(HBDT) - Ta̒n ngă̒i kwa, kải noỏng wa̒i tlơ̒i kỏ nơi, kỏ ka̭ lêênh têểnh hơn 40 dô̭ C. Tí tleẻnh ắnh hướng têểnh khức khwé zo dẳng noỏng thẳn khẻw za̒i, pớ ka̭ 4,5 zơ̒ lảng, nôông zân ta̒n kác diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ hôốc ha̒ tha kho̭m, khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.


Nôông zân xa̭ Vi̭nh Dôô̒ng (Kim Bôi) khấn tlương hải lo̭ bṷ chiêm xwân.

Tlêênh ta̒n keẻnh tôô̒ng ớ xa̭ Kim Lâ̭p (Kim Bôi), zu̒ thơ̒i tiết khắc ngiḙ̂t mé mo̭l zân i kử miḙ̂t ma̒i hải lo̭ cho dủng tiển dô̭ muô̒ bṷ. Bới bi̒ dẳng noỏng la̒ diê̒w kiḙ̂n tí ta̒n kác doo̒ng lo̭ chỉn tê̒w, thôốch kôô̒ng pơ̭i zúp nôông zân thu hwă̭ch, tái lo̭ ản thwâ̭n lơ̭i. Kỏ kải dỏn, kải khăn pít kỉn, tlước mă̭t pa̒ Bu̒i Thi̭ Ziên i ta̒ zo̭ dác khốt, Pa̒ Ziên cho hăi: Zu̒ hăi dẳi hải pă̒ng thăi la̒ bất bá mé zo tất chăng ản pă̒ng fắng, tôô̒ng na̒ chuô ản zô̒n diê̒n tối thướ cho dêênh chăng zoong ản mẳi hải thuổng tôô̒ng na̒ hải, za di̒nh i kử bẩn hải lo̭ pă̒ng thăi. Tí la̒ nhănh tiển dô̭, za di̒nh tôi kôô̒ng pơ̭i 3 hô̭ ha̒ng xỏm, eenh ủn thươ̒ng hăi hải "tối kôông” tí dám báw lâ̭p khung thơ̒i bṷ, thew zư̭ bảw, dẳng noỏng, chăng kỏ dác i ko̒n tiếp tloong thơ̒i zan têểnh cho dêênh za di̒nh thu hwă̭ch xoong tlô̭ no cheenh thú la̒ huối tất lo̭ têểnh di̭ ti liê̒n.

Ka̭ no̒ i la̒ môô̭ch tloong ta̒n kác diḙ̂ fương hải lo̭ bṷ chiêm xwân khởm nhất, tlêênh ta̒n keẻnh tôô̒ng kuố hwiḙ̂n La̭c Thwí ta̒n ngă̒i ni muốt mái khôông khỉ la̒ wiḙ̂c. Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Di̒nh Tlỉnh, Fỏ tlướng Foo̒ng NN&FTNT hwiḙ̂n cho hăi: Têểnh măi, hết thắi hwiḙ̂n la̭c Thwí i ta̒ hải ản tlêênh 600 ha lo̭ chiêm xwân, da̭t ản 40% kể hwă̭ch. Bṷ chiêm xwân năm năi ản teẻnh zả la̒ năng xwất tốt, ản muô̒. Zư̭ kiển teénh têểnh ngă̒i 10/6, twa̒n hwiḙ̂n xḙ hải xoong ziḙ̂n tích lo̭ lố muô̭n kuổi ku̒ng. Ngăl khi thu hwă̭ch xoong, ta̒n ziḙ̂n tích tiếp tṷc kẩl lo̭ bṷ muô̒ xḙ ản nôông zân tâ̭p tlung la̒ tất, kă̒l pươ̒.

