(HBDT) - Khởm 5/1, Viḙ̂n Âm nha̭c fổi hơ̭p pơ̭i Xớ VH,TT&ZL, Kôông ti KF Tliê̒n thôông pơ̭i fát tliến ngă̒i mởi tố tlức hô̭i tháw kuốc tể "Mo Mươ̒ng kôô̒ng pơ̭i kác hi̒nh thức ngi lḙ̂ tỉn ngươ̭ng tương dôô̒ng tlêênh thể zởi”. Tham zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Chí da̭w lâ̭p hô̒ xơ zi xán văn hwả (ZXVH) Mo Mươ̒ng; Hwa̒ng Da̭w Kương, Thử tlướng Bô̭ VH,TT&ZL; kác dôô̒ng chỉ tloong BTB Tính wí, kác nha̒ khwa hoo̭c, nha̒ ngiên kửw tloong nước pơ̭i kuốc tể, kác ngḙ̂ nhân kôô̒ng da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w 6 tính, thă̒nh fổ: Ha̒ Nô̭i, Fủ Tho̭, Xơn La, Ninh Bi̒nh, Dắk Lắk, Thănh Hwả.



Kác da̭i biếw chṷp ắnh kí niḙ̂m ta̭i hô̭i tháw.

Fát biếw cha̒w mơ̒ng hô̭i tháw, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Chú ti̭ch WBNZ tính nhẩn mă̭nh: Mo Mươ̒ng la̒ ZXVH fi bâ̭t thế dă̭c xắc, kỏ bai tlo̒ dă̭c biḙ̂t kwan tloo̭ng tloong tơ̒i khôổng văn hwả kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng. Mo Mươ̒ng lưw zư̭ tư̒ zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng dôô̭c dảw kuố zân tôô̭c Mươ̒ng, kỏ khức ắnh hướng, tác dôô̭ng tích kư̭c têểnh tơ̒i khôổng tinh thâ̒n, kỏ tloong di̭ bán xắc văn hwả kuố zân tôô̭c pơ̭i ản bỉ nhơ bắch khwa twa̒n thư kuố mo̭l Mươ̒ng. Kôô̒ng pơ̭i xư̭ tâm hwiết kuố kác na̒h khwa hoo̭c tloong wiḙ̂c ngiên kửw wê̒l ZXVH dă̭c xắc, tiêw biếw ni̒ kuố mo̭l Mươ̒ng xḙ bố xung tâ̒i tú diê̒w kiḙ̂n, tiêw tlỉ fṷc bṷ kôông tác xâi zư̭ng hô̒ xơ khwa hoo̭c dḙ̂ tli̒nh UNESCO gi zeenh tloong zeenh xắch ZXVH kâ̒n báw bḙ̂ khấn kấp. Tí ta̒n kác zả tli̭ kuố ZXVH mo Mươ̒ng tlươ̒ng tô̒n ma̭i pơ̭i thơ̒i zan, dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭: kác tính, thă̒nh fổ fổi hơ̭p xâi zư̭ng hô̒ xơ; kác kơ kwan tlức năng kôô̒ng chỉnh kwiê̒n kác kấp kuố tính tăng kươ̒ng twiên tliê̒n, nơng kaw nhâ̭n thức, tlắch nhiḙ̂m kuố kác tơ̒ng lớp nhân zân tloong wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ văn hwả kuố kác zân tôô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i văn hwả Mo Mươ̒ng pô̭ tluổ, xâi zư̭ng thă̒nh kôông bô̭ hô̒ xơ kuố za ZXVH Mo Mươ̒ng dḙ̂ tli̒nh UNESCO, nhă̒m tôn binh ta̒n kác zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc Mo Mươ̒ng.

Mo Mươ̒ng thuô̭c lwa̭i hi̒nh zi xán tâ̭p kwản xa̭ hô̭i pơ̭i tỉn ngươ̭ng zoong tư̒ zả tli̭ dă̭c xắc, baw ha̒m tư̒ zả tli̭ văn hwả, li̭ch xứ, tỉn ngươ̭ng, ngḙ̂ thwâ̭t; thế hiḙ̂n thể zởi kwan, nhân xinh kwan kuố zân tôô̭c Mươ̒ng. Fát biếw tloong hô̭i tháw, Thử tlướng Bô̭ VH,TT&ZL Hwa̒ng Da̭w Kương khắng di̭nh: Hô̭i tháw kuốc tể la̒ môô̭ch iêw kâ̒w kwan tloo̭ng kuố nhiḙ̂m bṷ lâ̭p hô̒ xơ dḙ̂ tli̒nh UNESCO gi zeenh Mo Mươ̒ng paw zeenh xắch ZXVH thể zởi nhă̒m kwáng bả ta̒n kác zả tli̭ dă̭c xắc kuố Mo Mươ̒ng tha thể zởi thôông kwa kác hoo̭c zá, nha̒ ngiên kửw âm nha̭c kuốc tể, pơ̭i nhơ bớ hôô̭ng thôông tin wê̒l kác hi̒nh thức ngi lḙ̂ tỉn ngươ̭ng tương dôô̒ng pơ̭i zi xán Mo Mươ̒ng tang kỏ tlêênh thể zởi.

Hô̭i tháw ziḙ̂n tha tloong 2 ngă̒i 5- 6/1, kôô̒ng pơ̭i xư̭ tham za kuố tư̒ ngḙ̂ nhân, nha̒ ngiên kửw, nha̒ khwa hoo̭c tloong nước pơ̭i kuốc tể. Hô̭i tháw i ta̒ nhâ̭n ản hơn 27 tham lwâ̭n, tloong di̭ kỏ 9 tham lwâ̭n kuố ta̒n kác da̭i biếw la̒ mo̭l nước wa̒i, nhơ: Fác tháw xơ kwa ta̒n kác dă̭c tlưng kơ bán kuố Mo Mươ̒ng; tỉnh nhân băn kôô̒ng pơ̭i kwan niḙ̂m wê̒l bṷ tlṷ kwan, nhân xinh kwan tloong văn bán Mo Mươ̒ng; zả tli̭ ti kôô̒ng pơ̭i ba̒i hoo̭c pớ tloong Mo Mươ̒ng; ta̒n kác zả tli̭ ngḙ̂ thwâ̭t zân zan Mo Mươ̒ng kôô̒ng dổi xẳnh pơ̭i môô̭ch xổ thâ̒n thwa̭i, xứ thi tloong văn hoo̭c kố da̭i Viḙ̂t Nam; xo xẳnh Mo Mươ̒ng kuố Viḙ̂t Nam kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác ngi thức tang ma kuố mo̭l Ha̒n Kuốc; zư̭ zi̒n, fát hwi zả tli̭ Mo Mươ̒ng tloong tơ̒i khôổng hiḙ̂n da̭i… Kác tư liḙ̂w, lwâ̭n kử khwa hoo̭c ản tháw lwâ̭n, fân tích tí la̒ lảng tó thêm wê̒l bai tlo̒, zả tli̭ kuố Mo Mươ̒ng pơ̭i ta̒n kác hi̒nh thức ngi lḙ̂ tỉn ngươ̭ng tương dôô̒ng tlêênh thể zởi. Ni la̒ ta̒n kác kử liḙ̂w xo xẳnh kwan tloo̭ng cho kwả tli̒nh lâ̭p hô̒ xơ zi xán Mo Mươ̒ng dḙ̂ tli̒nh UNESCO gi zeenh tloong zeenh xắch ZXVH fi bâ̭t thế kâ̒n báw bḙ̂ khấn kấp.


KÁC TIN KHÁC


Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.