Bất chấp ta̒n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t, kỏ ta̒n kác hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố kác kơ kwan, tố tlức, la̒ bất tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương. Tư̒ mo̭l i ta̒ bưởng fái woo̒ng law lỉ tlỉnh la̒ ba̒i hoo̭c tắt zả cho ta̒n mo̭l kỏ thải dô̭ thắch thức, koi thươ̒ng fáp lwâ̭t.


Hă̒nh bi kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng tlước kướ Kôông ti BVN kuố ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l liên kwan la̒ bi fa̭m fáp lwâ̭t.


Pớ mo̭l "hôốc kửw” tlớ thă̒nh mo̭l bi fa̭m fáp lwâ̭t

Bṷ wiḙ̂c tlêênh pắt nguô̒n pớ wiḙ̂c nha̒ ôông Bu̒i Văn Tư (TN 1974) kỏ dơn dê̒ ngi̭ WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn ngỏ xét, kấp chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất cho meénh tất kuố nha̒ ôông ớ khu bư̭c Kướ la̒ng thuô̭c xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂. Mé, tloong ka̭ tơ̭i thi̒ meénh tất kuố ôông Bu̒i Văn Tư dê̒ ngi̭ kấp chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất thi̒ tả ản WBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn kấp kwiê̒n xứ zṷng tất cho 3 mo̭l khác. Chăng dôô̒ng ỉ pơ̭i kết kwá tlêênh, ôông Tư kới dơn "hôốc kửw” khắp nơi. 

Kôô̒ng pơ̭i di̭, ôông Tư kôô̒ng mo̭l thân tloong nha̒ ko̒n zu̒ng gă̭ch, khṷ xếp tha khu bư̭c kướ Kôông ti BVN Hwa̒ Bi̒nh ớ xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂ tí kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố kôông ti pơ̭i lỉ zo nha̒ ôông kỏ cheenh chấp kwiê̒n xứ zṷng tất pơ̭i kôông ti. Tloong kwả tli̒nh la̒ kán tlớ ớ kướ kôông ti, Bu̒i Thi̭ Hă̒ng - kỏn kải ôông Tư tê̒w zu̒ng diḙ̂n thwa̭i fát tlư̭c tiếp wiḙ̂c lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i. Zu̒ ta̒ ản kấp wí, tlỉnh kwiê̒n ta̒n kác kấp twiên tliê̒n, bâ̭n dôô̭ng, zảw zṷc tư̒ lâ̒n tí ôông Tư kôô̒ng mo̭l nha̒ chăng la̒ ta̒n hă̒nh dôô̭ng kán tlớ hwa̭t dôô̭ng kuố Kôông ti BVN kôô̒ng pơ̭i ta̒n hă̒nh bi la̒ bất tlâ̭t tư̭ an ninh ớ khu bư̭c kướ kôông ti mé nha̒ ôông Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l tê̒w la̒ chăng chấp hă̒nh. 

Tlước wiḙ̂c tlêênh, ngă̒i 30/10/2023, WBNZ xa̭ Ân Ngiḙ̂ i ta̒ ban hă̒nh Kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh dổi pơ̭i ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pa̒ Bu̒i Thi̭ Ziên (bơ̭ ôông Tư) wê̒l hă̒nh bi "Kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố kơ kwan, tố tlức” pă̒ng hi̒nh thức fa̭t tiê̒n pơ̭i iêw kâ̒w ôông Tư, kôô̒ng pơ̭i ta̒n mo̭l liên kwan chăng la̒ ta̒n wiḙ̂c di̭ nươ mé ôông Tư chăng chấp hă̒nh. Ngă̒i 31/10/2023, ôông Tư kôô̒ng pơ̭i môô̭ch khổ mo̭l tloong nha̒ tiếp tṷc tṷ tâ̭p kho̭m mo̭l, lḙ̂ gă̭ch, khṷ, xe mẳi, zâi, bâ̭t zṷng pơ̭i nă̒m tha tlước ta̒n kác fương tiḙ̂n tí la̒ kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kuố zwănh ngiḙ̂p; kỏ thiểng pô̭ bẳng xúc fa̭m nhân biên báw bḙ̂, kản bô̭ kwán lỉ kôông ti, fát tlư̭c tiếp ta̒n nô̭i zung xúc fa̭m ta̒n kác kơ kwan, tố tlức tlỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương lêênh ma̭ng xa̭ hô̭i. 

