(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.


Lớp hoo̭c Khắp Thải ta̭i nha̒ Văn hwả kuố ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích (thử hal, bên dăm), xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n, hwiḙ̂n Mai Châw. 

Khinh tha, ká lêênh ớ Mai Châw, vuu̒ng dất dâ̭m bán xắc văn hwả Thải, dă̭c biḙ̂t la̒ kác la̒n diḙ̂w zân ka. Thuối kon rét ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ká lêênh kuu̒ng thiểng ke̒n, la̒n diḙ̂w hát hát khắp, hát ru, hát zaw zwiên, hát tloong dảm kưởi, dám ma... Kác ba̒i hát, zai diḙ̂w tư̭ nhiên ngẩm baw mo̭l khi̒ no̒ chăng hăi. Ba̒ xăi mê hoo̭c hát va̒ kỏ chất zoo̭ng rất tloong tléw, khwé, kaw vút dấi chất tư̭ xư̭ la̒ lăi dôô̭ng mo̭l iểng. Ớ thuối 60, ba̒ Bích vấn lwiển lẳi nhưửng diḙ̂w khắp tloong tléw, ngân vang. Ản hát, ba̒ koi la̒ niê̒m vui, niê̒m ha̭nh fúc.

Hơn 40 năm xăi mê kôô̒ng la̒n diḙ̂w khắp, ba̒ Bích da̒ xưw tâm, dă̭ch lơ̒i rất nhê̒w ba̒i hát khắp nh: "Ủn vấn dơ̭i eenh", da̭t zái B Ngă̒i hô̭i văn hwả zân tôô̭c Thải lâ̒n thử nhất, tính La̭i Châw năm 2-14, "Hát ru kon" da̭t zái kả nhân xwất xắc ta̭i Liên hwan zoo̭ng hát hăi zân ka kác zân tôô̭c to̒n kwuốc lâ̒n thử 3 kuu̒ng nhê̒w zẩi kheen da̒ kỏ thă̒nh tích xwất xắc tham za kuô̭c thi hát zân ka. Nô̭i zuung chưở dưư̭ng ti̒nh iêw thiên nhiên, ka ngơ̭i kwê hương, dất nước... Dớ la̭i rẩw ẩn tloong xưw tâ̒m, xảng tác va̒ biếw ziḙ̂n, ha ko̒n thẩi ba̒ Bích nhơ môô̭ch kho ta̒ng khôổng wê̒l hát khắp va̒ văn hwả Thải. Vi̒ ba̒ nhở ro̭ tưư̒ng chiê̒n thwiết, tư̒ng kâw chiḙ̂n wê̒l hát khắp. 

Dêểnh kôô̒ng Mai Châw, zu kheéch tha wê̒l kôô̒ng hi̒nh ắnh nhưửng mail nhỏl Thải tloong kẳi ảw kỏm mê̒m ma̭i, wẳl nhuung den kăng tla̒n khức khôổng, tha thướt nhơ bước tha bớ kác kâw chiḙ̂n kố. Nhưửng kâw khắp, diḙ̂w xwe̒ dươ ha wê̒l miê̒n kỉ ức mḙ̂ thẩi hết zả tli̭ kuố văn hwả zân tôô̭c. Moong ră̒ng nhửng dam mê kuố ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích xḙ ản nhân lênh, vuu̒ng Tâi bắc xḙ bơơ̒ng tlảng nhơ hwa ban kuu̒ng la̒n diḙ̂w khắp Thải xăi dẳm loo̒ng ngươ̒i.


KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.