(HBDT) - Năm 2022, zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh fṷc hô̒i ẩn tươ̭ng. Thôông diḙ̂p "Hwa̒ Bi̒nh, diếm têểnh zu li̭ch an twa̒n - tlái ngiḙ̂m tlo̭n wḙn” lan twá mă̭nh mḙ chăng chí pơ̭i zu kheéch tloong nước mo̒ ko̒n pơ̭i zu kheéch kuốc tể. Kắnh kwan thiên nhiên hu̒ng bi̭, bán xắc văn hwả da za̭ng, foong fủ zoong dâ̭m dẩw ẩn kuố nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh, kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng kuố kác khu, diếm zu li̭ch mởi, chất lươ̭ng i ta̒ thu hút kho̭m kheéch thăm kwan, ngí zươ̭ng.
Zu kheéch tlái ngiḙ̂m zu̒ lươ̭n pớ tlêênh ngo̭n tlải khṷ Viên Nam, xa̭ Kwang Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) khảm fả tlơ̒i mâl xử Mươ̒ng.

Kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể bu̒ng tất "chẻn wa̒ng”, tâ̭p tlung khả kho̭m kác khu zu li̭ch ngí zươ̭ng, thwâ̭n tiḙ̂n wê̒l zaw thôông, hwiḙ̂n Kim Bôi tang fát hwi bai tlo̒ la̒ môô̭ch tloong kác thi̭ tlươ̒ng zu li̭ch tloo̭ng diếm kuố tính. Dôô̒ng chỉ Dinh Thănh Tu̒ng, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi cho hăi: Kác khu ngí zươ̭ng, nhơ Serena Resort Kim Bôi, An La̭c Ecofarm Hot and Spring, V’Resort Vi̭nh Tiển, khu zu li̭ch pển khwảng Kim Bôi… hút kheéch kwănh năm, nhất la̒ pớ ka̭ zi̭ch Covid-19 ản kiếm xwát. Chăng chí la̒ diếm têểnh ngí zươ̭ng xinh thải, zu li̭ch chất lươ̭ng kaw, hwiḙ̂n ko̒n nỉw chân zu kheéch nhơ̒ kắnh kwan thiên nhiên, ta̒n kác tlái ngiḙ̂m miê̒n kwêl kuố văn hwả zân zan pơ̭i lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng Dôô̭ng. Năm 2022, hwiḙ̂n tỏn 195.000 lươ̭t zu kheéch têểnh thăm kwan, ngí zươ̭ng; zwănh thu pớ zu li̭ch ước da̭t tlêênh 200 tí dôô̒ng.

Ớ ta̒n kác diếm têểnh nối thiểng khác nhơ KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, kác hwiḙ̂n: Mai Châw, Lương Xơn, Kaw Foong, TF Hwa̒ Bi̒nh… hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch ngă̒i ka̒ng xôi dôô̭ng. Wiḙ̂c zoong xán fấm zu li̭ch mởi la̒ tlái ngiḙ̂m zu̒ lươ̭n ớ xa̭ Kwang Tiển, kẳm tla̭i ớ xa̭ Iên Môông, TF Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ thu hút thêm lươ̭ng kheéch têểnh thăm kwan, zu li̭ch, khảm fả kắnh kwan thiên nhiêm, văn hwả bán diḙ̂. Tlêênh diḙ̂ pa̒n ko̒n fát tliến lwa̭i hi̒nh zu li̭ch thế thaw (xân golf Hilltop Valey Ki̒ Xơn). Năm 2022, thă̒nh fổ tỏn 600.000 lươ̭t kheéch thăm kwan, zu li̭ch, chú iểw la̒ kheéch xân golf, kác diếm KZL hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, hḙ̂ thôổng khắch xa̭n lưw tlủ. Tôống thu pớ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch ước da̭t 820 tí dôô̒ng, xo pơ̭i năm 2021 tăng 70,2% wê̒l tôống lươ̭ng kheéch, 56,5% wê̒l tôống thu.

Ớ ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, môô̭ch tloong kác diếm zu li̭ch hấp zâ̭n kuố bu̒ng Tâi Bắc, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng tăng tlướng mă̭nh, zâ̭n dâ̒w kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính wê̒l tôống lươ̭ng kheéch kôô̒ng zwănh thu. Kác khu ngí zươ̭ng kaw kấp Avana Retreat, Mai Châw Lodge, Ba Khan Village Resort, Mai Châw Hideaway…ta̭w khức hút zu kheéch kỏ mớc chi tlá kaw nhơ̒ xán fấm zu li̭ch chất lươ̭ng. Kác diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng nối thiểng, gô̒m: bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw; bán Pom Koo̭ng, bán Văn, thi̭ tlẩn Mai Châw; bán Hi̭ch, xa̭ Mai Hi̭ch; bán Bước, xa̭ Xăm Khwe̒, bán Hang Kiê, xa̭ Hang Kiê; bán Pa̒ Ko̒, xa̭ Pa̒ Ko̒ ản tư̒ zu kheéch tloong nước, kuốc tể ươ tluô̭ng, lươ̭ cho̭n.

