(HBDT) - Hwiḙ̂n La̭c Thwí kỏ thể meḙnh fát chiến lâm ngiḙ̂p kôô̒ng lơ̭i thể wê̒l dất dai, zaw thôông dươ̒ng bô̭, dươ̒ thwí thwâ̭n lơ̭i lưw thôông ha̒ng hwả. Ziḙ̂n tích tlôông rưư̒ng ha̒ng năm kuố hwiḙ̂n bớ 850 - 900ha thew hưởng thâm kănh, tloong rỉ kết hơ̭p fát chiến kác lo̭i kâl lâm xán fṷ wa̒i kâl gô̭ da̒ kóp fâ̒n chiến dối kơ kẩw kâl tlôô̒ng, muô̒ vṷ. Dê̒ ản "Fát chiến kâl lể văng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂ La̭c Thwí zai dwa̭n 2022 - 2025" vớ tha huôl wiḙ̂c la̒ ta̭w thu nhâ̭p, za tăng zả tli̭ xán xwất, kóp fâ̒n thăi dối bô̭ mă̭t nôông thôn.


Kôông ti kố fâ̒n Kim Bôi, thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l (La̭c Thwí) chwiên thu muô, chể biển kác xán fấm bớ văng.

Kwa khawx át, ziḙ̂n tích tlôông kâl văng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n dêểnh hết năm 2021 la̒ 155 ha. Tloong rỉ few Bat Dô̭ 18 ha, năng xwất 44,3 tẩn /ha; luô̒ng 34,3ha, năng xwất 23,6 tẩn/ha; bươ̒ng 35,5ha, năng xwất 25,1 tẩn/ha; few khăm 67,2ha, năng xwất 21,5 tẩn/ha.

Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ Kôông ti KF Kim Bôi, ta̭i thi̭ chẩn Ba Ha̒ng Dô̒l chwiên chể biển kác xán fấm bớ văng, kỏ ziḙ̂n tích nha̒ xướng 13.640,9m2, kôông xwất thiết kể 1.400 tẩn, zwănh thu 72 tí dôô̒ng. Kôông ti xán xwất 27 xán fấm, tloong rỉ kỏ 2 xán fấm dớ hwiḙ̂n La̭c Thwí fát chiến kâl văng.

Kỏ ziḙ̂n tích dất rưư̒ng, khu tương dổi lởn, kỏ nhê̒w thuung luṷng, chân khṷ fu̒ hơ̭p fát chiến vuu̒ng chwiên kănh  kâl lể văng. Twi nhiên, chi̒ ni̒ wiḙ̂c tlôông kâl lể văng chú iểw tư̭ fát, kwi mô nhó, chươ dâ̒w tư thâm kănh, zo rỉ  ziḙ̂n tích, năng xwất, xán lươ̭ng văng ko̒n ít, chươ tương xưửng tie̒m năng, lơ̭i thể. Xán xwất kâl lể văng ta̭i hwiḙ̂n chươ kỏ liên kết zươ̭ kác hô̭, zươ̭ ngươ̒i xán xwất kôô̒ng zwănh ngiḙ̂p, xán fấm chú iểw ớ za̭ng xơ chế, tiêw thṷ ta̭i kác chơ̭ nôông xán tloong hwiḙ̂n.

Vơ̒i mṷc tiêw dêểnh năm 2025 ziḙ̂n tích tlôông mởi tlêênh 80ha, dươ tống ziḙ̂n tích tlôông kâl lể văng tlêênh diḙ̂ ba̒n 235ha.

Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Thi̭ Thu Hă̒ng, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí cho mắt: Dê̒ ản  chiến khai xḙ kóp fâ̒n nơơng kaw chi̒nh dô̭ xán xwất cho ngươ̒i zân, ta̭w vu̒ng ngwiên liḙ̂w tâ̭p chuung, nơơng kaw zả tli̭ kuố rưư̒ng... Khai thác nguô̒n law dôô̭ng ta̭i diḙ̂ fương. Tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn wê̒l ki̭ thwâ̭t tlôông va̒ chăm xoóc, thu hwă̭ch, chể biển dớ bô̒i zươ̭ngq, nơơng kaw chi̒nh dô̭, ki̭ năng cho ngươ̒i lkaw dôô̭ng. Liên kết zwănh ngiḙ̂p bớ khâw xán xwất dêểnh thu hwă̭ch, chể biển, báw kwán, thu mô xán fấm thew chuô̭i zả tli̭ nhă̒m nơơng kaw zả tli̭ va̒ xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w cho kác xán fấm văng.


KÁC TIN KHÁC


Thănh niên 9X kwiết tâm lâ̭p ngiḙ̂p tlêênh dất kwê hương

(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Fát chiến kôông ngiḙ̂p thew hưởng bê̒n vưưng

(HBDT) -La̒ tính miê̒n nủi, chăng kỏ kướ khấw,káng biến, dươ̒ng khắch.., twi nhên kỏ vi̭ chỉ tiếp záp Ha̒ Nô̭i, tính ha dang dấi meḙnh fát chiến kôông ngiḙ̂p (KN) thew hưởng bê̒n vưưng, hiḙ̂w kwá, thân thiḙ̂n kôô̒ng môi tlươ̒ng.