(HBDT) - Ớ Mươ̒ng Pi, lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ ko̒n ản hôốc la̒ lḙ̂ hô̭i thuổng tôô̒ng, lḙ̂ bớ kướ hâ̒ng, la̒ lḙ̂ hô̭i zân zan tố tlức paw ngă̒i môô̒ng 8 khảng ziêng (tức ngă̒i môô̒ng 7 khảng pổn li̭ch Mươ̒ng Pi) ta̭i xa̭ Foong Fủ, hwiḙ̂n Tân La̭c.


Lḙ̂ zước kiḙ̂w Kuốc Mâ̭w Hwa̒ng Pa̒ tloong lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Pi (Tân La̭c).

Pớ tư̒ tơ̒i năi, mo̭l Mươ̒ng Pi lưw chwiê̒n tliê̒n thwiết kế la̭i: Buô pa̒ ti pớ khṷ Tán khôông Da̒ têểnh kă̒w pển Máng (pến máng, thuô̭c xa̭ Foong Fủ) tô̭l dác za̒w, Buô pa̒ kái tlang thă̒nh mo̭l nge̒w tỏl. Ka̭ di̭ tlêênh keẻnh tôô̒ng kỏ hal nha̒ mo̭l tang ti pươ̒ na̒. Buô pa̒ têểnh thứ loo̒ng môô̭ch nha̒ tang pươ̒ pă̒ng môô̭ch kon tlu. Pa̒ nhơ̒ mo̭l ni̒ zoong ti kwa pển, mo̭l tlá lơ̒i tang nhô̭n mă̭n hê chăng zoong uông qua pển ản. Buô pa̒ tả ti la̭i na̒ pên tang pươ̒ pă̒ng 8 kon tlu nhơ̒ zoong uông kwa pển, bươ̒ pô̭ hết thiểng khể na̒h ni̒ liê̒n kướ mo̭l zoong Pa̒ ti uông kwa pển liê̒n. ka̭ uông kwa pển xoong, Pa̒ pô̭ môô̭ch kâw: "Pớ măi mo̒ ti na̒h ha, ză̒w thêm da̭”. Ngiḙ̂ la̒: Pớ măi mo̒ ti nha̒ ză̒w kỏ, hô̒i ka̒ng ză̒w kỏ thêm. Pớ ka̭ di̭, nha̒ ni̒ ka̭ no̒ i ză̒w kỏ hơn ta̒n kác nha̒ mo̭l khác, ăn dêênh la̒ tha, kă̒w chi ản di̭. 

Buô pa̒ tiếp tṷc ti têểnh xỏm Khung, xa̭ Di̭ch Zảw (măi la̒ xa̭ Foong Fủ). Pa̒ gẻ paw môô̭ch na̒h tloong xỏm, chú nha̒ tiếp tỏn Pa̒ zất tú tể, chu dảw. Ản dố zơ̒ng di̭, Pa̒ thướng cho nha̒ di̭ môô̭ch tôô̒ng na̒ hôốc la̒ na̒ Mă̒n, kẩl lôông hal bṷ lo̭ thôốch, chăng kỏ năm no̒ tỏl lă̒ng. Buô Pa̒ ti tiếp têểnh môô̭ch nha̒ kôô̒ng mươ̒ng, na̒h ni̒ chăng kỏ kon. Pa̒ hói kỏ hảw kỏ kon chăng pa̒ cho môô̭ch tưở. Nha̒ ni̒ măng chơl, ản Pa̒ ban cho môô̭ch kon ôông tưở, wê̒l khăw tă̭ch thên la̒ Nga̭i. Môô̭ch năm khăw, Pa̒ wê̒l thăm zoong thew môô̭ch thủl wa̒ng. Pa̒ thứ loo̒ng tlew thủl wa̒ng ớ wa̒i kướ xoong pước ti paw nha̒. Pa̒ bơ̭ ôông Nga̭i kỏ loo̒ng tham zoong chủ thủl wa̒ng, Khăw pa̒ chăng cho kon nươ ko̒n lḙ̂ bất thă̒ng Nga̭i, thă̒ng Nga̭i bi̭ chít, Pớ di̭ zân tloong bu̒ng kỏ kâw "tham wa̒ng tá Nga̭i...” 

