Kôô̒ng pơ̭i bê̒ tă̒i li̭ch xứ văn hwả tliê̒n thôổng, ta̒n kác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc zấp ni̒ ko̒n lưw zư̭ ản ta̒n zả tli̭ bán xắc văn hwả tluổ nhơ: thiểng pô̭, chư̭ biết, ngư̭ văn zân zan, ngḙ̂ thwâ̭t tli̒nh ziḙ̂n zân zan, tli thức zân zan, tâ̭p kwản xa̭ hô̭i, lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng, tlang fṷc zân tôô̭c… Di̭ la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí mo̭l zân zi̒n zư̭, báw tô̒n pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng, xâi zư̭ng ta̒n xán fấm zu li̭ch hấp zâ̭n, da za̭ng, thu hút zu kheéch tí fát tliến KT-XH diḙ̂ fương.


Kheéch zu li̭ch tloong tlang fṷc zân tôô̭c kuố mo̭l Zaw xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) biếw ziḙ̂n văn ngḙ̂ kôô̒ng mo̭l zân bán diḙ̂.


Xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn la̒ môô̭ch tloong ta̒n xỏm ko̒n zư̭ ản ngwiên wḙn nếp khôổng, foong tṷc tâ̭p kwản, bán xắc văn hwả kuố mo̭l zân tôô̭c Zaw Tiê̒n Da̒ Bắc. Thiểng pô̭, tlang fṷc, nếp nha̒, ăn oỏng, ta̒n ngê̒ thú kôông… ản pa̒ kon báw tô̒n, zwi tli̒ tloong tơ̒i khôổng xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i. Pớ ka̭ zu li̭ch fát tliến, mo̭l Zaw ớ ni i ta̒ lươ̭ cho̭n môô̭ch khổ ngê̒ tí dâ̒w tư, tố tlức xán xwất la̒ tha xán fấm zu li̭ch, tảng kế nhơ la̒ ngê̒ thêw, chuông pái thố kấm.

Kải Lỉ Thi̭ Hă̒ng, tố tlướng tố hơ̭p tác xán fấm thố kấm xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn chiê xé: "La̒ nơi xinh khôổng tâ̭p tlung kuố mo̭l Zaw Tiê̒n, xỏm Xưng kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ kôô̒ng pơ̭i nét văn hwả dô dảw. Ta̒n năm khânh ni, xỏm ản ta̒n kác kấp lươ̭ cho̭n tliến khai mô hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD). Tâ̭n zṷng tiê̒m năng, lơ̭i thể khă̭n kỏ, năm 2019, ta̒n tôi thă̒nh lâ̭p tố hơ̭p tác xán fấm thố kấm xỏm Xưng kôô̒ng pơ̭i mṷc dích khôi fṷc, báw tô̒n pơ̭i fát hwi ngê̒ tliê̒n thôổng. Bươ̒ kwáng bả, zởi thiḙ̂w pơ̭i zu kheéch wê̒l ta̒n tinh hwa thố kấm kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Zaw Tiê̒n, bươ̒ zúp mo̭l zân nơng kaw thu nhâ̭p pớ fát tliến ZLKD, kái thiḙ̂n chất lươ̭ng kuô̭c khôổng”.

Thơ̒i zan kwa, pa̒ kon xỏm Xưng i ta̒ mă̭nh za̭n dâ̒w tư xâi zư̭ng xỏm ngă̒i ka̒ng khang tlang mé i zư̭ ngwiên a̭n kắnh kwan pơ̭i môi tlươ̒ng tloong lee̒nh. Ta̒n homestay ản dâ̒w tư ba̒i bán, ngă̒i ka̒ng kỏ tư̒ zi̭ch bṷ dáp ửng tốt nhu kâ̒w tham kwan, tlái ngiḙ̂m pơ̭i ngí zươ̭ng kuố zu kheéch. Ta̒n năm kwa, xỏm khôi fṷc ản ngê̒ la̒ chẩi zỏ, kwa di̭ chăng chí zu kheéch ản tlái ngiḙ̂m, thi̒m hiếw kắch thức la̒ tha chẩi zỏ mo̒ ko̒n kóp fâ̒n nơng kaw thu nhâ̭p cho pa̒ kon zân tôô̭c Zaw Tiê̒n. Pên keḙnh di̭, ta̒n kác diḙ̂w muổ chuông, muổ kiểm, muổ te̒n, ta̒n diḙ̂w nhắi "bát kwải” kôô̒ng môô̭ch khổ ngi thức dôô̭c dảw tloong lḙ̂ kấp xắc hăi xứ zṷng ta̒n la̒n diḙ̂w khe̒n… ản xâi zư̭ng thă̒nh ta̒n tlương tli̒nh văn ngḙ̂ fṷc bṷ zu kheéch.

