(HBDT) - Pớ ngă̒i 25 – 31/12, Hô̭i chơ̭ kôông thương khu vư̭c fiể Bắc – Hwa̒ Bi̒nh 2022 ản tố chức ta̭i Tluung tâm Hô̭i chơ̭ va̒ tliến la̒m tính Hwa̒ Bi̒nh.


Ta̭i Hô̭i chơ̭ xe̒ khai tlương Xa̒n zaw zi̭ch thương ma̭i diḙ̂n tứ tính Hwa̒ Bi̒nh.

Hô̭i chơ̭ vởi chú dê̒ "Kôông thương Hwa̒ Bi̒nh hô̭i nhâ̭p va̒ fát tliến” la̒ môô̭ch tloong kác hwa̭t dôô̭ng xúc tiển thương ma̭i kấp kuốc za năm 2022. Tham za hô̭i chơ̭ kỏ tlêênh 100 zwănh ngiḙ̂p, hiḙ̂p hô̭i ngăă̒nh haa̒ng, dơn vi̭ vởi khêênh 300 zan haa̒ng kuố 28 tính, thăă̒nh fổ fiể Bắc. 

Tính Hwa̒ Bi̒nh tham za 71 zan haa̒ng tlưng bă̒i kác xán fấm kôông ngiḙ̂p tiêw biếw; xán fấm kôông ngiḙ̂p chể biển chể ta̭w, kác xán fấm kôông ngiḙ̂p xwất khấw tiêw biếw; xán fấm chú lư̭c dă̭c tlăưng va̒ tiê̒m năăng kuố tính. 

Tloong khuôn khố hô̭i chơ̭ xe̒ kỏ kác chương tli̒nh ngḙ̂ thwâ̭t, khai tlương xa̒n zaw di̭ch thương ma̭i diḙ̂n tứ va̒ tha mă̭t ẩn fấm xán fấm chú lư̭c kuố tính Hwa̒ Bi̒nh…


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.