(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.


Eenh Fa̒ng A Pảw, chú A Pảw homestay zoong zu kheéch thăm kwan, tlái ngiḙ̂m nôông ngiḙ̂p bán Môông xa̭ pa̒ Ko̒ (Mai Châw).

 

Xán fấm ZLKD ngă̒i ka̒ng hấp zâ̭n 

Ớ bán cha̒ Dẳi, xa̭ pa̒ Ko̒ (Mai Châw) kỏ eenh Fa̒ng A Pảw, hô̭i biên chi hô̭i nôông zân tiên foong la̒ ZLKD. Eenh Pảw chiê xé: Lú hoo̭ng, tô̒l che̒ lôông kweenh nha̒ la̒ kôông wiḙ̂c mêê̒nh la̒ tlước ni mé zấp ni̒ pui hơn bi̒ tlớ thă̒nh diếm thăm kwan tlái ngiḙ̂m ản zu kheéch ươ. Mêê̒nh i chi̭w khỏ hoo̭c hói, thi̒m hiếw pơ̭i lươ̭ cho̭n xâi zư̭ng mô hi̒nh homestay zư̭ gâ̒n nhơ ngwiên wḙn bán xắc văn hwả kuố dôô̒ng ba̒w Môông, pớ kiển tlúc nha̒ tliê̒n thôổng, bâ̭t liḙ̂w tlang tlỉ foo̒ng ngí kôô̭ng dôô̒ng têểnh xán fấm, zi̭ch bṷ zu li̭ch. Kheéch têểnh homstay A Pảw xḙ ản tlái ngiḙ̂m ngí têm ớ foo̒ng ngí kôô̭ng dôô̒ng; thi̒m mâi pơ̭i tỏn bi̒nh minh tlêênh khṷ; thăm kwan tô̒l che̒, hâ̒ng kha̒; tlái ngiḙ̂m nhuô̭m tla̒m, la̒ chẩi zỏ, wḙ xáp oong pơ̭i thăm Moong Space - khôông zan văn hwả Môông thu nhó, chơ̭ fiên Pa̒ Ko̒… 

Eenh Fâ̒ng A Pảw bươ̒ la̒ chú nhân kuố A Pảw homstay, bươ̒ la̒ hưởng zâ̭n biên zu li̭ch dôô̒ng hă̒nh kôô̒ng zu kheéch tloong hết hă̒nh tli̒nh khảm fả diếm têểnh. Pớ kuổi khảng 7/2022, mô hi̒nh chơ̭ têm Pa̒ Ko̒ tha mă̭t pơ̭i zwi tli̒ hwa̭t dôô̭ng thươ̒ng xwiên paw thổl thử pắi ha̒ng twâ̒n tlớ thă̒nh xán fấm zu li̭ch mởi thu hút kheéch. Eenh A Pảw kôô̒ng pơ̭i ta̒n hô̭i biên hô̭i nôông zân khác tham za tích kư̭c. ZLKD Pa̒ Ko̒ la̒ môô̭ch tloong ta̒n diếm têểnh hấp zâ̭n pơ̭i tỏn kheéch kwănh năm. Bán i ta̒ thă̒nh lâ̭p chi hô̭i nôông zân Môông la̒ homstay pơ̭i tlái ngiḙ̂m nôông ngiḙ̂p Pa̒ Ko̒. 

Pên keḙnh zi̭ch bṷ lưw tlủ pơ̭i ăn oỏng, ta̒n kác hô̭ ZLKD tlủ tloo̭ng ta̒n kác lwa̭i hi̒nh xán fấm, zi̭ch bṷ ti ke̒m nhơ biếw ziḙ̂n văn ngḙ̂, xán xwất, kung kấp ha̒ng thố kấm, lưw niḙ̂m, cho thwê thwiê̒n, pe̒ máng, xe ta̭p, kôông tác hưởng zâ̭n, thwiết minh zởi thiḙ̂w cho kheéch thăm kwan bán la̒ng, thi̒m hiếw tliê̒n thô li̭ch xứ văn hwả lô tơ̒i, tơ̒i khôổng kuố mo̭l bán diḙ̂, tham za ta̒n kác tlo̒ chơi zân zan… Pớ ni, thu hút tư̒ nôông zân kôô̒ng la̒ hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch, tăng thêm thu nhâ̭p, ta̒n kác xán fấm zu li̭ch ản xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến mởi gẳn liê̒n pơ̭i bán xắc văn hwả zân tôô̭c kuố dôô̒ng ba̒w Mươ̒ng, Thải, Zaw, Môông. Môô̭ch xổ bán ZLKD nhơ bán Xưng - xa̭ kaw Xơn (Da̒ Bắc), bán Ngo̒l - xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c), bán Cha̒ Dẳi - xa̭ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) tơ̒ng pước zoong ta̒n kác xán fấm mởi paw hwa̭t dôô̭ng, kóp fâ̒n tăng tỉnh tlái ngiḙ̂m ớ ta̭i diếm têểnh. 