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Tlươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL, zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh kỏ tư̒ khới xắc, dă̭c biḙ̂t khăw khi zi̭ch Covid-19 ản khôổng chể. Kác dơn bi̭ kinh zwănh zu li̭ch ản tâ̭p tlung dâ̒w tư, chính tlang, nơng kấp kơ xớ bâ̭t chất tí tỏn tiếp, fṷc bṷ zu kheéch chu dảw. Kwa thôổng kê, thi̭ tlươ̒ng kheéch kuốc tể têểnh Hwa̒ Bi̒nh pớ Ha̒n Kuốc chiểm 73%, chú iểw kheéch têểnh kác xân golf kuố hwiḙ̂n Lương Xơn pơ̭i TF Hwa̒ Bi̒nh; ko̒n la̭i la̒ kheéch zu li̭ch kuốc tể tliê̒n thôổng têểnh pớ Fáp, Úc, Ănh kôô̒ng kác thi̭ tlươ̒ng tiê̒m năng nhơ: Tlung Kuốc, Da̒i Lwan, Mi̭, Dức, Tâi Âw, Nga. Kheéch nô̭i diḙ̂ i kử la̒ nguô̒n chú iểw ản zu li̭ch tính khai thác, têểnh pớ Ha̒ Nô̭i, Hái Foo̒ng, Kwáng Ninh pơ̭i kác tính khu bư̭c fiể Bắc; môô̭ch xổ éw kheéch têểnh pớ ta̒n kác tính tloong miê̒n Nam, miê̒n Tlung. Thơ̒i zan kaw diếm kheéch zu li̭ch têểnh pơ̭i Hwa̒ Bi̒nh la̒ zi̭p tâ̒w năm (zu li̭ch lḙ̂ hô̭i, tâm linh) pơ̭i muô̒ he̒ (zu li̭ch xinh thải, ngí zươ̭ng).

Têểnh măi, twa̒n tính kỏ 462 kơ xớ lưw tlủ, gô̒m 41 khắch xa̭n, 251 nha̒ ngí, 170 homstay da̭t tiêw chwấn fṷc bṷ kheéch zu li̭ch. Kỏ 8 diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng thuô̭c kác hwiḙ̂n: Mai Châw, Kaw Foong, Tân La̭c, Da̒ Bắc i ta̒ tliến khai xổ hwả tlêênh Kôống thôông tin zu li̭ch kuố tính. Hwa̭t dôô̭ng liên kết, hơ̭p tác fát tliến zu li̭ch, kwáng bả hi̒nh ắnh, xúc tiển thôông tin zu li̭ch ản tăng kươ̒ng, kóp fâ̒n kích kâ̒w zu li̭ch. Kác KZL kwan tâm nơng kaw chất lươ̭ng fṷc bṷ, xâi zư̭ng xán fấm mởi, hấp zâ̭n, dáp ửng nhu kâ̒w kuố zu kheéch hảw kỏ tư̒ tlái ngiḙ̂m.

Năm 2022, twa̒n tính ước tỏn 3 tliḙ̂w lươ̭t zu kheéch, da̭t 2035 xo pơ̭i kôô̒ng ki̒ năm tlước, thư̭c hiḙ̂n 116,3% kể hwă̭ch năm. Tloong di̭, kheéch kuốc tể 100 ngi̒n lươ̭t, da̭t 206% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒, thư̭c hiḙ̂n 100% kể hwă̭ch năm; kheéch nô̭i diḙ̂ 2,9 tliḙ̂w lươ̭t, da̭t 202,9% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒, thư̭c hiḙ̂n 116,9% kể hwă̭ch năm. Tôống thu pớ zu li̭ch khwáng 3.100 tí dôô̒ng, da̭t 204,9% xo pơ̭i kôô̒ng ki̒, thư̭c hiḙ̂n 129,3% kể hwă̭ch năm. Xổ lươ̭ng kheéch zu li̭ch têểnh pơ̭i tính tăng nhănh, nhất la̒ zi̭p kuổi twâ̒n pơ̭i ta̒n kác ki̒ ngí lḙ̂. Kết kwá hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh zu li̭ch kóp fâ̒n thúc tấi tăng tlướng kinh tể, ta̭w tha tư̒ wiḙ̂c la̒ pơ̭i xinh kể pê̒n bư̭ng cho mo̭l law dôô̭ng, tơ̒ng pước hô̭i nhâ̭p kinh tể kuốc tể.KÁC TIN KHÁC


Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.