Xác di̭nh ro̭ zám nge̒w pê̒n vư̭ng (GNBV) la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, thươ̒ng xwiên bê̒ lô za̒i, kóp fâ̒n nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mo̭l zân, dám báw an xinh xa̭ hô̭i, thơ̒i zan kwa, xa̭ Bi̒nh Hém (La̭c Xơn) da̭ tliển khai dôô̒ng bô̭, linh hwa̭t tư̒ zái fáp fu̒ hơ̭p. Nhơ̒ tỉ, xa̭ da̭t ản như̭ng kết kwả tích kư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.


Hơ̭p tác xa̭ măi Lôô̭c Fát (xa̭ Bi̒nh Hém – La̭c Xơn) ta̭w viḙ̂c la̒ ổn di̭nh cho law dôô̭ng diḙ̂ fương.


Bi̒nh Hém la̒ xa̭ bu̒ng khu, kắch tlung tâm hwiḙ̂n khwảng 15 kâl xổ. Xa̭ hiḙ̂n kỏ tlêênh 3.560 nhân khấw, pơ̭i 823 hô̭ za di̒nh. Tlước ni, kuô̭c khôổng kuố mol zân ớ ni kă̭p tư̒ khó khăn. Pơ̭i xư̭ kwan tâm kuôố Dáng, Nha̒ nước, kuố tính, hwiḙ̂n, bê̒ xư̭ baw kuô̭c kwiết liḙ̂t kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̭ zúp ziḙ̂n ma̭w nôông thôn, dơ̒i khôổng mo̭l zân zâ̒n khới xắc. 

Thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw GNBV, ha̭n chể taải nge̒w, fát xinh nge̒w, xa̭ chủ tloo̭ng hwi dôô̭ng kác nguô̒n lư̭c tloong xa̭ hô̭i. Như̭ng chương chi̒nh, chỉnh xăắch, zư̭ ản, zái fáp GNBV ản la̒ hiḙ̂w kwá. Chỉnh xăắch vê̒l kôông tác zân tôô̭c ản dám báw. Tloong 9 khảng năm 2023, 10 hô̭ nge̒w tloong xa̭ kỏ nhu kâ̒w hôô̒ tlơ̭ chwiến dối ngê̒ da̭ ản hô̒ tlơ̭ 10 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭, hô̒ tlơ̭ vổn văl 50 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭. Kwán lỉ, xứ zṷng vổn văl hiḙ̂w kwá. 

Bên kḙng tỉ, kơ xớ ha̭ tơ̒ng tư̒ng pước hoa̒n thiḙ̂n, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thuâ̭n lơ̭i dớ mo̭l zân fát tliến kinh tể. Kôông tác thôông tin, twiên chwiê̒n la̒ zái fáp ản xa̭ thư̭c hiḙ̂n thươ̒ng xwiên. Twiên chwiê̒n khu rôô̭ng nô̭i zung Chương chi̒nh mṷc tiêw kuốc za GNBV. Kwa tỉ, nơng kaw nhâ̭n thức, tlăắch nhiḙ̂m kuố kấp wí, chiỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương, khơ̭i dâ̭l tinh thâ̒n, ỉ chỉ tư̭ lư̭c, tư̭ kươ̒ng vươn lêênh thwát nge̒w, nhất la̒ kác hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w. 

Dôô̒ng thơ̒i, xa̭ zi chi̒ hiḙ̂w kwá kwi̒ "Vi̒ mo̭l nge̒w”. Mô̭i hô̭ za di̒nh kóp 20 ngi̒n dôô̒ng/năm. Xa̭ ra̒ xwát nhu kâ̒w kuố hô̭ nge̒w, bớ tỉ hô̒ tlơ̭ dủng mṷc dích. Kác hô̭i, dwa̒n thế xa̭ bê̒ nhân zân tích kư̭c zúp dơ̭ hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w bă̒ng tư̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c. Paw kác zi̭p lḙ̂, Thết, xa̭ dê̒w tă̭ng kwa̒ hô̭ nge̒w, hô̭ hwa̒n kăắnh khỏ khăn, thế hiḙ̂n xư̭ kwan tâm, chăm lo, dôô̭ng viên pa̭w nô̒ lư̭c vươn lêênh tloong kuô̭c khôổng. Va̒i tha, luôn thew zo̭i, nắm pắt ti̒nh hi̒nh dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i dớ ki̭p thơ̒i kóỏ hưởng hô̒ tlơ̭. 

Nhâ̭n thức ro̭ tâ̒m kwan tloo̭ng kuố nơng kaw chất lươ̭ng law dôô̭ng nôông thôn tloong ta̭w viḙ̂c la̒, thúc dẩi fát tliển KT – XH, Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tăng kươ̒ng fổi hơ̭p kác ngă̒nh, dwa̒n thế bê̒ Tlung tâm Zảw zṷc ngê̒ ngiḙ̂p - zảw zṷc thươ̒ng xwiên hwiḙ̂n pớ lớp da̒w ta̭w ngê̒ cho mo̭l law dôô̭ng. Ha̒ng năm, tlung tâ̒m fổi hơ̭p tôố chức bớ 2 - 3 lớp. Năm 2023, da̭ bớ 3 lớp da̒w ta̭w ngê̒ vê̒l kỉ thwâ̭t chiểm ka, lôô̒ng thwí xán, văi kôông ngiḙ̂p. 

