(HBDT) - Di dâ̒w tloong tlôông chuổi kẩl mô kwi mô lởn, cha̒ng thănh niên Châ̒n Tluung Dưức, xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ ziḙ̂n tích ngwiên liḙ̂w chuổi ốn di̭nh kuu̒ng xướng xơ chể, zẩm chuổi bă̒ng kôông ngḙ̂ hiḙ̂n da̭i. Mô hi̒nh HTX tlôông va̒ xán xwất chuổi thew tiêw chấn VietGAP kwi mô lởn kuố eenh Dưức da̒ zoong la̭i nguô̒n thu nhâ̭p ốn di̭nh cho ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.


Eenh Châ̒n Tluung Dưức (fảl chiêw) xa̭ Liên Xơn (Lương Xơn) ta̭i vươ̒n chuổi ngwiên liḙ̂w.

Năm 2014 khâw khi tốt ngiḙ̂p kứ nhân kwán tli̭ kinh zwănh ta̭i tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Ha̒ Nô̭i, eenh Châ̒n Tluung Dưức thứ khưức kôô̒ng ngê̒ kinh zwănh hwa tlải. Chỉnh thi̒ zan ni̒ zúp eenh tích lwi̭ kinh ngiḙ̂m baảnh ha̒ng, ngiên kửw môô̭ch xổ xán fấm ản ươ chuô̭ng. Kwa thi̒m hiếw thư̭c tể ớ Ha̒ Nô̭i, eenh thẩi xán fấm chuổi tiêw hôô̒ng rất ản thi̭ tlươ̒ng ươ chuô̭ng. Eenh thi̒m hiêw ta̭i kác tính Hưưng Iên, Law Kai, Hoo̭c viḙ̂n Nôông ngiḙ̂p Viḙ̂t Nam, eenh meḙnh za̭n dươ kâl chuổi tiêw hôô̒ng wê̒l tlôông thứ 1,5 ha ta̭i dất dẩw thâ̒w diḙ̂ fương kuố za di̒nh. Khâw 1 năm tlôông thứ ngiḙ̂m, ngỏ kiế kâl chuổi rḙ̂ tlôông, diê̒w kiḙ̂n chăm xoóc bi̒nh thươ̒ng, thơ̒i zan thu hô̒i vổn bẳn ngă̒i, eenh da̒ vâ̭n dôô̭ng môô̭ch xổ hô̭ kỏ dất tloong va̒ wa̒i xỏm nhân rôô̭ng ziḙ̂n tích tlôông chuổi tiêw hôô̒ng lêênh 4,5ha.

Ngă̒i 31/8/2018, hơ̭p tác xa̭ (HTX) xán xwất chuổi Viba ản thee̒nh lâ̭p kỏ 20 thă̒nh viên zo eenh Dức la̒ chú nhiḙ̂m. HTX chuổi Viba chi̒ ni̒ kỏ ziḙ̂n tích kănh tác khwáng 20ha vấn dang liên tuuc vớ rôô̭ng. HTX la̒ chuô̭i lên kết chă̭t bớ khâw ươm zôông dêểnh khâw tlôông, xơ chể, baảnh haa̒ng va̒ chăm xoóc kheéch ha̒ng. Thương hiḙ̂w kuố HTX chuổi Viba da̒ ản dăng kỉ bán kwiê̒n, kỏ tem riêng tlêênh tưư̒ng chu̒m chuổi.

