Kăắch tluung tâm xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) khwáng 4 km, nă̒m ớ dô̭ dă̭l 800m xo vởi mư̭c dác biến, xỏm Chirnt la̒ bán Mươ̒ng xinh dḙp. Kôô̒ng vởi thiên nhiên hwang xơ, khỉ hâ̭w lỉ tướng, ớ ni ko̒n lưw zư̒ tư̒ néy văn hwả tlwiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng.


Dô̭i văn ngḙ̂ xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) biếw ziê̒n ta̭i homestay Háw Tla̭m fṷc vṷ zu kheéch. 


Mo̭il zân xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c) vâ̭n gẳn bỏ vởi nha̒ gác thân thuô̭c. Như̒ng ngôi nha̒ gác ớ no ản xâi zưư̭ng thew kiển tlúc tlwiê̒n thôổng pă̒ng gô̒, mải lơ̭p ngỏi hwă̭c tẩm proximăng. Diê̒w luôn tế la̭I cho zu kheéch ẩn tươ̭ng vê̒l bán Mươ̒ng la̒ xư̭ thân thiḙ̂n kuố mo̭l zân. 

Chỉnh nhớ zư̒ ản kác zả tli̭ văn hwả, tiê̒m năng diḙ̂ lỉ, kon mo̭l ma̒ năm 2019, xỏm Chiển ản Kwi̒ Austraylia vi̒ nhân zân châw Ả va̒ Thải Bi̒nh Zương hô̒ tlơ̭ kinh fỉ tliến khai zư̭ ản "Kái thiḙ̂n xinh kể pê̒n vưư̒ng thong kwa fát chiến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng”. 

Pớ nguô̒n lư̭c thúc tấi ni̒, 3 hô̭ xỏm Chiển da̭ tliến khai mô hi̒nh lưw tlủ cho kheéch zu li̭ch (homestay), gô̒m kác homestay: Hái Tla̭m, Xwân Tlươ̒ng, Thu Bi. Kôô̒ng vởi ước fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng da̭ thu hút mo̭l zân tham za kôô̒ng la̒ zu li̭ch gẳn vởi báw tô̒n bán xắc văn hwả. Ka̭ ni̒, xỏm da̭ hi̒nh thăă̒nh kác nhỏm văn ngḙ̂, ấm tlư̭c, tỏn tiếp kheéch va̒ hưởng zâ̒n viên, di̭ch vṷ paảnh ha̒ng, cho thuê fương tiḙ̂n. 

Thew Bỉ thư chi bô̭ Ha̒ Văn Hưng, xỏm Chiển kỏ khêênh 80 hô̭, khwáng 400 nhân khấw, chú iểw la̒ mo̭l Mươ̒ng. Mo̭l zân la̒ nôông ngiḙ̂p. Pớ khi kỏ mô hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng, mo̭l zân nêw kaw tinh thâ̒n dwa̒n kết, fát hwi bán xắc văn hwả, nhất la̒ tloong lơ̒i ăn, thiểng nỏu, foong tṷc tâ̭p kwản, tlang fṷc; kỏ ỉ thức báw vḙ̂, chăm xóc kăắnh kwan môi tlươ̒ng, tư̭ zác zi chwiến tuô̒ng chiểm za xúc tha xa khu zân kư; zư̒ ta̭n khả xỏm xăă̭ch dḙp. 

Dêểnh ni, zu kheéch kỏ di̭p thăm thẳng kăắnh kuốc za dôô̭n Nam Xơn, di tích hang Nủi Kiên, thi̒m hiếw da za̭ng xinh hoo̭c. ớ no kôô̒ng nối thiểng vởi ba̭t nga̒n tô̒l kwít kố la̒ diếm tham kwan, tkái ngiḙ̂m paw di̭p kuổi năm. 

Zu kheéch dêểnh xỏm ko̒n ản khảm fả chơ̭ fiên Vân Xơn diê̒n tha paw thử Ba mô̒i twâ̒n va̒ muô kác ha̒ng nôông xán như: tói tiể, tắc, tháw zươ̭c, ka, kủi bán diḙ̂, ra̭w…


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.