Ẩn tươ̭ng lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển xa̭ Lô̭ Xơn

(HBDT) - I ta̒ thă̒nh thôông lḙ̂, paw tlung twâ̒n khảng 3 âm li̭ch ha̒ng năm, mo̭l zân xa̭ Lô̭ Xơn pô̭ tluổ kôô̒ng pơ̭i hwiḙ̂n Tân La̭c pô̭ chung tả la̭i ha̒w hửng tham za lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng. Tloong 2 ngă̒i 27 - 28/4 bươ̒ kwa, ớ xân bâ̭n dôô̭ng xỏm tân lâ̭p ziḙ̂n tha lḙ̂ hô̭i teẻnh kả pển tliê̒n thôổng xa̭ Lô̭ Xơn năm 2023. Ngă̒l pớ lảng khởm, ha̒ng ngi̒n mo̭l ta̒ kỏ mă̭t ớ diḙ̂ diếm tố tlức lḙ̂ hô̭i. Thănh niên khwé mă̭nh tâ̭p tlung thá pe̒ máng thuổng pển tơ̭i têểnh thơ̒i diếm thi dẩw tlỉnh thức. Dô̭i thi kuố ta̒n kác xỏm kiếm tla la̭i lải pơ̭i mươ̭ng teẻnh kả. Kon ủn kon ma̭ng thi̒ i pâ̭n nhô̭n chwấn bi̭ ta̒n zan ha̒ng, ấm thư̭c diḙ̂ fương…la̒ dh khôông khỉ lḙ̂ hô̭i xôi dôô̭ng.

Báw tô̒n ngê̒ chuông mă̭t fa̒ chiê̒n thôổng

(HBDT) - Chuông mă̭t fa̒ la̒ nét dḙp văn hwả kuố dôô̒ng ba̒w kác zân tôô̭c Mươ̒ng, Thải, Zaw, Môông... tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ ta̭w tha zả tli̭ kinh tể, zoong la̭i thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân. Wa̒i wiḙ̂c zư̭ va̒ nơơng kaw thăi ngê̒ thơ̭, kâ̒n kỏ hổ chơ̭ wê̒l da̒w ta̭w, nơơng kaw chất lươ̭ng mâ̭w ma̭, kwáng bả, zởi thiḙ̂w xán fấm dớ kác xán fấm vươn kác thị tlường lởn tloong va̒ wa̒i tính.

Khai tlương tlưng pă̒i chwiên dê̒ “Zi xán Văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh” ớ Hái Foo̒ng

(HBDT) - Ngă̒i 10/5, ớ ta̭i thă̒nh fổ Hái Foo̒ng, Báw ta̒ng Hái Foo̒ng fổi hơ̭p pơ̭i Báw ta̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh tố tlức khai tlương tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Zi xán Văn hwả tiêw biếw zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh”, Ni la̒ hwa̭t dôô̭ng nă̒m tloong chuô̭l ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng cha̒w mơ̒ng kí niḙ̂m 68 năm ngă̒i zái foỏng Hái Foo̒ng (13/5/1955 - 13/5/2023) kôô̒ng pơ̭i Lḙ̂ hô̭i Hwa Fươ̭ng tó Hái Foo̒ng năm 2023.

Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai

(HBDT) - Tloong 2 ngă̒i (1-2/5), ta̭I diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Mô̭, WBNZ xa̭ Bi̒nh Thănh (Kaw Foong) tố tlức Twâ̒n lḙ̂ Văn hwả - zu li̭ch kôô̒ng pơ̭i liên hwan ngḙ̂ thwâ̭t zân zan ta̒n akcs zân tôô̭c thiếw xổ kṷm xa̭ Bi̒nh Thănh, Thung Nai. Twâ̒n lḙ̂ thu hút ha̒ng ngi̒n mo̭l zân kôô̒ng pơ̭i zu kheéch tloong, wa̒I hwiḙ̂n têểnh tham kwan, tlái ngiḙ̂m.

Hwiḙ̂n Tân La̭c báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ 85% zân xổ zân tôô̭c Mươ̒ng, ko̒n la̭I la̒ zân tôô̭c Kinh kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác zân tôô̭c khác kôô̒ng xinh khôổng. Tloong ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi bán xắc văn hwả tliê̒n thôổng ta̒n kác zân tôô̭c pô̭ chung, zân tôô̭c Mươ̒ng pô̭ tluổ ka̭ no̒ i ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n, MTTK kôô̒ng pơ̭i ta̒n kác dwa̒n thế tlỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i pớ hwiḙ̂n têểnh kơ xớ kwan tâm, kóp fâ̒n nơng kaw tâ̒m zả tli̭ bán xắc văn hwả Mươ̒ng Pi tloong kuô̭c khôổng hôm măi.

