(HBDT) - Kắch ni 10 năm, kâl kam, cheenh da̒w la̒ kâl "wa̒ng" ớ hwiḙ̂n Kaw Foong. Zả kam dính diếm lêênh dêểnh 100 ngi̒n dôô̒ng/ kg kam Kănh. Thew rỉ, nhê̒w ngươ̒i dố xô thi̒m dất muô dớ tlôông kam. Thể ma̒ ôông Dă̭ng Xwân Zaw ớ xỏm Nam Thải, xa̭ Nam Foong di tlôông tlói.

 
Ớ vươ̒n nha̒ ông Dăng Xwân Zaw, xỏm Nam Thải, xa̭ Nam Foong (Kaw Foong) kỏ nhửng kâl tlói  10, 20 năm thuối.

Kwa tluung tâm thi̭ chân Kaw Foong khwáng 5km, ngăi bên kwuốc lô̭ 6 la̒ khânh 1 ha dất nha̒ ôông Dă̭ng Xwân Zaw. Bước kwa kướ la̒ khôông zan iên ti̭nh, khu vươ̒n rơ̭p boỏng maách, thwang thwáng mu̒i hương bôông tlói tlải vṷ. Tưư̒ng ha̒ng kâl tlói, thân to bă̒ng mo̭l ú thắng tắp, tản la̒ da̒ khép, rẳng thính thwáng mḙ̂ lo̭t kwa. Muô̒ ni̒ la̒ muô̒ dang thu hwă̭ch hô̭t tlói, chơ̒ kô̭ kâl, ôông Zaw kăng ba̭t hoo̒ng hô̭t tlói ruṷng.

Khu vươ̒n nha̒ ôông kỏ khwáng 200 kâl. Hâ̒w hết la̒ kâl da̒ tlôông ản 10 năm, kỏ 3 kâl to nhất, dươ̒ng kỉnh hơn mo̭l ú. Ră̒ng wêl lỉ zo ôông tlôông tlói, ôông Zaw cho mắt: Tôi dé tha ớ Nam Di̭nh. Năm 1963 di xâi zưư̭ng vuu̒ng kinh tể mởi ớ Kaw Foong. Khi̒ lêênh ni tôi la̒ kôông nhân nôông tlươ̒ng Kaw Foong. Wa̒i tha tôi tlôông miể, chăn ruôi, buôn baảnh ớ chơ̭ ruôi kác kon ăn hoo̭c. Kỏ năm tôi zoong kam di baảnh ớ Tân La̭c, zả kam chí 2.000 dôô̒ng/kg, tloong khi rỉ hô̭t tlói 90.000 dôô̒ng/ kg. Khi̒ nháw chiḙ̂n, mắt kâl tlói ớ xa̭ Chỉ Da̭w va̒ Thươ̭ng Kôốc kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Tôi thi̒m dêểnh xa̭ Chỉ Da̭w muô 3 kâl wê̒l tlôông thứ. Dất thôốch, kâl ká leenh.

Năm 2021, khi̒ kâl kam, kâl cheenh da̒w la̒ kâl "wa̒ng" kuố ngươ̒i zân Kaw Foong, ôông kwiết di̭nh muô zôổng tlói wê̒l tlôông. Ban dâ̒w nhê̒w ngươ̒i fán dổi, ôông vấn kwiết tâm tlôông. Ôông chiê xé: Mẩi chṷc năm tlôông kam, tôi mắt tlôông kam rất vất vá. Thuối mêê̒nh ngă̒i kaa̭ng kaw, kâl tlói wa̒i cho thu hwă̭ch hô̭t ha̒ng năm, kâl cho gô̭ tốt, zả thă̒nh kaw. Dă̭c biể kâl ít kôông chăm, bớ năm thử 5 tlớ di chăng fái dá kôông chăm xoóc. Nếw kỏ kâl tlói 30 năm zả tli̭ tương dương 1 kâl wa̒ng.

Năm năi ôông Zaw 70 thwối. Ká 4 ngươ̒i kon kuố ôông dê̒w da̒ tlướng thă̒nh, lâ̭p ngiḙ̂p ớ Ha̒ Nô̭i va̒ TF Hwa̒ Bi̒nh. Kăn nha̒ mải bă̒ng rôô̭ng thêênh thang chí kỏ 2 ôông ba̒ cha̒ kha̒. Wa̒i lương hưw, ha̒ng khảng ôông ba̒ kỏ ngô̒n thu bớ baảnh hô̭t tlói. Zư̭ kiển năm năi vươ̒n tlói cho thu hwă̭ch 1 ta̭ hô̭t. Vởi zả thă̒nh ka̭ ni̒ khwáng tlêênh 1 tliḙ̂w dôô̒ng/kg cho nguô̒n thu nhâ̭p khả. Ni la̒ nguô̒n thu zúp vơ̭ chô̒n ôông an tâm khi̒ thuối kha̒.  


KÁC TIN KHÁC


Bu̒i Di̒nh Văn – gương lảng fát tliến kinh tể

Tloong ta̒n năm kwa, foong tla̒w dwa̒n biên, thănh niên bươ̭t khỏ la̒ kinh tể ản thuối tlé xa̭ Lô̭ Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c tích kư̭c hướng ửng. Ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ dwa̒n biên, thănh niên pă̒ng khát boo̭ng bươn lêênh la̒ ză̒w, zảm ngẳm ngi̭, zảm la̒ ti lêênh pớ hal pa̒n thăi tlẳng tí tlớ thă̒nh ta̒n thănh niên tiêw biếw la̒ kinh tể zói kuố hwiḙ̂n.

Tlí khổ PAPI năm 2023 tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 23 bâ̭c: Nơng kaw hiḙ̂w kwá thư̭c thi ta̒n kác tlỉnh xắch, fṷc bṷ nhân zân tốt hơn

Thew Bảw kảw Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính (PAPI) lâ̒n thử 15 ản Tlương tli̒nh Fát tliến Liên hơ̭p kuốc ớ Viḙ̂t Nam tê̒w pơ̭i Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i Viḙ̂n ngiên kửw khwa hoo̭c Mă̭t tlâ̭n Tố kuốc Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức tloong nước bươ̒ kôông bổ mởi ni, năm 2023 Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản 43,5493 diếm, ớ thử 20/63 tính, thă̒nh tloong ká nước wê̒l Tlí khổ PAPI, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm tlung bi̒nh – kaw )nhỏm xếp thử 2). Kết kwá ni̒ ản dố ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân pơ̭i hiḙ̂w kwá thư̭c hti tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kwán tli̭ diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i kung ửng zi̭ch bṷ kôông kuố tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp tí fṷc bṷ nhân zân.