(HBDT) - Ngă̒i 15/3, WBNZ hwiḙ̂n Kim Bôi tố tlức lḙ̂ tỏn Pă̒ng xếp ha̭ng zi tích li̭ch xứ - văn hwả kấp tính dê̒n Ne̒, xa̭ Xwân Thwí. Ni la̒ 1 tloong 8 zi tích xếp ha̭ng tlêênh tôống xổ 29 zi tích li̭ch xứ - văn hwả kuố hwiḙ̂n ta̒ ản kiếm kê.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn báw tô̒n văn hwả tliê̒n thôổng

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, kôông tác báw tô̒n, fát hwi zả tli̭ zi xán văn hwả kác zân tôô̭c ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n hwiḙ̂n La̭c Xơn kwan tâm thư̭c hiḙ̂n. Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025, Ban Chấp hă̒nh Dáng bô̭ hwiḙ̂n ban hă̒nh 9 Ngi̭ kwiết chwiên dê̒ chí da̭w fát tliến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i tloong di̭ kỏ 2 ngi̭ kwiết wê̒l li̭nh bư̭c văn hwả, gô̒m: Ngi̭ kwiết xổ 06-NQ/HU, ngă̒i 26/7/2021 wê̒l fát tliến zu li̭ch; Ngi̭ kwiết xổ 08-NQ/HU, ngă̒i 22/12/2021 wê̒l báw tô̒n pơ̭i fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c Mươ̒ng tlêênh diḙ̂ pa̒n.

“Kâl kaw poỏng ká” zư̭ hô̒n kốt zân ka Mươ̒ng

(HBDT) - Mă̭c zu̒ thuối i ta̒ kaw, mé kôô̒ng pơ̭i niê̒m dam mê, ti̒nh iêw chẳl poóng pơ̭i zân ka Mươ̒ng, Pa̒ Bu̒i Thi̭ Bḙ, xỏm Ngiê, xa̭ La̭c Xi̭ (Iên Thwí) ngă̒i no̒ i kâ̒n mâ̭n lưw zơ̭ hô̒n kốt kuố zân ka Mươ̒ng.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích dê̒n Ko̒ La̒w kôô̒ng pơ̭i di̒nh Lảw

(HBDT) - WBNZ hwiḙ̂n La̭c Thwí bươ̒ tố tlức hô̭i ngi̭ thôông kwa hô̒ xơ khwa hoo̭c zi tích li̭ch xứ di̒nh Lảw xa̭ Hưng Thi kôô̒ng pơ̭i dê̒n Ko̒ La̒w, xa̭ Thôổng Nhất.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 2 - Chung khức xâi thương hiḙ̂w cho zu li̭ch Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zấp ni̒, kheéch kuốc tể têểnh Viḙ̂t Nam ngă̒i ka̒ng tăng; kheéch nô̭i diḙ̂ kỏ nhu kâ̒w ti ngí ớ ta̒n khu, diếm zu li̭ch tư̒. Mô hi̒nh nôông zân la̒ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) tloong tính tlêênh da̒ fát tliến. Xổ lươ̭ng, kwi mô, chất lươ̭ng, fương thức hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n nha̒ ngí ZLKD thew di̭ i tăng nhănh. Twa̒n tính zấp ni̒ kỏ 170 nha̒ ngí ZLKD, tâ̭p tlung tư̒ nhất ớ hwiḙ̂n Mai Châw kôô̒ng pơ̭i môô̭ch xổ hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Kaw Foong, La̭c Xơn, Tân La̭c.

Nôông zân kôô̒ng pơ̭i ước boo̭ng fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng: Ba̒i 1 - “Kuô̭c Kắch ma̭ng thăi tối nhâ̭n thức pơ̭i hă̒nh dôô̭ng

(HBDT) - Ta̒n nả la̒ mo̭l kwănh năm chí kwen kâ̒m liê̒m, kâ̒m kuốc, chi̭w khỏ la̒ wiḙ̂c tlêênh tôô̒ng lo̭, tlêênh meénh lú hoo̭ng. Ka̭ Dáng, Nha̒ nước khwiển khích fát tliến zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD), ta̒n kác nôông zân thwâ̒n twỉ, chất fác ni̒ tlư̭c tiếp tham za paw hwa̭t dôô̭ng, la̒ dêênh kải hấp zâ̭n, foong fủ kuố xán fấm zu li̭ch, dôô̒ng thơ̒i zoong têểnh ta̒n tlái ngiḙ̂m văn hwả dôô̭c dảw.

