Thổl 24/11, ta̭i Kung văn hwả tính, Xớ VH-TT&ZL tố chức kôông ziḙ̂n, tôổng kết pơ̭i tlaw zái Liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh năm 2023 vởi chú dê̒ "Bảw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả chwiê̒n thôổng kác zân tôô̭c thiếw xổ tính Hwa̒ Bi̒nh”.

Tiết mṷc dă̭c xắc kuố hwiḙ̂n La̭c Thwỉ kôông ziḙ̂n ta̭i dêm tôống kết.


Ban tổ chức tlaw zải A twa̒n dwa̒n cho 5 dơn vi̭. 


Khâw 2 ngă̒i, 300 kản bô̭, ngḙ̂ nhân, ziḙ̂n viên kuố 10 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ da̭ thể hiḙ̂n kác nô̭i zung thi gô̒m: Thi ka, muổ nha̭c, tli̒nh ziê̒n 1 chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t zân zan tiêw biếw, môô̭ch tlích dwa̭n lḙ̂ hô̭i tiêw biếw kuố diḙ̂ fương, tâ̭p chung baw chú dê̒ vê̒l kôông tác báw tô̒n pợi fát hwi zá tli̭ zi xán kác zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. 

Thew dăảnh zả kuố Ban tố chức, kác dô̭i zư̭ thi da̭ dâ̒w tư, za̒n zư̭ng khả kôông fu, dám báw iêw kâ̒w vê̒l nô̭i zung, chủ dê̒ pơ̭i chất lươ̭ng ngḙ̂ thwâ̭t. Tư̒ tiết mṷc dôô̭c dảw thu hút xư̭ kwan tâm, thew zo̭i kuố khản zá như tiết mṷc: Kế chwiḙ̂n dơ̒i hơ kuố hwiḙ̂n Tân La̭c, Na̒ng Nga hal mổl, hát thươ̒ng dang bô̭ mḙng, hát zaw zwiên zân ka zân tôô̭c Môông, hát khắp dươ kon vê̒l nha̒ ôông kuố zân tôô̭c Tă̒i… Dă̭c biḙ̂t, vê̒l ngi thức văn hwả chwiê̒n thôổng, kác lḙ̂ hô̭i, chích dwa̭n ản mô foóng pơ̭i xân khẩw hwả zoong dâ̭m nét dă̭c chưng văn hwả tỉn ngươ̭ng kuố kác zân tôô̭c. 

Thôông kwa Liên hwan da̭ kóp fâ̒n dăẳnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng văn hwả, văn ngḙ̂ pơ̭i kôông tác twiên chwiê̒n, bảw vḙ̂, fát hwi zả tli̭ zi xản văn hwả kác zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng thơ̒i la̒ zi̭p dớ kaản bô̭, ngḙ̂ nhân, ziḙ̂n viên ản zaw lưw, hoo̭c hỏi vê̒l chwiên môn, ngiḙ̂p vṷ… 

Kết kwá, Ban tố chức tlaw 50 zái cho 4 nô̭i zung. Tloong tỉ, zái A ớ kác nô̭i zung gô̒m: Thi ka kỏ 6 zái, muố 3 zái, nha̭c 3 zái, tlích dwa̭n lḙ̂ hô̭i 5 zái. Zải A twa̒n dwa̒n ản tlaw cho 5 dơn vi̭: Tân La̭c, La̭c Xơn, thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, Lương Xơn, Kim Bôi. Ban tố chức i khen thưởng 4 dơn vi̭ tôố chức thôốch Liên hwan ta̭i kơ xớ.


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.