(HBDT) - Khuô̭ng 14/1, ớ Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh), Xớ VH, TT&ZL fổi hơ̭p WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương kôông tli̒nh biếw tươ̭ng linh bâ̭t năm Kwỉ Ma̭w 2023. Têểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dôô̒ng chỉ tloong Ban thươ̒ng bṷ Tính wí.


Kác dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w tính kắch băng khai tlương tlưng pă̒i biếw tươ̭ng linh bâ̭t cha̒w xwân Kwỉ Ma̭w 2023.

Kho̭m mo̭l zân Hwa̒ Bi̒nh têểnh thăm kwan chṷp ắnh ớ kác kṷm biếw tươ̭ng.

Biếw tươ̭ng linh bâ̭t năm Kwỉ Ma̭w 2023 mă̭t chỉnh ziḙ̂n kuố kṷm biếw tươ̭ng chỉnh la̒ ká nha̒ me̒w xum bâ̒i tỏn xwân (kỏ 9 kon me̒w: me̒w pổ, me̒w mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i 7 me̒w kon) ản ta̭w hi̒nh xinh dôô̭ng, pui duô̒ hă̭nh fúc pên ha̒. Ta̒n kác kṷm biếw tươ̭ng fṷ thế hiḙ̂n nét văn hwả kuố kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh nhơ: Biếw tươ̭ng Ha̭w Toỏng Hwa̒ Bi̒nh, kơm lam Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng kác kṷm kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh nhơ: Biếw tươ̭ng ha̭w toỏng Hwa̒ Bi̒nh, kơm Lam Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kṷm biếw tươ̭ng ta̒i lôô̭c tỏn xwân, kṷm mô hi̒nh me̒w kắch diḙ̂w… ản ta̭w hi̒nh pui thươi tỏn Thết kôô̒ng pơ̭i 2 bô̭ chư̭ "Thết Xum Bâ̒i - Xwân kwỉ Ma̭w”. 

Pên keḙnh di̭, pă̒i tlỉ xen kḙ ta̒n kác lwa̭i hwa, kâl kắnh kác lwa̭i, kết hơ̭p tliến la̭m ắnh wê̒l chú dê̒ "Kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh” thế hiḙ̂n môô̭ch xổ thă̒nh tư̭w kinh tể - xa̭ hô̭i nối bâ̭t kuố tính năm 2022 kôô̒ng pơ̭i khu tlưng pă̒i twiến cho̭n kác lwa̭i kâl kắnh thôốch… i ta̒ la̒ dêênh pức tlănh tâ̒i mă̒w xắc, bổ kṷc ha̒i hwa̒, tô diếm khôông zan chung kuố wâ̒n hwa xwân Kwỉ Ma̭w 2023 ớ ta̭i kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh. 

Ni la̒ lâ̒n dâ̒w tiên tính Hwa̒ Bi̒nh xâi zư̭ng biếw tươ̭ng linh bâ̭t paw zi̭p Thết Ngwiên dản nhă̒m tí ta̭w khôông khỉ pui thươi, fẩn khới fṷc bṷ Nhân zân pui xwân tỏn Thết kố tliê̒n. Kôông tli̒nh ko̒n la̒ diếm nhẩn ớ ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút zu kheéch têểnh pơi tính tloong zi̭p xwân Kwỉ Ma̭w 2023. 

Biếw tươ̭ng linh bâ̭t xḙ ản tlưng pă̒I chỉnh thức pớ ngă̒i 14 - 31/1/2023 (tức ngă̒i 23 khảng Cha̭p năm Nhâm Zâ̒n têểnh hết môô̒ng 10 khảng Ziêng năm Kwỉ Ma̭w).

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kaw Foong: Khai thác lơ̭i thể tí fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng

Kôô̒ng pơ̭i lơ̭i thể wê̒l diê̒w kiḙ̂n tư̭ nhiên, zi tích li̭ch xứ, văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, ta̒n năm kwa, hwiḙ̂n Kaw Foong i ta̒ tliến khai dôô̒ng bô̭ ta̒n zái fáp khai thác tiê̒m năng tí fát tliến zu li̭ch. Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n (khwả XXVII) ban hă̒nh Ngi̭ kwiết khổ 04-NQ/HU, ngă̒i 22/11/2017 wê̒l fát tliến zu li̭ch hwiḙ̂n zaw dwa̭n 2017 - 2020, di̭nh hưởng têểnh năm 2030.

Hwiḙ̂n Mai Châw khơi nguô̒n văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Mai Châw la̒ hwiḙ̂n vuu̒ng kaw, nhêw zân tôô̭c khinh khôổng nhơ Thải, Mươ̒ng, Kinh, Zaw, Môông… Mối zân tôô̭c kỏ nét văn hwả riêng ta̭w rêênh xư̭ da za̭ng, dôô̭c dảw. Xác di̭nh ản thể meḙnh kuố diḙ̂ fương, hwiḙ̂n Mai Châw luôn kwan tâm báw tô̒n, zư̭ zi̒n va̒ fát hwi zả tli̭ văn hwả kác zân tôô̭c dớ văn hwả tlớ thee̒nh "do̒n nuô̒ng” fát chiến zu li̭ch, bớ rỉ fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i, nơơng kaw dơ̒i khôổng nhân zân.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn nhân rôô̭ng mô hi̒nh kác kâw la̭c bô̭ báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả

Vươ̒ la̒ diếm kă̭p văn hwả, kác kâw la̭c bô̭ (KLB) báw tô̒n fát hwi zả tli̭ văn hwả tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n lad dươ̭c thưư̭c hă̒nh, môi tlươ̒ng cho ngḙ̂ nhân, nhưửng ngươ̒i am hiếw va̒ iêw thích văn hwả zân tôô̭c xinh hwa̭t, tâ̭p liḙ̂n, tlaw dối kinh ngiḙ̂m, ki̭ năng va̒ chiê̒n ră̭i cho thể hḙ̂ tlé.

Tliê̒n thôông hi̒nh ắnh văn hwả, kon mo̭l tính Hwa̒ Bi̒nh

Tính Hwa̒ Bi̒nh ản hăi dẳi têểnh la̒ bu̒ng tất kỏ bê̒ tă̒i li̭ch xứ, văn hwả, môô̭ch tloong ta̒n kải tlă̭ng kuố mo̭l Viḙ̂t kố, kư tlủ ớ tơ̒ tính khải Bắc mé ta̭p tlung kho̭m nhất ớ tính Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng nê̒n "Văn Hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng i ta̒ kết tinh dêênh kải thôốch kuố bu̒ng tất, kon mo̭l Hwa̒ Bi̒nh

Lưw zư̭ zả tli̭ nê̒n “Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” nối thiểng thể zởi

Hwa̒ Bi̒nh la̒ bu̒ng tất kố pớ mâ̭n ngă̒i, kôô̒ng pơ̭i ta̒n tlải khṷ pôl nổl doo̭c thew hưởng Dôông Nam, ti tôi pơ̭i tlải khṷ Tlươ̒ng Xơn ớ pên khải Tâi i ta̒ la̒ tha dêênh tư̒ bô̒n diḙ̂, thung lṷng kôô̒ng hḙ̂ thôổng, thư̭c bâ̭t foong fủ. Ngăl pớ thơ̒i tiê̒n xứ, kon mo̭l i ta̒ khởm té tha khôổng ớ nơi ni̒ tlêênh meénh tất ni̒, tí la̭i môô̭ch nê̒n văn hwả nối thiểng thể zởi - "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” (VHHB).