(HBDT) - Mă̭c zu̒ ko̒n nhê̒w khỏ khăn zo ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19, nhửng khảng dâ̒w năm va̒ ti̒nh hi̒nh thể zởi bất ốn kẻw thew tác dôô̭ng xẩw, twi thiể, năm 2022 KT-XH kuố tính ha tiếp tṷc kỏ bước fṷc hô̒i khả. Kết kwá rỉ da̭t ản nhơ̒ xư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ xư̭ vươ̭t lêênh kuố kôô̭ng dôô̒ng zwănh ngiḙ̂p.

Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn thu hút nhê̒w thu hút nhê̒w zwănh ngiḙ̂p tloong nước, nước wa̒i baw dâ̒w tư, kóp fâ̒n fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i diḙ̂ fương. Ắnh chṷp ta̭i Kôông ti TNHH Midori Apparel Viḙ̂t Nam Hoa̒ Bi̒nh. 

Tỉnh dêểnh chi̒ ni̒, tốc dô̭ tăng tôống xán fấm tlêênh diḙ̂ ba̒n tính (GRDP) ước da̭t 9,38% vươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. GRDP bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i ước da̭t 66,7 tliḙ̂w dôô̒ng, da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Tôống dâ̒w tư to̒n xa̭ hô̭i ước da̭t 18.720 tí dôô̒ng, chiểm khwáng 33% GRDP, vươ̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Tôống thu ngân xắch nha̒ nước ước da̭t 6.410 tí dô̒ng, da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha. Tôống kim ngă̭ch xwất khấw ước da̭t 1.437 tliḙ̂w USD; kim ngă̭ch nhâ̭p khấw ước da̭t 1,097 tliḙ̂w USD, da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha...

Tính vấn ko̒n kỏ nhê̒w khỏ khăn tloong rái ngân vổn dâ̒w tư kôông va̒ thu ngân xắch bớ dẩw zả kwiê̒n xứ zuṷng dất. Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Thẳng, Zảm dôốc Xớ KH&KN, kôông tác rái ngân vổn dâ̒w tư kôông ản chiến khai bớ dâ̒w năm va̒ zaw vổn dêểnh tưư̒ng kôông chi̒nh, nguô̒n vổn kỏ tí lḙ̂ rái ngân khả, vấn ko̒n kỏ nguô̒n vổn tí lḙ̂ rái ngân thấp, nhất la̒ vổn nước wa̒i (ODA). Mă̭t khác, kác khwán thu bớ dẩw zả kwiê̒n xứ zuṷng dất chăng da̭t kể hwă̭ch dê̒ tha i ắnh hướng dêểnh kể hwă̭ch dâ̒w tư kôông kuố tính năm 2023. 

Dớ tăng tôốc hwa̒n thă̒nh chí tiêw KT-XH năm 2022, UBNZ tính chí da̭w kác ngă̒nh, diḙ̂ fương dấi meḙnh chiến khai kể hwă̭ch chiến dối xổ dám baw hiḙ̂w kwá, thư̭c chất. Thươ̒ng xwiên kâ̭p nhâ̭t, thew ro̭i xát diển biển ti̒nh hi̒nh thi̭ tlươ̒ng, lưw thôông ha̒ng hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n dớ ki̭p thơ̒i zư̭ bảw chú dôô̭ng xâi zưư̭ng fương ản kuung ưửng ha̒ng hwả thiết iểw, lương thư̭c, thư̭c fấm, nhất la̒ zi̭p Thết Năm mởi 2023. Fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kaw nhất nhiḙ̂m vṷ thu ngân xắch năm 2022; hổ chơ̭ zái kwiết vưởng vắc tloong thu ngân xắch bớ dẩw zả kwiê̒n xứ zuṷng dất, chiến kwiê̒n xứ zuṷng dất, chiến mṷc dích xứ zuṷng dất; ra̒ xwát la̭i kác nguô̒n thu; tăng kươ̒ng xứ lỉ kác dơn vi̭, zư̭ ản châ̭m nô̭p va̒ nơ̭ thể. Kwán lỉ chi ngân xắch chă̭t chḙ, duủng kwi di̭nh, dám báw tiết kiḙ̂m hiḙ̂w kwá. Tiếp tṷc tố chức kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển thương ma̭i, hô̭i ngi̭ xúc tiển dâ̒w tư tính, khới kôông kác zư̭ ản tloo̭ng diếm mang tỉnh dô̭t fả nhă̒m thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i kác chí tiêw, kể hwă̭ch dê̒ tha.

 


KÁC TIN KHÁC


Bu̒i Di̒nh Văn – gương lảng fát tliến kinh tể

Tloong ta̒n năm kwa, foong tla̒w dwa̒n biên, thănh niên bươ̭t khỏ la̒ kinh tể ản thuối tlé xa̭ Lô̭ Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c tích kư̭c hướng ửng. Ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ dwa̒n biên, thănh niên pă̒ng khát boo̭ng bươn lêênh la̒ ză̒w, zảm ngẳm ngi̭, zảm la̒ ti lêênh pớ hal pa̒n thăi tlẳng tí tlớ thă̒nh ta̒n thănh niên tiêw biếw la̒ kinh tể zói kuố hwiḙ̂n.

Tlí khổ PAPI năm 2023 tính Hwa̒ Bi̒nh tăng 23 bâ̭c: Nơng kaw hiḙ̂w kwá thư̭c thi ta̒n kác tlỉnh xắch, fṷc bṷ nhân zân tốt hơn

Thew Bảw kảw Tlí khổ hiḙ̂w kwá kwán tli̭ pơ̭i hă̒nh tlỉnh kôông kấp tính (PAPI) lâ̒n thử 15 ản Tlương tli̒nh Fát tliến Liên hơ̭p kuốc ớ Viḙ̂t Nam tê̒w pơ̭i Tlung tâm Bô̒i zươ̭ng kản bô̭ pơ̭i Viḙ̂n ngiên kửw khwa hoo̭c Mă̭t tlâ̭n Tố kuốc Viḙ̂t Nam kôô̒ng môô̭ch khổ tố tlức tloong nước bươ̒ kôông bổ mởi ni, năm 2023 Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản 43,5493 diếm, ớ thử 20/63 tính, thă̒nh tloong ká nước wê̒l Tlí khổ PAPI, tăng 23 bâ̭c xo pơ̭i năm 2022, nă̒m tloong nhỏm tlung bi̒nh – kaw )nhỏm xếp thử 2). Kết kwá ni̒ ản dố ha̒i loo̒ng kuố mo̭l zân pơ̭i hiḙ̂w kwá thư̭c hti tlỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước, kwán tli̭ diḙ̂ fương kôô̒ng pơ̭i kung ửng zi̭ch bṷ kôông kuố tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp tí fṷc bṷ nhân zân.