Chuổi tiêw hôô̒ng ản tlôông va̒ chăm xoóc thew tiêw chấn VietGAP. Xơ chể chể, tiến cho̭n, doỏng kỏi thew tiên chấn, báw kwán bă̒ng hḙ̂t thôổng kho leḙnh, zẩm bă̒ng khỉ ehylene an twa̒n bơơ̭c nhất thể zởi chi̒ ni̒. Dám báw xán fấm dêểnh thăi ngươ̒i tiêw zuu̒ng an twa̒n, dḙp mă̭t va̒ ngon, ngoo̭ch vươ̭t chô̭i xo kuu̒ng xán fấm tương tư̭ tlêênh thi̭ tlươ̒ng. Kheéch ha̒ng tiêw thṷ xán fấm la̒ kác xiêw thi̭, kướ ha̒ng, tlươ̒ng hoo̭c, bêḙ̂nh viḙ̂n, khu kông ngiḙ̂p, xân băl, nha̒ ha̒ng, kheéch xa̭n. Zwănh thu ha̒ng năm da̭t tlêênh 9 tí dôô̒ng, xán lươ̭ng da̭t tlêênh 1.000 tẩn, bi̒nh kwân ha̒ng năm thu lơ̭i nhwâ̭n tlêênh 196 tliḙ̂w dôô̒ng/ha,zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho tlêênh 50 law dôô̭ng diḙ̂ fương. 

Tinh thâ̒n khới ngiḙ̂p chăng ngưư̒ng ngí, kwiết tâm kon dươ̒ng xán xwấtchuổi kheḙch, Châ̒n Tluung Dưức da̒ tlơ thee̒nh kương mă̭t tiêw biếw, da̭i ziḙ̂n cho thể hḙ̂ thănh niên năng dôô̭ng, xảng ta̭w, la̒ kinh tể zói kuố tính.

Vởi nhưửng thee̒nh tích da̒ da̭t ản, năm 2021, Châ̒n Tluung Dức ản Thú tưởng tă̭ng bă̒ng khen wê̒l thă̒nh tích xwất xắc tloong xán xwất , kinh zwănh zai dwa̭n 2018 - 2020. Eenh ko̒n la̒ Da̭i biếw HDNZ tính tâ̭n tâm, chắch nhiḙ̂m, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlênh diḙ̂ ba̒n.
KÁC TIN KHÁC


Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.

Xa̭ Nuông Zăm fát chiến kinh tể rưư̒ng

(HBDT) - Nhâ̭n thứ ro̭ vi̭ chỉ, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố rưư̒ng tloong fát chiến kinh tể, nhưửng năm kwa, xa Nuông Zăm (Kim Bôi) tâ̭p chuung kôông tác tlôông va̒ chăm xoóc báw vḙ̂ rưư̒ng. Kác mô hi̒nh tlôông rưư̒ng ản nhân rôô̭ng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thưư̭c cho ngươ̒i zân tlong wiḙ̂c tăng thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng, tưư̒ng bước fát chiến lâm ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

Nôông xán xử Mươ̒ng bươn tha thể zởi

(HBDT) - Ta̒n khảng tâ̒w năm 2023, xwất khấw nôông xán kuố tính kỏ tư̒ khới xắc. Môô̭ch xổ mă̭t ha̒ng dă̭c tlưng tiếp tṷc ti la̭i ta̒n thi̭ tlươ̒ng xwất khấw mởi. Tí zwi tli̒ da̒ tăng tlướng xwất khấw, wa̒i wiḙ̂c ti thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, ta̒n zwănh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ (HTX) chăng tlâ̒ng nô̭ lư̭c da za̭ng hwả xán fấm ng xán tí dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm

(HBDT) - ta̒n ngă̒i khânh ni, mo̭l zân TF Hwa̒ Bi̒nh hảw hức moong têểnh ngă̒i zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm (KTTPT) thuô̭c diḙ̂ pa̒n 2 fươ̒ng Fương Lâm Lâm, Dôô̒ng Tiển. Pớ tlung twâ̒n khảng 8 têểnh măi, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung la̒ xoong ta̒n ha̭ng mṷc tlính tlang dô thi̭, diḙ̂n chiểw lảng, kôông tli̒nh fṷc bṷ fổ ti bô̭ chă̭l zoo̭c ta̭ng khả dê Da̒ Zang. Khu KTPT tâ̒w tiên kuố tính dâ̒n ản hiḙ̂n tha ho̭ hi̒nh ha̒i. hưở hḙn tlớ thă̒nh khôông zan tlung tâm kết nổl tư̒ hwa̭t dôô̭ng xôi nối pơ̭i ỉ ngiḙ̂, zúp tăng khức hút cho thă̒nh fổ pên khôông Da̒.