Ỏ chỉ ra̒ xwát, diê̒w tla kung, kâ̒w law dôô̭ng, zởi thiḙ̂w viḙ̂c la̒ dêểnh kác xỏm, ma̒ xa̭ ko̒n tăng kươ̒ng zái kwiết viḙ̂c la̒ ta̭i chô̭, nhất la̒ law dôô̭ng tloong kác hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, zúp pă̭w kỏ thêm thu nhâ̭p, ốn di̭nh kuô̭c khôổng. 

Ka̭ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Bi̒nh Hém kỏ môô̭ch xổ mô hi̒nh fát tliến kinh tể hiḙ̂w kwá, diến hi̒nh như HTX văi Lôô̭c Fát kuố eng Kwắch Văn Bắc. Pơ̭i ngă̒nh ngê̒ kinh zwănh chỉnh la̒ xán xwất moong nhô̒i bôông xwất khấw, thăă̒nh lâ̭p khảng 8/2021, HTX koỏ 2 xướng văi ta̭i xỏm Khưởng, Kuốc, ta̭w viḙ̂c la̒ cho 55 law dôô̭ng pơ̭i thu nhâ̭p bớ5 – 7 tliḙ̂w đôô̒ng/mo̭l/khảng, twi̒ thơ̒i diểm. 

Nhơ̒ tliến khai dôô̒ng bô̭, kwiết liḙ̂t tư̒ zái fáp, kôông tác zám nge̒w kuố xa̭ kỏ chwiến biển tích kư̭c. Dêểnh ni, tỉ lḙ̂ hô̭ nge̒w zảm ko̒n 31%, hô̭ kâ̭n nge̒w ko̒n 19.9%. Dôô̒ng chí Bu̒i Văn Niêm, Chú ti̭ch UBNZ xa̭ Bi̒nh Hém cho mắt: "Như̭ng năm kwa, ản xư̭ kwan tâm kuố Dảng, Nha̒ nước, tính bê̒ hwiḙ̂n, hô̒ chơ̭ fát tliến kinh tể, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ zám râ̒n, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố mol zân, thúc dẩi KT – XH kuố xa̭ phát tliến.

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Dám báw an twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm tloong zi̭p Thết Ngwiên dản

Kuổi năm, nhu kâ̒w muô paảnh thư̭c fấm, ha̒ng hwả kỏ xu hưởng tăng kaw cho dêênh bẩn dê̒ an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản mo̭l zân kwan tâm. Tí dám báw an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương zất tlủ tloo̭ng.

Thăi tối nếp ngi̭, kắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng i ta̒ chăng ko̒n la̒ kải xa la̭ dổi pơ̭i pa̒ kon bu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch chăng chí kóp fâ̒n báw bḙ̂ pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả bổn kỏ, mo̒ ko̒n zúp mo̭l zân fát tliến kinh tể tlêênh meénh tất kwêl hương.

Thăi dối nếp ngi̭, kăắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng chăng ko̒n xa la̭ mân ba̒ kon vuu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch kóp fâ̒n báw vḙ̂ va̒ fát hwi bán xắc văn hwả vổn kỏ ma̒ ko̒n zúp ngươ̒i zân fát chiến kinh tể tlêênh kwê hương.

Chung thăi chăm lo Thết cho mo̭l nge̒w

Ta̒n ngă̒i khânh Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, ta̒n hwa̭t dôô̭ng chăm lo, tlơ̭ zúp za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn, thăm hói mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch ma̭ng, dôô̭ng biên, ho̭ tlơ̭ mo̭l dôô̭ng, mo̭l nge̒w ản tliến khai khu hôô̭ng tlêênh fa̭m bi ká thắi tính pơ̭i tư̒ hi̒nh thức thiết thư̭c.

Xwân wê̒l tlêênh xỏm Khuô̭c

Wê̒l xỏm Khuô̭c, xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn) ta̒n ngă̒i záp Thết ản hwa̒ mêê̒nh paw khôông khỉ pui thươi , fẩn khới tỏn cha̒w năm mởi kuố pa̒ kon nơi ni. Zoo̭c hal pên ta̭ng khả nha̒ kướ xâi zư̭ng khang tlang, tất dai tlu̒ fủ… Têh măi, thu nhâ̭p bi̒nh kwân tâ̒w mo̭l ớ xỏm Khuô̭c ản 41 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 0,9%, tơ̒i khôổng mo̭l zân chăng tlâ̒ng ản kái thiḙ̂n. Ít ăi hăi dẳi tlước di̭, xỏm Khuô̭c tơ̒ng la̒ 1 tloong 36 thôn, bán dă̭c biḙ̂t khỏ khăn nhất kuố tính Hwa̒ Bi̒nh.