Kôô̒ng pơ̭i ta̒n hă̒nh bi tlêênh, kăn kử ta̒n ta̒i liḙ̂w tlửng kử ta̒ thu thâ̭p ản, năgi̒ 31/10/2023, Kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla Kâng an hwiḙ̂n La̭c Xơn xác di̭nh kỏ zẩw hiḙ̂w kuố thô̭i "Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”, kwi di̭nh ớ Diê̒w 318, Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭ cho dêênh ta̒ tiển hă̒nh pắt kwá tang dổi pơ̭i pa̒ Bu̒i Thi̭ Ziên - bơ̭ ôông Tư; Bu̒i Văn Zương - eenh tưở hoo̭ch kuố Bu̒i Văn Tư; Bu̒i Thi̭ Hă̒ng - kon kải ôông Tư; Bu̒i Thi̭ Hôô̒ng - ủn kải hoo̭ch ôông Tư; Bu̒i Văn Zang - chẳw ôông Tư; Bu̒i Văn Zaw - ủn tưở hoo̭ch kuố Bu̒i Văn Zang wê̒l hă̒nh bi "gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”. Tloong di̭, Bu̒i Văn Zaw zo chuô tú 18 thuối cho dêênh Kơ kwan kắnh xát diê̒w tla pa̒n zaw wê̒l cho za di̒nh zảm xát, kwán lỉ. 

Tlước di̭, Bu̒i Văn Dức - kon tưở kuố ôông Tư i ta̒ ản lư̭c lươ̭ng tlức năng bâ̭ô̭ng tha dâ̒w thủ. Wa̒i tha, kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla kâng an hwiḙ̂n La̭c Xơn i ta̒ thư̭c hiḙ̂n lâ̭nh pắt zư̭ mo̭l tloong tlươ̒ng hơ̭p khấn kấp dổi pơ̭i ôông Bu̒i văn Tư tí diê̒w tla la̒ ho̭ wê̒l hă̒nh bi "Gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng”.

Chở tí bưởng woo̒ng law lỉ bi̒ chăng hăi dẳi

Ni chăng fái la̒ lâ̒n tâ̒w tiên kơ kwan Kắnh xát diê̒w tla thư̭c hiḙ̂n pắt zư̭ mo̭l kỏ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t wiḙ̂c "kán tlớ hwa̭t dôô̭ng bi̒nh thươ̒ng kúô ta̒n kơ kwan, tố tlức”. Thew Thươ̭ng tả Bu̒i Viḙ̂t Hu̒ng, Fỏ Zảm dôốc Kâng an tính; thơ̒i zan kwa, ti liê̒n pơ̭i wiḙ̂c thu hút ta̒n zư̭ ản dâ̒w tư fát tliến kinh tể - xa̭ hô̭i paw tính i ta̒ nắi xinh tư̒ mâw thwâ̭n, bưởng bắc tloong kôông tác bô̒i thươ̒ng, zái foỏng mă̭t pă̒ng, cheenh chấp tất dai kuố mo̭l zân pơ̭i zwănh ngiḙ̂p; kuố mo̭l zân pơ̭i mo̭l zân… kwả tli̒nh cheenh chấp, tư̒ mo̭l i ta̒ kỏ hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t, pôi nho̭, xúc fa̭m ta̒n kơ kwan, tố tlức, tlỉnh kwiê̒n; kỏ hă̒nh bi, hwa̭t dôô̭ng kán tlớ thi kôông pơ̭i gâi zổi tlâ̭t tư̭ kôông kôô̭ng… Wiḙ̂c ni̒ la̒ ắnh hướng tư̒ têểnh ti̒nh hi̒nh an ninh tlâ̭t tư̭ ớ diḙ̂ fương, kơ xớ. Ta̒n hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t tê̒w bi̭ ta̒n kác kơ kwan tlức năng xứ lỉ ngiêm. Tảng kế la̒ nhơ tlươ̒ng hơ̭p ôông Bu̒i Văn Tư kôô̒ng pơ̭i ta̒n mo̭l liên kwan wê̒l hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t xắi tha ớ xỏm Bải, xa̭ Ân Ngiḙ̂ la̒ môô̭ch bỉ zṷ. 

Tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ko̒n ta̒n zư̭ ản tiê̒m ấn ngwi kơ fát xinh cheenh chấp; xắi tha dơn thư, khiểw kiḙ̂n kẻw za̒i la̒ bất tlâ̭t tư̭ an ninh ớ kơ xớ. 

Thew Lwâ̭t xư Bṷ Zwi Tôn, Tlú nhiḙ̂m Dwa̒n Lwâ̭t xư tính: kwả tli̒nh zái kwiết ta̒n bẩn dê̒ liên kwan têểnh kwiê̒n pơ̭i lơ̭i ích hơ̭p fáp kuố mo̭l zân ớ môô̭ch khổ zư̭ ản dâ̒w tư chuô la̒ ản wiḙ̂c dôô̒ng thwâ̭n kuố mo̭l zân nả ma̭ nắi xinh ta̒n bẩn dê̒ bức xúc ớ kơ xớ. Tloong di̭, môô̭ch khổ tlươ̒ng hơ̭p kwả khích, kỏ hă̒nh bi, wiḙ̂c la̒ tlải pơ̭i kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Viḙ̂t Nam la̒ nước fáp kwiê̒n Xa̭ hô̭i chú ngiḙ̂. Ôông ăi i fái kâ̒n thươ̭ng tôn fáp lwâ̭t, khôổng pơ̭i la̒ wiḙ̂c thew fáp lwâ̭t. Wiḙ̂c ni̒ ta̒ ản kwi di̭nh ho̭ tloong Hiển fáp pơ̭i fáp lwâ̭t. Cho dêênh, "tlước ta̒n wiḙ̂c mo̒ mo̭l zân cho la̒ mêê̒n h bi̭ xâm ha̭i kwiê̒n pơ̭i lơ̭i ích hơ̭p fáp thi̒ kâ̒n kỏ thải dô̭ ửng xứ dủng mư̭c, chở tí bưởng paw woo̒ng law lỉ bi̒ thiểw hăi dẳi, bi fa̭m fáp lwâ̭t. Ta̒n khúc mắc kuố mo̭l zân tê̒w ản kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n ngỏ xét, zái kwiết. Kấp xa̭ chăng zái kwiết ản kỏ thế kới kiển ngi̭ lêênh kấp hwiḙ̂n. kấp hwiḙ̂n chăng zái kwiết ản kỏ thế kiển ngi̭ lêênh kấp tính ngỏ xét zái kwiết” - Lwâ̭t xư Bṷ Zwi Tôn nhẩn mă̭nh.


KÁC TIN KHÁC


Hḙ̂ thôổng “mă̭t thâ̒n” zảm xát châ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông

Kác hi̒nh ắnh, kác lô̭i vi fa̭m ản hiḙ̂n lêênh ro̭ nét, rḙ̂ ra̒ng chwi xwất thôông tin, biến kiếm xwát fương tiḙ̂n, nhâ̭n ziḙ̂n ngươ̒i diê̒w khiến fương tiḙ̂n… cho thẩi xư̭ tiḙ̂n ích kuố xwiḙ̂c xứ zuṷng camera baw k wiḙ̂c dám báw châ̭t tư̭ an ta̒n zaw thôông (CTATZT) nỏi chung.

21 năm tu̒ cho 2 bi̭ kảw fa̭m thô̭i muô paảnh, tố tlức xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ

Ngă̒i 21/11, Twa̒ ản Nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ tli̒nh tư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw kuố ta̒n bi̭ kảw Bu̒i Thă̒nh Nam (TN 1979) kôô̒ng pơ̭i Ngwiḙ̂n Ănh Twẩn (TN 1974) tê̒w tlủ ớ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, bi̭ TANZ thă̒nh fổ zoong tha xét xứ pơ̭i twiên fa̭t ản tu̒ wê̒l thô̭i "muô paảnh tlải fép chất ma twỉ” pơ̭i thô̭i "tố tlức xứ zṷng tlải fép ma twỉ”.