Tlước xư̭ linh ửng kuố Buô Pa̒, ôông lang Kun Pi cho lâ̭p miểw thơ̒ Pa̒ pơ̭i tôn pa̒ la̒ Thă̒nh Hwa̒ng kuố la̒ng mươ̒ng. Pớ di̭, ha̒ng năm kử têểnh ngă̒i môô̒ng 7 pơ̭i môô̒ng 8 khảng ziêng (tức ngă̒i 6,7 khảng pổn thew li̭ch Mươ̒ng Pi), Nhân zân tloong bu̒ng Mươ̒ng Pi zoong lḙ̂ bâ̭t têểnh thắp hương cho pa̒, kâ̒w moong Pa̒ fu̒ hô̭ cho zân la̒ng an kư lâ̭p ngiḙ̂p, mươ thwâ̭n xỏ hwa̒, tleẻnh ản moong zư̭, thiên tai, zi̭ch bḙ̂nh, dất nước thănh bi̒nh. 

Tí tướng nhở kôông ơn kuố pa̒, khăw ni̒ nha̒ lang kôô̒ng pơ̭i zân mươ̒ng lâ̭p miểw thơ̒ pa̒. Mâ̭n ngă̒i tlước ni, nha̒ lang cho fép mô̭i mo̒ la̒ng mươ̒ng ản lâ̭p môô̭ch miểw thơ̒ pa̒, khăw ni̒ ta̒n kác miểw di̭ chăng ko̒n nươ, zấp ni̒ ká bu̒ng Mươ̒ng Pi chí kỏ môô̭ch miểw thơ̒ chung ớ xỏm Lwi̭ Ái, xa̭ Foong Fủ. Lḙ̂ kủng pa̒ ản tố tlức paw ngă̒i 7-8 khảng ziêng âm li̭ch, lo̭ kảw ản hải pớ na̒ Mă̒n. Khăw ngă̒i môô̒ng 8, Nhân zân tloong bu̒ng mởi ản kă̒l pươ̒ ti kẩl cho dêênh ko̒n ản hôốc la̒ lḙ̂ Khuổng (thuổng) muô̒. 

Wê̒l Pa bi̭ Tán viên Xơn Thẳnh, thew xư̭ tích bu̒ng Pa Vi̒ Xơn Tâi, khôông Tích Zang, kác bu̒ng Mươ̒ng kố ớ Hwa̒ Bi̒nh tê̒w thơ̒ Thẳnh Tán Viên (Mo̭l Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh hôốc la̒ Thẳnh Tán). Kác tliê̒w da̭i nha̒ nước foong kiển tê̒w foong mi̭ tư̭ hôốc la̒ "Thươ̭ng Dắng Fúc Thâ̒n” i chôổng pơ̭i mo̭l mươ̒ng ớ ta̒n kác bu̒ng khác, dôô̒ng ba̒w mo̭l Mươ̒ng ớ bu̒ng Mươ̒ng Pi ta̒ thơ̒ boong thẳnh Tán ớ miểw kuố mêê̒nh. 

Dôô̒ng chỉ Dinh Xơn Tu̒ng, tlướng foo̒ng Văn hwả - Thông tin hwiḙ̂n Tân La̭c cho hăi: Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ Mươ̒ng Pi la̒ môô̭ch nét văn hwả zoong zả tli̭ nhân văn xâw xắc, thế hiḙ̂n tliê̒n thôống da̭w lỉ "oỏng dác nhở nguô̒n” kuố mo̭l Tân La̭c pô̭ chung kôô̒ng pơ̭i muô̒ ma̒ng pô̭ tluổ. Lḙ̂ hô̭i zoong tư̒ ỉ ngiḙ̂ tôn kỉnh ta̒n kác bi̭ thâ̒n, tướng nhở ta̒n mo̭l ta̒ kỏ kôông lâ̭p tất, lâ̭p Mươ̒ng, kâ̒w moong hết thắi fát tliến thwâ̭n lơ̭i, muô̒ ma̒ng ản muô̒ da̭, kuô̭c khôổng ẩm do, tô̭l, thắt chă̭t thêm ti̒nh dwa̒n kết kôô̭ng dôô̒ng. pên keḙnh di̭, lḙ̂ hô̭i ko̒n thu hút zu kheéch muôn fương wê̒l pui hô̭i, thi̒m hiếw nét xinh hwa̭t văn hwả dâ̭m bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng.

KÁC TIN KHÁC


Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.