(HBDT) - Wiḙ̂c tẩng kâl nêw mô̭i zi̭p Thết têểnh, xwân wê̒l la̒ nét văn hwả tliê̒n thôổng. Tloong khôông khỉ hân hwan tỏn Thết kố tliê̒n ta̭i hwiḙ̂n Mai Châw, foong tla̒w tẩng kâl nêw ản mo̭l zân tích kư̭c hướng ửng, la̒ cho kắnh kwan ngă̒i Thết ka̒ng thêm thươi thôốch.


Mo̭l zân thi̭ tlẩn Mai Châw (Mai Châw) tẩng kâl nêw ti kôô̒ng pơ̭i ỉ ngiḙ̂ kă̒w moong môô̭ch năm mởi kă̭p tư̒ măl mẳn, tâ̒i túm hă̒nh fúc. 

Tí fṷc bṷ lḙ̂ muổng ôông Kôông, ôông Tảw wê̒l tlơ̒i paw ngă̒i 23 khảng Cha̭p pơ̭i tỏn Thết Kwỉ Ma̭w 2023, tư̒ mo̭l zân tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Mai Châw i ta̒ pắt dâ̒w tẩng kâl nêw tỏn Thết. Ni la̒ nét văn hwả dă̭c tlưng ni̒ ko̒n éw bu̒ng kwêl zư̭ ản. Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Mai Châw, ta̒n ngă̒i ni̒, ti zoo̭c ta̒n kác twiển ta̭ng khả liên xa̭, ta̒n kác tố zân fổ lởi tô̭l hi̒nh ắnh kâl nêw kôô̒ng pơ̭i tâ̒i tú lwa̭i xắc mă̒w, kâl nêw ản mo̭l zân tẩng ngăl tlước kướ nha̒ kôô̒ng pơ̭i moong hảw môô̭ch năm mởi măl mẳn, thă̒nh kôông, tô̭l tư̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i têểnh pơ̭i za di̒nh. 

Ôông Ha̒ Kâng Têếch, tố zân fổ Chiê̒ng Xa̭i, thi̭ tlẩn Mai Châw cho hăi: Foong tṷc tẩng kâl nêw paw zi̭p Thết kỏ ta̒ lô tơ̒i, Pớ ka̭ ko̒n nhó tôi i ta̒ ản dố năm no̒ pổ mḙ̂ i tẩng môô̭ch kâl nêw ớ tlước kướ nha̒. Thew ôông Têếch, ngă̒i Thết tẩng kâl nêw tlước kướ kỏ ỉ ngiḙ̂ thơ̒ fṷng thâ̒n linh, boong hô̒n tố tiên, tlư̒ ma kwí, xuô tuối ta̒n kác diê̒w xẩw kuố năm kṷ. 

Thew foong tṷc kố tliê̒n, paw ta̒n ngă̒i záp Thết, mo̭l zân cho̭n ta̒n kác kâl luô̒ng hăi la̒ mai kâ̒n, kha̒, thắng, za̒i, kỏ ngo̭n pơ̭i lả thươi tí tẩng lêênh ngăl tlước kướ nha̒, Ngă̒i măi, wiḙ̂c tẩng kâl nêw chăng chí zoong ỉ ngiḙ̂ tâm linh mo̒ ko̒n ản mo̭l zân gẳn thêm te̒n led tlang tlỉ tí kâl nêw thôôch hơn, nhất la̒ paw ka̭ pân têm. Fâ̒n ngo̭n kuố. Fâ̒n ngo̭n kuố kâl nêw ản gẳn ngôl khaw 5 kẳnh kôô̒ng lả kơ̒ Tố kuốc hăi la̒ te̒n lôô̒ng, ta̭w ỉ ngiḙ̂ tinh thâ̒n dwa̒n kết, niê̒m tư̭ ha̒w zân tôô̭c. 

Ôông Lo̒ Văn Tiḙ̂p, xỏm Xa̒i Khaw, xa̭ Chiê̒ng Châw cho hăi: "Tôi ản dố tẩng kâl nêw zất kỏ ỉ ngiḙ̂, pân têm kỏ boỏng te̒n nhẳi thôốch, pân ngă̒i kơ̒ Tố kuốc păl fấp fởi. Chăng chí za di̒nh tôi mo̒ ta̒n kác hô̭ zân tlêênh diḙ̂ pa̒n xa̭ năm no̒ i tẩng kâl nêw tlước kướ nha̒ kâ̒w moong môô̭ch năm mởi tô̭l tư̒ măl mẳn, tâ̒i tú ẩm do, hă̭nh fúc…”

Tlước ni, foong tṷc lôông kâl nêw ta̒ bi̭ mai môô̭ch, mẩi năm khânh ni, foong tla̒w lôông kâw nêw ớ hwiḙ̂n Mai Châw ản mo̭l zân khôi fṷc pơ̭i fát tliến. Nhơ̒ di̭, zi̭ch bṷ paảnh kâl i tlớ dêênh xôi dôô̭ng paw zi̭p Thết. Mô̭i kâl nêw chuô ản tlang chỉ kỏ zả pớ 100-120 ngi̒n dôô̒ng, kâl kỏ nhu kâ̒w tlang tlỉ, kâl kỏ nhu kă̒w tlang tlỉ zả pớ 600-700 ngi̒n dôô̒ng. Ta̒n kác ngă̒i ni̒, kôô̒ng pơ̭i xắc hwa thươi thẳm hwa ta̒w, mă̒w wa̒ng măl mẳn kuố kâl kwất, hi̒nh ắnh ta̒n kác kâl nêw kôô̒ng lả kơ̒ Tố kuốc tung păl tloong xỏ kóp fâ̒n la̒ dêênh kắch xắc zư̭c zơ̭, pui thươi zi̭p Thết têểnh, xwân wê̒l. 

Dôô̒ng chỉ Ha̒ Thi̭ Vinh, Chú ti̭ch WBNZ thi̭ tlẩn Mai Châw cho hăi: "Wiḙ̂c tẩng kâl nêw tỏn Thết kố tliê̒n chăng chí zoong têểnh khôông khỉ pui xwân tỏn Thết zô̭n za̒ng, mo̒ ko̒n kóp fâ̒n lưw zư̭ nét thôốch tliê̒n thôổng nga̒n xươ kuố zân tôô̭c. Thơ̒i diếm ni̒ hâ̒w hết kác za di̒nh ớ thi̭ tlẩn i ta̒ tẩng kâl nêw tlước nha̒, mo̭l zân tlang hwa̒ng zư̭c zơ̭ la̒ cho kắnh kwan khu fổ thươi thôốch cha̒w tỏn xwân mởi”.

 


KÁC TIN KHÁC


“Kâl kaw poỏng ká” zư̭ hô̒n kốt zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Mă̭c zu̒ thuối i ta̒ kaw, mé kôô̒ng pơ̭i niê̒m dam mê, ti̒nh iêw chẳl poóng pơ̭i zân ka Mươ̒ng, Pa̒ Bu̒i Thi̭ Bḙ, xỏm Ngiê, xa̭ La̭c Xi̭ (Iên Thwí) ngă̒i no̒ i kâ̒n mâ̭n lưw zơ̭ hô̒n kốt kuố zân ka Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích dê̒n Ko̒ La̒w kôô̒ng pơ̭i di̒nh Lảw

(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.