Hwa̒ Bi̒nh - diếm têểnh zu li̭ch xeenh

(HBDT) – Nă̒m ớ kướ ngo̭ bu̒ng Tâi Bắc, Hwa̒ Bi̒nh kỏ diḙ̂ hi̒nh da za̭ng, hḙ̂ thôổng tô̒l khṷ, hang dôô̭ng khṷ pôl kôô̒ng pơ̭i tư̒ khôông, hỏl zoong têểnh kải thôốch tư̭ nhiên, kôô̒ng bán xắc văn hwả dôô̭c dảw. Tính ko̒n ản hăi têểnh la̒ kải nôl kuố nê̒n văn hwả Hwa̒ Bi̒nh. Ni la̒ lỉ zo tí chăng ít zu kheéch lươ̭ cho̭n Hwa̒ Bi̒nh la̒ diếm tlâ̒ng chân lỉ tướng tlêênh hă̒nh tli̒nh khảm fả, tlái ngiḙ̂m zu li̭ch xeenh.

Thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m: Xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả

(HBDT) - Ha̒ng năm, thi̭ tlẩn Ha̒ng Tla̭m (Iên Thwí) kỏ ít nhất 75% khu zân kư (KZK) ản kôông nhâ̭n KZK văn hwả. Foong tla̒w Twa̒n zân dwa̒n kết xâi zư̭ng tơ̒i khôổng văn hwả (TKVH) ản kản bô̭ kôô̒ng pơ̭i Nhâm zân dôô̒ng thwâ̭n, hướng ửng, tlớ thă̒nh wiḙ̂c la̒ thươ̒ng xwiên ớ ta̒n kác KZK.

Fát dôô̭ng Tlương tli̒nh kích kâ̒w zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 19/4, ớ khu ngí zươ̭ng La Saveur Resort, xa̭ Nhwâ̭n Tlă̭ch (Lương Xơn), WBNZ tính tố tlức hô̭i ngi̭ fát dôô̭ng Tlương tli̒nh kích kâ̒w zu li̭ch năm 2023. Tham zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính; lă̭nh da̭w Tôống kṷc Zu li̭ch, ta̒n kác xớ, ngă̒nh, Hiḙ̂p hô̭i Zu li̭ch tính; da̭i ziḙ̂n ta̒n kác dơn bi̭, zwănh ngiḙ̂p tang hơ̭p tác pơ̭i tính: Kâw la̭c bô̭ lư̭ hă̒nh UNESCO Ha̒ Nô̭i, Hô̭i Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng Viḙ̂t Nam, Tôống Kôông ti Ha̒ng khôông Viḙ̂t Nam…

Khai tlương tlưng pă̒i chwiên dê̒ “Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 1886 têểnh năm 1975”

(HBDT) - Ta̭i xa̭ Thung Nai (Kaw Foong), Báw ta̒ng tính bươ̒ tố tlức khai tlương tlưng pă̒i chwiên dê̒ "Li̭ch xứ tính Hwa̒ Bi̒nh pớ năm 2886 têểnh năm 1975”.

Kwô̭c khôổng mởi ớ xa̭ vuu̒ng kaw Vân Xơn

(HBDT) – Têểng diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn (Tân La̭c), kăắch tluung tâm xa̭ khêênh 4 km, dă̭l khwáng 800 m xo vởi mư̭c dác biến. Nhơ̒ kỏ bê̒ ră̒i văn hwả tlwiê̒n thôổng va̒ tư̒ tiê̒m năăng, pớ năm 2019, diḙ̂ fươ̒n ản Tố chức AOP hô̒ tlơ̭ tliến khai zư̭ ản "Kái thiḙ̂n xinh kể pê̒n vưư̒ng thôông kwa fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng. 60/74 hô̭ tlong xỏm kôô̒ng tham za la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng.

