(HBDT) - Vươ̒ kwa, chiển xán fấm bưới dó dâ̒w tiên kuố nôông zân hwiḙ̂n Tân La̭c ản xwất khấw la̭i thi̭ tlươ̒ng Anh kwuốc. Xe chớ ha̒ng lăn beẻnh la̒ chớ thew ká hơm, ngoo̭ch kuố vu̒ng Mươ̒ng Bi, zoong thew xư̭ moong muổn, fẩn khới kuố kác nôông zân, kác HTX tlôông bưới tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Ô ngăi i moong ră̒ng, bước tiển mởi ni̒ xḙ vớ tha kơ hô̭i, thi̭ tlươ̒ng mởi, hưởng fát chiến mởi bê̒n vưưng cho kâl bưới nỏi chuung va̒ vuu̒ng bưới dó nỏi riêng.

 
Thă̒nh viên HTX tlôông bưới hư̭w kơ va̒ zi̭ch vṷ Tân Dôông, xa̭ Dôông Lai tích kư̭c ưửng zuṷng KHKT  tiên tiển baw xán xwất, nơơng kaw năng xwất va̒ chất lươ̭ng bưới dó.

Lô bưới dó Tân La̭c dâ̒w tiên kuố tính i la̒ lô dâ̒w tiên bưới dó Viḙ̂t Nam xwất khấw tloo̭ng lươ̭ng khwáng 7 tẩn, zo kác thă̒nh viên HTX xán xwất, chể biển va̒ tiêw thṷ bưới dó Tân La̭c (xỏm 3, xa̭ Tứ Nê) xán xwất. Xán fấm ản doỏng kỏi, vâ̭n chiến la̭i htơ̭i tlươ̒ng Anh zo Kôông ti KF nôông ngiḙ̂p hư̭w kơ FUSA thư̭c hiḙ̂n.

Bưới tlôô̒ng la̒ zôổng kâl bán diḙ̂ kuố Hwa̒ Bi̒nh, xuốt thơ̒i zan za̒i kâl bưới dó chí la̒ kâl tlôô̒ng fân tản kwi mô nôông hô̭. Khâw ni̒ mḙ̂ ản tlôông lan tha kác xa̭, thi̭ chẩn tloong hwiḙ̂n va̒ râ̒n ản nhê̒w ngươ̒i tiêw zuu̒ng mắt dêểnh.

Bớ năm 2010 la̒ zai dwa̭n fát chiến meḙnh wê̒l kwi mô, ziḙ̂n tích bưới dó, kuu̒ng nhê̒w xư̭ kiḙ̂n: Diếm nhẩn la̒ năm 2014, Bô̭ NN&FCNT kôông nhâ̭n zôổng kâl tlôô̒ng bưới dó Hwa̒ Bi̒nh; năm 2016, UBNZ tính fê zwiḙ̂t dê̒ ản fát chiến xán xwất bưới dó tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ta̭i 3 hwiḙ̂n Tân Lac, La̭c Xơn, Kim Bôi, kwi mô dêểnh năm 2020 khwáng 2.000ha; năm 2017, Kṷc xớ hư̭w chỉ twḙ̂ da̒ kấp chưửng nhâ̭n nha̭n hiḙ̂w bưới dó Tân La̭c. Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, tôống ziḙ̂n tích bưới dó kuố tính khwáng 2.600ha. Tloong rỉ, riêng hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 240 ha bưới dó ản chưửng nhâ̭n VietGAP, hư̭w kơ; kỏ 6 ma̭ vuu̒ng tlôông thew tiêw chwấn xwất khấw la̭i EU ản kấp cho 140 ha bưới dó tlôông tâ̭p chuung.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Hôô̒ng Iển, Chi kṷc tlướng Chi kṷc tlôô̒ng tlo̭t va̒ Báw vḙ̂ thư̭c vâ̭t tính cho mắt:Dêểnh chi̒ ni̒, Hiḙ̂p di̭nh thương ma̭i tư̭ zo UKVFTA kỉ zươ̭ Viḙ̂t Nam kôô̒ng Vương kwuốc Anh va̒ Bắc Ai Len da̒ ản khânh 2 năm. Tloong thơ̒i zan dêểnh rỉ, mới chí kỏ 10 lô bưới khổi lươ̭ng tlêênh 200 tẩn ản xwất khấw la̭i Anh, hâ̒w hết la̒ bươ̒i da xeenh ớ fiể nam. Zo rỉ xư̭ kiḙ̂n xwất khấw bưới dó xḙ la̒ nguô̒n kố vṷ, khích lḙ̂ dớ hwiḙ̂n Tân La̭c kuu̒ng nhơ tính ha tiếp tṷc kỏ nhưửng chiển ha̒ng xwất khấw tiếp thew. Tưư̒ng bươc dươ xwất khấw tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng kêênh tiêw thṷ dổi vởi xán fấm chú lư̭c kuố tính.
KÁC TIN KHÁC


Cha̒ng thanh niên ruôi mơ ước la̒ zâ̒w bớ wa kâl zươ dưư̭c

(HBDT) - Nhứng năm tlước, wa kâl zươ dư̭c la̒ lo̭i thâw ăn ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zân vuu̒ng kaw. Ba̒ kon dô̒, luô̭c hăi xa̒w kôô̒ng choóc bo̒. Mẩi năm khânh ni, wa zươ dưư̭c ản koi la̒ ba̒i thuốc kwỉ tloong diê̒w tli̭ kác bêḙ̂nh hiếm nge̒w. Ngỏ kiế nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, eenh Bu̒i Mă̭nh Li ớ xom Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) meḙnh za̭n lêênh rưư̒ng tlôông hơn 3 va̭n kâl zươ dưư̭c.

Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.