Ngă̒i 18/11, tloong khuôn khố Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng năm 2023 i ta̒ ziḙ̂n tha hô̭i thi ấm thư̭c kôô̒ng pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tli̒nh ziḙ̂n môô̭ch khổ ngê̒ tliê̒n thôổng, tlo̒ chơi zân zan tiêw biếw tloong kôô̭ng dôô̒ng zân tôô̭c ta̒n kác tính.


Ban Zảm kháw Hô̭i thi ấm thư̭c chẩm diếm cho ta̒n la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng.


Tham zư̭ hô̭i thi kôô̒ng pơ̭i tli̒nh ziḙ̂n kỏ 9/10 la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng kuố 6 tính: Hwa̒ Bi̒nh, Lai Châw, Fủ Tho̭, Ha̒ Zang, La̒w Kai, Xơn La. Ớ hô̭i thi ấm thư̭c, ta̒n kác la̒ng i ta̒ zoong tểnh ta̒n mỏn ăn ản chể biển pớ xán bâ̭t diḙ̂ fương, dâ̭m da̒ bán xắc zân tôô̭c, hương bi̭ dă̭c tlưng. Pên keḙnh fâ̒n thi chẩm diếm, ta̒n la̒ng chwấn bi̭ thêm mỏn ăn, xán fấm dô̒ oỏng tí zởi thiḙ̂w, kwáng bả têểnh zu kheéch tloong nước, kuốc tể. Chăng chí tí tôn binh, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, hô̭i thi ko̒n la̒ zi̭p tí zởi thiḙ̂w ta̒n mỏn ăn kỏ chất lươ̭ng kaw fṷc bṷ kheéch zu li̭ch. La̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tính Fủ Tho̭ tli̒nh ziḙ̂n ti ka̒ khew. Zu kheéch tloong nước, kuốc tể tham kwan, tlái ngiḙ̂m ngê̒ tliê̒n thôổng ớ Liên hwan la̒ng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác tính Tâi Bắc bớ hôô̭ng.


Tloong zi̭p ni̒, zu kheéch ko̒n ản tlái ngiḙ̂m môôchj khổ ngê̒ tliê̒n thôổng: thêw, chuông pái thố kấm, la̒ chẩi zỏ, wḙ xáp oong….; tư̒ hwa̭t dôô̭ng văn hwả, thế thaw zân zan tliê̒n thôổng, da xắc mă̒w ta̒n zân tôô̭c bu̒ng Tâi Bắc nhơ: Keng Loỏng, teẻnh máng, nẻm ko̒n, ti ka̒ khew… pơ̭i tham kwan, muô xẳm ớ ta̒n zan ha̒ng xán fấm văn hwả, zu li̭ch, kwa̒ tă̭ng lưw niḙ̂m, xán fấm OCOP kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tloong tính.

 


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.