(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.


Xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) - diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng thu hút zu kheéch khảm fả, tlái ngiḙ̂m.

Kôô̒ng pơ̭i thiên nhiên ưw da̭i kôô̭ng dôô̒ng zân kư bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c ko̒n lưw zư̭ tư̒ zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng gẳn pơ̭i bán xắc mo̭l Mươ̒ng nhơ nha̒ xa̒n pớ mâ̭n ngă̒i, dô̒ zu̒ng za di̒nh, tlang fṷc, thwâ̒n foong mi̭ tṷc, lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng, ziḙ̂n xưởng Mo Mươ̒ng, zân ka, tlo̒ chơi zân zan, ấm thư̭c… Ni la̒ nguô̒n ta̒i ngwiên tí fát tliến zu li̭ch xinh thải, zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, zu li̭ch thăm kwan khảm fả, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, kái thiḙ̂n, nơng kaw thu nhâ̭p, tơ̒i khôổng cho Nhân zân. 

Zai dwa̭n tlước năm 2018, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch ớ ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n hâ̒w nhơ chuô kỏ chi nối tlô̭i: chuô kỏ kơ xớ lưw tlủ cho kheéch ngí kwa pân têm, chuô kỏ ta̒n kác zu li̭ch thiết iểw fṷc bṷ kheéch zu li̭ch; zu li̭ch tlú iểw la̒ thẳng kắnh thiên nhiên kết hơ̭p muô nôông xán, môô̭ch xổ nhỏm kheéch tlé, kheéch fươ̭t za̭ ngwa̭i, kẳm tla̭i tư̭ fát, chuô ản kwán lỉ. Tôống lươ̭ng kheéch têểnh ta̒n kác xa̭ mô̭i năm i chí khwáng 2.000 - 3.000 lươ̭t, zwănh thu pớ zu li̭ch chí da̭t 500 - 700 tliḙ̂w dôô̒ng/năm. 

Pớ năm 2019, hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch thâ̭t xư̭ pắt tâ̒w ka̭ Tố tlức fi Chỉnh fú kuố Australia(AOP) hô̭ tlơ̭ tliến khai zư̭ ản kái thiḙ̂n xinh kể pê̒n bư̭ng thôông kwa fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ hwiḙ̂n pơ̭i lươ̭ cho̭n xỏm Chiển (xa̭ Vân Xơn) tí xâi zư̭ng diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. Kỏ 3 hô̭ za di̒nh ản AOP lươ̭ cho̭n thỉ diếm mô hi̒nh homestay, mô̭i hô̭ kỏ thế fṷc bṷ 14 - 16 pu̒ng tắi. 

Pớ năm 2019, kheéch zu li̭ch têểnh kác xa̭ bu̒ng kaw kỏ thế lưw tlủ kwa têm pơ̭i tôống xổ chiê̒ng tắi fṷc bṷ 42 - 48 kheéch/têm. Năm 2019, lươ̭ng kheéch têểnh ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n i ta̒ tăng lêênh tảng kế, gấp 3 - 4 lâ̒n xo pơ̭i ta̒n kác năm tlước, ản 10.300 lươ̭t kheéch, tloong di̭ kỏ khwáng 30% lươ̭t kheéch lưw tlủ, ko̒n la̭i la̒ kheéch thăm kwan tloong ngă̒i, zwănh thu da̭t ản 2,5 tí dôô̒ng. Năm 2020 - 2021, zo tác dôô̭ng kuố da̭i zi̭ch Covid-19, lươ̭ng kheéch, zwănh thu zám tảng kế xo pơ̭i năm 2019. Pớ khảng 3/2022, ngă̒nh zu li̭ch tlỉnh thức bớ kướ, pước paw zai dwa̭n fṷc hô̒i pơ̭i fát tliến tloong tla̭ng thải bi̒nh thươ̒ng mởi, la̒ tỉnh hiḙ̂w tích kư̭c tí kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n tiếp tṷc dâ̒w tư, bớ hôô̭ng ta̒n kác zi̭ch bṷ zu li̭ch tăng kươ̒ng thu hút kheéch zu li̭ch. 

Zấp ni̒, xán fấm zu li̭ch tang ản khai thác ớ ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlú iểw la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, zu li̭ch gẳn pơ̭i nôông ngiḙ̂p nôông thôn kôô̒ng zu li̭ch khảm fả thiên nhiên. Nối bâ̭t nhơ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng gẳn pơ̭i kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ xỏm Chiển (xa̭ Vân Xơn). Zu li̭ch nôông ngiḙ̂p nôông thôn gẳn pơ̭i ta̒n kác wâ̒n kâl ăn tlải, keẻnh tôô̒ng tắc, kú, tlải bṷ thuô̭c xa̭ Vân Xơn, Kwiết Chiển. Zu li̭ch khảm fả thiên nhiên gẳn pơ̭i thăm kwan, thẳng kắnh khṷ, hâ̒ng, hang dôô̭ng (hang Khṷ Kiển, Dôô̭ng Nam Xơn), thác dác (thác Thung), check-in, lew khṷ, thi̒m mâi ớ poo̭ch khṷ Lṷng Vân, khảm fả thiên nhiên ớ Khu báw tô̒n thiên nhiên Ngoo̭c Xơn - Ngố Luông. 

