Tỉnh têểnh thơ̒i ka̭ ni̒, khăw hơn 1 khảng thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính i ta̒ lâ̭p ản tư̒ chiển kôông xwất xắc, dẩw tlănh tlẩn áp thô̭i fa̭m kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa di̭ kóp fâ̒n kwan tloo̭ng tloong zư̭ bi̒nh iên cho xử Mươ̒ng tlước thê̒m Xwân mởi 2024.


Kản bô̭, chiển xi̭ Foo̒ng Kắnh xát kwán lỉ hă̒nh tlỉnh wê̒l tlâ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, Kâng an tính twiên tliê̒n hô̭ kinh zwănh kả thế ớ tố Tân Lâ̭p 2, fươ̒ng Tlung Minh (TF Hwa̒ Bi̒nh) chăng muô paảnh, ta̒ng tlư̭ tlải fép ta̒n lwa̭i fảw tloong zi̭p Thết Ngwiên dản 2024.

 

Ta̒n ngă̒i záp Thết, ta̒n tlinh xát kuố Foo̒ng kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ, kâng an tính i ko̒n tang nhơ kon thoi tlêênh tlêênh ta̒n khả ti zoo̭c, ngang Tâi Bắc. Bất chấp kải chả leḙnh kuố ta̒n dơ̭t chả dâ̭m chả ha̭i kuổi muô̒ dôông, ta̒n eenh i "bảm chốt” tlêênh twiển tí ngăn chă̭n "zoo̒ng chắi tlẳng” pớ Tâi Bắc kwa twiển khả kuốc lô̭ 6 paw Hwa̒ Bi̒nh. Pớ ta̒n têm ớ tlẳng pơ̭i kải xỏ puốt leḙnh, ta̒n eenh liên tiếp dẩw tlănh, poóc gơ̭ tư̒ dươ̒ng zâi ma twỉ ká, hwa̭t dôô̭ng tinh bi. Nhơ mởi ni, thôông kwa kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh, ta̒n tlinh xát ản dố kỏ nhỏm dổi tươ̭ng zo Ngwiḙ̂n Thươ̭ng Mă̭nh (TN 1973), tlủ ớ hwiḙ̂n Kaw Foong kâ̒m tâ̒w dươ̒ng zâi pơ̭i la̒ tâ̒w mổi kung kấp ma twỉ cho ta̒n dổi tươ̭ng tí chwiến ma twỉ paw Tlung tâm kai ngiḙ̂n khổ 1 tính cho ta̒n kác hoo̭c biên tang kai ngiḙ̂n xứ zṷng. Khăw kwả tli̒nh dẩw tlănh, wa̒i dổi tươ̭ng tlú mưw, kâ̒m tâ̒w, ta̒n dơn bi̭ tlức năng i ta̒ pắt zư̭ thêm 5 dổi tươ̭ng tham za thư̭c hiḙ̂n hă̒nh bi muô paảnh tlải fép chất ma twỉ cho ta̒n hoo̭c biên ớ Tlung tâm kai ngiḙ̂n khổ 1 tính. 

Mởi ni nhất, ngă̒i 26/1/2024, Foo̒ng Kắnh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ i ta̒ fả thă̒nh kôông chwiên ản, pắt 4 dổi tươ̭ng zo Fa̭m Twẩn Da̭t (TN 1990), tlủ ớ hwiḙ̂n Tân La̭c kâ̒m tâ̒w wê̒l ta̒n hă̒nh bi "muô paảnh, bâ̭n chwiến, ta̒ng tlư̭ tlải fép chất ma twỉ pơ̭i chăng tổ zác thô̭i fa̭m”. Ni la̒ nhỏm dổi tươ̭ng muô paảnh, bâ̭n chwiến tlải fép chất ma twỉ pơ̭i khổ lươ̭ng tư̒ i la̒ tâ̒w mổi paảnh ma twỉ cho ta̒n dổi tươ̭ng paảnh lé ma twỉ ớ diḙ̂ pa̒n TF Hwa̒ Bi̒nh kôô̒ng ta̒n hwiḙ̂n tloong tính. Kwa kwả tli̒nh dẩw tlănh, fả chwiên ản, lư̭c lươ̭ng tlức năng thu zư̭ 3.000 biên ma twỉ tôống hơ̭p kôô̒ng tư̒ tang bâ̭t kỏ liên kwan. 

