(HBDT) – Loo̒ng hô̒ khôông Da̒ foong kắnh hư̭w , rất tiê̒m năng cho ruôi tlôô̒ng thwí xán, fát chiến zu li̭ch ma̒ ko̒n la̒ diếm hḙn kuố nhửng ngươ̒i iêw thích thiên nhiên di zả ngwa̭i, thwá ma̭n thủ bui kâw kả.


Kâw kả la̒ thủ bui, niê̒m dam mê kuố nhê̒w ngươ̒i zân ớ thă̒nh fỏ Hwa̒ Bi̒nh.


Nhê̒w năm kwa, kâw kả tlêênh loo̒ng hô̒ khôông Da̒ tlớ thee̒nh thủ bui  thu hút ngươ̒i zân ớ TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ kác hwiḙ̂n: Kaw Foong, Da̒ Bắc, Tân La̭c… Nhưửng ngă̒i ngí kuổi twâ̒n la̒ thơ̒i zan lỉ tướng dớ nhưửng ngươ̒i la̒ kôông, ăn lương thư za̭n, zái chỉ. Tloong môô̭ch chiển kâw kả, ngươ̒i di kâw thươ̒ng kỏ 3-4 chiếc kấn kâw kác lo̭i, chú iểw la̒ kâ̒n thăi va̒ kâ̒n mẳi dớ fu̒ hơ̭p kôô̒ng kác diḙ̂ hi̒nh, lo̭i kả kâw. Kả kâw ản nhê̒w nhất la̒ rô fi, wa̒i th ko̒n kỏ kả we̒l, tliêl, lăng… Mô̒i kâw da za̭ng kôô̒ng tưư̒ng lo̭i kâ̒n, lai kâw nhơ mô̒i tlun khi kâ̒n thăi, mô̒i bô̭t khi̒ kâ̒n lăng xê.

Eenh Ngwiḙ̂n Văn Thiê̒w ớ fươ̒ng Tân Thi̭nh (TF Hwa̒ Bi̒nh)  cho mắt: "Kâw kả la̒ tủ bui taw nha̭ ản nhê̒w ngươ̒i lươ̭ cho̭n va̒ xăi mê. Ngươ̒i kâw cho̭n cho mêê̒nh môô̭ch dươ̭c kâw lỉ tướng tlêênh kác táng kṷ chôông chêênh hwă̭c ba̭i dất kó buôn mô̒i bắt kả. Ngă̒i kuổi twâ̒n, dô̭i dâ̒n tôi kỏ hơn 10 ngươ̒i, ủn eenh la̒ ngê̒ khác kha̒ kỏ chuung niê̒m dam mê kâw kả, thê thiê̒n di loo̒ng hô̒. Bớ tơ̒ mơ̒ tlảng dâ̒n tôi xwất fát bớ káng 3 kấp TF Hwa̒ Bi̒nh. Muô̒ rác ka̭n kỏ nhê̒w kả cho rêênh nhê̒w ngươ̒i di. Mối twâ̒n môô̭ch ba̭i kâw, khi̒ ớ Hiê̒n Lươ̒ng, Tiê̒n Foong, Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc)… kỏ ngă̒i lêênh dêểnh Xơn La. Lêênh dêểnh ba̭i, mối ngươ̒i cho̭n môô̭ch diếm kâw la̒ ho̒n dáw hăi móm khṷ khânh kha̒. Wiḙ̂c kâw ản kả hăi chăng ó kwan tloo̭ng, kwan tloo̭ng la̒ khâw mối buối di kâw thẩi dâ̒w oóc thái mải, zám bơớch lo twan thươ̒ng ngă̒i, tiếp khưức cho twâ̒n la̒ wiḙ̂c mởi.