Xắc buô̒ chúc xwân

(HBDT) - Xắc buô̒, kỏ mươ̒ng hôốc la̒ "fươ̒ng chúc", "fươ̒ng xắc buô̒", "fươ̒ng buô̒" la̒ lo̭i hi̒nh hwa̭t dôô̭ng văn hwả - văn ngḙ̂ zân zan, chiê̒n thôổng kuố mo̭l Mươ̒ng thươ̒ng ziḙ̂n tha tloong kác xư̭ kiḙ̂n lởn, ngă̒i hô̭i, lḙ̂, Thết kuố zân tôô̭c. Dă̭c biḙ̂t baw zi̭p Thết, khâw Thết Nămmởi, fươ̒ng buô̒ thươ̒ng tố chức di xắc buô̒ tloong kác za di̒nh tloong la̒ng. Fươ̒ng buô̒ di dêểnh no thiểng chiêng rô̭n vang, ta̭w khôông khỉ ngă̒i xwân thươi bui, rô̭n ra̒ng.

Hwiḙ̂n Tân La̭c khai thác tiê̒m năng, fát tliến zu li̭ch ớ ta̒n xa̭ bu̒ng kaw

(HBDT) - Bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c gô̒m 3 xa̭: Vân Xơn, Kwiết Chiển, Ngố Luông, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwáng 20 km wê̒l pên ta̭ng Tâi, dô̭ ză̭l xo pơ̭i mă̭t dác biến pớ 800 - 1.000 m, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên tlêênh 12 ngi̒n ha; la̒ khu bư̭c kỏ tí lḙ̂ che fú hâ̒ng ko̒n tư̒, hḙ̂ thôổng hâ̒ng tư̭ nhiên pơ̭i ta̒n kác lwa̒i dôô̭ng bâ̭t, thư̭c bâ̭t foong fủ; tư̒ zănh thẳng pơ̭i hang khṷ thôốch. Ngă̒i 17/10/2022, Ban Thươ̒ng bṷ Tính wí ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 13-NQ/TU wê̒l xâi zư̭ng ta̒n kác xa̭ bu̒ng kaw hwiḙ̂n Tân La̭c tlớ thă̒nh khu zu li̭ch kấp tính paw năm 2030, tâ̒m ngỏ têểnh năm 2050.

Ngươ̒i zư̭ wải cho diḙ̂w khắp kwê hương

(HBDT) - Bớ khi̒ ko̒n rét da̒ ản dẳm mêê̒nh tloong thiểng ke̒n be̒ zu zương, diḙ̂w hát khắp bớ kác kṷ. Dêểnh khi̒ ká lêênh, nhưửng zai diḙ̂w mô̭c ma̭c rỉ da̒ ngẩm baw ba̒ Ha̒ Thi̭ Bích ớ xỏm Xăm Pa̒, xa̭ Na̒ Fo̒n (Mai Châw) khi̒ nó ó hăi. Dêểnh chi̒ ni̒, ba̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong ít ngươ̒i "khăi" khắp, hết mêê̒nh zư̭ zi̒n, báw tô̒n va̒ fát hwi zả tli̭ zân tôô̭c.