Tlêênh mă̭t tlâ̭n dẩw tlănh pơ̭i thô̭i fa̭m wê̒l tlâ̭t tư̭ xa̭ hô̭i, ta̒n dơn bi̭ tlức năng Kâng an tính pơ̭i Kâng an ta̒n kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ ka̭ no̒ i nêw kaw tinh thâ̒n tlắch nhiḙ̂m, dẩw tlănh kwiết liḙ̂t pơ̭i ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m, hă̒nh bi bi fa̭m fáp lwâ̭t. Thew Da̭i tả Tlâ̒n Mă̭nh Hái, Tlướng foo̒ng Kắnh Xát hi̒nh xư̭, Kâng an tính, pơ̭i mṷc tiêw dám báw an twa̒n, an ninh cho mo̭l zân pui Xwân, tỏn Thết, kwản tliḙ̂t mâ̭nh lâ̭nh kuố Zảm dôốc Kâng an tính wê̒l thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m báw bḙ̂ Thết Ngwiên dản 2024, ngăl pớ ta̒n ngă̒i tâ̒w tha kwân, lư̭c lươ̭ng kắnh xát hi̒nh xư̭ tâ̭p tlung lư̭c lươ̭ng, fương tiḙ̂n tí tẩn kôông, tlẩn áp ta̒n lwa̭i thô̭i fa̭m. Tloong di̭ kỏ dẩw tlănh, tliḙ̂t fả ản tư̒ bṷ ản ngiêm tloo̭ng pơ̭i dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng. Tảng pô̭ nhơ wiḙ̂c ản dố pắt kwá tang 5 dổi tươ̭ng teẻnh pa̭c, zaw zi̭ch tloong ngă̒i khwáng 300 tliḙ̂w dôô̒ng ớ hwiḙ̂n La̭c Thwí; fả chwiên ản, pắt ta̒n dổi tươ̭ng tloong bṷ tố tlức kả dô̭ boỏng tả pơ̭i tôống khổ tiê̒n khwáng 20 tí dôô̒ng ớ TF Hwa̒ Bi̒nh, tảng kế, lư̭c lươ̭ng tlức năng pắt 1 bṷ, 3 dổi tươ̭ng la̒ zá tư̒ chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất ớ hwiḙ̂n La̭c Thwí, tloong di̭, ta̒n dổi tươ̭ng zu̒ng 6 chẩi tlửng nhâ̭n kwiê̒n xứ zṷng tất zá tí thể chấp wăl khổ tiê̒n khwnág 22 tí dôô̒ng tí chiểm dwa̭t ta̒i xán. Diê̒w tla bớ hôô̭ng bṷ ản pắt 1 dổi tươ̭ng cho wăl nă̭ng la̭i; pước tâ̒w xác di̭nh ta̒ cho wăl tlêênh 22,4 tí dôô̒ng pơ̭i la̭i xwất khwáng 200%/năm, thu lơ̭i bất tlỉnh ha̒ng tí dôô̒ng… Kôô̒ng pơ̭i di̭, lưcj lươ̭ng tlức năng tloong ká thắi tính dẩw tlănh, ản dố, pắt zư̭ ha̒ng chṷc dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh bi ta̒ng tlư̭, xán xwất fảw dố. 

Thew Da̭i tả Dô̭ Thănh Bi̒nh, Zảm dôốc Kâng an tính, khăw 1 khảng tliến khai kaw diếm tẩn kôông, tlẩn áp thô̭i fa̭m, báw dám an ninh tlâ̭t tư̭ Thết Ngwiên dản Záp Thi̒n, lư̭c lươ̭ng Kâng an tính diê̒w tla khảm fả 111/123 bṷ fa̭m fáp hi̒nh xư̭, ản tí lḙ̂ 90,2%; ản zất ngiêm tloo̭ng pơ̭i dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng khảm fả 12/13 bṷ, ản tí lḙ̂ 92,3%. Ta̒n kết kwá ni̒ cho dố tinh thâ̒n khă̭n kha̒ng chiển dẩw pơ̭i kwiết tâm kaw dô̭ kuố kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng kâng an tloong ká thắi tính tí dẩw tlănh, tlẩn áp thô̭i fa̭m pơ̭i tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i báw bḙ̂ bi̒nh iên cho nhanan pui Xwân, tỏn Thết. Ni i la̒ tiê̒n dê̒ kwan tloo̭ng tí Kâng an tính la̒ xoong xwất xắc nhiḙ̂m bṷ, tlươ̒ng tli̒nh kôông tác năm 2024 ngăl pớ ta̒n ngă̒i tâ̒w, khảng tâ̒w năm.


