Hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ kắnh kwan thiên nhiên hwang xơ, hu̒ng bi̭, la̒ nơi khôổng kuố 5 zân tôô̭c eenh ủn: Mươ̒ng, Tă̒i, Zaw, Kinh, Thải. Mơ̭i mo̒ zân tôô̭c kỏ nét dôô̭c dảw tluổ wê̒l bán xắc văn hwả, la̒ dêênh ta̒n bán la̒ng bi̒nh iên, thươi thôốch. Pên keḙnh di̭, hwiḙ̂n kỏ ha̒ng tlăm km pơ̒ hô̒ khôông Da̒, tư̒ dáw nối, bản dáw kôô̒ng ta̒n kác vi̭nh pơ̭i kắnh kwan ki̒ thủ. Nơi ni nă̒m tloong kwi hwă̭ch tôống thế fát tliến khu zu li̭ch (KZL) kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh têểnh năm 2030, la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho fát tliến zu li̭ch, tảng kế la̒ fát tliến lwa̭i hi̒nh zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD).


Zu kheéch thi̒m hiếw, tlái ngiḙ̂m ngê̒ tliê̒n thôổng ớ diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Xưng, 
xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc).


Têểnh pơ̭i ZLKD Da̒ Bắc, zu kheéch kỏ thế tham kwan pơ̭i ngí ớ diếm ZLKD xỏm Kẻ nă̒m tloong vi̭nh Hiê̒n Lương (thuô̭c xa̭ Hiê̒n Lương), môô̭ch nheẻnh kuố hô̒ Hwa̒ Bi̒nh. Kắch thi̭ tlẩn Da̒ Bắc hơn 12km, xỏm Kẻ la̒ nơi khôổng kuố hơn 100 hô̭ dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng. Zu kheéch xḙ ản tlái ngiḙ̂m văn hwả dă̭c xắc kuố mo̭l Mươ̒ng kôô̒ng kắnh kwan thiên nhiên thơ môô̭ng; ản tham za hwa̭t dôô̭ng thủ bi̭ nhơ: ti che̒w pe̒ máng, che̒w thwiê̒n kayak, ăn dểm ta̒n kác mỏn ăn zoong hương bi̭ miê̒n tô̒l khṷ…

Kắch tlung tâm hwiḙ̂n chơ̒ng 38 km la̒ xỏm Dức Foong (tlước ni hôốc la̒ Dả Biê), xa̭ Tiê̒n Foong - diḙ̂ diếm zee̒nh cho ta̒n zu kheéch hảw thư za̭n, khảm fả kuô̭c khôổng kuố dôô̒ng ba̒w bu̒ng kaw mo̭l Mươ̒ng Aw Tả. Diếm ZLKD ni̒ hô̭i tṷ tâ̒i tú iểw tổ tư̭ nhiên, văn hwả bán diḙ̂ dă̭c xắc. Zu kheéch xḙ kỏ ta̒n tlái ngiḙ̂m ẩn tươ̭ng nhơ ti bô̭ thăm bán, ăn ngí ớ nha̒ khaa̒nh kuố zân, ngỏ biếw ziḙ̂n văn ngḙ̂, muô ta̒n xán fấm diḙ̂ fương ớ kwản tư̭ zác (fương thức paảnh ha̒ng chăng kỏ mo̭l paảnh, kheéch cho̭n ha̒ng pơ̭i tư̭ tlá tiê̒n tí paw nơi tlí zâ̭n), khảm fả hang dôô̭ng, lớp hoo̭c kôô̭ng dôô̒ng, la̒ng ngê̒ tliê̒n thôổng… Kôô̒ng pơ̭i chất lươ̭ng zi̭ch bṷ tố zo mo̭l zân diḙ̂ fương kung kấp, diếm zu li̭ch ni̒ i ta̒ binh zư̭ nhâ̭n zái thướng "Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN” ản tlaw ớ Ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) năm 2019.

Xỏm Dwa̒n kết (tlước ni la̒ xỏm Mó Hẻm), xa̭ Tiê̒n Foong kỏ 28 hô̭ zân tôô̭c Mươ̒ng khôổng pên pơ̒ hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, xỏm kỏ kắnh kwan thiên nhiên thươi thôốch, la̒ wiḙ̂c kết hơ̭p hwa̒n háw kuố mâi tlơ̒i, hâ̒ng khṷ, hô̒ dác kôô̒ng bán la̒ng khôổng kuố mo̭l zân. Nơi ni kỏ tư̒ tiê̒m năng tang tơ̭i ta̒n kác nha̒ dâ̒w tư fát tliến ta̒n kác lwa̭i hi̒nh ZLKD gẳn pơ̭i ngí zươ̭ng xinh thải.

