(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…

Kắnh xát zaw thôông Kâng an hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̭p biên bán tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông.
 
Thươ̭ng tả Dinh Thi̭ Thu Hă̒ng, Fỏ tlướng Foo̒ng KXZT, Kâng an tính cho hăi: Zấp ni̒, wiḙ̂c pổ mḙ̂ zaw xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n cho kon têểnh tlươ̒ng ngă̒i môô̭ch tư̒. Ti̒nh tla̭ng tlêênh zo tư̒ ngwiên nhân têểnh pớ ká pổ mḙ̂ kôô̒ng pơ̭i hoo̭c xinh nhơ: pổ mḙ̂ nhô̭n tư̒ kôông wiḙ̂c chăng kỏ thơ̒i zan zoong kon têểnh tlươ̒ng; zo nhu kâ̒w, to̒i hói kuố thănh niên hảw kỏ fương tiḙ̂n tluổ ti têểnh tlươ̒ng pơ̭i ti hoo̭c thêm. Zu̒ la̒ pớ ngwiên nhân no̒ nươ thi̒ wiḙ̂c pổ mḙ̂ zaw xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng thư̭c tể tiê̒m ấn ngwi kơ bất ATZT.

Thew kwi di̭nh kuố Lwâ̭t zaw thôông tna̭g khả bô̭, mo̭l pớ 16 thuối tlớ lêênh ản kâ̒n lải xe gẳn mẳi (gô̒m ká xe mẳi diḙ̂n) kỏ zung tích chăng bươ̭t kwả 50cm3, pớ 18 thuối tlớ lêênh ản diê̒w khiến xe mô tô, xe gẳn mẳi zung tích tlêênh 50cm3. Dổi pơ̭i fương tiḙ̂n xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n, zo zung tích éw cho dêênh pổ mḙ̂ tướng hă̒ng wiḙ̂c zaw xe cho kon têểnh tlươ̒ng an twa̒n hơn xe mô tô, tloong khi mớc dô̭ ngwi hiếm kuố ta̒n kác lwa̭i fương tiḙ̂n la̒ nhơ ha̒. Bới bi̒ xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n kỏ thế kỏ tôốc dô̭ kaw, kôô̒ng lẳm la̒ lêênh têểnh 40 - 50 km/h. Pên keḙnh di̭, hoo̭c xinh ka̭ kâ̒m lải xe chăng hoo̭c hoo̭c lwâ̭t tâ̒i tú pơ̭i kỏ hḙ̂ thôổng, tâm lỉ thuối zâ̭l thi̒ hảw thế hiḙ̂n bán thân kwa ta̒n hă̒nh dôô̭ng kích thích, ma̭w hiếm kâ̭ng pơ̭i thiểw, iểw ki̭ năng xứ lỉ ti̒nh huổng tloong ka̭ tham za zaw thôông…

Thew Thươ̭ng tả Dinh Thi̭ Thu Hă̒ng, kwả tli̒nh xứ lỉ tai na̭n zaw thôông (TNZT), lư̭c lươ̭ng KXZT tlửng kiển zất tư̒ bṷ tai na̭n thương tâm têểnh pớ mo̭l kâ̒m lải fương tiḙ̂n la̒ hoo̭c xinh, chuô tú diê̒w kiḙ̂n lải xe. Tảng kế nhơ paw ka̭ 22h30 ngă̒i 22/9/2023, ớ km 447 + 500 thuô̭c diḙ̂ pa̒n thôn Dôô̒ng Fủ, xa̭ Kaw Zương (Lương Xơn) xắi tha bṷ TNZT dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng kuố xe mô tô biến kiếm xwát (BKX) 29M1 - 260.08 zo Kwắch Dức Ch. (TN 2008) lải xe, chớ thew khăw la̒ Hwa̒ng Ngoo̭c Th. (TN 2008) lải xe tâm fái pơ̭i xe mô tô ti ngươ̭c chiê̒w BKX 28G1-284.40 zo Bu̒i Văn K., Ngwiḙ̂n Ngoo̭c Th. chít khăw khi zoong ti kấp kửw ớ bâ̭nh biḙ̂n. 2 mo̭l ko̒n la̭i bi̭ thương nă̭ng, 2 mô tô hoóng, biển za̭ng. Ngwiên nhân pan tâ̒w xác di̭nh zo Ngwiḙ̂n Dức Ch ti chăng dủng fâ̒n ta̭ng khả gâi TNZT. Kải tảng pô̭ la̒ Kwắch Dức Ch. Kâ̒m lải xe zung tích xi lănh tlêênh 50cm3 tloong khi chuô tú diê̒w kiḙ̂n wê̒l thuối kôô̒ng pơ̭i chuô kỏ chẩi fép lải xe.

