(HBDT) - Tlước dơ̭t chả dâ̭m kuố muô̒ chả năm năi, xa̭ Miê̒n Dô̒i (La̭c Xơn) da̒ khởm chién khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng dỏl, chả, zư̭ chư̭ thức ăn, za kổ ra̒n tla̭i, fun tiêw dôô̭c, khứ tluu̒ng nhă̒m zám tổi da thiḙ̂t ha̭i cho da̒n vâ̭t ruôi.


Eenh Bu̒i Văn Thiê̒w, xỏm Thăn, xa̭ Miê̒n Dô̒l (La̭c Xơn) che chẳn ra̒n tla̭i, zư̭ ẩm cho tlu, bo̒. 

Miê̒n Dô̒l la̒ xa̭ vuu̒ng kaw, muô̒ chả thơ̒i tiết khắc ngiḙ̂t, thươ̒ng xwiên chả vỏi. Xa̭ kỏ tôống da̒n tlu 1.315 kon, bo̒ 649 kon, kủi 2.555 kon, za kâ̒m 25.000 kon, oong 983 da̒n. Kác năm tlước ni, khâw mối muô̒ chả da̒n za xúc kuố xa̭ thiḙ̂t ha̭i nhê̒w, dính diếmnăm 2008, to̒n xa̭ kỏ 300 kon tlu, bo̒ chết chả, xổ ko̒n la̭i xút kân, thiḙ̂t ha̭i tlêênh 3 tí dôô̒ng. Ngwiên nhân zo hiḙ̂n tươ̭ng chả vỏi xắi tha nhê̒w, ngươ̒i zân khi̒ rỉ vấn kỏ thỏi kwen thá rôông za xúc, chăng xâi ra̒n tla̭i kỉn dảw, chắc chẳn, thoóc, ra khi thu hwă̭ch dôốch ngăi ta̭i na̒, chăng tích chư̭ la̒ thức ăn cho vâ̭t ruôi, ú ẩm vâ̭t ruôi.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Mă̭nh Kươ̒ng, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Miê̒n Dô̒l cho mắt: "THơ̒i zan kwa, xa̭ da̒ tiên chiê̒n", vâ̭n dôô̭ng ba̒ kon dá tâ̭p kwản thá rôông za xúc, xâi zưư̭ng ra̒n tla̭i kiên kổ, kỉn dảw, tích chư̭ thức ăn, ú ẩm cho da̒n vâ̭t ruôi dớ zám ti̒nh tla̭ng tlu bo̒ chết chả. Wa̒i tha ko̒n tố chức tiêm foo̒ng, fun khứ tluu̒ng ra̒n tla̭i, báw ngươ̒i zân zảm xát, foo̒ng bêḙ̂nh cho da̒n vâ̭t ruôi. Nhơ̒ rỉ xổ lươ̭ng vâ̭t ruôi chết vi̒ dỏl, vi̒ chả, zich bêḙ̂nh zám râ̒n kwa tưư̒ng năm"

Eenh Bu̒i Văn Thiê̒w, hô̭ chăn ruôi xỏm Thăn cho mắt: "Nhê̒w năm nước ni, zo chú kwan, za xúc thá rôông, chăng za kổ ra̒n tla̭i, baw muô̒ chả da̒n za xúc iểw xút đi, kỏ kon chết chả thiḙ̂t ha̭i nhê̒w wê̒l kinh tế. Năm 2015, thơ̒i tiết rất khắc ngiḙ̂t, za di̒nh thiḙ̂t ha̭i 5 kon tlu, bo̒, kinh tể kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Rút kinh ngiḙ̂m, bớ rỉ tôi da̒ xâi zưư̭ng ra̒n tla̭i kỉn dảw, chú dôô̭ng tích chư̭ thức ăn cho za xúc nhă̒m tăng khức chôổng cho̭i kôô̒ng thơ̒i tiết".

Thơ̒i tiết năm năi zư̭ bảw nhê̒w ziển biển fức ta̭p, nhiḙ̂t dô̭ kỏ thế tiếp tṷc zám, zo rỉ xa̭ Miê̒n Dô̒l dấi meḙnh tiên chiê̒n, hưởng zâ̭n ngươ̒i zân foo̒ng, chôổng dỏl chả cho da̒n vâ̭t ruôi, tiêm foo̒ng, fun khứ khwấn cho za xúc, vḙ̂ xinh ra̒n tla̭i, dươ za xúc vê̒ ra̒n tlước khi tlơ̒i thổl, za kổ, che chẳn kỉn dảw.. Dôô̒ng thơ̒i thươ̒ng xwiên thew ro̭i ziển biển thơ̒i tiết, iểng chí da̭w bớ chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, zâ̭p zi̭ch ki̭p thơ̒i chăng dớ xắi tha thiḙ̂t ha̭i, ắnh hướnh dêểnh kinh tể kác hô̭ chăn ruôi.

 


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.