Eenh Bu̒i Văn Tuu̒ng ớ fươ̒ng Hửw Ngi̭ (TF Hwa̒ Bi̒nh) chiê xé: Kâw kả tlêênh loo̒ng hô̒ rất hấp zâ̭n. Wa̒i kâw kả ko̒n ản ngẳm kắnh thiên nhiên, iểng thiểng chim hoóch. Khi̒ kỏ da̒n kả dêểnh kám zác hô̒i hô̭p, khuung khưởng va̒ ká tiếc za̒. Nhất la̒ khi̒ kâw ản kả to, ză̒ng ko chăng chi̭w baw nâ̭m… Khânh ni zo ti̒nh tla̭ng kích diḙ̂n deẻnh kả, cho rêênh kả nhảl chăng rẳm baw nâ̭m, dớ dêểnh ản dươ̭c kỏ kả to va̒ nhê̒w fái vươ̭t kwa ha̒ng chuṷc kâl xổ, kwa ảng khả khỏ khăn, luô̒n lắch kwa rưư̒ng thi̒m dêểnh dươ̭c kweḙnh mo̭l. Vởi nhưửng ngươ̒i ham mê thi̒ kâw kả tlớ thee̒nh môn thế thaw, thủ bui re̒n liḙ̂n xư̭ tinh nhănh, tỉnh kiên chi̒. Khi̒ ngô̒i kâw ta̭m kwêê̒nh nhưửng lo twan, bô̭n bê̒ kuô̭c khôổng, tâm hô̒n thư thải, chăng fuung vỉ thơ̒i zan baw kác kuô̭c chơi vô bố.

KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh

Ngă̒i 27/11, ớ Kung văn hwả tính, Ban Chí da̭w (BCD) kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính tê̒w pơ̭i Kṷc Zân khổ - Bô̭ I tể tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiấp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh (KHHZD) ớ ta̒n kác tính bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTK&MN), kỏ mớc té kaw. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Kṷc Zân khổ kôô̒ng môô̭ch khổ xớ, ngă̒nh kuố tính.

Tlêênh 149 tí dôô̒ng cho văl hô̭ nge̒w va̒ dổi tươ̭ng chỉnh xăắch

10 khảng năm 2023, zwănh xổ cho văl tỉn zṷng chỉnh xăắch tlênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t 149,05 tí dôô̒ng, tlêênh 4,1 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xăắch khác ản văl vổn. Dêểnh ka̒ ni̒, tôống zư nơ̭ tỉn zṷng chỉnh xăắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̭t 519,3 tí dôô̒ng, khêênh 15 ngi̒n khách ha̒ng ko̒n zư nơ̭.

Xa̭ Bi̒nh Hém tư̒ zái fáp zám nge̒w pê̒n vư̭ng

Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Hwiḙ̂n Lương xơn fẩn dẩw 100% tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwwán kuốc xa paw năm 2025

Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̭ tliến khai tư̒ zái fáp hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ tâ̒ng zảw zṷc – da̒w ta̭w thew tiêw chwấn kuốc za găne vởi tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi.


Chở tí tlươ̒ng hoo̭c thă̒nh nơi bất an twa̒n

Tlước ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m fáp lwâ̭t ngiêm tloo̭ng za tăng, mởi ni, Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân (KXNZ) tính kỏ kiển ngi̭ pơ̭i ngă̒nh ZZ&DT tính kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc hoo̭c xinh tloong ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c tí ngăn ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m, thô̭i fa̭m.

Kwi̒ “Vi̒ mo̭l nge̒w” tính thu thêm ản hơn 190 tliḙ̂w dôô̒ng

Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 25/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 15/5/2023 kuố Ban Kwán lỉ Kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính vê̒l viḙ̂c xâi zư̭ng kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” pơi̭ kôông tác an xinh xa̭ hô̭i năm 2023; Kế hwă̭ch xố 48/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 9/10/2023 vê̒l hướng ửng kháng kaw diếm "Vi̒ mo̭l nge̒w” năm 2023. Lwi̒ kể tỉnh dêếnh 11h ngă̒i 22/11/2023, Ban Kwán lỉ kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính da̭ nhâ̭n ản ủng hô̭ kuố 128 tâ̭p thể pơ̭i 3 kả nhân tham za xâi zư̭ng kwi̭ pơ̭i tôổng xổ thiê̒n 2.763.501.827 dôô̒ng.