(HBDT) - Fát tliến mô hi̒nh hơ̭p tác xa̭ (HTX) tlêênh diḙ̂ pa̒n tính dâ̒n khác fṷc ản ta̒n kác tô̒n ta̭i tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p, tiếw thú kôông ngiḙ̂p tloong bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) nhơ xán xwất meenh mủn, nhó lé, thiểw xư̭ liên kết tloong xán xwất. Thă̒nh lâ̭p kác HTX zúp pa̒ kon bu̒ng ZTTX zái kwiết wiḙ̂c la̒, nơng kaw thu nhâ̭p.HTX zi̭ch bṷ tống hơ̭p Hwi Chí, xa̭ Hu̒ng Xơn (Kim Bôi) zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tư̒ law dôô̭ng 
la̒ mo̭l zân tôô̭c thiếw xổ ớ diḙ̂ fương.

Thew thôổng kê kuố Liên minh HTX tính, têểnh măi, twa̒n tính kỏ tlêênh 320 HTX mo̭l ZTTX tham za paw Ban kwán lỉ HTX kôô̒ng pơ̭i tlêênh 100 tố hơ̭p tác (THT) mo̭l ZTTX tang kwán lỉ, bâ̭n hă̒nh hwa̭t dôô̭ng. Thơ̒i zan kwa, nhă̒m hô̭ tlơ̭ dôô̒ng ba̒w ZTTX bươn lêênh la̒ ză̒w chỉnh dảng pơ̭i zám nge̒w pê̒n bư̭ng. Liên minh HTX tính ta̒ fổi hơ̭p kác kơ kwan, dơn bi̭ liên kwan za̒ xwát ti̒nh hi̒nh hwa̭t dôô̭ng kuố HTX hưởng zâ̭n thă̒nh lâ̭p mởi HTX, thu hút thêm thă̒nh biên, tăng bổn diê̒w lḙ̂; bâ̭n zṷng hiḙ̂w kwá kác kơ chể, chỉnh xắch ưw tiên, hô̭ tlơ̭ fát tliến HTX. Dôô̒ng thơ̒i, tăng kươ̒ng hwa̭t dôô̭ng da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nhân lư̭c; xúc tiển thương ma̭i; tơ̒ng pước bớ hôô̭ng kwi mô hwa̭t dôô̭ng kuố kác HTX… khăw khi thă̒nh lâ̭p, kác HTX tơ̒ng pước khắc fṷc khỏ khăn, kúng kổ tố tlức, nô̭ lư̭c dối mởi, tlủ tloo̭ng nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng.

Năm 2022, Liên minh HTX tính tấi mă̭nh hô̭ tlơ̭ kác HTX thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá zư̭ ản Hô̭ tlơ̭ fát tliến xán xwất thôông kwa hi̒nh thă̒nh chuô̭l liên kết xán xwất pơ̭i tiêw thṷ xán fấm thuô̭c Tlương tli̒nh mṷc tiêw kuốc za fát tliến KT-XH bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ pơ̭i miê̒n nủi. Xâi zư̭ng 4 tlương tli̒nh da̒w ta̭w ngê̒ chơ̒ 3 khảng, bớ 11 lớp ngê̒ pẳn ha̭n chơ̒ 3 khảng cho 333 thă̒nh biên pơ̭i mo̭l law dôô̭ng kuố kác HTX tloong tính.

Pớ ka̭ dâ̒w thă̒nh lâ̭p têểnh măi, HTX zi̭ch bṷ tống hơ̭p Hwi Chí, xa̭ Hu̒ng Xơn (Kim Bôi) hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tư̒ law dôô̭ng la̒ mo̭l ZTTX kuố diḙ̂ fương. Ôông Bu̒i Văn Hiḙ̂p, Chú ti̭ch HDKT kiêm Zảm dôốc HTX cho hăi: HTX zi̭ch bṷ tôống hơ̭p Hwi Chí chú iểw xán xwất tinh zâ̒w kố khiḙ̂ cheenh kôô̒ng pơ̭i băl za kôông kwâ̒n ảw xwất khấw. Xán fấm tinh zâ̒w kố khiḙ̂ cheenh kuố HTX da̭t tiêw chwấn OCOP 3 khaw kấp tính. Ko̒n pơ̭i li̭nh bư̭c băl za kôông HTX kỏ 1 xướng tlung tâm, 2 xướng dâ̒w mổi, 3 xướng bḙ̂ tinh liên kết ta̭i hwiḙ̂n Kim Bôi pơ̭i Lương Xơn. HTX zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho khwáng 150 kản bô̭ kwán lỉ, nhân biên ki̭ thwâ̭t kôô̒ng mo̭l law dôô̭ng. Thu nhâ̭p kuố kản bô̭ kwán lỉ, nhân biên ki̭ thwâ̭t da̭t pớ 8 - 30 tliḙ̂w dôô̒ng/khảng; thu nhâ̭p mo̭l law dôô̭ng pớ 4,5 - 7 tliḙ̂w dôô̒ng/khảng.

