(HBDT) - Mai Châw hwiḙ̂n vuu̒ng kaw tlêênh 88% zân xổ la̒ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX), gô̒m mo̭l Thải, Mươ̒ng, Môông, Zaw, Tă̒i, Hwa. Kwản chiḙ̂t va̒ thư̭c hiḙ̂n tốt chỉnh xắch zân tôô̭c kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, nhưửng năm kwa hwiḙ̂n chiê̒n khai dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m thúc dấi fát chiến nôông ngiḙ̂p, nôông thôn, tưư̒ng bước nơơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.


Nhân zân bán Bước, xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tham za la̒ ảng khả zaw thôông, kóp fâ̒n thúc dấi fát chiến KT-XH. 

Thew dôô̒ng chỉ Ha̒ Twẩn Hái, Tlướng foo̒ng Zân tôô̭c hwiḙ̂n, kác chỉnh xắch hổ chơ̭ fát chiến xán xwất cho DBZTTX va̒ diḙ̂ ba̒n dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố hwiḙ̂n ản chiến khai tích kư̭c cho thẩi nhê̒w kết kwá dản gi nhâ̭n, vớ hưởng thwát nge̒w, ta̭w xinh kể bê̒n vưưng cho ha̒ng tlăm hô̭ DBZTTX. Nhơ̒ rỉ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố hwiḙ̂n bi̒nh kwân mối năm zám bớ 3 - 3,5%. Tlêênh 60% law dôô̭ng tloong dô̭ thuối ản da̒w ta̭w ngê̒ fu̒ hơ̭p kôô̒ng nhu kâ̒w, diê̒w kiḙ̂n kuố diḙ̂ fương. Bớ kác chỉnh xắch fu̒ hơ̭p kóp fâ̒n chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng ngươ̒i zân nỏi chung va̒ DBZTTX.

Chi̭ ha̒ Thi̭ Chiếw, xỏm Too̒ng Dâ̭w; eenh Kha̒ Văn Thi̒n, xỏm Hi̭ch, xa̭ Mai Hi̭ch, khâw khi tham za lớp ho̭c ngê̒ chăn ruôi ta̭i Tlung tâm Zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p - Zảw zṷc thươ̒ng xwiên hwiḙ̂n, kỏ vorn kiển thức vfa ản wăl vổn ưw da̭i da̒ meḙnh za̭n dâ̒w tư mô hi̒nh chăn ruôi ka thew hưởng za tla̭i, kwi mô hơn 1.000 kon/hô̭. Nhơ̒ rỉ dơ̒i khôổng kuố kác hô̭ kỏ xư̭ thăi dối, bớ kinh tể mức tluung bi̒nh da̒ tư̒ng bước vươn lêênh kỏ kinh tể khả. Za di̒nh chi̭ Ha̒ Thi̭ Miên, xa̭ Mai Hi̭ch tlước ni thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w. Ản tiếp kâ̭n nguổn vổn ưw da̭i kuố ngân ha̒ng, chi̭ Miên xâi ra̒n, tla̭i, muô kủi zôổng wê̒l ruôi. vươ̒ vớ rôô̭ng kwi mô ra̒n tla̭i, chi̭ zwi chi̒ ốn di̭nh da̒n vâ̭t ruôi tlêênh 20 kon kủi thi̭t, 200 kon ka... Bi̒nh kwân thu nhâ̭p kuố za di̒nh khwáng 70 - 80 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. 

Deẻnh zả wê̒l hiḙ̂w kwá da̭t ản bớ kác chỉnh xắch chăm lo cho DBZTTX, dôô̒ng chỉ Fa̭m Văn Hwa̒n, Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n cho mắt: Hiḙ̂w kwá bớ kác chương chi̒nh, zư̭ ản hổ chơ̭ dang kóp fâ̒n fát chiến KT-XH vuu̒ng khỏ khăn, dôô̒ng thơ̒i zúp DBZTTX thăi dối nếp ngi̭, kắch la̒. Nhê̒w hô̭ da̒ meḙnh za̭n dươ kác zôổng kâl tlôô̒ng, vâ̭t ruôi kỏ năng xwất, chất lươ̭ng kaw baw xán xwất, zoong la̭i hiḙ̂w kwá. Kinh tể hô̭ tloong DBZTTX ngă̒i kaa̭ng kỏ chiến biển tích kư̭c. Hiḙ̂w kwa lởn nhất la̒ chư̭c tiếp nơơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng ngươ̒i zân, kuúng kổ loo̒ng tin kố DNZTTX baw Dáng va̒ Nha̒ nước. Fát hwi kác kết kwá da̭t ản, hwiḙ̂n tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n kác mô hi̒nh, zư̭ ản, chỉnh xắch hổ chơ̭ vuu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, vuu̒ng DBZTTX. Lôô̒ng gép kác chương chi̒nh hổ chơ̭ gẳn kôô̒ng di̭nh hưởng fát chiến xán xwất dớ dấi leenh kôông tác zám nge̒w hiḙ̂w kwá, bê̒n vưưng.


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.