Khát boo̭ng kôổng hiển kwa ta̒n lả dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ

Tư̒ diḙ̂ fương tang la̒ ta̒n pước twiến khức khwé kấp xa̭ pơ̭i khảm ngiḙ̂ bṷ kwân xư̭ kấp hwiḙ̂n năm 2024. Kôô̒ng pơ̭i tinh thâ̒n xung kích kuố thuối tlé, tư̒ thănh niên i ta̒ biết dơn ti̒nh ngwiḙ̂n nhâ̭p ngṷ, khă̭n kha̒ng lêênh dươ̒ng too̒ng kwân. Mô̭i mo̒ lả dơn zoong thew tinh thâ̒n, tlắch nhiḙ̂m kuố thănh niên pơ̭i moong hảw ản kóp môô̭ch fâ̒n kôông khức paw kôông kuô̭c xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc.

Chiển xi̭ Kôông an tlé mưw chỉ, zuủng kám

(HBDT) – Dâ̒w năm 2023, Châ̒n Mă̭nh Dưức xuung foong thư̭c hiḙ̂n ngiḙ̂ vṷ tloong Kôông an nhân zân. Tloong môi tlươ̒ng kwân ngṷ nhê̒w áp lưư̭c, chắch nhiḙ̂m, binh nhất Châ̒n Dưức Mă̭nh luôn thế hiḙ̂n xư̭ kâ̒w thi̭, tu zươ̭ng, re̒n liḙ̂n, tích kưư̭c ngiên kửw, hoo̭c hói dôô̒ng dô̭i, bước dâ̒w da̒ kỏ nhưửng doỏng kóp kwan tloo̭ng baw kôông wiḙ̂c chuung kuố dơn vi̭. Dă̭c biḙ̂t tloong kuô̭c chiển chôổng "ză̭c kúi” mởi ni, eenh zuủng kám law baw dảm chẳl zái kửw ngươ̒i zân bi̭ vắc kḙt, dớ la̭i ẩn tươ̭ng thôốch dḙp tloong loo̒ng nhân zân.

Muô paảnh, xứ zṷng dôô̭ng bâ̭t hwnag za̭ - chăng tí ỉ mắi ớ bưởng woo̒ng law lỉ

(HBDT) - Tlêênh ta̭ng khả zoong 3 kả thế bảw (dôông lă̭nh) kỏ thên khwa hoo̭c la̒ Catopuma temminckii, thuô̭c nhỏm I, zănh mṷc lwa̒i ngwi kấp, kwỉ hiểm ản ưw tiên báw bḙ̂ zoong ti paảnh, Bu̒i Văn Miên (TN 1988), tlủ ớ xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) bi̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng ản dố, pắt zư̭. Kôô̒ng pơ̭i thô̭i "Bi fa̭m kwi di̭nh wê̒l báw bḙ̂ dôô̭ng bâ̭t ngwi kấp, kwỉ hiểm”, Bu̒i Văn Miên bi̭ Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính xứ fa̭t 4 năm tu̒…

Ngwi hiếm pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chuô tú diê̒w kiḙ̂n kâ̒m lải xe

(HBDT) - Kwa tliến khai "Khảng kaw diếm an twa̒n zaw thôông (ATZT) cho hoo̭c xinh têểnh tlươ̒ng - khảng 9”, lư̭c lươ̭ng Kắnh xát zaw thôông (KXZT) Kâng an tính ản dố 306 tlươ̒ng hơ̭p hoo̭c xinh xứ zṷng xe mô tô, xe mẳi diḙ̂n, xe ta̭p diḙ̂n bi fa̭m Lwâ̭t Zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Tloong di̭, lô̭i bi fa̭m tlú iểw la̒ chăng tú dô̭ thuối kâ̒m lải fương tiḙ̂n, chăng kỏ chẩi fép lải xe hơ̭p lḙ̂, chăng puông mṷ báw hiếm, chớ mo̭l tlêênh xe chăng puông mṷ báw hiếm…