Khảng 5/2023, lâ̒n tâ̒w tiên ta̒n tôi têểnh tính Huố Făn, nước Kôô̭ng hwa̒ zân chú nhân zân La̒w. Măng xúc dôô̭ng, tẩng nhở ka̭ hăi dẳi têểnh Xâ̒m Nươ - Thú fú tính Huố Făn - diḙ̂ zănh kỏ tư̒ kám xúc cho tư̒ thể hḙ̂ mo̭l Viḙ̂t Nam. Kỏ thế pô̭, dổi pơ̭i miê̒n Tâi Bắc Viḙ̂t Nam, ít kỏ kuô̭c zaw lưw văn ngḙ̂ no̒ mo̒ thiểw ba̒i hát "Kô kải Xâ̒n Nươ xinh tḙp” kuố nha̭c xi̭ Tlâ̒n Tiển. Pớ Xâ̒n Nươ, ta̒n tôi tlủ ỉ chwiến la̭i môô̭ch kải thên, môô̭ch ngươ̒i mo̭l ản ô̭i pa̭n pên La̒w hẻ bớ: "Ớ bán Don kỏ ôông Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi - Ngwiên Fỏ Tính tlướng tính Huố Făn la̒ mo̭l zân tôô̭c Mươ̒ng”.


Ôông Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi, ngwiên Fỏ Tính tlướng tính Huố Făn(ha̒ng tâ̒w tiên pên tăm) kôô̒ng pơ̭i mo̭l zân bán Don tỏn dwa̒n kôông tác kuố Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính Hwa̒ Bi̒nh.


 

Khảng 10/2023, Hô̭i Văn hoo̭c ngḙ̂ thwâ̭t tính Hwa̒ Bi̒nh ti la̭i bán Don lâ̒n thử 2. Tôi i ta̒ lêênh kể hwă̭ch tlước khi ti, la̭i La̒w lâ̒n ni̒ tôi xḙ chú dôô̭ng tô̭l ôông Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi. Mo̒ têểnh hal lâ̒n tôi têểnh nha̒, ôông Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi tê̒w tang ớ wa̒i tôô̒ng na̒. 

Lâ̒n thử pa tôi têểnh nha̒ ôông khwáng 15 zơ̒. Ôông kỏ nha̒ kôô̒ng pơ̭i zơ̒ di̭ ma̭ ăn kơm tlươ. Bâm ăn kơm la̒ pớ kâl luô̒ng taanh kỏ chân pơ̭i tă̭ch huối tlêênh nê̒n pếp. Ản dố tôi, ôông pô̭: "Bươ̒ ti chiểm wi̭t wê̒l, zấp ni̒ ma̭ ăn kơm da̭”. Mon ta̒n dô̒ ăn tlêênh bâm, ôông mơ̒i tôi ngô̒i oỏng dác ớ ngăl pếp (paw tư̒ nha̒ zân ớ ni tôi tí ỉ ản dố nả hăi tiếp kheéch ớ pếp há chăng fái mơ̒i lêênh tlêênh nha̒ nhơ ớ pên Viḙ̂t Nam). La̒ mo̭l hăi dẳi thiểng Viḙ̂t khả tư̒, kwa tlaw tối pơ̭i ôông, tôi hiếw ản 80, 90% nô̭i zung kâw tliḙ̂n. 

Té năm 1962 ớ bán Don, Fu Xon Thăm Ma̭ Vi Xăi kỏ pổ mḙ̂ tê̒w la̒ mo̭l Mươ̒ng. Ôông pa̒ té ản 14 kon, mé kỏ têểnh 8 tưở chít iếw. Fu Xon la̒ kon thử 4 tloong 6 tưở ko̒n la̭i. 

