(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.


Dô̭i boỏng chwiê̒n ta̒n kác khu fổ kuố thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí)  thươ̒ng xwiên tố tlức zaw lưw, thi dẩw.

Khu fổ Thănh Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong ta̒n KZK văn hwả tiêw biếw pơ̭i thă̒nh tích 5 năm liên tṷc (2018 - 2022) zư̭ bư̭ng zănh hiḙ̂w KZK văn hwả. Ôông Tlâ̒n Văn Dwa̒n, tlướng khu tư̭ ha̒w cho hăi: Nhân zân tloong khu fổ ka̭ no̒ i fát hwi tỉnh tư̭ tlú, tư̭ zác tham za ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng, foong tla̒w xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả, ta̒n kác kwi ước zân chú ớ KZK. Dă̭c biḙ̂t, ta̒n kác hô̭ la̒ tốt ta̒n kác kwi di̭nh wê̒l tư̭ kwán tloong kôô̭ng dôô̒ng, pớ di̭ fát hwi tinh thâ̒n dwa̒n kết tloong thư̭c hiḙ̂n kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kwi chể wê̒l nếp khôổng băn minh tloong kưởi, wiḙ̂c tang dám báw go̭n nhḙl. Pa̒ kon tloong khu chấp hă̒nh kwi di̭nh chăng xứ zṷng thuốc lả, thuốc la̒w, ha̭w tloong khuôn biên khu bư̭c hô̭i ho̭p pơ̭i hiểw, hí.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m i la̒ môô̭ch tloong ta̒n dơn bi̭ kỏ foong tla̒w văn hwả, văn ngḙ̂, thế zṷc, thế thaw (TZTT) xôi nối, hôô̭ng khắp kôô̒ng pơ̭i 17/17 KZK thă̒nh lâ̭p ản dô̭i văn ngḙ̂, KLB thế thaw, KLB thế zṷc nhi̭p diḙ̂w, zân bṷ… Wa̒i môn boỏng chwiê̒n thu hút kho̭m fṷ nư̭, nôông zân, mo̭l tư̒ thuối tham za, kấp wí, tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương ko̒n ta̭w diê̒w kiḙ̂n tí ta̒n kác xân boỏng tả mini hwa̭t dôô̭ng, kóp fâ̒n thúc tấi foong tla̒w TZTT tloong thănh, thiểw niên. Nối bâ̭t kỏ KLB thế zṷc zươ̭ng xinh thi̭ tlẩn, thu hút hơn 800 mo̭l kaw thuối tham za. KLB boỏng pa̒n ko̒n tư̒ thă̒nh biên la̒ ha̭t nhân ản hwiḙ̂n lươ̭ cho̭n tham za thi dẩw ớ zái kấp tính.

Pên keḙnh di̭, kôông tác za di̒nh ản thi̭ tlẩn kwan tâm, 100% khu fổ tê̒w thă̒nh lâ̭p ản KLB za di̒nh fát tliến pê̒n bư̭ng, Nhỏm foo̒ng, chẩng ba̭w lư̭c za di̒nh tâ̭p hơ̭p ản tư̒ thă̒nh biên tham za, thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w xâi zư̭ng za di̒nh thew 4 tliêw tlỉ "Ẩm do - hă̭nh fúc - bi̒nh dắng - tiển bô̭”. Tloong tư̒ năm kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n chăng tí xắi tha bṷ wiḙ̂c ba̭w lư̭c za di̒nh fái kan thiḙ̂p xứ lỉ, hwa̒ zái, Môô̭ch ba̒i tlươ̒ng hơ̭p mâw thwâ̭n tloong za di̒nh tê̒w ản ta̒n kác dwa̒n thế ớ KZK dôô̭ng biên, hwa̒ zái.

Thew dôô̒ng chỉ Fa̭m Văn Zi, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m, foong tla̒w twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương koi la̒ nhiḙ̂m bṷ tloo̭ng tâm tloong fát tliến KT- XH, ản zoong paw ngi̭ kwiết HDNZ pơ̭i ản WBNZ thi̭ tlẩn thế chể pă̒ng mṷc tiêw, nhiḙ̂m bṷ ha̒ng năm. Twa̒n thi̭ tlẩn kỏ 17 khu fổ kôô̒ng pơ̭i 3.486 hô̭. Khăw xáp nhâ̭p diḙ̂ zởi hă̒nh tlỉnh, tlêênh diḙ̂ pa̒n kỏ môô̭ch xổ KZK nôông ngiḙ̂p, gô̒m: Tân Khẳnh, Khan Choỏng, La̭c Bươ̭ng, Tâi Bắc, Ká, Iên Hwa̒, Dôông Iên, Iên Xơn. Kỏ thwâ̭n lơ̭i tloong thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w la̒ tli̒nh dô̭ zân tlỉ khả dôô̒ng tê̒w, mo̭l zân tích kư̭c hướng ửng, dôô̒ng thwâ̭n. Zấp ni̒, 17/17 KZK tê̒w kỏ nha̒ văn hwả, kỏ 24 diếm xinh hwa̭t văn hwả, TZTT. Ta̒n kác khuôn biên nha̒ văn hwả tê̒w kỏ hô̭i tlươ̒ng kôô̒ng khức chưở 70 - 180 mo̭l pơ̭i hḙ̂ thôổng thiết chể fṷc bṷ hwa̭t dôô̭ng văn hwả, xân chơi thế thaw ză̒nh cho hết thắi ta̒n lưở thuối fṷc bṷ nhu kâ̒w xinh hwa̭t văn hwả, tinh thâ̒n, ze̒n khức kuố mo̭l zân.