Zư̭ hô̒n kốt zân tôô̭c tloong âm nha̭c tliê̒n thôổng

(HBDT) - Thiểng chiêng kuố tất Mươ̒ng âm wang, la̒ xưởng loo̒ng ha̒ng ba̭n mo̭l kỏ mă̭t ớ xân bâ̭n dôô̭ng xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c) paw khởm môô̒ng 8 khảng ziêng năm Kwỉ Ma̭w. Tiết mṷc hwa̒ tẩw chiêng Mươ̒ng kuố 500 ngḙ̂ nhân kôô̒ng pơ̭i ziḙ̂n biên têểnh pớ 4 bu̒ng Mươ̒ng ká Pi - Wang - Tha̒ng - Dôô̭ng la̒ diếm nhẩn nối bâ̭t tloong ma̒n ngḙ̂ thwâ̭t cha̒w mơ̒ng Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ zân tôô̭c Mươ̒ng tính Hwa̒ Bi̒nh, năm 2023. Xửng tâ̒m zi xán văn hwả fi bâ̭t thế kuốc za, Lḙ̂ hô̭i Khai ha̭ pơ̭i kwi mô kấp tính lâ̒n tâ̒w tiên ản tố tlức nhă̒m tôn binh ta̒n kác zả tli̭ dă̭c xắc kuố zân tôô̭c Mươ̒ng. Môô̭ch lâ̒n nươ, tloong xư̭ kiḙ̂n văn hwả ká kuố xứ Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh, thiểng chiêng tả la̭i wang lêênh tâ̒i tư̭ ha̒w, khắng di̭nh khức hút dă̭c biḙ̂t kuố âm nha̭c zân zan tloong lḙ̂ hô̭i tliê̒n thôổng.

Hwiḙ̂n Da̒ Bắc: Thư̭c hiên khát voo̭ng dươ zu li̭ch thee̒nh ngă̒nh kinh tể mui nho̭nh

(HBDT) - La̒ môô̭ch la̒ng kon, ảng khả di la̭i khỏ khăn, kỏ thơ̒i diếm khâânh nhơ biḙ̂t lâ̭p kôông bên wa̒i vi̒ chăng kot ảng khả zaw thôông. Hảw di dêểnh xỏm Dả Biê (Năi la̒ xỏm Dức Foong), xa̭ Tiê̒n Foong, hwiḙ̂n Da̒ Bắc chí kỏ môô̭ch kắch di nhơ̒ nhưửng kon thiê̒n tôm tlêênh vuu̒ng loo̒ng hô̒ khôông Da̒. Bớ khi̒ ản khai fả, Dả Biê tưư̒ng bước khắng di̭nh la̒ môô̭ch tloong nhưửng diếm dêểnh hấp zâ̭n tlêênh bán dô̒ zu li̭ch, ản bi̒nh cho̭n va̒ tlaw zái thướng zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng (ZLKD) ASEAN năm 2019.

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Tô̭l mă̭t ngḙ̂ nhân, ngḙ̂ xi̭ tiêw biếw tloong kôông tác báw tô̒n văn hwả tliê̒n thôổng

(HBDT) - Ngă̒i 16/2, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn tố tlức tô̭l mă̭t kác ngḙ̂ nhân, nha̒ ngiên kửw, xưw tâ̒m, xảng tác, thư̭c hă̒nh kôông tác báw tô̒n văn hwả tliê̒n thôổng tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n nhân zi̭p xwân Kwỉ Ma̭w 2023.

Wê̒l La̭c Thwí bui hô̭i xwân

(HBDT) - " Muô̒ xwân năm rỉ, ôông tôi lêênh tính/ Ká ngă̒i dêm chiêng tlôổng deẻnh vang rê̒n... " Nhưửng kâw thơ kuố Dwa̒n Văn Kư̒ thôi thúc tôi wê̒l La̭c Thwí bui lḙ̂ hô̭i muố xwân.

Iên Tli̭ - diếm têểng muố lḙ̂ hô̭i

(HBDT) - Khaảng Ziêng, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí) kỏ 3 lḙ̂ hô̭i tlwiê̒n thôổng vư̒a ản tố chức: Lê̒ hô̭i di̒nh Thươ̭ng, di̒nh Tluung va̒ lê̒ hô̭i chuố Hang.

Dô̭c dảw lê̒ hô̭i di̒nh Khêênh

(HBDT) – Ản tố chức pớ ngă̒i 2 – 4/2 (12 – 14 khaảng Giêng), lê̒ hô̭i di̒nh Khêênh ớ xa̒ Văn Xơn (La̭c Xơn) xwân Kwỉ Ma̒w 2023 kỏ rất tư̒ mo̭l zân va̒ zu kheéch khắp nơi têểng tham za, tham kwan, chiêm bải. Tư̒ ngi lê̒, ngi thức dô̭c dảw va̒ hwa̭t dôô̭ng diê̒n tha ta̭i lê̒ hô̭i tế la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp vê̒l kác zả tli̭ văn hwả tlwiê̒n thôổng riêng kuố vuu̒ng mươ̒ng Khêênh.