Diếm ZLKD Dả Biê (zấp ni̒ la̒ xỏm Dức Foong), xa̭ Tiê̒n Foong la̒ miểng xinh khôổng lô tơ̒i kuố mo̭l zân tôô̭c Mươ̒ng Aw Tả. Zu kheéch têểnh Dả Biê ản tlái ngiḙ̂m kuô̭c khôổng, foong tṷc tâ̭p kwản kuố mo̭l zân bán diḙ̂, ản ăn dểm ta̒n mỏn ăn oỏng dâ̭m bán xắc zân tôô̭c Mươ̒ng Aw Tả.

Dổi pơ̭i dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Tă̒i ớ xa̭ Mươ̒ng Chiê̒ng ko̒n lưw zư̭ nét dôô̭c dảw kwa tiết mṷc muổ "Diḙ̂w xwe̒ thương nhăw”, nét thôốch wê̒l tlang fṷc, chư̭ biết… Xán fấm zi̭ch bṷ zu li̭ch ớ ta̒n kác xỏm ZLKD hwiḙ̂n Da̒ Bắc khả da za̭ng, hấp zâ̭n. Zu kheéch têểnh ni xḙ ản thướng thức ta̒n xán bâ̭t diḙ̂ fương, ta̒n tiết mṷc văn ngḙ̂ dâ̭m bán xắc văn hwả zân tôô̭c, thi̒m hiếw pơ̭i tlái ngiḙ̂m tơ̒i khôổng xinh hwa̭t pơ̭i ngê̒ taanh laa̭ch, chuông pái thố kấm kuố mo̭l zân bán diḙ̂, ti pắt ôốc, pé tlôô̭c lế, kẻw bỏ kả…

Dôô̒ng chỉ Ba̒n Kim Kwi, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ hwiḙ̂n Da̒ Bắc cho hăi: "Nhơ̒ khai thác ta̒n kác chất liḙ̂w zân zan tliê̒n thôổng cho dêênh ta̒n kác tlương tli̒nh biếw ziḙ̂n ngḙ̂ thwâ̭t fṷc bṷ zu kheéch tê̒w ză̒w bán xắc pơ̭i hấp zâ̭n. Ớ ta̒n diếm zu li̭ch kuố mo̭l Zaw i ta̒ tê̒w la̒ pơ̭i zwănh ngiḙ̂p tố tlức kwáng bả ta̒n ngă̒i lḙ̂, ngă̒i hô̭i, ngă̒i xinh hwa̭t kôô̭ng dôô̒ng cho zu kheéch. Tảng pô̭ la̒ zu kheéch zất ươ ngỏ hát zaw zwiên, lḙ̂ kưởi tliê̒n thôổng, muổ xwe̒… kuố mo̭l Zaw. ZLKD i ta̒ hi̒nh thă̒nh pơ̭i fát tliến, mô̭i mo̒ năm tê̒w tỏn tư̒ zu kheéch, kóp fâ̒n xwả tỏl, zám nge̒w, nơng kaw tơ̒i khôổng kuố mo̭l zân. Ta̒n diếm ZLKD tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n chăng chí koi tloo̭ng chất liḙ̂w tliê̒n thôổng tí xâi zư̭ng thew hưởng fát tliến zu li̭ch pê̒n bư̭ng. Bán xắc văn hwả zân tôô̭c tlớ thă̒nh nguô̒n lư̭c cho ZLKD fát tliến. Ngươ̭c la̭i, zu li̭ch ka̒ng fát tliến thi̒ ka̒ng khwiển khích mo̭l zân báw tô̒n ản zi xán văn hwả tliê̒n thôổng kuố zân tôô̭c mêê̒nh”.

  


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.