(HBDT) - Khuô̭ng 14/1, ớ Kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh), Xớ VH, TT&ZL fổi hơ̭p WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương kôông tli̒nh biếw tươ̭ng linh bâ̭t năm Kwỉ Ma̭w 2023. Têểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Ngwiḙ̂n Fi Loong, Wí biên zư̭ khwiết BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí; Bu̒i Dức Hinh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HDNZ tính; Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dôô̒ng chỉ tloong Ban thươ̒ng bṷ Tính wí.


Kác dôô̒ng chỉ lă̭nh da̭w tính kắch băng khai tlương tlưng pă̒i biếw tươ̭ng linh bâ̭t cha̒w xwân Kwỉ Ma̭w 2023.

Kho̭m mo̭l zân Hwa̒ Bi̒nh têểnh thăm kwan chṷp ắnh ớ kác kṷm biếw tươ̭ng.

Biếw tươ̭ng linh bâ̭t năm Kwỉ Ma̭w 2023 mă̭t chỉnh ziḙ̂n kuố kṷm biếw tươ̭ng chỉnh la̒ ká nha̒ me̒w xum bâ̒i tỏn xwân (kỏ 9 kon me̒w: me̒w pổ, me̒w mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i 7 me̒w kon) ản ta̭w hi̒nh xinh dôô̭ng, pui duô̒ hă̭nh fúc pên ha̒. Ta̒n kác kṷm biếw tươ̭ng fṷ thế hiḙ̂n nét văn hwả kuố kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh nhơ: Biếw tươ̭ng Ha̭w Toỏng Hwa̒ Bi̒nh, kơm lam Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng kác kṷm kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh nhơ: Biếw tươ̭ng ha̭w toỏng Hwa̒ Bi̒nh, kơm Lam Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác kṷm biếw tươ̭ng ta̒i lôô̭c tỏn xwân, kṷm mô hi̒nh me̒w kắch diḙ̂w… ản ta̭w hi̒nh pui thươi tỏn Thết kôô̒ng pơ̭i 2 bô̭ chư̭ "Thết Xum Bâ̒i - Xwân kwỉ Ma̭w”. 

Pên keḙnh di̭, pă̒i tlỉ xen kḙ ta̒n kác lwa̭i hwa, kâl kắnh kác lwa̭i, kết hơ̭p tliến la̭m ắnh wê̒l chú dê̒ "Kwêl hương Hwa̒ Bi̒nh” thế hiḙ̂n môô̭ch xổ thă̒nh tư̭w kinh tể - xa̭ hô̭i nối bâ̭t kuố tính năm 2022 kôô̒ng pơ̭i khu tlưng pă̒i twiến cho̭n kác lwa̭i kâl kắnh thôốch… i ta̒ la̒ dêênh pức tlănh tâ̒i mă̒w xắc, bổ kṷc ha̒i hwa̒, tô diếm khôông zan chung kuố wâ̒n hwa xwân Kwỉ Ma̭w 2023 ớ ta̭i kwáng tlươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh. 

Ni la̒ lâ̒n dâ̒w tiên tính Hwa̒ Bi̒nh xâi zư̭ng biếw tươ̭ng linh bâ̭t paw zi̭p Thết Ngwiên dản nhă̒m tí ta̭w khôông khỉ pui thươi, fẩn khới fṷc bṷ Nhân zân pui xwân tỏn Thết kố tliê̒n. Kôông tli̒nh ko̒n la̒ diếm nhẩn ớ ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút zu kheéch têểnh pơi tính tloong zi̭p xwân Kwỉ Ma̭w 2023. 

Biếw tươ̭ng linh bâ̭t xḙ ản tlưng pă̒I chỉnh thức pớ ngă̒i 14 - 31/1/2023 (tức ngă̒i 23 khảng Cha̭p năm Nhâm Zâ̒n têểnh hết môô̒ng 10 khảng Ziêng năm Kwỉ Ma̭w).

 


KÁC TIN KHÁC


Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.