(HBDT) - Nhă̒m xêi zư̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh thă̒nh diếm têểng hấp zâ̒n với kác xán fấm zu li̭ch dă̭c tlưng, la̒ tluung tâm zu li̭ch lởn kuố khu vư̭c tluung zu, miê̒n nủi fỉa Bắc, kác năm kwa, tính ban hă̒nh tư̒ chủ tlương, chỉnh xắch tế thúc tểi fát tliển zu li̭ch. Tính xêi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch hô̒ tlơ̭ dâ̒w tư fát tliến zu li̭ch; tăng kươ̒ng xúc tiển, kwáng bả, da̒w ta̭w fát tliến ngwô̒n nhân lư̭c; ta̭w thwâ̭n lơ̭I cho zwănh ngiḙ̂p va̒ kôô̭ng dôô̒ng fát tliến zu li̭ch; tư̒ng ước xêi zư̭ng chiển lươ̭c fát tliến xán fấm, xêi zư̭ng thương hiḙ̂w zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh gẳn vởi dă̭c tlưng văn hwả zân tô̭c.

Hô̒ Hwa̒ Bi̒nh tang ản xêi zư̭ng la̒ khu zu li̭ch kấp kuốc za.

Hwa̒ Bi̒nh ản kác nha̒ đâ̒w tư lởn têểng thím hiếw, dâ̒w tư, lâ̭p dư̭ ản fát tliển zu li̭ch. Têểng ca̒ ní, twa̒n tính kỏ 67 dư̭ ản dâ̒w tư li̒nh vư̭c zu li̭ch; 448 kơ xớ lưu tlủ ản thấm di̭nh; tloong rỉ, 9 khắch xa̭n 3 khaw, 26 khu ngí zươ̒ng va̒ khắch xa̭n 2 khaw, 6 khắch xa̭n 1 khaw, 6 căn hô̭ da̭t chwấn; 401 nha̒ xán zu li̭ch kô̭ng dôô̒ng, 9 diếm zu li̭ch diḙ̂ fương, 1 khu zu li̭ch kấp tính.

Tế thư̭c hiḙ̂n nghiḙ̂m vṷ thew Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVII, xêi zư̭ng zu li̭ch thă̒nh ngă̒nh kinh tể mu̒i nho̭l, Tính wí, UBNZ tính chú tlương bổ tlí ưu tiên ngwốn lư̭c dâ̒w tư pớ ngân xắch va̒ hwi dôô̭ng ngwô̒n lư̭c xa̒ hô̭I dâ̒w tư xêi zư̭ng kơ xớ ha̭ tâ̒ng, vâ̭t chất ki̒ thwâ̭t, dă̭c biḙ̂t la̒ hḙ̂ thô zaw thôông, pển thwiến kết nổl kác diếm zu li̭ch va̒ xêi zư̭ng kác xán fấm zu li̭ch dă̭c xắc, chất lươ̭ng kaw, hấp zâ̒n. Nâng kaw nhâ̭n thức, tối mởi tư zwi vê̒l vai tlo̒ kuố fát tliển zu li̭ch kuố kác kấp, ngă̒nh… 

Tính tiếp tṷc chí da̭w xêi zư̭ng va̒ tlién khai thư̭c hiḙ̂n kác kwi hwă̭ch, dê̒ ản kuố T.Ư, tính vê̒l fát tliển zu li̭ch. Tli̒nh Thú tưởng Chỉnh fú ban hă̒nh Kwi hwă̭ch tỉnh Hwa̒ Bi̒nh thơ̒i ki̒ 2021 – 2020, ta̒m de̒ng têểng 2-50; tlong rỉ kó fâ̒n tích hơ̭p kwi hwă̭ch zu li̭ch tế nâng kaw hiḙ̂w kwá kwán lỉ Nha̒ nươc, thu hút dâ̒w tư, fát tliển zu li̭ch. Ra̒ xwát, bố xung va̒ ban hă̒nh kơ chể, chỉnh xắch dă̭c thu̒, ta̭w kơ xớ fáp lỉ tế hô̒ ttlơ̭ kác nha̒ dâ̒w tư, kôô̭ng dô̒ng dâ̒w tư fát tliển xán fấm zu li̭ch văn hwả, xinh thải, ngí zươ̒ng, zái tlỉ…

 


KÁC TIN KHÁC


Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 3 - Tiển hwả tloong tơ̒i khôổng kư zân xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi

(HBDT) - Pước la̭i xơ ki̒ thơ̒i da̭i dô̒ khṷ mởi, kôô̒ng pơ̭i tha tơ̒i kuố ki̭ thwâ̭t ma̒i pơ̭i tiếp xúc pơ̭i ta̒n kác nhỏm nôông ngiḙ̂p xung kweenh, kư zân tiê̒n xứ chăng chí xăn pắt, hải lươ̭m ma̒ ta̒ hăi xứ zṷng kúi tí la̒ chỉn kải ăn, xứ zṷng dô̒ gổm…

Dôô̒ng ba̒w Tă̒i, Zaw ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc báw tô̒n chư viết

(HBDT) - Xu hưởng hô̭i nhâ̭p dang la̒ dé tha ngwi kơ zmá thiểng khể kuố nhê̒w zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX). Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, dươ̭c khinh khôổng tâ̭p chuung kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Tă̒i, Zaw, wiḙ̂c hoo̭c thiểng, hoo̭c chư viết kuố zân tôô̭c mêê̒nh dang ản zwi chi̒ tloong kôô̭ng dôô̒ng, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả, kwiê̒n bi̒nh dắng zươ̭ kác zân tôô̭c.

Khắng di̭nh zả tli̭ zi tích kháw kố hoo̭c

(HBDT) - Báw ta̒ng tính fổi hơ̭p kôông Tluung tâm Ngiên kửw Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả va̒ Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c Viḙ̂t Nam tiển hă̒nh khai kwâ̭t zi tích kháw kố hoo̭c kwuốc za hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p va̒ la̒i khṷ Wee̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Ni la̒ 2 zi tích kháw kố hoo̭c kỏ hiḙ̂n vâ̭t foong fủ, tiêw biếw wê̒l Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) da̒ ản nha̒ kháw kố hoo̭c Madeleine Clolani va̒ Viḙ̂n Khaw kố hoo̭c khai kwâ̭t bớ lô.

Thi̒m hiếw xơ lươ̭c wê̒l nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh: Ba̒i 2 - Zẩw tích thơ̒i dô̒ khṷ kwa zi chí kháw kố

(HBDT) - Thơ̒i da̭i dô̒ khṷ kẻw za̒i khwáng khêênh 3,4 tliḙ̂w năm pơ̭i tlâ̒ng la̭i paw zai dwa̭n khwáng pớ năm 8.700 - 2.000 tlước kâng ngwiên. Tloong zai dwa̭n ni̒, khṷ ta̒ ản xứ zṷng hô̭ng ha̭i tí la̒ tha kác kôông kṷ kỏ keḙnh khắc, tâ̒w nhoo̭nh hăi la̒ môô̭ch mă̭t tí tấp zu̒ng tloong xăn pắt, hải lươ̭m.