(HBDT) - Ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả kác zân tôô̭c ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n. Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025, Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n ban hă̒nh 9 Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ chí da̭w fát tliến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i tloong di̭ kỏ 2 ngi̭ kwiết wê̒l li̭nh bư̭c văn hwả, gô̒m: Ngi̭ kwiết xổ 06-NQ/HU, ngă̒i 26/7/2021 wê̒l fát tliến zu li̭ch; Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/HU, ngă̒i 22/12/2021 wê̒l báw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng tlêênh diḙ̂ pa̒n.


Ta̒n kác ngḙ̂ nhân têểnh pớ kâw la̭c bô̭ hát Thươ̒ng dang, Pô̭ meḙnh xa̭ Ngoo̭c Xơn pơ̭i xa̭ Ân Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) hát zaw lưw.

Kôô̒ng pơ̭i zân xổ tlêênh 1,4 ba̭n mo̭l, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 91%, mo̭l zân tloong hwiḙ̂n kỏ tơ̒i khôổng văn hwả da za̭ng, bán xắc. Twa̒n hwiḙ̂n lưw zư̭ khwáng 18.000 nha̒ xa̒n Mươ̒ng, zwi tli̒ 58 kâw la̭c bô̭ (KLB) thế zṷc thế thaw, 252 dô̭i văn ngḙ̂ xỏm, fổ, 1 KLB Mo Mươ̒ng kấp hwiḙ̂n, 7 KLB hát Thươ̒ng dang, Pô̭ meḙnh kấp xa̭, 3 KLB thơ ka, 189/252 xỏm, fổ tang xâi zư̭ng hương ước, kwi ước. Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thể Hu̒ng, Tlướng foo̒ng Văn hwả - Thôông tin hwiḙ̂n, pên keḙnh thwâ̭n lơ̭i thi̒ kôông tác báw tô̒n, fát hwi văn hwả tliê̒n thôổng i ko̒n tô̭l môô̭ch xổ khỏ khăn nhất di̭nh nhơ diḙ̂ pa̒n hôô̭ng; xổ ngḙ̂ nhân kôô̒ng pơ̭i mo̭l am hiếw wê̒l văn hwả tliê̒n thôổng chăng tư̒; kôông tác twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng nhân zân báw tô̒n, zư̭ zi̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ văn hwả fi bâ̭t thế ko̒n ha̭n chể.

Thăư̭c hiḙ̂n Lwâ̭t Zi xán văn hwả, WBNZ hwiḙ̂n la̭c Xơn i ta̒ chí da̭w ti kiếm kê zoong paw zănh mṷc 196 diếm zi tích, zănh thẳng, tloong di̭ 75 diếm zi tích, zănh thẳng ản WBNZ tính zoong paw zănh mṷc kwán lỉ. Zấi ni̒ kỏ 16 zi tích, zănh thẳng ản kác kấp xếp ha̭ng. Ni la̒ tiê̒m năng cho fát tliến ngă̒nh văn hwả, zu li̭ch pơ̭i fát tliến KT-XH kuố hwiḙ̂n. Tảng tlủ ỉ, tư̒ zi tích, zănh thẳng ản ta̒n kác ngă̒nh, diḙ̂ fương tu bố, tôn ta̭w dáp ửng nhu kâ̒w văn hwả tinh thâ̒n cho mo̭l zân, tiêw biếw la̒ zi tích di̒nh Kối - xa̭ Vṷ Bi̒nh, di̒nh Khỏi - xa̭ Ân Ngiḙ̂, di̒nh Khânh - xa̭ Văn Xơn, zi tích li̭ch xứ kắch ma̭ng Tâi Tiển - xa̭ Thươ̭ng Kôốc.

Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n i cho la̒ kiếm kê zi xán văn hwả fi bâ̭t thế, baw gô̒m thiểng pô̭, chư̭ biết, tlang fṷc tliê̒n thôổng, mo mươ̒ng, chiêng mươ̒ng, hát zân ka mươ̒ng…Ta̒n lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng ản khôi fṷc pơ̭i zwi tli̒ tố tlức la̒ dêênh khức hấp zâ̭n, thu hút kheéch zu li̭ch, gô̒m: Lḙ̂ hô̭i du pôl, lḙ̂ hô̭i dê̒n Thươ̭ng, lḙ̂ hô̭i dê̒n Tlươ̒ng Kha̭ ớ thi̭ tlẩn Bṷ Bán; lḙ̂ hô̭i di̒nh Khỏi ớ xa̭ Ân Ngiḙ̂; lḙ̂ hô̭i di̒nh Păng ớ xa̭ Ngoo̭c Lâw; lḙ̂ hô̭i di̒nh Khânh ớ xa̭ Văn Xơn; lḙ̂ hô̭i hang Khṷ Zủng ớ xa̭ Nhân Ngiḙ̂; lḙ̂ hô̭i di̒nh Kối ớ xa̭ Vṷ Bi̒nh; lḙ̂ hô̭i thuổng tôô̒ng ớ xa̭ Iên Fủ.

Têểnh măi, twa̒n hwiḙ̂n kỏ 8 ngḙ̂ nhân ản Nha̒ nước foong tă̭ng, tloong di̭ kỏ 1 Ngḙ̂ nhân Nhân zân, 7 Ngḙ̂ nhân Ưw tủ. Ta̒n mo̭l nẳm zư̭ zi xán ản kwan tâm dôô̭ng biên, khích lḙ̂ lâ̭p thơ̒i. Mởi ni, Hwiḙ̂n wí i ta̒ tố tlức tô̭l mă̭t ta̒n kác ngḙ̂ nhân, na̒h ngiên kửw, xưw tâ̒m, xảng tác, thư̭c hă̒nh kỏ tư̒ kôổng hiển cho kôông tác báw tô̒n văn hwả tliê̒n thôổng tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n nhân zi̭p xwân Kwỉ Ma̭w 2023. Hwiḙ̂n i kỏ tlỉnh xắch cho mo̭l ti ngiên kửw, fṷc zư̭ng pơ̭i tliê̒n dă̭i zi xán cho ta̒n kác thể hḙ̂; ta̭w diê̒w kiḙ̂n zúp ta̒n ngḙ̂ nhân tham za tli̒nh ziḙ̂n, gẳn kết wiḙ̂c báw tô̒n ta̒n kác zi xán pơ̭i hwa̭t dôô̭ng zu li̭ch.

Tí tăng kươ̒ng báw tô̒n, fát hwi văn hwả tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c tloong thơ̒i zan têểnh, hwiḙ̂n La̭c Xơn tâ̭p tlung twiên tliê̒n têểnh kản bô̭, kôông chức, biên chức, mo̭l law dôô̭ng pơ̭i nhân zân wê̒l báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán, nhất la̒ mo mươ̒ng, hát Thươ̒ng dang, Pô̭ meḙnh; bớ ta̒n lớp tliê̒n dă̭i zi xán văn hwả; zoong hát Thươ̒ng dang, Pô̭ meḙnh paw tlươ̒ng hoo̭c tloong tlương tli̒nh "Tlươ̒ng hoo̭c thân thiḙ̂n, hoo̭c xinh tích kư̭c”, thôông kwa ta̒n hwa̭t dôô̭ng bô̭ môn âm nha̭c, lôô̒ng gép tloong zơ̒ hoo̭c tư̭ cho̭n, xinh hwa̭t tâ̭p thế hăi ngwa̭i khwả; tố tlức liên hwan, zaw lưw, hô̭i thi, hô̭ ziḙ̂n; kác xa̭, thi̭ tlẩn bâ̭n dôô̭ng thă̒nh lâ̭p kác KLB…

KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.