(HBDT) - Hô̭t tlói bớ dơ̒i hơ ản dôô̒ng ba̒w kác zân tô̭c tloong tính xứ zuṷng la̒ za vi̭ chẩm, tấm ướp kác mỏn ăn. Ớ xa̭ Thă̭ch Iên (Kaw Foong), ta̭i vuu̒ng kănh tác kuố za di̒nh ôông Bui Văn Tiển, xỏm Ngái kỏ khwáng 100 kâl tlói moo̭c tư̭ nhiên. Nẳm bắt kơ hô̭i, ôông Tiển da̒ zô̒n lư̭c dâ̒w tư, chăm xoóc va̒ nhân rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông tlói dớ moong biển thee̒nh xán fấm dă̭c xán chất lươ̭ng kaw kuung kấp tha thi̭ tlươ̒ng.

Xán fấm hô̭t tlói Thă̭ch Iên (Kaw Foong) ản UBNZ tính kôông nhâ̭n xán fấm OCOP 3 khaw.

Kâl tlói thuô̭c zoo̒ng thân gô̭, kaw tluung bi̒nh khwáng 15 - 20 m, tản rôô̭ng ká chcṷ mét. Lo̭i kâl ni̒ hăi moo̭c ớ kác khu dô̒l thwảng, tloong lee̒nh, nhê̒w ẳnh xảng. Bớ khi̒ hơ mo̭l Mươ̒ng, mo̭l Thải xứ zuṷng la̒ za vi̭, ta̭w rêênh hương vi̭ dôô̭c la̭ cho kác mỏn ăn zân tôô̭c.. Thôông thươ̒ng hô̭t tlói zuu̒ng dớ chể biển kác mỏn ăn nhơ thi̭t ka nổ văng chuô, thi̭t nảng... Nhưửng mỏn ăn ản kết hơ̭p kôô̒ng hô̭t tlói kỏ hương vi̭ dă̭c biḙ̂t, kuổn hút mo̭l ăn, chử mải, chăng gâi ngản. Hô̭t tlói ko̒n ản xứ zuṷng nhơ vi̭ thuốc hổ chơ̭ diê̒w tli̭ kác vẩn dê̒ wê̒l tiêw hwả, ngâm raw la̒ thuốc xwa bóp chươ kác bêḙ̂nh dâw nhức hăi zuu̒ng oỏng lươ̭ng ít dớ tăng kươ̒ng khức khwé.

Thew ôông Bu̒i Văn Tiển, xỏm Ngái, xa̭ Thă̭ch Iên cho mắt, khâw khi thi̒m hiêw va̒ ngiên kửw ki̭ wê̒l kâl tlói, ôông da̒ dêển kác vuu̒ng khânh xa dớ hoo̭c hói kinh ngiḙ̂m xán xwất, chăm xoóc kâl thew fương fáp hư̭w kơ. Kwi chi̒nh chăm xoóc chăng kwả fức ta̭p, bớ năm thử 5 tlớ di hâ̒w nhơ chăng fái chăm. Khâw khi bấch tlải zoong dái chư̭c tiếp chơ̒ rẳng. Tloong diê̒w kiḙ̂n rẳng dê̒w, khâw khwáng 1 twâ̒n hô̭t tlói chiến bớ mâ̒w dó la̭i mâ̒w zâ̒m la̒ da̭t iêw kâ̒w. 

Xán fấm hô̭t tlói Thă̭ch Iên da̒ ản UBNZ tính kôông nhâ̭n la̒ xán fấm OCOP 3 khaw bớ năm 2020. Twi nhiên, hô̭t tlói Thă̭ch Iên chú iểw ản xán xwất kwi mô hô̭ za di̒nh, mănh mủn, nhó lé, vấn chươ kỏ xư̭ liên kết tloong xán xwất. Kỏ zả baảnh 250.000 dôô̒ng/lo̭ 100g, bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, za di̒nh ôông Tiển mới tiêw thṷ 10kg hô̭t tlói khô, chú iểw baảnh lé ớ diḙ̂ fương. Zo rỉ, dớ nơơng kaw zả tli̭ xán fấm kâ̒n kỏ xư̭ hổ chơ̭, dôô̒ng hă̒nh kuố kác kâpd chỉnh kwiê̒n tloong fát chiến kác hi̒nh thức tố chức xán xwất fu̒ hơ̭p dớ liên kết xán xwất, tiêw thṷ, tăng kươ̒ng kết nổl,, kwáng bả, xúc tiển thương ma̭i vớ rôô̭ng thi̭ tlươngf tiêw thṷ cho xán fấm; hổ chơ̭ da̒w ta̭w chwiên khu cho chú thế tham za Chương chi̒nh OCOP dớ kỏ kiển thức kwán tli̭ xán xwất, kiển thức marketing...


KÁC TIN KHÁC


Cha̒ng thanh niên ruôi mơ ước la̒ zâ̒w bớ wa kâl zươ dưư̭c

(HBDT) - Nhứng năm tlước, wa kâl zươ dư̭c la̒ lo̭i thâw ăn ha̒ng ngă̒i kuố ngươ̒i zân vuu̒ng kaw. Ba̒ kon dô̒, luô̭c hăi xa̒w kôô̒ng choóc bo̒. Mẩi năm khânh ni, wa zươ dưư̭c ản koi la̒ ba̒i thuốc kwỉ tloong diê̒w tli̭ kác bêḙ̂nh hiếm nge̒w. Ngỏ kiế nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng, eenh Bu̒i Mă̭nh Li ớ xom Iển Bắi, xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) meḙnh za̭n lêênh rưư̒ng tlôông hơn 3 va̭n kâl zươ dưư̭c.

Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.