(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.


Ta̒n kác da̭i biếw zư̭ hô̭i ngi̭

Dê̒n Ko̒ La̒w ản xâi zư̭ng tlêênh khu tất kuố la̒ng Kôm thuô̭c Mươ̒ng Tew mâ̭n ngă̒i, ngă̒i măi thuô̭c thôn Minh Thă̒nh, xa̭ Thôổng Nhất. Ớ dê̒n zấp ni̒ ko̒n lưw zư̭ ản 5 da̭w xắc foong zo tliê̒w da̭i foong kiển nha̒ Ngwiḙ̂n foong tă̭ng cho bi̭ thâ̒n ản thơ̒ fṷng ớ dê̒n. Ha̒ng năm, ngă̒i môô̒ng 6 - 7 khảng ziêng lḙ̂ hô̭i ớ zi tích ản tố tlức.

Di̒nh Ko̒ Lảw twa̭ la̭c ớ thôn Khwang, xa̭ Hưng Thi. Di̒nh Lảw mâ̭n ngă̒i ản tẩng lêênh pớ ta̒ lô tơ̒i, fṷng thơ̒ Da̭i Ka̒n kuốc za Nam Hái Tử Bi̭ Thẳnh Nương, la̒ bi̭ thâ̒n kỏ kôông fu̒ zúp nước, báw bḙ̂, che chớ cho zân tloong ka̭ khỏ khăn hwa̭n na̭n. Ni la̒ nơi báw lưw, zư̭ zi̒n tliê̒n thôổng, bán xắc văn hwả kwêl hương. Pên keḙnh iểw tổ tôn zảw, tỉn ngươ̭ng, ta̒n ngôl dê̒n, di̒nh kố ko̒n zoong ỉ ngiḙ̂ li̭ch xứ nhă̒m tôn binh, thế hiḙ̂n xư̭ tli ân kôông dức ta̒n kác bâ̭c tiê̒n nhân, kác zănh nhân i ta̒ kỏ kôông zư̭ng nước, zư̭ nước.

Kôô̒ng ỉ ngiḙ̂ pơ̭i zả tli̭ li̭ch xứ văn hwả khu hôô̭ng, têểnh măi, hô̒ xơ khwa hoo̭c wê̒l ngiên kửw, diê̒w tla, kháw xát xếp ha̭ng zi tích kấp tính zi tích di̒nh Lảw pơ̭i zi tích dê̒n Ko̒ La̒w i ta̒ ản Xớ VH,TT&ZL, Báw ta̒ng tính fổi hơ̭p pơ̭i WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí kơ bán la̒ khắp khướ xoong.

Tloong Hô̭i ngi̭, wê̒l zư̭ tháw lỉ li̭ch pơ̭i zư̭ tháw bán dô̒ khwănh bu̒ng báw bḙ̂ zi tích dê̒n Ko̒ La̒w, zi tích di̒nh Lảw, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí xin ỉ kiển toỏng kóp kuố Xớ VH,TT&ZL; Xớ ta̒i ngwiên pơ̭i Môi tlươ̒ng; ta̒n kác foo̒ng, ban liên kwan kuố hwiḙ̂n; WBNZ xa̭ Thôổng Nhất, WBNZ xa̭ Hưng Thi; ta̒n mo̭l kaw thuổi ớ thôn, mo̭l am hiếw wê̒l zi tích, tí kơ kwan chwiên môn hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ khwa hoo̭c tli̒nh Chú ti̭ch WBNZ tính tha kwiết di̭nh kôông nhâ̭n zi tích li̭ch xứ văn hwả kấp tính dổi cho dê̒n Ko̒ La̒w pơ̭i di̒nh Lảw.


KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.