Kết kwá bi̒nh xét năm 2022, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m kỏ 97% hô̭ da̭t zănh hiḙ̂w za di̒nh văn hwả; 14/17 khu fổ da̭t KZK văn hwả; kơ kwan thi̭ tlẩn pơ̭i 6/6 tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwấn văn hwả. Wa̒i tha, thi̭ tlẩn da̭t tiêw chwấn "An twa̒n wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭”; 95,4% ho̭ da̭t zănh hiḙ̂w "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”… Foong tla̒w ngă̒i ka̒ng ản tấi mă̭nh kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, dáp ửng tiêw tlỉ dô thi̭ băn minh.


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ zi tích hang xỏm Tla̭i pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh

(HBDT) - Ngă̒i 13/9, Xớ VH,TT&ZL tố tlức Hô̭i tháw khwa hoo̭c wê̒l zả tli̭ 2 zi tích gô̒m: hang xỏm Tla̭i, xa̭ Tân Lâ̭p pơ̭i mải dả la̒ng Vă̒nh, xa̭ Iên Fủ (La̭c Xơn). Zư̭ hô̭i tháw kỏ Fỏ Zảw xư, Tiển xi̭ Bu̒i Văn Liêm, tha̒nh biên Hô̭i dôô̒ng zi xán văn hwả kuốc za, Tôống Biên tâ̭p Ta̭p tlỉ Kháw kố hoo̭c; da̭i ziḙ̂n ta̒n kác Xớ, ngă̒nh tlức năng; ta̒n kác nha̒ ngiên kửw khwa hoo̭c kháw cố kuố Viḙ̂n Kháw kố hoo̭c; Viḙ̂n Diḙ̂ Chất; Tlung tâm Tiê̒n xứ Dôông Nam Ả; WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Teẻnh zẩl tiê̒m năng zu li̭ch xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c

(HBDT) - Nă̒m ớ miểng ză̭l 1.000 m xo pơ̭i mă̭t dác biến, ta̒n xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c, tloong di̭ kỏ xa̭ Vân Xơn ka̭ no i kỏ khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, maách mé, foong kắnh hu̒ng bi̭, hwang xơ. Vân Xơn tang hi̒nh thă̒nh môôchj xổ twiển, diếm tí zu kheéch kỏ thế check in, khảm fả pơ̭i tlái ngiḙ̂m. Ta̒n ta̒i ngwiên zu li̭ch tư̭ nhiên, zu li̭ch nhân băn tang ản teẻnh zẩl.

Kâl thi̭ xỏm Mó - Kâl zi xán Viḙ̂t Nam

(HBDT) - Kôô̒ng pơ̭i bán Lác, hang Lảng, hang Piê̒ng Kém, kâl thi̭ xỏm Mó - kâl zi xán Viḙ̂t Nam gẳn pỏ pơ̭i bu̒ng tất Mươ̒ng Thươ̭ng, xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw). Môô̭ch xổ mo̭l la̒ zu li̭ch ớ diḙ̂ fương tang ấp ú la̒ ỉ tướng xâi zư̭ng chuô̭i hwa̭t dôô̭ng tlái ngiḙ̂m kôô̒ng li̭ch tli̒nh kâl thi̭ xỏm Mó - bán Lác - hang Piê̒ng Kém tí kóp fâ̒n zởi thiḙ̂w, kwáng bả wê̒l diếm têểnh Chiê̒ng Châw thươi thôốch, zoong la̭i zả tli̭ li̭ch xứ pơ̭i ză̒w bán xắc văn hwả Thải.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh hút kheéch

(HBDT) - Hô̭i tṷ tâ̒i tú ta̒n kác iểw tổ: ta̒i ngwiên thiên nhiên foong fủ, nê̒n văn hwả dâ̭m da̒ bán xắc gẳn pơ̭i "miê̒n tất xứ thi”, bi̭ tlỉ diḙ̂ lỉ khânh Ha̒ Nô̭i, Hwa̒ Bi̒nh la̒ môô̭ch tloong ta̒n diếm têểnh thu hút kho̭m kheéch zu li̭ch tloong nước, kuốc tể.