Khảm fả hḙ̂ thôổng hang dôô̭ng ớ Mươ̒ng Bi

(HBDT) - Tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ nhê̒w hang dôô̭ng thôốch, tiêw biếw nhơ: dôô̭ng Nam Xơn, dôô̭ng Khṷ Kiển ớ xa̭ Vân Xơn, dôô̒ng Mươ̒ng Chiê̒ng ớ thi̭ chẩn Ma̭n Dức. Dảng chủ ỉ la̒ dôô̭ng Hwa Tiên, dôô̭ng Thác Bơ̒ ớ xa̭ Xuổi Hwa la̒ nhửng hang dôô̭ng nối thiểng ớ tloong khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, thu hút nhê̒w zu kheéch.

Nét riêng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng la̒ng Mô̭

(HBDT) -Xo kôô̒ng kác diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng khác tlêênh khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, la̒ng Mô̭, xa̭ Bi̒nh Thănh hi̒nh thă̒nh khởm hơn. Cho dêểnh chi̒ ni̒ vấn zư̭ ản vé dḙp riêng kỏ, la̒ diếm zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng kỏ khưức hút zu kheéch, la̒ diếm zưư̒ng chân cho ô ngăi hảw lẳnh ta̭m xa̭ fổ thi̭ nảw nhiḙ̂t, ô̒n a̒w.

Hwiḙ̂n Tân La̭c kwán lỉ chă̭t hwa̭t dôô̭ng tỉn ngươ̭ng

(HBDT) – Ta̒n khảng tâ̒w năm, tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ môô̭ch xổ lḙ̂ hô̭i tỉn ngươ̭ng zân zan ziḙ̂n tha, nối bâ̭t la̒ lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ zân tôô̭c Mươ̒ng ản tố tlức kwi mô kấp tính, lḙ̂ hô̭i chuô̒ Ke̒ kwi mô kấp xa̭. Hwa̭t dôô̭ng tỉn ngươ̭ng zân zan tiêw biếw ni̒ kôô̒ng pơ̭i ta̒n ngi lḙ̂ tloong tơ̒i khôổng tỉn ngươ̭ng kuố mo̭l zân ản tố tlức kwi mô za di̒nh, zoo̒ng ho̭ báw dám wiḙ̂c báw tô̒n pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng thôốch tḙp, zư̭ zi̒n an ninh tlâ̭t tư̭, an twa̒n xa̭ hô̭i.

Xỏm Xưng fát tliến zu lịch kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Xỏm Xưng, xa̭ Kaw Xơn (Da̒ Bắc) kỏ li̭ch xứ hơn 500 năm, la̒ nơi khôổng kuố hơn 70 hô̭ mo̭l Zaw tiê̒n. Vởi kăă̒nh kwan hwang xơ, xỏm Xưng ngă̒i kaa̒ng hấp zâ̒n kheéch zu li̭ch têểng thăm kwan, tlái ngiḙ̂m. Ở ni, mo̭l zân ko̒n zư̒ ản nha̒ tlwiê̒n thôổng, nghê̒ dḙ̂t thố kấm va̒ khôi fṷc văn hwả dô̭c dảw kuố zân tô̭c.

Báw tô̒n va̒ fát hwi zi tích kháw kố

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ vu̒ng dất fất hiḙ̂n nhê̒w nhất kác zi chí kháw kố hoo̭c thuô̭c Văn hwả Hwa̒ Bi̒nh (VHHB) nê̒n văn hwả thuô̭c thơ̒i ky̒ tiê̒n xứ niên da̭i kắch nga̒y năi 21.000 - 7.000 kắch ngă̒i năi. Kác zi tích kháw kố hoo̭c thơ̒i ki̒ ni̒ kỏ mă̭t khâânh nhơ khắp nơi tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ mâ̭t dô̭ fân bố khác kha̒.

Zư̭ zi̒n chiêng Mươ̒ng nhơ "kuố kwỉ wải thiêng"

(HBDT) - Zân tô̭c Mươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính ka̭ ni̒ kỏ tlêênh 40 lḙ̂ hô̭i lởn, tloong rỉ kỏ dêểnh 90% lḙ̂ hô̭i xứ zuṷng nha̭c chiêng. Mân mo̭l Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, chiêng la̒ nha̭c kṷ, ma̒ ko̒n ản koi la̒ "kuố kwỉ wải thiêng", la̒ kâw chiḙ̂n tâm linh ản thế hiḙ̂n kwa 12 âm xắc zân tôô̭c, la̒ zi xán văn hwả kỏ khức khôổng mẳnh liḙ̂t nhơ̒ ản zư̭ zi̒n tloong chính kôô̭ng dôô̒ng xán xinh tha nỏ.

