(HBDT) - Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh zấp ni̒ tang lưw zư̭ khwáng 18.000 hiḙ̂n bâ̭t liên kwan têểnh kwả tli̒nh thă̒nh lâ̭p, tải lâ̭p tính, nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng tư̒ kố bâ̭t kỏ zả tli̭ wê̒l li̭ch xứ, văn hwả. Năm 2023, pên keḙnh wiḙ̂c kwán lỉ zi tích, kôông tác tlưng pă̒i, twiên tliê̒n ản dơn bi̭ kwan tâm la̒ pơ̭i tố tlức thew chwiên dê̒. Kwa di̭ kóp fâ̒n báw tô̒n pơ̭i fát hwi zả tli̭ zi xán.


Hoo̭c xinh Tlươ̒ng fố thôông zân tôô̭c nô̭i tlủ THFT tính tham kwan, thi̒m hiếw zả tli̭ zi xán "nê̒n Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh” ản tlưng pă̒i ớ Báw ta̒ng tính.


Chwiên dê̒ "Zi xán văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh”, tố tlức pơ̭i hi̒nh thức tlưng pă̒i lưw dôô̭ng ớ Báw ta̒ng Hái Foo̒ng - TF Hái Foo̒ng pớ ngă̒i 10/5 - 10/6 i ta̒ tí la̭i ẩn tươ̭ng thôốch tḙp, thu hút khânh 10.000 lươ̭t kheéch têểnh thăm kwan, ngiên kửw. Ớ ni, 250 ta̒i liḙ̂w, hiḙ̂n bâ̭t, tlêênh 60 tlănh ắnh, tư liḙ̂w khwa hoo̭c wê̒l zi xán văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh ản tlưng pă̒i kôô̒ng ta̒n hiḙ̂n bâ̭t gổm, tlôổng dôô̒ng, xeenh dôô̒ng, chiêng dôô̒ng, ngê̒ zḙ̂t kố tliê̒n kôô̒ng dô̒ za zṷng tliê̒n thôổng, thú kôông mi̭ ngḙ̂, dô̒ ti pẳnh, ti pắt… Thôông kwa chwiên dê̒ tlưng pă̒i tí zởi thiḙ̂w wê̒l kải nét thôốch, bán xắc văn hwả, tliê̒n thôổng thôốch tḙp kuố zân tôô̭c Mươ̒ng; kóp fâ̒n kwáng bả văn hwả, bâ̭t chất tinh thâ̒n kuố zân tôô̭c Mươ̒ng tloong kôô̭ng dôô̒ng 54 zân tôô̭c Viḙ̂t Nam têểnh pơ̭i kản bô̭, chiển xi̭ Kwân tlúng hái kwân, Ban Chí hwi kwân xư̭ thă̒nh fổ, ta̒n nha̒ ngiên kửw, hoo̭c xinh, xinh biên kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân TF Hái Foo̒ng.

Dôô̒ng chỉ Tô Ănh Tủ, Zảm dôốc Báw ta̒ng tính cho hăi: Wa̒i 2 chwiên dê̒ lưw dôô̭ng, Báw ta̒ng ka̭ no̒ i bớ kướ, tlư̭c thwiết minh twiên tliê̒n tloong ta̒n kác ngă̒i la̒ wiḙ̂c thew zơ̒ hă̒nh tlỉnh pơ̭i tloong zi̭p ngí lḙ̂ kôô̒ng pơ̭i ta̒n chwiên dê̒ nối bâ̭t, nhơ: "Nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh tlêênh tất Hwa̒ Bi̒nh”, "Tính Hwa̒ Bi̒nh 135 năm xâi zư̭ng pơ̭i fát tliến”, "Xưw tâ̒m tlănh thơ̒ kố pơ̭i hiḙ̂n bâ̭t văn hwả zo nhỏm nhân xi̭ Ha̒ Dôông tlaw tă̭ng tính Hwa̒ Bi̒nh”… Pên keḙnh di̭, Báw ta̒ng tố tlức tiếp nhâ̭n, thấm di̭nh 139 dơn bi̭ hiḙ̂n bâ̭t pớ ta̒n tố tlức, kả nhân pơ̭i za di̒nh, bảw kảw kết kwá thấm di̭nh kới Xớ Văn hwả, Thế thaw pơ̭i Zu li̭ch.