Nha̒ nge̒w mé ản dố kon ham hoo̭c cho dêênh pổ mḙ̂ la̒ mo̭i diê̒w kiḙ̂n tí kon hoo̭c hănh. Lớp 1, lớp 2 hoo̭c ớ bán khânh nha̒. Lớp 3, lớp 4, Fủ Xơn fái lêênh Mươ̒ng Zoong kắch nha̒ 4 km tí hoo̭c. Thuối nhó, ta̭ng khả xa, têểnh tlươ̒ng i ta̒ khỏ ti la̭i kỏ tô̭l fái ká thủ zư̭ mé Fủ Xơn kwiết tâm tí ti thew hoo̭c. Ô̭i pa̭n kôô̒ng lớp hoo̭c kử thôi hoo̭c dâ̒n. Hết tiếw hoo̭c ká bán ko̒n kỏ 8 mo̭l tlṷ la̭i. Lêênh kấp 2 fái ti tha Xâ̒m Nươ kắch bán 26 km tí hoo̭c cho dêênh ô̭i pa̭n ôông ăi i tá hết, chí kỏ kă̭n môô̭ch tluổ Fủ Xơn hoo̭c lêênh. Pớ năm 1975 hoo̭c kấp 2 xoong lêênh kấp 3 ớ Xâ̒m Nươ, eenh tlo̭ ớ huối tlêênh bi̭, 1 - 2 khảng mởi ti bô̭ wê̒l thăm nha̒ môô̭ch lâ̒n. Thươ̒ng thươ̒ng thi̒ pổ mḙ̂ ớ kwêl nha̒ kới kảw lêênh Xâ̒m Nươ tí nuôi eenh. Năm 1981, Fủ Xơn hoo̭c xoong kấp 3. Zo kỏ thă̒nh tích kaw tloong hoo̭c tâ̭p, ôông ản nha̒ nước La̒w kứ ti la̭i Liên Xơ da̒w ta̭w ngă̒nh zaw thôông bâ̭n tái tí khăw ni̒ wê̒l fṷc bṷ dất nước.

Năm 1987 hoo̭c xoong, ôông tlớ wê̒l kwêl hương la̒ ớ kôông ti bâ̭n tái ớ Thú dô Viêng Chăn. Khăw 2 năm kôông tác ớ Viêng Chăn, ôông chwiến wê̒l la̒ wiḙ̂c ớ Xớ Zaw thôông bâ̭n tái tính Huố Făn. Năm 1993, ôông ản bố nhiḙ̂m la̒ Fỏ Zảm dôốc Xớ Zaw thôông bâ̭n tái tính Huố Făn, fṷ tlắch máng bâ̭n tái. 

Ka̭ ni̒ La̒w kỏ tư̒ mo̭l ngiḙ̂n thuốc fiḙ̂n ắnh hướng xẩw têểnh kinh tể, tlỉnh tli̭, an twa̒n xa̭ hô̭i kuố dất nước. Nha̒ nước La̒w thă̒nh lâ̭p Xớ Foo̒ng chẩng pơ̭i kai ngiḙ̂n ma twỉ. Ni la̒ li̭nh bư̭c zất khỏ khăn. Fu Xon ản tính tin tướng kứ la̒ Fỏ Zảm dôốc xớ ni̒ pớ năm 1999 - 2002. Kôô̒ng năm 2002, ôông ản bố nhiḙ̂m la̒ Chẳnh Văn foo̒ng hwiḙ̂n Xâ̒m Nươ; năm 2005 la̒ Fỏ Chú ti̭ch hwiḙ̂n Xâ̒m Nươ; năm 2010 ản diê̒w dôô̭ng la̒ Bi thư kiêm Chú ti̭ch hwiḙ̂n Viêng Xai; năm 2016 la̒ Fỏ Tính tlướng tính Huố Făn têểnh năm 2020 thi̒ ngí hưw. 

La̒ mo̭l ản da̒w ta̭w ba̒i bán, năng dôô̭ng tloong kôông tác cho dêênh la̒ wiḙ̂c cho ôông i hwa̒n thă̒nh xwất xắc nhiḙ̂m bṷ. Hói g kỏ kơ no̒ zănh hiḙ̂w thi duô pơ̭i fâ̒n thướng ản Dáng pơ̭i Nha̒ nước tlaw tă̭ng, ôông kươ̒i hiê̒n lee̒nh hô̒i páw "tư̒ lẳm chăng nhở nối”. 

Wê̒l wiḙ̂c tluổ, năm 1989 ôông lḙ̂ bơ̭, bơ̭ thên la̒ Vát Xa Na kôông tác ớ Xớ I tể tính. Ôông pa̒ kỏ 2 kha̒ kon tưở. Ká hal kon tê̒w thew ngê̒ kuố pổ, zấp ni̒ tang kôông tác ớ Xớ Zaw thôông bâ̭n tái tính Huố Făn. 

Mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don têểnh pớ Viḙ̂t Nam ti la̭i La̒w pớ tư̒ thể kí tlước. Mo̭l kaw thuối ớ bán Don kế, tố tiên nả ti pớ Viḙ̂t Nam la̭i kỏ nhắc têểnh pơ̭i lưw chwiê̒n ta̒n diḙ̂ zănh kuố Hwa̒ Bi̒nh như: Mươ̒ng Wang, Mươ̒ng Pi, Mươ̒ng Tuống… Thew thôông tin pớ Xớ Thôông tin, văn hwả pơ̭i Zu li̭ch tính Huố Făn cho hăi, nhỏm mo̭l Mươ̒ng la̭i ni pớ ta̒n năm tâ̒w thể kí XVIII, xinh khôổng ớ khu bư̭c ni̒ pớ thơ̒i di̭ cho têểnh măi. 