Hang Kiê pơ̭i Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ dôô̒ng ba̒w Môông, tơ̒i khôổng pa̒ kon ko̒n tư̒ khỏ khăn. Ta̭w dôô̭ng lư̭c zúp pa̒ kon fát tliến xán xwất. Liên minh HTX tính i ta̒ hô̭ tlơ̭ thă̒nh lâ̭p HTX zi̭ch bṷ kôô̒ng pơ̭i nôông ngiḙ̂p Hang Kiê (xa̭ Hang Kiê) pơ̭i HTX A Hiḙ̂p (xa̭ Pa̒ Ko̒).

HTX zi̭ch bṷ zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i nôông ngiḙ̂p Hang Kiê kỏ 11 thă̒nh biên, Bổn diê̒w lḙ̂ dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh 200 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm 2022, tôống zwănh thu ước da̭t 650 tliḙ̂w dôô̒ng; thu nhâ̭p ước da̭t 450 tliḙ̂w dôô̒ng, bi̒nh kwân thu nhâ̭p kuố thă̒nh biên 4 tliḙ̂w dôô̒ng/khảng. HTX A Hiểw kỏ 8 thă̒nh biên. Bổn diê̒w lḙ̂ dăng kỉ hwa̭t dôô̭ng xán xwất, kinh zwănh 200 tliḙ̂w dôô̒ng. Năm 2022, tôống zwănh thu ước da̭t khânh 500 tliḙ̂w dôô̒ng; thu nhâ̭p ước da̭t 288 tliḙ̂w dôô̒ng, bi̒nh kwân thu nhâ̭p kuố thă̒nh biên 3 tliḙ̂w dôô̒ng/khảng. Năm 2022, Liên minh HTX tính bớ 2 lớp dă̭i ngê̒ pẳn ha̭n chơ̒ 3 khảng cho HTX A Hiḙ̂p kôô̒ng pơ̭i khânh 60 hoo̭c biên tham za.


KÁC TIN KHÁC


Thu Ngân xắch Nha̒ nước ước da̭t 783,2 tí dôô̒ng

(HBDT) - Thew bảw kảw kuố UBNZ tính, dêểnh hết khảng 2/2023, thu ngân xắch Nha̒ nước kuố tính ước thu da̭t 788,2 tí dôô̒ng, tloong ri thu nô̭i diḙ̂ 741 tí dôô̒ng, bă̒ng 15% xo kôô̒ng zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 11% xo chí tiêw Ngi̭ kwiết HDNZ tính ; thu xwất nhâ̭p khấw ước da̭t 47,2 tí dôô̒ng, bă̒ng 12 %xo zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú va̒ Chí tiêw HDNZ tính zaw.

Chi̭ Xuu̒ng I Nôông năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT) - Nhưửng năm kwa, foong tla̒w fṷ nư̭ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưưng ớ hwiḙ̂n Mai Châw kỏ chiến biển tích kư̭c. Bớ rỉ xwất hiḙ̂n nhê̒w tẩm kương fṷ nư̭ la̒ kinh tể zói, cho thu nhâ̭p mối năm ha̒ng tlăm thiḙ̂w dôô̒ng, kóp fâ̒n tích kư̭c xwả dỏl, zám nge̒w, fát chiến KT-XH ta̭i diḙ̂ fương. Tloong rỉ kỏ chi̭ Xuu̒ng I Nôông ớ xỏm Pa̒ Ko̒ 1, xa̭ Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭cht tloong nhưửng diến hi̒nh.

Bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng xwất khấw nôông xán

(HBDT) - Xwất khấw nôông xán chăng chí zoong la̭i zả tli̭ kinh tể kaw hơn mo̒ ko̒n kóp fâ̒n khắng di̭nh bi̭ thể ta̒n nôông xán dă̭c tlưng kuố tính tlêênh thi̭ tlươ̒ng kuốc tể, kwáng bả hi̒nh ắnh diḙ̂ fương. Cho dêênh, tiếp tṷc fát hwi ta̒n thă̒nh tư̭w ta̒ la̒ ản, năm năi, kác kấp, ngă̒nh, dơn bi̭ chwiên môn, kác diḙ̂ fương tang hết khức thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng mởi, chăng tlâ̒ng nơng kaw chất lươ̭ng, da za̭ng xán fấm tí dáp ửng iêw kâ̒w khắt khe kuố kác nước nhâ̭p khấw.