Têểnh pơ̭i ZLKD Da̒ Bắc, zu kheéch khỏ loo̒ng tá kwa diếm ZLKD xỏm Xưng, môô̭ch bán ản tư̒ zu kheéch kuốc tể tham kwan, tlái ngiḙ̂m. Ni la̒ diḙ̂ pa̒n khôổng kuố mo̭l zân tôô̭c Zaw Tiê̒n thuô̭c xa̭ Kaw Xơn. Xỏm nă̒m ớ dô̭ kaw khwáng 530m xo pơ̭i mư̭c dác biến, khải khăw la̒ zái tlải khṷ Biê̒w hu̒ng bi̭, khải tlước la̒ keẻnh tôô̒ng, tôô̒ng na̒ bâ̭c thang uổn lươ̭n tlái za̒i thew xươ̒n tlải tô̒l la̒ dêênh bức tlănh foong kắnh twiḙ̂t thôốch. Nơi i ko̒n zư̭ ản tư̒ zả tli̭ văn hwả tliê̒n hwả tliê̒n thôổng kuố mo̭l Zaw Tiê̒n. Ta̒n kác hô̭ kinh zwănh zu li̭ch ớ xỏm Xưng zấp ni̒ tang fṷc bṷ zu kheéch ta̒n zi̭ch bṷ zu li̭ch da̭t tiêw chwấn. Zu kheéch têểnh ni xḙ ản ăn dểm ta̒n mỏn ăn dă̭c xán zân tôô̭c Zaw nhơ: ka thá tô̒l, kả hỏl, băng hâ̒ng, ha̭w hwă̭ng, nhúc chuô…; tlái ngiḙ̂m ta̒n hwa̭t dôô̭ng tơ̒i khôổng thươ̒ng ngă̒i kuố mo̭l zân nhơ kẩl lo̭, lôông hâ̒ng, chăn nuôi, nổ kơm, teẻnh kả…

Thew mḙ̂ Dinh Thi̭ Háw, Zảm dôốc Kôông ti kố fâ̒n ZLKD Da̒ Bắc (Da̒ Bắc CBT), zấp ni̒ kỏ 3 xỏm, bán tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n fát tliến lwa̭i hi̒nh ZLKD pơ̭i 13 hô̭ la̒ homestay, thu hút tlêênh 180 thă̒nh biên kuố 142 hô̭ tham za paw ta̒n tố, nhỏm kung kấp zi̭ch bṷ ZLKD. Khăw 8 năm hi̒nh thă̒nh pơ̭i fát tliến, kôô̒ng pơ̭i hô̭ tlơ̭ kuố Kwi̭ Austraylia bi̒ nhân zân châw Ả pơ̭i Thải Bi̒nh Zương (AFAP) ớ Viḙ̂t Nam dâ̒w tư kơ xớ ha̭ tơ̒ng, bâ̭t chất ki̭ thwâ̭t, kwáng bả pơ̭i da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng ngiḙ̂p bṷ cho mo̭l zân diḙ̂ fương, ZLKD hwiḙ̂n Da̒ Bắc tang kỏ pước fát tliến nhănh, pê̒n bư̭ng, la̒ diếm lỉ tướng cho zu kheéch tloong nước, kuốc tể.

Kôô̒ng pơ̭i xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố Da̒ Bắc CBT tloong tấi mă̭nh chwiê̒n thôông, da za̭ng hwả kheéch ha̒ng tiê̒m năng, tăng kươ̒ng hơ̭p tác pơ̭i ta̒n zwănh ngiḙ̂p, dơn bi̭ lư̭ hă̒nh, ta̒n zwănh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i khác, kôô̭ng dôô̒ng ta̒n kác xỏm, bán zu li̭ch tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc kỏ nguô̒n kheéch têểnh ốn di̭nh, iên tâm fát tliến ZLKD thew hưởng xeenh, pê̒n bư̭ng.


KÁC TIN KHÁC


Tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi

Ngă̒i 26/2, WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí tố tlức Lḙ̂ tỏn nhâ̭n bă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ kấp tính pơ̭i khai hô̭i di̒nh Lảw, xa̭ Hưng Thi.

Tí lḙ̂ hô̭i Xwân ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh

Paw tâ̒w năm mởi, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính Hwa̒ Bi̒nh ziḙ̂n tha tư̒ lḙ̂ hô̭i Xwân tliê̒n thôổng, zoong dâ̭m bán xắc văn hwả kuố ta̒n bu̒ng. Tí ta̒n lḙ̂ hô̭i ziḙ̂n tha pui thươi, an twa̒n, lee̒nh mă̭nh, ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương tloong tính i ta̒ tích kư̭c la̒ dôô̒ng bô̭ tư̒ zái fáp.

Xa̭ Bi̒nh Thănh báw tô̒n bán xắc văn hwả dớ fát chiến zu li̭ch

Kỏ kắnh kwan thiên nhiên da za̭ng, dô̒l khṷ huu̒ng vi̭, ká khu rưư̒ng, vươ̒n kâl ăn tlải, dă̭c biḙ̂t kỏ xỏm Mô̭ ko̒n zư̭ ản ngwiên vḙn nếp nha̒ xa̒n chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng, xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) da̒ va̒ dang fát hwi bán xắc văn hwả, tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch.