(HBDT) - Ngă̒i 15/3, WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi tố tlức lḙ̂ tỏn Pă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ - văn hwả kấp tính dê̒n Ne̒, xa̭ Xwân Thwí. Ni la̒ 1 tloong 8 zi tích xếp ha̭ng tlêênh tôống xổ 29 zi tích li̭ch xứ - văn hwả kuố hwiḙ̂n ta̒ ản kiếm kê.


Lă̭nh da̭w Xớ VH,TT&ZL tlaw Pă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ - văn hwả kấp tính dê̒n Ne̒, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) cho Dáng wí, tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương.

Dê̒n Ne̒ thuô̭c xỏm Bơ̒ Ne̒, xa̭ Xwân Thwí. Ni la̒ ngôl dê̒n kỏ li̭ch xứ hi̒nh thă̒nh pơ̭i fát tliến ta̒ lô tơ̒i. Tlái kwa thơ̒i zan, ngôl dê̒n pớ mâ̭n ngă̒i chăng ko̒n nươ. Mé pă̒ng xư̭ nô̭ lư̭c kuố tlỉnh kwiê̒n pơ̭i nhân zân diḙ̂ fương, năm 2015, ngô̒l dê̒n ản fṷc zư̭ng nhơ ngă̒i măi. Kôô̒ng pơ̭i di̭, lḙ̂ hô̭i dê̒n Ne̒ ta̒ ản la̒ la̭i, thế hiḙ̂n dă̭c xắc ta̒n kác zả tli̭ văn hwả kuố zân tôô̭c Mươ̒ng ớ hwiḙ̂n Kim Bôi.

Dê̒n Ne̒ la̒ nơi thơ̒ fṷng Xơn Thâ̒n Kôông Chuổ (tên hwỉ la̒ Kwắch Thi̭ Zói, ko̒n hôốc la̒ Pa̒ Chuổ Tô̒l Ne̒). Pa̒ la̒ kon kải thử 3 kuố Da̭i bương Kwắch Nhân Tho̭ - tơ̒i thử 13 tliê̒w Lê, dê̒n Ne̒ ko̒n lưw zư̭ 2 da̭w xắc foong (bán kôốc) pơ̭i 1 bán Ngoo̭c fá "Ha̭ Bi̒ xa̭ liḙ̂t bi̭ thâ̒n tích”. Ha̒ng năm, paw ngă̒i môô̒ng 7 khảng ziêng, kôô̒ng pơ̭i loo̒ng thă̒nh kỉnh, mắt ơn pơ̭i kă̒w moong năm mởi an lee̒nh, thi̭nh bươ̭ng, tư̒ mo̭l zân diḙ̂ fương têểnh dê̒n Ne̒ zơng lḙ̂. Ni i la̒ zi̭p zảw zṷc thể hḙ̂ khăw ka̭ no̒ i nhở têểnh kôông dức kuố Pa̒ Chuổ Tô̒l Ne̒.

Ớ tloong lḙ̂ tỏn nhâ̭n Pă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ - văn hwả kấp tính dê̒n Ne̒, lă̭nh da̭w WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi khắng di̭nh: Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n văn hwả kwan tloo̭ng pơ̭i ză̒w ỉ ngiḙ̂, ta̭w tư̒ nguô̒n dôô̭ng biên cho kản bô̭, nhân zân ta̒n kác zân tôô̭c tloong hwiḙ̂n pô̭ chung pơ̭i xa̭ Xwân Thwí pô̭ tluổ. Zi tích dê̒n Ne̒ nă̒m tloong hḙ̂ thôổng zi tích, zănh lam thẳng kắnh kuố hwiḙ̂n Kim Bôi, kỏ tư̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí khai thác fát tliến zu li̭ch. Tloong tương lai, zi tích dê̒n Ne̒ xḙ kết hơ̭p pơ̭i ta̒n kác zi tích tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n tí la̒ dêênh ta̒n twiển zu li̭ch tâm linh - xinh thải - kháw kố - la̒ng bán. Dê̒n Ne̒ xḙ ladf diếm kới tâm linh kuố kho̭m zu kheéch khânh xa, thêm nguô̒n lư̭c tí diḙ̂ fương fát tliến ti lêênh.

KÁC TIN KHÁC


Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.