Ngă̒i 27/11, ớ Kung văn hwả tính, Ban Chí da̭w (BCD) kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính tê̒w pơ̭i Kṷc Zân khổ - Bô̭ I tể tố tlức Lḙ̂ fát dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiấp kâ̭n zi̭ch bṷ kể hwă̭ch hwả za di̒nh (KHHZD) ớ ta̒n kác tính bu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw khổ pơ̭i miê̒n nủi (ZTTK&MN), kỏ mớc té kaw. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Tlướng BCD kôông tác Zân khổ pơ̭i fát tliến tính; da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w Kṷc Zân khổ kôô̒ng môô̭ch khổ xớ, ngă̒nh kuố tính.


Ta̒n da̭i biếw tlửng kiển lḙ̂ tlaw kơ̒ xwất kwân ziḙ̂w hă̒nh kố dôô̭ng tlêênh ta̭ng khả ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.


Thew Kwiết di̭nh khổ 2029, ngă̒i 27/4/2021 kuố Bô̭ I tể kôông bổ 33 tính, thă̒nh fổ kỏ mớc té kaw, diê̒w kiḙ̂n kinh tể khỏ khăn, chất lươ̭ng nguô̒n lư̭c ko̒n tư̒ ha̭n chể. Hwa̒ Bi̒nh la̒ 1 tloong 33 tính, thă̒nh fổ nă̒m tloong zănh xắch. Ká thắi tính kỏ zân khổ khânh 900 ngi̒n mo̭l, tloong di̭ zân tôô̭c Mươ̒ng chiểm tlêênh 63%; kỏ 87 xa̭ khu bư̭c II pơ̭i khu bư̭c III. Tính tang tích kư̭c tliến khai kung kấp zi̭ch bṷ KHHZD tlêênh ká 3 kânh: miḙ̂n fỉ, tiếp thi̭ xa̭ hô̭i pơ̭i xa̭ hô̭i hwả. 

Fát biếw ớ lḙ̂ fát dôô̭ng, dôô̒ng chỉ Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính páw ká thắi ta̒n kản bô̭, kôông chức, biên chức pơ̭i nhân zân tlêênh diḙ̂ pa̒n tính tiếp tṷc kwản tliḙ̂t khu hôô̭ng wiḙ̂c zám tí lḙ̂ té, fẩn dẩw la̒ ản pơ̭i zwi tli̒ mớc té thăi thể. Fố kâ̭p zi̭ch bṷ KHHZD, chăm xoóc khức khwé xinh xán têểnh mo̭l zân dám báw kôông bă̒ng, bi̒nh dắng tloong tiếp kâ̭n. Ta̒n diḙ̂ fương tâ̭p tlung zởi thiḙ̂w, kwáng bả hôô̭ng ha̭i wê̒l lơ̭i ích kuố wiḙ̂c xứ zṷng ta̒n kác biḙ̂n fáp tleẻnh thai. Tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla, zảm xát, kứ kản bô̭ chwiên môn hô̭ tlơ̭ cho twiển chơ̒ ka̭ kỏ iêw kâ̒w. Bâ̭n dôô̭ng, kung kấp thôông tin, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí ta̒n kác kơ kwan thôông tin da̭i tlủng, tảng pô̭ la̒ ta̒n kác kơ kwan twiên tliê̒n ớ kấp hwiḙ̂n, xa̭ te̒w kỏ tin, ba̒i wê̒l "Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ KHHZD”… 

Ngăl khăw khi lḙ̂ fát lâ̭nh pơ̭i tlw kơ̒ tha kwân, dwa̒n kố dôô̭ng, ziḙ̂w hă̒nh tlêênh ta̭ng khả thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh i ta̒ twiên tliê̒n, kố dôô̭ng Tliển zi̭ch tăng kươ̒ng tiếp kâ̭n zi̭ch bṷ KHHZD. 

Ti tôi pơ̭i lḙ̂ fát dôô̭ng tliển zi̭ch, ớ Tla̭m I tể xa̭ Dôô̭c Lâ̭p (TF Hwa̒ Bi̒nh) ta̒n kản bô̭ kôông tác zân khổ kung kấp zi̭ch bṷ KHHZD, chăm xoóc khức khwé xinh xán cho mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w.

KÁC TIN KHÁC


Dám báw an twa̒n bḙ̂ xinh thư̭c fấm tloong zi̭p Thết Ngwiên dản

Kuổi năm, nhu kâ̒w muô paảnh thư̭c fấm, ha̒ng hwả kỏ xu hưởng tăng kaw cho dêênh bẩn dê̒ an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản mo̭l zân kwan tâm. Tí dám báw an twa̒n dô̒ ăn, dô̒ oỏng ản ta̒n kác kấp, ngă̒nh, diḙ̂ fương zất tlủ tloo̭ng.

Thăi tối nếp ngi̭, kắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng i ta̒ chăng ko̒n la̒ kải xa la̭ dổi pơ̭i pa̒ kon bu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch chăng chí kóp fâ̒n báw bḙ̂ pơ̭i fát hwi ta̒n zả tli̭ văn hwả bổn kỏ, mo̒ ko̒n zúp mo̭l zân fát tliến kinh tể tlêênh meénh tất kwêl hương.

Thăi dối nếp ngi̭, kăắch la̒ ớ xỏm Chiển

Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng chăng ko̒n xa la̭ mân ba̒ kon vuu̒ng kaw xỏm Chiển, xa̭ Vân Xơn, hwiḙ̂n Tân La̭c. Zu li̭ch kóp fâ̒n báw vḙ̂ va̒ fát hwi bán xắc văn hwả vổn kỏ ma̒ ko̒n zúp ngươ̒i zân fát chiến kinh tể tlêênh kwê hương.

Chung thăi chăm lo Thết cho mo̭l nge̒w

Ta̒n ngă̒i khânh Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, ta̒n hwa̭t dôô̭ng chăm lo, tlơ̭ zúp za di̒nh hwa̒n kắnh khỏ khăn, thăm hói mo̭l kỏ kôông pơ̭i kắch ma̭ng, dôô̭ng biên, ho̭ tlơ̭ mo̭l dôô̭ng, mo̭l nge̒w ản tliến khai khu hôô̭ng tlêênh fa̭m bi ká thắi tính pơ̭i tư̒ hi̒nh thức thiết thư̭c.

Xwân wê̒l tlêênh xỏm Khuô̭c

Wê̒l xỏm Khuô̭c, xa̭ Kaw Xơn (Lương Xơn) ta̒n ngă̒i záp Thết ản hwa̒ mêê̒nh paw khôông khỉ pui thươi , fẩn khới tỏn cha̒w năm mởi kuố pa̒ kon nơi ni. Zoo̭c hal pên ta̭ng khả nha̒ kướ xâi zư̭ng khang tlang, tất dai tlu̒ fủ… Têh măi, thu nhâ̭p bi̒nh kwân tâ̒w mo̭l ớ xỏm Khuô̭c ản 41 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám ko̒n 0,9%, tơ̒i khôổng mo̭l zân chăng tlâ̒ng ản kái thiḙ̂n. Ít ăi hăi dẳi tlước di̭, xỏm Khuô̭c tơ̒ng la̒ 1 tloong 36 thôn, bán dă̭c biḙ̂t khỏ khăn nhất kuố tính Hwa̒ Bi̒nh.