Mo̭l Mươ̒ng Wang zư̭ nét văn hwả Mươ̒ng: Lan twá kác zả tli̭ văn hwả tloong dơ̒i khôổng kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) - Nhửng năm khâânh ni, zả tli̭ zi xán văn hwả (ZTZX) zân tôô̭c ngă̒i môô̭ch ngẩm khu tloong dơ̒i khôông nhân zân kác zân tôô̭c hwiḙ̂n La̭c Xơn.

Mo̭l Mươ̒ng Wang zơ̭ nét văn hwả Mươ̒ng

(HBDT) - Kỏ li̭ch xứ vuu̒ng dất ha̒ng ngi̒n năm, zân xổ khwáng 14 va̭n, zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 91%, La̭c Sơn kỏ Mươ̒ng Wang dơ̒i khôổng văn hwả rất foong fủ, dă̭c xắc.

Lḙ̂ mách nha̒ tâ̒w năm - thêm lêênh zả tli̭ văn hwả tliê̒n thôổng tloong kôô̭ng dôô̒ng zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) – Lḙ̂ maách nha̒ la̒ môô̭ch tloong ta̒n ngi lḙ̂ văn hwả tâm linh zoong tỉnh tliê̒n thôổng kuố dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c Mươ̒ng. Ngiḙ̂ tloo̭ng kuố ngi lḙ̂ ni̒ la̒ kă̒w cho khức khwé bi̒nh an, măl mẳn kôô̒ng pơ̭i ngăn, tleẻnh ta̒n kải xui xéw, thúi. Cho dêênh, fâ̒n tư̒ ta̒n za di̒nh tloong kôô̭ng dôô̒ng Mươ̒ng tố tlức paw zi̭p tâ̒w năm tí "loo̒ng” ôông ngăi i "iên”. Pă̒ng wiḙ̂c kắch zám ta̒n iểw tổ ản cho la̒ hú tṷc, lḙ̂ maách nha̒ tlớ thă̒nh nét văn hwả dă̭c tlưng, la̒ wiḙ̂c chăng thế thiểw tloong tư̒ za di̒nh kôô̭ng dôô̒ng Mươ̒ng mô̭i zi̭p Thết têểnh, xwân wê̒l.

Bảw kảw kết kwá khai kwâ̭t zi chí kháw kố ớ mải khṷ Fửng Kwiê̒n, xa̭ Mai Hi̭ch

(HBDT) - Ngă̒i 21/3, Xớ VH,TT&ZL tố tlức ho̭p bảw kảw nhănh wê̒l kết kwá khai kwâ̭t zi tlí kháw kố ớ mải khṷ Fửng Kwiê̒n (ko̒n ản hôốc la̒ mải khṷ Ôông Kwiê̒n, Dản Fửng Kwiê̒n), nă̒m ớ chân khṷ Oiê̒ng Lôô̭ng, xỏm Hi̭ch 2, xa̭ Mai Hi̭ch (Mai Châw).

Kơ hô̭i dớ zu li̭ch Mươ̒ng Dô̭ng bứt fả

(HBDT) - La̒ 1 tloong 4 Mươ̒ng lởn kuố tính, Kim Bôi - Mươ̒ng Dôô̭ng choỏng tlước kơ hô̭i lởn dớ fát tliển du li̭ch măă̭nh me̒. Hwiḙ̂n ản tính xác di̭nh la̒ vuu̒ng tloo̭ng diếm fát tliến dô thi̭, zu li̭ch.

Tiếp khức cho hwiḙ̂n Tân La̭c fát chiến zu li̭ch

(HBDT) - Tân la̭c la̒ 1 tloong 4 vuu̒ng mươ̒ng lởn kuố tính - vuu̒ng dất zâ̒w tiê̒m năng dớ fát chiến zu li̭ch, kỏ bán xắc văn hwả Mươ̒ng dôô̭c dảw, ko̒n lưw zư̭ nhê̒w tloong xinh hwa̭t, dơ̒i khôổng, kắnh kwan thiên nhiên thươi dḙp, khỉ hâ̭w tloong lee̒nh, kuổn hút... Nhưửng năm khânh ni, hwiḙ̂n da̒ kỏ nhưửng zái fáp kṷ thế dớ khai thác tiê̒m năng, fát chiến zu li̭ch.