Khắp têểnh ni, cha̒w mơ̒ng ngă̒i Zi xán Văn hwả Viḙ̂t Nam (23/11), Báw ta̒ng tính tố tlức tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Tlẳng iểng gổm kế” tí zởi thiḙ̂w têểnh kôông tlủng xưw tâ̭p hiḙ̂n bâ̭t dôô̭c dảw, dă̭c xắc pă̒ng ta̒n hi̒nh thức ngḙ̂ thwâ̭t tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w môô̭ch kắch kô doo̭ng, khải kwát nhất wê̒l xưw tâ̭p gổm tloong ta̒n ngôi mô̭ kố kuố zân tôô̭c Mươ̒ng. Thew kể hwă̭ch, chwiên dê̒ khai tlương pơ̭i bớ kướ tỏn kheéch pớ ngă̒i 23/11 cho têểnh ka̭ kỏ dơ̭t tlưng pă̒i tiếp thew; tlưng pă̒i, zởi thiḙ̂w khwáng 200 - 250 hiḙ̂n bâ̭t kôốc, 30 - 50 ta̒i liḙ̂w hi̒nh ắnh wê̒l 2 nô̭i zung (li̭ch xứ mô̭ Mươ̒ng kwa tư liḙ̂w gổm pơ̭i xưw tâ̭p gổm tloong mô̭ Mươ̒ng) têểnh zu kheéch thăm kwan.

Năm 2023, kôông tác tlưng pă̒i, twiên tliê̒n kuố Báw ta̒ng tính ước tỏn khwáng 15.000 lươ̭t kheéch têểnh thăm kwan, ngiên kửw pơ̭i hoo̭c tâ̭p. Mô̭i dwa̒n kheéch tê̒w ản tố tlức thwiết minh, hưởng zâ̭n, tí zu kheéch hăi dẳi, hiếw ản nô̭i zung tlưng pă̒i, kóp fâ̒n twiên tliê̒n wê̒l zả tli̭ zi xán văn hwả.

KÁC TIN KHÁC


Lưw zư̒ nét Văn hwả kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng xỏm Chiển

Kăắch tluung tâm xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) khwáng 4 km, nă̒m ớ dô̭ dă̭l 800m xo vởi mư̭c dác biến, xỏm Chirnt la̒ bán Mươ̒ng xinh dḙp. Kôô̒ng vởi thiên nhiên hwang xơ, khỉ hâ̭w lỉ tướng, ớ ni ko̒n lưw zư̒ tư̒ néy văn hwả tlwiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng.

Di̒nh Lai Tli̒ tỏn bă̒ng zi tích li̭ch xứ kấp tính

UBNZ hwiḙ̂n Lương Xơn vươ̒ tố chức Lê̒ kôông bổ va̒ tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính di̒nh Lai Tli̒, xa̭ Thănh Kaw.

Kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc

Xớ VH-TT&ZL tố chức chương chi̒nh kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Tham za kỏ môô̭ch xổ chwiên za ngiên kửw fát chiến xán fấm zu li̭ch, kâw la̭c bô̭ lư̒ hăă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i, Hiḙ̂p hô̭i Lư̒ hăă̒nh Vỉḙ̂t nam, Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch TF Ha̒ Nô̭i va̒ môô̭ch xổ tính, da̭i ziḙ̂n kác zwănh ngiḙ̂p, kôông ti lư̒ hăă̒nh, dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch.

Hwiện Iên Thwí zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c

Hwiḙ̂n Iên Thwí hiḙ̂n kỏ 12 diếm zi tích li̭ch xử văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ 3 zi tích kấp kuốc za la̒ hang Chuô̒ bê̒ chuô̒ Hang (xa̭ Iên Tli̭); hang tác dôô̭ng Thiên Tôn (xa̭ Ngoo̭c Lương); dôô̭ng Thiên Loong (xa̭ La̭c Lương) bê̒ 9 zi tích kấp tính. Tloong mẩi năm pươ̒ rô̒i, hwiḙ̂n i kỏ tư̒ zái fáp tích kư̭c tloong viḙ̂c zư̭ zi̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi xản văn hwả vâ̭t thế bê̒ fi vâ̭t thể.

Tlaw 50 zái ta̭i Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh

Thổl 24/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Xớ VH-TT&ZL tố chức kôông ziḙ̂n, tôổng kết pơ̭i tlaw zái Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 vởi chú dê̒ "Bảw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh”.

Hấp zâ̭n hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw

Ngă̒i 18/11, tloong khuôn khố Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng năm 2023 i ta̒ ziḙ̂n tha hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n môô̭ch khổ ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw tloong kôô̭ng dôô̒ng zân tôô̭c ta̒n kác tính.