fát chiến dáng viên. Năm 2022 wa̒i wiḙ̂c hwa̒n thă̒nh chí tiêw kết na̭p dáng viên mởi, Dáng bô̭ hwiḙ̂n ko̒n thă̒nh lâ̭p ản chi bô̭ dâ̒w tiên tloong zwănh ngiḙ̂p khu vư̭c wa̒i Nha̒ nước, deẻnh rẩw bước tiển kuố hwiḙ̂n tloong kôông tác fát chiến Dáng.

WBNZ tính la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nan ớ Nhâ̭t Bán

(HBDT) - Ngă̒i 2/3, WBNZ tính tố tlức la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p (ZN) Viḙ̂t Nam ớ Nhâ̭t Bán (VJPA). Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chú tli̒ puối la̒ wiḙ̂c.