(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.


Pa̒ Dinh Thi̭ Háw, Zảm dôốc Kôông ti KF zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Da̒ Bắc (pên chiêw) hưởng zâ̭n, hô̭ tlơ̭ nôông zân la̒ zu li̭ch kô dôô̒ng bán Xưng, xa̭ kaw Xơn ki̭ năng tiếp tỏn kheéch.


Ba̒i 1 - "Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng 

Dổi pơ̭i nôông zân, xán xwất nôông ngiḙ̂p i ta̒ gẳn pỏ tư̒ tơ̒i mo̭l, ko̒n ZLKD la̒ ngê̒ mởi mé. Chỉnh pớ lḙ di̭, wiḙ̂c tác dôô̭ng lêênh tư tướng kuố nôông zân nhă̒m tối mởi tư zwi la̒ kinh tể nôông ngiḙ̂p gẳn pơ̭i zu li̭ch zúp tăng zả tli̭ thew hưởng pê̒n bư̭ng kâ̒n fái kỏ xư̭ kiên tli̒ tơ̒ng pước. 

Tha khói "po̭ kẻn” kuố chỉnh mêê̒nh 

Têểnh diếm ZLKD bán Xưng, bán kuố dôô̒ng ba̒w Zaw Tiê̒n xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) hói thăm ôông pa̒ eenh Dă̭ng Văn Nhất, Tliḙ̂w Thi̭ Kwỉ, mo̭l zân tloong bán xḙ zoong kheéch têểnh tlô̭ nha̒. Hal eenh chi̭ zấp ni̒ la̒ chú homstay Nhất Kwỉ - 1 tloong 3 kơ xớ kinh zwănh zi̭ch bṷ lưw tlủ kôô̭ng dôô̒ng tỏn kheéch tắi, ngí. Kế wê̒l ta̒n ngă̒i ZLKD pắt tâ̒w nhen nhỏm ớ bán, chi̭ Tiê̒n tlước ni tê̒w la̭ pơ̭i kṷm tư̒ ZLKD. Thơ̒i diếm năm 2017 - 2018, bán thân tôi e nga̭i tiếp xúc pơ̭i pên wa̒i, thâ̭m tlỉ mô̭i lâ̒n kỏ kheéch têểnh zôô̭ng nha̒, tôi tả la̭i lḙ̂ kở ti lêênh lú, ka̭ ti tlổn tloong pếp. 

Pa̒ Dinh Thi̭ Háw, Zảm dôốc Kôông ti KF ZLKD Da̒ Bắc chiê xé: Kám nhâ̭n ta̒n ngă̒i tâ̒w tôi têểnh ni, pa̒ kon fâ̒n tư̒ la̒ nhút nhát, ít zaw tiếp. Chăng tluổ ớ bán Zaw mo̒ ta̒n mo̭l zân bu̒ng dôô̒ng ba̒w Mươ̒ng bán Dả Biê (ngă̒i măi la̒ xỏm Dức Foong), Bỏ Hém (ngă̒i măi la̒ xỏm Dwa̒n Kết) - xa̭ Tiê̒n Foong, xỏm Kẻ - xa̭ Hiê̒n Lương i kiếw di̭, fái bất tư̒ thơ̒i zan tí tô̭l, pô̭ meḙnh, twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, pa̒ kon ớ bu̒ng héw leẻnh, xa xôi mởi chi̭w bớ loo̒ng, Kwả tli̒nh lêênh lú hoo̭ng, tha tôô̒ng na̒, thuổng pếp kôô̒ng pa̒ kon, tôi hói han, zảw tliḙ̂n, dâ̒n da̒ ta̭w ản thân thiḙ̂n, khânh ha̒ tă̒ hơn. Kâw tliḙ̂n pớ ta̭ng khả cho ZLKD pớ di̭ thẩm dâ̒n, nhâ̭n thức kuố pa̒ kon pắt tâ̒w kỏ biển chwiến… 

Tloong 7- 8 năm khânh ni, tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ ha̒ng chṷc nôông zân "fả kẻn tí păl lêênh”, mă̭nh za̭n tắch thăi ha̒ la̒ mô hi̒nh ZLKD. Di̭ la̒ ta̒n kác chi̭: Dinh Thi̭ Iḙ̂w, Lo̒ Thi̭ Thwỉ, Bu̒i Thi̭ Nhê̒m ớ diếm ZLKD Dả Biê, xja Tiê̒n Foong; ta̒n kác eenh: Dinh Báw Chung, Dinh Văn Xẳnh ớ xỏm Kẻ, xa̭ Hiê̒n Lương; eenh Lỉ Văn Thu, Dă̭ng Văn Nhất ớ bán Xưng, xa̭ Kaw Xơn… Hwiḙ̂n kỏ 4 diếm têểnh ZLKD ớ bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Zaw, Mươ̒ng, tâ̭p tlung tlú iểw wen pang hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Hết thắi ta̒n kác hô̭ tang hwa̭t dôô̭ng lwa̭i hi̒nh ZLKD tê̒w xwất thân la̒ ngê̒ nôông. 