Kwa kwả tli̒nh kháw xát, diê̒n za̭ thư̭c tể mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don zất khỏ khăn wê̒l kinh tể, ha̭ tơ̒ng la̭c hâ̭w, hoo̭c bẩn éw pớ tlước têểnh măi i zơ̒ng di̭. Ta̒n năm 1970 - 1980, mo̭l bươ̭t khỏ, bươ̭t khố tí hoo̭c tâ̭p pơ̭i thă̒nh da̭t ản nhơ Fu Xon zất hiểm tloong kôô̭ng dôô̒ng mo̭l Mươ̒ng ớ bán Don. Nhắc têểnh Fu Xon, mo̭l zân Mươ̒ng ớ bán Don tê̒w pô̭ la̭i: Fu Xon zất tốt pơ̭i ớ khânh zân. Mo̭l zân bán Don zất tư̭ ha̒w wê̒l ôông - mo̭l La̒w kôốc Mươ̒ng ta̒ la̒ ản têểnh Fỏ Tính tlướng. Ka̭ la̒ xoong nhiḙ̂m bṷ ôông wê̒l kwêl hương khôổng pơ̭i pa̒ kon zân bán, tả la̭i ti kẩl lo̭, lôông kâl, nuôi kả…

 

 


KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh

Ngă̒i 27/11, ớ Kung văn hwả tính, Ban Chí da̭w (BCD) kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính tê̒w pơ̭i Kṷc Zân khổ - Bô̭ I tể tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiấp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh (KHHZD) ớ ta̒n kác tính bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTK&MN), kỏ mớc té kaw. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Kṷc Zân khổ kôô̒ng môô̭ch khổ xớ, ngă̒nh kuố tính.

Tlêênh 149 tí dôô̒ng cho văl hô̭ nge̒w va̒ dổi tươ̭ng chỉnh xăắch

10 khảng năm 2023, zwănh xổ cho văl tỉn zṷng chỉnh xăắch tlênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c da̭t 149,05 tí dôô̒ng, tlêênh 4,1 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w va̒ kác dổi tươ̭ng chỉnh xăắch khác ản văl vổn. Dêểnh ka̒ ni̒, tôống zư nơ̭ tỉn zṷng chỉnh xăắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n da̭t 519,3 tí dôô̒ng, khêênh 15 ngi̒n khách ha̒ng ko̒n zư nơ̭.

Xa̭ Bi̒nh Hém tư̒ zái fáp zám nge̒w pê̒n vư̭ng

Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

Hwiḙ̂n Lương xơn fẩn dẩw 100% tlươ̒ng hoo̭c da̭t chwwán kuốc xa paw năm 2025

Thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n Lương Xơn da̭ tliến khai tư̒ zái fáp hwi dôô̭ng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ tâ̒ng zảw zṷc – da̒w ta̭w thew tiêw chwấn kuốc za găne vởi tlư̭c hiḙ̂n chương tli̒nh xâi zư̭ng nôông thôn mởi.


Chở tí tlươ̒ng hoo̭c thă̒nh nơi bất an twa̒n

Tlước ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m fáp lwâ̭t ngiêm tloo̭ng za tăng, mởi ni, Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân (KXNZ) tính kỏ kiển ngi̭ pơ̭i ngă̒nh ZZ&DT tính kâ̒n tăng kươ̒ng hơn nươ kôông tác kwán lỉ, zảw zṷc hoo̭c xinh tloong ta̒n kác tlươ̒ng hoo̭c tí ngăn ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh bi fa̭m, thô̭i fa̭m.

Kwi̒ “Vi̒ mo̭l nge̒w” tính thu thêm ản hơn 190 tliḙ̂w dôô̒ng

Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 25/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 15/5/2023 kuố Ban Kwán lỉ Kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính vê̒l viḙ̂c xâi zư̭ng kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” pơi̭ kôông tác an xinh xa̭ hô̭i năm 2023; Kế hwă̭ch xố 48/KH-MTTQ-BQL, ngă̒i 9/10/2023 vê̒l hướng ửng kháng kaw diếm "Vi̒ mo̭l nge̒w” năm 2023. Lwi̒ kể tỉnh dêếnh 11h ngă̒i 22/11/2023, Ban Kwán lỉ kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w” tính da̭ nhâ̭n ản ủng hô̭ kuố 128 tâ̭p thể pơ̭i 3 kả nhân tham za xâi zư̭ng kwi̭ pơ̭i tôổng xổ thiê̒n 2.763.501.827 dôô̒ng.