Fát hwi bai tlo̒ báw tô̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng 

Dôô̒ng chỉ Dă̭ng Twẩn Hu̒ng, Tlướng foo̒ng Zu li̭ch, Xớ VH,TT&ZL cho hăi: ZLKD kuố tính kỏ tư̒ tiê̒m năng, thể mă̭nh fát tliến kôô̒ng nguô̒n ta̒i ngwiên thiên nhiên foong fủ, nă̒m xen pơ̭i kắnh kwan thiên nhiên xơn thwí hư̭w ti̒nh, ta̒n xỏm, bán kuố dôô̒ng ba̒w Mươ̒ng, Thải, Tă̒i, Zaw, Môông. Hơn di̭, Hwa̒ Bi̒nh ko̒n la̒ bu̒ng tất ză̒w bán xắc văn hwả zân tôô̭c kôô̒ng ta̒n zae tli̭ nhân văn da za̭ng, Nơi ni kỏ nê̒n văn hwả thơ̒i tiê̒n xứ nối thiểng "Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh”, kải nôl kuố văn hwả Viḙ̂t - Mươ̒ng. kwêl hương kuố Xứ thi "Té tất, té dác”; tư̒ zi tích ản xếp ha̭ng kấp kuốc za, kấp tính; tă̒ lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng kác zân tôô̭c ản lưw zư̭, báw tô̒n. 

Tham za hwa̭t dôô̭ng ZLKD, nôông zân nẳm zư̭ bai tlo̒ chú thế tlư̭c tiếp thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c báw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả. Ta̭i kác bán ZLKD, kiển tlúc nha̒ tliê̒n thôổng gâ̒n nhơ ản zư̭ ngwiên. Mô̭i bán tê̒w thă̒nh lâ̭p dô̭i văn ngḙ̂ zân tôô̭c biếw ziḙ̂n fṷc bṷ kheéch. Ớ bán Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Foong (Da̒ Bắc), bán Ngo̒l - xa̭ Xuổi Hwa (Tân La̭c) tỏn kheéch têểnh tlái ngiḙ̂m bớ pă̒ng bán tli̒nh tẩw chiêng mươ̒ng dă̭c xắc. Tư̒ nét văn hwả dôô̭c dảw kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c tlớ thă̒nh xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n, nhơ tlái ngiḙ̂m muô ha̒ng ớ "kwản tư̭ zác” bán Dả Biê; tlái ngiḙ̂m chơ̭ fiên bu̒ng kaw, ngê̒ tliê̒n thôổng kuố mo̭l Môông 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw)… 

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Xwân Tlươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH,TT&ZL nhâ̭n di̭nh: Nhu kâ̒w kuố kheéch zu li̭ch, nhất la̒ kheéch kuốc tể tang hưởng têểnh ta̒n xán fấm zu li̭ch zoong zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng (dôô̭c dảw, ngwiên bán), zả tli̭ tư̭ nhiên (ngwiên xơ, hwang za̭), zu li̭ch pê̒n bư̭ng, zu li̭ch xeenh. ZLKD kuố tính tang ta̭w ản khức hút pơ̭i kheéch kuốc tể. Nguô̒n kheéch nô̭i diḙ̂ têểnh tlái ngiḙ̂m ớ bu̒ng nôông thôn, miê̒n nủi ngă̒i ka̒ng tăng. Mé, ZLKD i ớ tlước tư̒ thắch thức; tôốc dô̭ dô thi̭ hwả ziḙ̂n tha nhănh la̒ ô nhiḙ̂m môi tlươ̒ng pơ̭i la̒ mai môô̭ch bán xắc văn hwả ta̒n kác zân tôô̭c; hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch la̒ cho kắnh kwan môi tlươ̒ng bi̭ tác dôô̭ng. Môô̭ch xổ diếm ZLKD xứ zṷng bâ̭t liḙ̂w bê tôông, gă̭ch, nỏi tí xâi zư̭ng nha̒ ớ cho dêênh chăng ko̒n zư̭ ản kiển tlúc tliê̒n thôổng. Ta̒n kác nôông zân la̒ ZLKD ớ bán la̒ng tloong tính kôô̒ng chung khức xâi zư̭ng nôông thôn mởi, tích kư̭c ta̭w chwiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể, kóp fâ̒n paw tăng tlướng zu li̭ch chung, xâi zư̭ng "thương hiḙ̂w” zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh - bu̒ng tất dâ̭m da̒ bán xắc văn hwả, tư̒ tlái ngiḙ̂m hấp zâ̭n kôô̒ng hi̒nh ắnh nôông zân la̒ zu li̭ch chwiên ngiḙ̂p, thân thiên, tlu dảw.

 


KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.