Ta̒n năm bươ̒ kwa, hwiḙ̂n kwan tâm fát tliến kết kẩw ha̭ tơ̒ng fṷc bṷ zu li̭ch, ha̭ tơ̒ng zaw thôông ản tliến khai dâ̒w tư, tu xướ, nơng kấp nhơ: twiển tính lô̭ 440 nổl kuốc lô̭ 6 (ớ nga̭ pa chơ̭ Lô̒) pơ̭i ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw; ta̭ng khả liên hwiḙ̂n bu̒ng kaw la̭c Xơn ti Tân La̭c; ta̭ng khả 312A nổl ta̒n xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c pơ̭i hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng hwiḙ̂n Bả Thước (Thănh Hwả); nơng kấp, bê tôông hwả ta̒n twiển khả liên xa̭, liên thôn. Môô̭ch xổ zư̭ ản fát tliến kơ xớ lưw tlủ, ngí zươ̭ng ớ kác xa̭ bu̒ng kaw i ta̒ ản fê zwiḙ̂t tlú tlương dâ̒w tư pơ̭i i tang ngiên kửw dê̒ xwất dâ̒w tư nhơ: zư̭ ản khu ngí zươ̭ng xinh thải pơ̭i báw tô̒n thiên nhiên Thung Lṷng Mâi; khu zu li̭ch xinh thải ngí zươ̭ng Lṷng Vân Ecolodge; khu zu li̭ch xinh thải - văn hwả kôô̭ng dôô̒ng pơ̭i báw tô̒n tư̭ nhiên xỏm Chiển. 

Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m nhi̒n têểnh năm 2050, hwiḙ̂n tâ̭p tlung dâ̒w tư môô̭ch xổ diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ 3 xa̭ bu̒ng kaw. Tlước mắt mô̭i xa̭ klươ̭ cho̭n 1 xỏm xâi zư̭ng diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng kiếw mâ̭w. Tloong di̭, xa̭ Kwiết Chiển lươ̭ cho̭n cho̒m xỏm khu zân kư xỏm Thung kṷ kuố xỏm Bắc Thung; xa̭ Ngố Luông cho̭n cho̒m xỏm Kả thuô̭c xỏm Luông Kả; xa̭ Vân Xơn lươ̭ cho̭n xỏm Hă̒i Chơ̒. 

Tí la̒ hiḙ̂w kwá dê̒ ản, khai thác tiê̒m năng, lơ̭i thể fát tliến zu li̭ch kác xa̭ bu̒ng kaw, hwiḙ̂n dê̒ tha nhiḙ̂m bṷ, zái fáp: Tối mởi thẳn wê̒l tư zwi, nhâ̭n thức kuố kác kấp, kác ngă̒nh, diḙ̂ fương wê̒l hiḙ̂w kwá kuố ftá tliến zu li̭ch dổi pơ̭i fát tliến KT-XH tlêênh diḙ̂ pa̒n; kỏ tlỉnh xắch, kơ chể hơ̭p nhă̒m khwiển khích, thu hút mo̭i thă̒nh fâ̒n kinh tể tham za dâ̒w tư fát tliến zu li̭ch kác xa̭ bu̒ng kaw; tâ̭p tlung hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c, lôô̒ng gép ta̒n nguô̒n lư̭c bổn dâ̒w tư fát tliến kết kẩw ha̭ tơ̒ng, kơ xớ bâ̭t chất ki̭ thwâ̭t fṷc bṷ zu li̭ch; tấi thẳn wiḙ̂c xúc tiển, kwáng bả, fát tliến xán fấm zu li̭ch; fát tliến nguô̒n nhân lư̭c zu li̭ch; báw bḙ̂ ta̒i ngwiên - môi tlươ̒ng… Fẩn dẩw têểnh năm 2025 la̒ xoong kơ bán ản 50% diê̒w kiḙ̂n tí kôông nhâ̭n ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính; tỏn ản 50 lươ̭t kheéch zu li̭ch (khwáng 5 ngi̒n lươ̭t kheéch kuốc tể); zwănh thu xa̭ hô̭i pớ zu li̭ch ản khwáng 100 tí dôô̒ng; thu nhâ̭p bi̒nh kwân tâ̒w mo̭l ản 50 - 55 tliḙ̂w dôô̒ng/mo̭l/năm…


KÁC TIN KHÁC


Ẩn tươ̭ng Lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn năm 2024

Lḙ̂ hô̭ teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn ản zwi tli̒ pơ̭i tố tlức ha̒ng năm paw khảng 3 âm li̭ch. Ni la̒ ka̭ zaw ha̒ kuố muô̒ Xwân pơ̭i muô̒ He̒, wiḙ̂c tố tlức bươ̒ tí nhân zân pui hô̭i, bươ̒ lwiḙ̂n ki̭ năng xinh tô̒n nhơ kâw thiểng pô̭ "kơm kă̒l, kả kiểm”. Ni la̒ lḙ̂ hô̭i zân zan tê̒w gẳn pơ̭i nê̒n nôông ngiḙ̂p kẩl lo̭ dác, zoong dẩw ẩn kuố nê̒n văn minh Viḙ̂t kố, lḙ̂ hô̭i la̒ hwa̭ dôô̭ng văn hwả - tỉn ngươ̭ng chăng thế thiểw kuố mo̭l Mươ̒ng Tlỏ.

Zu li̭ch ngí zươ̭ng, chăm xoóc khức khwé lêênh ngôl

Zi̭p 30/4 pơ̭i 1/5 ti kôô̒ng 5 ngă̒i ngí liên tṷc la̒ thơ̒i zan lỉ tướng tí ta̒n za di̒nh cho̭n ta̒n diếm têểnh thư za̭n, thi̒m wê̒l miểng an nhiên. Nhơ̒ lơ̭i thể ta̭ng khả ti la̭i twâ̭n tiḙ̂n, diḙ̂ hi̒nh tô̒l khṷ kỏ nét thôốch hwang xơ, khỉ hâ̭w maách mé, ta̒n khu zu li̭ch ngí zươ̭ng, chăm xoóc khức khwé tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh hút kheéch zi̭p ni̒.