KÁC TIN KHÁC


Hiếm hwa̭ pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ti ta̭ng khả

Ti̒nh tla̭ng bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông ớ lưở thuối hoo̭c xinh kỏ tliê̒w hưởng tăng lêênh. Tảng tlủ ỉ, chăng éw hoo̭c xinh ti xe mẳi têểnh tlươ̒ng, lải xe tloong khi chuô kỏ bă̒ng lải xe, chuô tú thuối lải xe. Thâ̭m tlỉ, kỏ tlươ̒ng hơ̭p cho ô̭i pa̭n maa̭nh xe khăw khi ta̒ pớ oỏng ha̭w, biê, zu̒ng chất kích thích. Kải ni̒ tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n zaw thôông (TNZT), la̒ tha tư̒ hâ̭w kwá ngiêm tloo̭ng.

Chuung khức xâi zưư̭ng dất Mươ̒ng

Tiển ảng khả bê tôông za̒i hơn 300 tli̭ zả ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng thew tiêw chấn nôông thôn mởi (NTM) ớ xỏm Zḙ̂, xa̭ Băc Foong (Kaw Foong) ản hwnf thă̒nh kuổi năm 2023, wa̒i xư̭ doỏng kóp kôông khức, vâ̭t chất kuố kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) lưư̭c lươ̭ng vṷ tlang (LLVT) tính, hwiḙ̂n ko̒n kỏ xư̭ tham za tích kưư̭c kuố bô̭ dô̭i thuô̭c kác dơn vi̭ kwân dô̭i dưửng chân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong.

Lươ̒ dáw xwất khấw law dôô̭ng – kải bâ̭i “wiḙ̂c nhḙl, lươ̒ng kaw”

Lơ̭i zṷng wiḙ̂c môô̭ch khổ bô̭ fâ̭n mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w tham za xwất khấw law dôô̭ng, thơ̒i zan kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ản dố kỏ ta̒n kắch lươ̒ xwất khấw law dôô̭ng la̒ cho chăng ít mo̭l mắi ớ lâm fái kắnh ẻw le. Thâ̭m tlỉ tư̒ tlươ̒ng hơ̭p ớ tlước "neenh puốt” kuố ta̒n thô̭i fa̭m muô paảnh mo̭l…

Fái ti tu̒ 6 khảng bi̒ gi lô, dê̒ tlải fép

Ngă̒i 19/3, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Thi̭ Kính, tlủ ớ thi̭ tlẩn Lương Xơn bi̭ TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ xơ thấm pơ̭i twiên fa̭t 6 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Teẻnh pa̭c”. Ni la̒ fiên twa̒ fúc thấm thew thú tṷc zút go̭n.

Tăng ta̒n biên fáp foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m pó mo̭l

Chí bi̒ ta̒n mâ̭w thwâ̭n nhó tloong kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ xắi tha tư̒ bṷ ản ủn pó eenh, ôông pó bơ̭, kon pỏ pổ… Pớ ta̒n bṷ wiḙ̂c tăw loo̒ng ni̒ zoỏng lêênh hô̒i chuông wê̒l ti̒nh tla̭ng thô̭i fa̭m pó mo̭l zo ta̒n ngwiên nhân xa̭ hô̭i.

Kwiết liḙ̂t dẩw chănh kôô̒ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh tỉn zuṷng den

Thư̭c hiḙ̂n Kôông diḙ̂n xỏ 776/CĐ-TTg, ngă̒i 24/8/2023 kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l tăng kươ̒ng kác zái fáp foo̒ng ngươ̒, ngăn chă̭n, xứ lỉ hwa̭t dôô̭ng tỉn zuṷng den (TZD), Kôông an tính da̒ tham mưw UBZN tính va̒ chưư̭c tiếp chiến khai nhê̒w zái fáp dớ dẩw chănh, xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa rỉ da̒ chiḙ̂t fả nhê̒w ố nhỏm ngwi hiếm hwa̭t dô̭ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh TZD tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.