Ngă̒i 13/11, Ban Tố tlức (BTT) Hô̭i chơ̭ xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 tố tlức ho̭p thôổng nhất fân kôông nhiḙ̂m bṷ ta̒n thă̒nh biên BTT. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BTT tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng Ban Tố tlức Hô̭i chơ̭ Xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 tlú tli̒ kuô̭c ho̭p.


Kuô̭c ho̭p i ta̒ thôông kwa Kwiết dinh thă̒nh lâ̭p BTT Hô̭i chơ̭; zư̭ tháw fân kôông nhiḙ̂m bṷ thă̒nh biên BTT Hô̭i chơ̭. Kôô̒ng pơ̭i dơn bi̭ tư bẩn tố tlức tli̒nh pă̒i xơ dô̒ mă̭t pă̒ng tôống thế kuố Hô̭i chơ̭, ta̒n lwa̭i maket (pano, băng zôn, kơ̒ fưởn, chẩi mơ̒i…).

 

Hô̭i chơ̭ xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 teénh la̒ pớ ngă̒i 8 - 11/12/2023 ớ xân bâ̭n dôô̭ng hwiḙ̂n Kaw Foong, kô pơ̭i 2 tlương tli̒nh tlỉnh: Hô̭i ngi̭ kết nổl zaw thương (la̒ nướ ngă̒i, tlước fiên khai ma̭c Hô̭i chơ̭); Hô̭i chơ̭ Xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023. 

Hô̭i chơ̭ Xwân kỏ tlú dê̒ "Hô̭i chơ̭ xúc tiển thương ma̭i, zu li̭ch, thu hút dâ̒w tư ta̒n xán fấm bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ (ZTTK) pơ̭i miê̒n nủi tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023”. Hô̭i chơ̭ ản tố tlức pơ̭i kwi mô kấp tính, kỏ 100 zan ha̒ng, tloong di̭ 60 zan ha̒ng OCOP gô̒m nôông xán, ta̒n xán fấm ha̒ng hwả tiêw biếw bu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTK kuố ta̒n zwănh ngiḙ̂p, HTX têểnh pớ ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính; 40 zan ha̒ng thương ma̭i pơ̭i khu ấm thư̭c. 

Hô̭i chơ̭ la̒ hwa̭t dôô̭ng ỉ ngiḙ̂ tí thúc tấi kwan hḙ̂ kinh tể, thương ma̭i, zởi thiḙ̂w xán fấm tloong bu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTK, bớ hôô̭ng hơ̭p tác ta̒n diḙ̂ fương tloong tính pơ̭i tlêênh ká nước; hô̭ tlơ̭ ta̒n zwănh ngiḙ̂p, HTX bu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTK tloong kôông tác xâi zư̭ng, báw bḙ̂, fát tlếin ta̒n kác xán fấm ha̒ng hwả kỏ lơ̭i thể kă̭nh tlănh, kỏ khá năng bớ hôô̭ng thi̭ tlươ̒ng, kwáng bả thương hiḙ̂w ớ thi̭ tlươ̒ng tloong nước, kóp fâ̒n thúc tấi xán xwất, lưw thôông ha̒ng hwả… 

Ớ tloong kuô̭c ho̭p, ta̒n kác thă̒nh biên BTT i ta̒ tháw lwâ̭n, toỏng kóp ỉ kiển cho kôông tác tố tlức Hô̭i chơ̭ Xwân Hwa̒ Bi̒nh năm 2023, nhất la̒ fương ản dám báw ANTT, kiếm xwát chất lươ̭ng ha̒ng hwả… 

Tlẳng iểng ỉ kiển kuố ta̒n da̭i biếw, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BTT tí ỉ: Tlung tâm Xúc tiển dâ̒w tư, thương ma̭i pơ̭i zu li̭ch la̒ kơ kwan tâ̒w mổi, tlú tli̒ kôô̒ng pơ̭i ta̒n thă̒nh biên BTT la̒ tốt kôông tác tố tlức Hô̭i chơ̭. Tloong di̭ kâ̒n tăng kươ̒ng kôông tác thôông tin, twiên tliê̒n, tâ̭p tlung bḙ̂ xinh thư̭c fấm; xâi zư̭ng fương ản zư̭ foo̒ng tloong tlươ̒ng hơ̭p kỏ ziḙ̂n biển chăng bi̒nh thươ̒ng wê̒l thơ̒i tiết; dám báw kung kấp diḙ̂n ốn di̭nh tloong ká thắi kwả tli̒nh la̒ hô̭i chơ̭… 

Dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính zaw ngă̒nh Nôông ngiḙ̂p lươ̭ cho̭n môô̭ch khổ xán fấm OCOP tiêw biếw kuố tính pơ̭i tố tlức zan ha̒ng tluổ tí zởi thiḙ̂w, kwáng bả têểnh mo̭l tiêw zu̒ng. Dê̒ ngi̭ ngă̒nh Kâng an kỏ kể hwă̭ch kṷ thế dám báw an ninh, an twa̒n tloong ká thắi kwả tli̒nh la̒ hô̭i chơ̭, kỏ fương ản fân luô̒ng ta̭ng khả, chăng tí xắi tha u̒n tắc ớ khu bư̭c la̒ hô̭i chơ̭.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Lưw zư̒ nét Văn hwả kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng xỏm Chiển

Kăắch tluung tâm xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) khwáng 4 km, nă̒m ớ dô̭ dă̭l 800m xo vởi mư̭c dác biến, xỏm Chirnt la̒ bán Mươ̒ng xinh dḙp. Kôô̒ng vởi thiên nhiên hwang xơ, khỉ hâ̭w lỉ tướng, ớ ni ko̒n lưw zư̒ tư̒ néy văn hwả tlwiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng.

Di̒nh Lai Tli̒ tỏn bă̒ng zi tích li̭ch xứ kấp tính

UBNZ hwiḙ̂n Lương Xơn vươ̒ tố chức Lê̒ kôông bổ va̒ tlaw bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính di̒nh Lai Tli̒, xa̭ Thănh Kaw.

Kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc

Xớ VH-TT&ZL tố chức chương chi̒nh kháw xát twiển, diếm zu li̭ch mởi ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Tham za kỏ môô̭ch xổ chwiên za ngiên kửw fát chiến xán fấm zu li̭ch, kâw la̭c bô̭ lư̒ hăă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i, Hiḙ̂p hô̭i Lư̒ hăă̒nh Vỉḙ̂t nam, Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch TF Ha̒ Nô̭i va̒ môô̭ch xổ tính, da̭i ziḙ̂n kác zwănh ngiḙ̂p, kôông ti lư̒ hăă̒nh, dơn vi̭ kinh zwănh zu li̭ch.

Hwiện Iên Thwí zư̭ zi̒n bán xắc văn hwả zân tôô̭c

Hwiḙ̂n Iên Thwí hiḙ̂n kỏ 12 diếm zi tích li̭ch xử văn hwả, zănh lam thẳng kắnh, tloong rỉ kỏ 3 zi tích kấp kuốc za la̒ hang Chuô̒ bê̒ chuô̒ Hang (xa̭ Iên Tli̭); hang tác dôô̭ng Thiên Tôn (xa̭ Ngoo̭c Lương); dôô̭ng Thiên Loong (xa̭ La̭c Lương) bê̒ 9 zi tích kấp tính. Tloong mẩi năm pươ̒ rô̒i, hwiḙ̂n i kỏ tư̒ zái fáp tích kư̭c tloong viḙ̂c zư̭ zi̒n, fát hwi kác zả tli̭ zi xản văn hwả vâ̭t thế bê̒ fi vâ̭t thể.

Tlaw 50 zái ta̭i Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh

Thổl 24/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Xớ VH-TT&ZL tố chức kôông ziḙ̂n, tôổng kết pơ̭i tlaw zái Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 vởi chú dê̒ "Bảw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh”.

Hấp zâ̭n hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw

Ngă̒i 18/11, tloong khuôn khố Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng năm 2023 i ta̒ ziḙ̂n tha hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n môô̭ch khổ ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw tloong kôô̭ng dôô̒ng zân tôô̭c ta̒n kác tính.