Tâm hwiết chwiê̒n dă̭i chư̭ Zaw kố

(HBDT) - Tloong ta̒n kác năm kwa, dô̭i ngṷ mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ka̭ no̒ i gương mâ̭w, ti tâ̒w, tích kư̭c twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng Nhân zân la̒ kác tlú tlương kuố Dáng, chỉnh xắch, fáp lwâ̭t kuố Nha̒ nước. La̒ mo̭l kỏ wi tỉn tloong dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ, ôông Zương Minh Zṷng, xỏm Thung Zaw Bắc, xa̭ Tủ Xơn (Kim Bôi) chăng chí la̒ "nhi̭p kă̒w” gẳn kết ỉ Dáng, loo̒ng zân mo̒ ko̒n la̒ mo̭l tiêw biếw tích kư̭c chwiê̒n dă̭i văn hwả zân tôô̭c cho tư̒ kon ủn dôô̒ng ba̒w Zaw ớ xa̭.

Zu xwân ngỏ kắnh dê̒n Pơ̒

(HBDT) - Têểnh pơ̭i bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, zu kheéch ản thướng ngwa̭n khôông zan mâi dác, khôông khỉ tloong lee̒nh, thi̒m hiếw văn hwả, li̭ch xứ tâm linh hwiê̒n thwa̭i wê̒l Pa̒ Chuổ Thác Pơ̒ zúp buô Lê teẻnh chă̭c. Zu xwân ngỏ kắnh dê̒n Pơ̒, khảm fả bu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh pớ ta̒ lô thu hút ản kho̭m zu kheéch tloong pơ̭i wa̒i tính.

Da̒ Bắc khát voo̭ng dươ zu li̭ch tlớ thăă̒nh ngăă̒nh kinh tể mu̒i nho̭l

(HBDT) – Ngi̭ kwiết xổ 09-NQ/HU kuố Hwiḙ̂n wí Da̒ Bắc vê̒l kôông tác fát tliến zu li̭ch hwiḙ̂n zai dwa̭n 2015 – 2020, di̭nh hưởng têểng năm 2030 ản xác di̭nh la̒ ngi̭ kwiết "vớ khả” cho fát tliến zu li̭ch hwiḙ̂n.

Wê̒l Mươ̒ng Wang pui hô̭i tâ̒w năm

(HBDT) - Wê̒l Mươ̒ng Wang (La̭c Xơn) paw zi̭p tâ̒w năm. Zu kheéch kỏ chwiển zu xwân ỉ ngiḙ̂, hwa̒ paw khôông khỉ tơng bơ̒ng kuố lḙ̂ hô̭i ản kác diḙ̂ fương tố tlức. Chăng fái kă̭n thi̒m hiếw wê̒l bán xắc văn hwả mo̒ zu kheéch ko̒n ản tâ̭n hướng pơ̭i kỏ ta̒n kác tlái ngiḙ̂m thủ bi̭ ka̭ tham za paw hwa̭t dôô̭ng lḙ̂ hô̭i.

Chẳl boóng ham mê pơ̭i văn hwả zân zan

(HBDT) - Zu̒ thuối i ta̒ kaw mé ôông Bu̒i Ngoo̭c Thwâ̭n (TN 1943) ớ xỏm Bưng 1, xa̭ Thu Foong (Kaw Foong) i ko̒n hwa̭t bát pơ̭i minh mâ̭n. 25 năm tỉnh pớ ka̭ wê̒l ngí hưw, ôông zee̒nh tlo̭n tâm khức tí zư̭ pơ̭i chwiê̒n lướ văn hwả zân zan.

Tôn vinh tlang fṷc chiê̒n thôổng zân tôô̭c Mươ̒ng

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh kỏ nhê̒w zân tôô̭c dê̒w kinh khôổng, tloong rỉ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm 63% zân xổ to̒n tính. Nhưửng năm kwa nhơ̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp da̒ báw tô̒n, zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tô̭c Mươ̒ng. Tloong ri, tlang fṷc zân tôô̭c Mươ̒ng kro dă̭c chưng riêng, nét dḙp riêng.