Tí nơng kaw ỉ thức chấp hă̒nh fáp lwâ̭t wê̒l dám báw tlâ̭t tư̭ ATZT tloong khảng 9 - "Khảng kaw diếm ATZT cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng”, ta̒n lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an tính, noo̒ng kốt la̒ lư̭c lươ̭ng KXZT i ta̒ tố tlức 68 puối twiên tliê̒n fáp lwâ̭t ATZT ớ ta̒n diếm tlươ̒ng cho 36.215 hoo̭c xinh, xinh biên, zảw biên; tố tlức cho 31.328 hoo̭c xinh, zảw biên kỉ kam kết chấp hă̒nh ta̒n kác kwi di̭nh wê̒l ATZT; 8.023 mo̭l la̒ pổ la̒ mḙ̂ ản kỉ kam kết chăng zaw xe cho kon tloong khi chuô tú diê̒w kiḙ̂n; tố tlức 10 dô̭i hi̒nh ti̒nh ngwiḙ̂n hưởng zâ̭n zaw thôông ớ kướ tlươ̒ng; zwi tli̒ hiḙ̂w kwá 69 mô hi̒nh "Kướ tlươ̒ng ATZT”.

"Mé, tí thâ̭t xư̭ zám thiếw ta̒n bṷ TNZT tảng tiếc liên kwan têểnh hoo̭c xinh diê̒w kiḙ̂n xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n kâ̒n kỏ wiḙ̂c chung thăi, paw kuô̭c kwiết liḙ̂t kuố nha̒ tlươ̒ng kôô̒ng pơ̭i hơn ká la̒ tlỉnh za di̒nh ta̒n ủn. Ta̒n bâ̭c pổ mḙ̂ kâ̒n fái kwan tâm, zee̒nh thơ̒i zan kwán lỉ, zoong kon mêê̒nh têểnh tlươ̒ng, kôô̒ng pơ̭i chú dôô̭ng, zảw zṷc ta̒n kon nơng kaw ngẳm ngi̭, kiển thức, ki̭ năng diê̒w khiến fương tiḙ̂n zaw thôông an twa̒n, twân thú hết thắi kwi tắc "chăng zaw xe cho kon mêê̒nh ka̭ chăng tú diê̒w kiḙ̂n” - Thươ̭ng tả Dinh Thi̭ Thu Hă̒ng nhẩn mă̭nh.


KÁC TIN KHÁC


Kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an minh nhân zân pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân

Khăw 3 năm la̒ thew Dê̒ ản Nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá foong tla̒w Ká thắi twa̒n zân báw bḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBBANTK) zai dwa̭n 2021 - 2025, foong tla̒w ni̒ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ngă̒i ka̒ng ti paw chiê̒w khu. Kwa di̭ kóp fâ̒n zư̭ bư̭ng ốn di̭nh an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ngăl pớ kơ xớ. Tảng pô̭ la̒ pớ foong tla̒w ni̒ i ta̒ kúng kổ bư̭ng chắc thể tlâ̭n an ninh nhân zân (ANNZ) tê̒w kôô̒ng pơ̭i thể tlâ̭n loo̒ng zân.

Bảw “chốt” zaw thôông lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i ngă̒i záp Thết, kwán tli̭ biên môô̭ch nhỏm kỉn bi̭ xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng

Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.

Lư̭c lươ̭ng Kâng an tính zư̭ bi̒nh iên co xử Mươ̒ng

Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.

Foo̒ng, chôổng tác ha̭i kuố ra̭w, biê tloong zi̭p Thết

Xu hưởng xứ zuṷng ra̭w, biê tloong xinh hwa̭t ha̒ng ngă̒i, nhất la̒ zi̭p lḙ̂, Thết ngă̒i ka̭ng tăng. Wiḙ̂c la̭m zuṷng biê, ra̭w gâi ắnh hướng dêểnh ti̒nh châ̭t tư̭ an twa̒n xa̭ hô̭i, tlớ thee̒nh vẩn dê̒ dảng lo.