Tối mởi tư zwi fát tliến kinh tể 

La̒ ZLKD chăng kỏ ngiḙ̂ la̒ chwiến tối ngă̒nh ngê̒ mởi mo̒ zươ̭ tlêênh nê̒n táng nguô̒n ta̒i ngwiên foong fủ, kết hơ̭p nôông ngiḙ̂p pơ̭i zu li̭ch, tăng thu nhâ̭p, kái thiḙ̂n xinh kể cho mo̭l zân. Mô hi̒nh ZLKD bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) ản xâi zư̭ng pơ̭i fát hwi ta̒ lô năm. Cho têểnh măi, bán i la̒ diếm têểnh ZLKD hấp zâ̭n bâ̭c nhất ản tư̒ zu kheéch tloong nước, kuốc tể lươ̭ cho̭n, dă̭c biḙ̂t paw zi̭p kuổi twâ̒n, lḙ̂, Thết. Pên keḙnh zi̭ch bṷ tỏn tiếp kheéch tắi, ngí, ta̒n hô̭ tloong bán i zwi tli̒ kẩl lo̭, lôông hwa mă̒w, báw tô̒n ngê̒ chuông pái thố kấm tliê̒n thôổng, báw bḙ̂ kắnh kwan thiên nhiên, môi tlươ̒ng xinh thải… Ni chỉnh la̒ ta̒n iểw tổ thu hút zu kheéch têểnh thăm kwan, tlái ngiḙ̂m. 

Nôông zân tloong tính tham za lwa̭i hi̒nh ZLKD i pắt tâ̒w tiếp kâ̭n, la̒ kwen pơ̭i tư zwi fát tliến kinh tể thew hưởng lô za̒i, pê̒n bư̭ng. Ta̒n thăi tối lởi lee̒nh ản dố wê̒l kắch ửng xứ ka̭ kheéch têểnh thăm kwan, tlái ngiḙ̂m ớ kác bán la̒ng ZLKD la̒ mo̭l zaw tiếp kới bớ hơn, nôông zân la̒ ZLKD hăi pơ̭i bai tlo̒ hưởng zâ̭n bán diḙ̂ tư̭ tin hơn tư̒: Eenh Bu̒i Văn Hiḙ̂n, hô̭ la̒ ZLKD bán Ngo̒l, xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) tâm xư̭: Nhơ̒ la̒ zu li̭ch mo̒ tôi hoo̭c ản tư̒ thử, mă̭nh za̭n lêênh, ki̭ năng zaw tiếp, fṷc bṷ kheéch ngă̒i ka̒ng tốt hơn, xán fấm zu li̭ch ngă̒i mo̒ hwa̒n thiḙ̂n hơn.

Dôô̒ng chỉ Dă̭ng Twẩn Hu̒ng, Tlướng foo̒ng Kwán lỉ zu li̭ch (Xớ VH,TT&ZL) cho hăi: Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/TW, ngă̒i 16/1/2017 kuố Bô̭ Tlỉnh tli̭ wê̒l fát tliến zu li̭ch tlớ thă̒nh ngă̒nh kinh tể mṷi nhoo̭nh, tính ha ban hă̒nh tlương tli̒nh hă̒nh dôô̭ng, kể hwă̭ch tí chí da̭w tliến khai, thư̭c hiḙ̂n ta̒n kác chí tiêw, nhiḙ̂m bṷ wê̒l fát tliến zu li̭ch. WBNZ tính ban hă̒nh Dê̒ ản fát tliến ZLKD gẳn pơ̭i xâi zư̭ng nôông thôn mởi tính Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030. Nhă̒m fát tliến ZLKD gẳn pơ̭i xâi zư̭ng nôông thôn mởi tính Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030. Nhă̒m fát tliến lwa̭i hi̒nh, khai thác tiê̒m năng thiên nhiên, bán xắc văn hwả la̒ tha xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n, tính hô̭ tlơ̭ kwi hwă̭ch, dâ̒w tư ớ kác diếm têểnh, hô̭ tlơ̭ xâi zư̭ng, fát tliến xán fấm, tlang thiết bi̭, tlủ tloo̭ng kôông tác hô̭ tlơ̭ da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng, fát tliến nguô̒n nhân lư̭c. Pớ năm 2018 têểnh măi, tính i ta̒ bớ tư̒ lớp bô̒i zươ̭ng chwiên môn, da̒w ta̭w kiển thức, ki̭ năng ngă̒nh ngê̒ kinh zwănh lưw tlủ ớ nha̒ zân, ngiḙ̂p bṷ thwiết minh biên zu li̭ch thew tiêw chwấn. Ta̒n nôông zân la̒ ZLKD nhơ̒ di̭ tơ̒ng pước nơng kaw chất lươ̭ng fṷc bṷ, dáp ửng nhu kâ̒w ngă̒i ka̒ng kaw kuố zu kheéch.


KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.