KÁC TIN KHÁC


Xâi zư̭ng hi̒nh ắnh fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh tloong thơ̒i da̭i mởi

(HBDT) - Tloong tliê̒w za̒i li̭ch xứ, fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i fṷ nư̭ Hwa̒ Bi̒nh pô̭ tluổ ka̭ no̒ i kỏ toỏng kóp tư̒ cho xư̭ ngiḙ̂p dẩw tlănh, xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc. Tiếp nổl tliê̒n thôổng di̭, ngă̒i măi, tloong xu thể hô̭i nhâ̭p pơ̭i fát tliến kuố dất nước, fṷ nư̭ kác kấp tloong tính tiếp tṷc tôốch lảng ngo̭n kúi "Dô̭i kwân thắc za̒i”, tliê̒n thôổng "Pa dám dang”, toỏng kóp tích kư̭c tloong fát tliến KT-XH kuố dất nước.

Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw chủ tloo̭ng fát chiến dáng viên

(HBDT) - Vởi fương châm "ớ no kỏ zân thi̒ ở rỉ kỏ dáng viên", nhưửng năm qua, Dáng bô̭ hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm, chủ tloo̭ng thực hiện kôngq tác fát chiến dáng viên. Năm 2022 wa̒i wiḙ̂c hwa̒n thă̒nh chí tiêw kết na̭p dáng viên mởi, Dáng bô̭ hwiḙ̂n ko̒n thă̒nh lâ̭p ản chi bô̭ dâ̒w tiên tloong zwănh ngiḙ̂p khu vư̭c wa̒i Nha̒ nước, deẻnh rẩw bước tiển kuố hwiḙ̂n tloong kôông tác fát chiến Dáng.

WBNZ tính la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p Viḙ̂t Nan ớ Nhâ̭t Bán

(HBDT) - Ngă̒i 2/3, WBNZ tính tố tlức la̒ wiḙ̂c pơ̭i Hiḙ̂p hô̭i zwănh ngiḙ̂p (ZN) Viḙ̂t Nam ớ Nhâ̭t Bán (VJPA). Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính chú tli̒ puối la̒ wiḙ̂c.