Bṷ dôông xwân 2022 – 2023, hết thắi tính lôông 62,55 ngi̒n ha kâl ha̒ng năm, tl di̭ ziḙ̂n tích lo̭ 16,475 ha, da̭t 104,8% kể hwă̭ch. Ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chí da̭w ta̒n kác foo̒ng chwiên môn bảm xát tôô̒ng na̒, dô̒n dôốc nôông zân la̒ nhănh tiển dô̭ hải lo̭ chiêm xwân dám báw khung thơ̒i bṷ tí lâ̭p thơ̒i la̒ tất, chwấn bi̭ xán xwất bṷ muô̒ - he̒ thu. Môô̭ch xổ ziḙ̂n tích lo̭ lố khởm i ta̒ hải xoong. Lo̭ tlỉnh bṷ pắt tâ̒w thu hwă̭ch. Kôô̒ng pơ̭i lo̭, ta̒n diḙ̂ fương tâ̭p tlung thu hwă̭ch ta̒n kác lwa̭i kâl hwa mă̒w bṷ xwân nhơ: Kú kâl, lế, tắc, tâ̭w… Dôô̒ng thơ̒i kỏ kể hwă̭ch chwấn bi̭, kung ửng, hô̭ tlơ̭ nôông zân bâ̭t tư nôông ngiḙ̂p, pṷn pỏn, zôổng tí lôông bṷ he̒ - thu.

Thew thôổng kê, têểnh tlung twâ̒n khảng 5, hết thắi ká tính i ta̒ hải ản tlêênh 3.400 ha lo̭ chiêm xwân. Tloong di̭, môô̭ch xổ diḙ̂ fương hải khởm nhơ: Hwiḙ̂n La̭c Thwí i ta̒ hải xoong tlêênh 67% ziḙ̂n tích, hwiḙ̂n Lương Xơn hải khwáng 50% ziḙ̂n tích, TF Hwa̒ Bi̒nh hải ản tlêênh 40% ziḙ̂n tích…

Bṷ dôông xwân 2022 - 2023 ản dwản di̭nh la̒ bṷ kỏ ziḙ̂n tích lôông tư̒. Tư̒ lwa̭i kâl tí thâm keenh cho năng xwất kaw, kwiết di̭nh têểnh kết kwá xán xwất ká năm. Mé, zi̭ch bḙ̂nh tlêênh kâl lôông i kỏ fức ta̭p, zả bâ̭t tư nôông ngiḙ̂p tâ̒w paw ko̒n kaw. Cho dêênh, ngăl pớ tâ̒w bṷ, ngă̒nh NN&FTNT i ta̒ dê̒ ngi̭ ta̒n kác diḙ̂ fương tâ̭p tlung lă̭nh da̭w, chí da̭w chă̭t chḙ pă̒ng ta̒n kác nhỏm zái fáp kṷ thế tí ản kết kwá twa̒n ziḙ̂n, Dổi pơ̭i ta̒n ziḙ̂n tích tất xán xwất chăng tlú dôô̭ng ản nguô̒n dác, thiểw dác tưởi i ta̒ twiên chwiê̒n, dă̭n páw mo̭l zân chwiến tối la̭i lôông ta̒n kác lwa̭i kâl kỏ zả tli̭ kinh tể kaw hơn. Pên keḙnh di̭, lươ̭ng mươ năm năi ít hơn kôô̒ng ki̒ năm tlước pơ̭i tlung bi̒nh tư̒ năm, la̒ cho wiḙ̂c kấp dác tưởi cho xán xwất nôông ngiḙ̂p tô̭l fái tư̒ khỏ khăn. Cho dêênh, kôô̒ng pơ̭i la̒ nhănh tiển dô̭ hải lo̭ chiêm xwân, Ngă̒nh NN&FTNT tích kư̭c chí da̭w ta̒n diḙ̂ fương dă̭n páw nôông zân tăng kươ̒ng áp zṷng ta̒n biḙ̂n fáp chẩng ha̭n, che dẳng, ú ba̭t zư̭ dác.. cho ta̒n lwa̭i kâl ăn tlải, kâl zươ̭c liḙ̂w, kâl lô năm. Tliến khai khu hôô̭ng ta̒n zái fáp foo̒ng tlư̒ bḙ̂nh ha̭i, chăm xoóc kâl ăn tlải pơ̭i kâl mă̒w thew hưởng zâ̭n kuố kơ kwan chwiên môn. Dổi pơ̭i ta̒n khu bư̭c ta̒ hải xoong khấn tlương bḙ̂ xinh tôô̒ng na̒ dủng kắch, cheenh thú thơ̒i tiết thwâ̭n lơ̭i tí tê̒w la̒ liê̒n khâw la̒ tất fṷc bṷ xán xwất bṷ muô̒, he̒ - thu…


