KÁC TIN KHÁC


Xâi zưư̭ng thương hiḙ̂w khwai xo̭ xa̭ Xơn Thwí

Bước baw muô̒ chả i la̒ thơ̒i diếm khwai xo̭ xa̭ Xơn Thwí (Mai Châw) baw vṷ thu hwă̭ch. Nhưửng năm khâânh ni, xán fấm khwai xo̭ ản kheéch ha̒ng tloong va̒ wa̒i tính tin tướng lươ̭ cho̭n vi̒ chất lươ̭ng hơm, ngon. Năm 2022 khwai xo̭ Xơn Thwí ản Kuṷc Xớ hư̭w chỉ twḙ̂ kấp nhản hiḙ̂w chưửng nhâ̭n "Khwai xo̭ Fuúc Xa̭n”

Hwiḙ̂n Tân La̭c xâi zư̭ng kác xán fấm OCOP

Dớ khơi dâ̭l tiê̒m năng, lơ̭i thể kuố diḙ̂ fương vởi nâng kaw thu nhâ̭p cho mo̭l zân, hwiḙ̂n Tân La̭c da̭ chủ tloo̭ng xâi zư̭ng kác xán fấm OCOP thew hưởng fát tliến pê̒n vư̭ng.

Nôông zân hwiḙ̂n Kim Bôi tích kưư̭c tham za xâi zưư̭ng xán fấm OCOP

Dớ fát hwi vai tlo̒ kuố Hô̭i Nôông zân (HNZ) kuu̒ng nhơ hô̭i viên nôông zân (HVNZ) tloong thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh Mối xa̭ mô̭ch xán fấm (OCOP), thơ̒i zan kwa, kác kấp HNZ hwiḙ̂n Kim Bôi da̒ fỏi hơ̭p tố chưức va̒ chiến khai khu, rôô̭ng dêểnh kản bô̭, hô̭i viên wê̒l nhưửng zả tli̭ bớ Chương chi̒nh OCOP zoong la̭i.