(HBDT) - Kắch ni 10 năm, kâl kam, cheenh da̒w la̒ kâl "wa̒ng" ớ hwiḙ̂n Kaw Foong. Zả kam dính diếm lêênh dêểnh 100 ngi̒n dôô̒ng/ kg kam Kănh. Thew rỉ, nhê̒w ngươ̒i dố xô thi̒m dất muô dớ tlôông kam. Thể ma̒ ôông Dă̭ng Xwân Zaw ớ xỏm Nam Thải, xa̭ Nam Foong di tlôông tlói.

 
Ớ vươ̒n nha̒ ông Dăng Xwân Zaw, xỏm Nam Thải, xa̭ Nam Foong (Kaw Foong) kỏ nhửng kâl tlói  10, 20 năm thuối.

Kwa tluung tâm thi̭ chân Kaw Foong khwáng 5km, ngăi bên kwuốc lô̭ 6 la̒ khânh 1 ha dất nha̒ ôông Dă̭ng Xwân Zaw. Bước kwa kướ la̒ khôông zan iên ti̭nh, khu vươ̒n rơ̭p boỏng maách, thwang thwáng mu̒i hương bôông tlói tlải vṷ. Tưư̒ng ha̒ng kâl tlói, thân to bă̒ng mo̭l ú thắng tắp, tản la̒ da̒ khép, rẳng thính thwáng mḙ̂ lo̭t kwa. Muô̒ ni̒ la̒ muô̒ dang thu hwă̭ch hô̭t tlói, chơ̒ kô̭ kâl, ôông Zaw kăng ba̭t hoo̒ng hô̭t tlói ruṷng.

Khu vươ̒n nha̒ ôông kỏ khwáng 200 kâl. Hâ̒w hết la̒ kâl da̒ tlôông ản 10 năm, kỏ 3 kâl to nhất, dươ̒ng kỉnh hơn mo̭l ú. Ră̒ng wêl lỉ zo ôông tlôông tlói, ôông Zaw cho mắt: Tôi dé tha ớ Nam Di̭nh. Năm 1963 di xâi zưư̭ng vuu̒ng kinh tể mởi ớ Kaw Foong. Khi̒ lêênh ni tôi la̒ kôông nhân nôông tlươ̒ng Kaw Foong. Wa̒i tha tôi tlôông miể, chăn ruôi, buôn baảnh ớ chơ̭ ruôi kác kon ăn hoo̭c. Kỏ năm tôi zoong kam di baảnh ớ Tân La̭c, zả kam chí 2.000 dôô̒ng/kg, tloong khi rỉ hô̭t tlói 90.000 dôô̒ng/ kg. Khi̒ nháw chiḙ̂n, mắt kâl tlói ớ xa̭ Chỉ Da̭w va̒ Thươ̭ng Kôốc kuố hwiḙ̂n La̭c Xơn. Tôi thi̒m dêểnh xa̭ Chỉ Da̭w muô 3 kâl wê̒l tlôông thứ. Dất thôốch, kâl ká leenh.

Năm 2021, khi̒ kâl kam, kâl cheenh da̒w la̒ kâl "wa̒ng" kuố ngươ̒i zân Kaw Foong, ôông kwiết di̭nh muô zôổng tlói wê̒l tlôông. Ban dâ̒w nhê̒w ngươ̒i fán dổi, ôông vấn kwiết tâm tlôông. Ôông chiê xé: Mẩi chṷc năm tlôông kam, tôi mắt tlôông kam rất vất vá. Thuối mêê̒nh ngă̒i kaa̭ng kaw, kâl tlói wa̒i cho thu hwă̭ch hô̭t ha̒ng năm, kâl cho gô̭ tốt, zả thă̒nh kaw. Dă̭c biể kâl ít kôông chăm, bớ năm thử 5 tlớ di chăng fái dá kôông chăm xoóc. Nếw kỏ kâl tlói 30 năm zả tli̭ tương dương 1 kâl wa̒ng.

Năm năi ôông Zaw 70 thwối. Ká 4 ngươ̒i kon kuố ôông dê̒w da̒ tlướng thă̒nh, lâ̭p ngiḙ̂p ớ Ha̒ Nô̭i va̒ TF Hwa̒ Bi̒nh. Kăn nha̒ mải bă̒ng rôô̭ng thêênh thang chí kỏ 2 ôông ba̒ cha̒ kha̒. Wa̒i lương hưw, ha̒ng khảng ôông ba̒ kỏ ngô̒n thu bớ baảnh hô̭t tlói. Zư̭ kiển năm năi vươ̒n tlói cho thu hwă̭ch 1 ta̭ hô̭t. Vởi zả thă̒nh ka̭ ni̒ khwáng tlêênh 1 tliḙ̂w dôô̒ng/kg cho nguô̒n thu nhâ̭p khả. Ni la̒ nguô̒n thu zúp vơ̭ chô̒n ôông an tâm khi̒ thuối kha̒.  


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.