KÁC TIN KHÁC


Zoong kwan hḙ̂ hơ̭p tác dổi ngwa̭i ti paw thư̭c chất, hiḙ̂w kwá

(HBDT) - Hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i kuố tính tang ản bớ hôô̭ng, ti paw thư̭c chất pơ̭i hiḙ̂w kwá, kóp fâ̒n hwi dôô̭ng, cheenh thú ta̒n nguô̒n lư̭c tấi mă̭nh thu hút dâ̒w tư, fát tliến KT-XH pê̒n bư̭ng thew tinh thâ̒n ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025.

Xa̭ Nuông Zăm fát chiến kinh tể rưư̒ng

(HBDT) - Nhâ̭n thứ ro̭ vi̭ chỉ, tâ̒m kwan tloo̭ng kuố rưư̒ng tloong fát chiến kinh tể, nhưửng năm kwa, xa Nuông Zăm (Kim Bôi) tâ̭p chuung kôông tác tlôông va̒ chăm xoóc báw vḙ̂ rưư̒ng. Kác mô hi̒nh tlôông rưư̒ng ản nhân rôô̭ng, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thưư̭c cho ngươ̒i zân tlong wiḙ̂c tăng thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng, tưư̒ng bước fát chiến lâm ngiḙ̂p bê̒n vưưng.

Nôông xán xử Mươ̒ng bươn tha thể zởi

(HBDT) - Ta̒n khảng tâ̒w năm 2023, xwất khấw nôông xán kuố tính kỏ tư̒ khới xắc. Môô̭ch xổ mă̭t ha̒ng dă̭c tlưng tiếp tṷc ti la̭i ta̒n thi̭ tlươ̒ng xwất khấw mởi. Tí zwi tli̒ da̒ tăng tlướng xwất khấw, wa̒i wiḙ̂c ti thi̒m kiểm thi̭ tlươ̒ng, nơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, ta̒n zwănh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ (HTX) chăng tlâ̒ng nô̭ lư̭c da za̭ng hwả xán fấm ng xán tí dáp ửng nhu kâ̒w kuố thi̭ tlươ̒ng.

Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm

(HBDT) - ta̒n ngă̒i khânh ni, mo̭l zân TF Hwa̒ Bi̒nh hảw hức moong têểnh ngă̒i zoong paw la̒ thứ khu kinh tể pân têm (KTTPT) thuô̭c diḙ̂ pa̒n 2 fươ̒ng Fương Lâm Lâm, Dôô̒ng Tiển. Pớ tlung twâ̒n khảng 8 têểnh măi, lư̭c lươ̭ng tlức năng tâ̭p tlung la̒ xoong ta̒n ha̭ng mṷc tlính tlang dô thi̭, diḙ̂n chiểw lảng, kôông tli̒nh fṷc bṷ fổ ti bô̭ chă̭l zoo̭c ta̭ng khả dê Da̒ Zang. Khu KTPT tâ̒w tiên kuố tính dâ̒n ản hiḙ̂n tha ho̭ hi̒nh ha̒i. hưở hḙn tlớ thă̒nh khôông zan tlung tâm kết nổl tư̒ hwa̭t dôô̭ng xôi nối pơ̭i ỉ ngiḙ̂, zúp tăng khức hút cho thă̒nh fổ pên khôông Da̒.