Ngă̒i 8/2, thôông tin pớ Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw cho hăi, dơn bi̭ bươ̒ la̒ xoong hô̒ xơ pơ̭i tha kwiết di̭nh xứ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh khổ tiê̒n 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H (TN 1997) tlủ ớ xỏm Dâ̭w, xa̭ Too̒ng Dâ̭w (Mai Châw) wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân khác mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc di̭ch thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t "thew diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP kuố Chỉnh fú wê̒l Kwi di̭nh "xớ fa̭t bi fa̭m hă̒nh tlỉnh tloong li̭nh bư̭c bưw tlỉnh biḙ̂n thôông, tâ̒n khổ bô twiển diḙ̂n, Kôông ngḙ̂ thôông tin pơ̭i zaw zi̭ch diḙ̂n tứ”.


La̒ wiḙ̂c pơ̭i kơ kwan Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw, Lo̒ văn H i ta̒ nhâ̭n ká thắi hă̒nh bi bi fa̭m kuố bán thân pơ̭i kỏ thải dô̭ hơ̭p tác tích kư̭c.

Tlước di̭, kwa kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh báw dám an ninh ma̭ng, lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw ản dố nhỏm chát (tlo̒ tliḙ̂n) kỉn "muoi dot inox” tlêênh ửng zṷng Messenger - ma̭ng xa̭ hô̭i Facebook tí thôông bảw bi̭ tlỉ twâ̒n tla kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m tlêênh li̭nh bư̭c zaw thôông ta̭ng khả bô̭. Nhỏm ni̒ thu hút tư̒ ta̒i khwán Facebook kuố kôông zân tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n Mai Châw tham za i ta̒ gâi ắnh hướng tiêw kư̭c lêênh ti̒nh hi̒nh an ninh tlâ̭t tư̭. Kwa diê̒w tla, lư̭c lươ̭ng tlức năng xác di̭nh kwán tli̭ biên nhỏm tlêênh la̒ Lo̒ Văn H tlủ ớ xa̭ Too̒ng Dâ̭w.

Khăw khi năm pất ti̒nh hi̒nh, thu thâ̭p tâ̒i tú ta̒n ta̒i liḙ̂w, tlửng kử bi fa̭m, kơ kwan an ninh Kâng an hwiḙ̂n tliḙ̂w tâ̭p Lo̒ văn H lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả tli̒nh la̒ wiḙ̂c ớ kơ kwan an ninh, Lo̒ Văn H nhâ̭n hă̒nh bi bi fa̭m. Kôô̒ng pơ̭i kỏ thải dô̭ thă̒nh khấn, hổi lô̭i, tích kư̭c hơ̭p tác pơ̭i kơ kwan an ninh, tư̭ ngwiḙ̂n gơ̭ tá pơ̭i tlâ̒ng hwa̭t dôô̭ng kuố nhỏm kỉn ni̒ tlêênh ửng zṷng Messenger pơ̭i tlêênh ta̒n nê̒n táng ửng zṷng ma̭ng xa̭ hô̭i khác.

Dổi pơ̭i hă̒nh bi bi fa̭m pô̭ tlêênh, áp zṷng diếm e, khwán 3, Diê̒w 102 Ngi̭ di̭nh 15/2020/NĐ-CP, Kâng an hwiḙ̂n Mai Châw ban hă̒nh kwiết di̭nh xứ fa̭t 5 tliḙ̂w dôô̒ng dổi pơ̭i Lo̒ Văn H wê̒l hă̒nh bi "Thu thâ̭p, xứ lỉ pơ̭i xứ zṷng thôông tin kuố tố tlức, kả nhân mo̒ chăng ản dôô̒ng ỉ hăi xai mṷc dích thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t”.


KÁC TIN KHÁC


Hiếm hwa̭ pớ wiḙ̂c zaw xe cho mo̭l chăng tú diê̒w kiḙ̂n lải xe ti ta̭ng khả

Ti̒nh tla̭ng bi fa̭m tlâ̭t tư̭ an twa̒n zaw thôông ớ lưở thuối hoo̭c xinh kỏ tliê̒w hưởng tăng lêênh. Tảng tlủ ỉ, chăng éw hoo̭c xinh ti xe mẳi têểnh tlươ̒ng, lải xe tloong khi chuô kỏ bă̒ng lải xe, chuô tú thuối lải xe. Thâ̭m tlỉ, kỏ tlươ̒ng hơ̭p cho ô̭i pa̭n maa̭nh xe khăw khi ta̒ pớ oỏng ha̭w, biê, zu̒ng chất kích thích. Kải ni̒ tiê̒m ấn ngwi kơ tai na̭n zaw thôông (TNZT), la̒ tha tư̒ hâ̭w kwá ngiêm tloo̭ng.

Chuung khức xâi zưư̭ng dất Mươ̒ng

Tiển ảng khả bê tôông za̒i hơn 300 tli̭ zả ha̒ng tlăm tliḙ̂w dôô̒ng thew tiêw chấn nôông thôn mởi (NTM) ớ xỏm Zḙ̂, xa̭ Băc Foong (Kaw Foong) ản hwnf thă̒nh kuổi năm 2023, wa̒i xư̭ doỏng kóp kôông khức, vâ̭t chất kuố kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) lưư̭c lươ̭ng vṷ tlang (LLVT) tính, hwiḙ̂n ko̒n kỏ xư̭ tham za tích kưư̭c kuố bô̭ dô̭i thuô̭c kác dơn vi̭ kwân dô̭i dưửng chân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Kaw Foong.

Lươ̒ dáw xwất khấw law dôô̭ng – kải bâ̭i “wiḙ̂c nhḙl, lươ̒ng kaw”

Lơ̭i zṷng wiḙ̂c môô̭ch khổ bô̭ fâ̭n mo̭l zân kỏ nhu kâ̒w tham za xwất khấw law dôô̭ng, thơ̒i zan kwa, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính ản dố kỏ ta̒n kắch lươ̒ xwất khấw law dôô̭ng la̒ cho chăng ít mo̭l mắi ớ lâm fái kắnh ẻw le. Thâ̭m tlỉ tư̒ tlươ̒ng hơ̭p ớ tlước "neenh puốt” kuố ta̒n thô̭i fa̭m muô paảnh mo̭l…

Fái ti tu̒ 6 khảng bi̒ gi lô, dê̒ tlải fép

Ngă̒i 19/3, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính bớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Thi̭ Kính, tlủ ớ thi̭ tlẩn Lương Xơn bi̭ TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ xơ thấm pơ̭i twiên fa̭t 6 khảng tu̒ wê̒l thô̭i "Teẻnh pa̭c”. Ni la̒ fiên twa̒ fúc thấm thew thú tṷc zút go̭n.

Tăng ta̒n biên fáp foo̒ng ngươ̒ thô̭i fa̭m pó mo̭l

Chí bi̒ ta̒n mâ̭w thwâ̭n nhó tloong kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa tlêênh diḙ̂ pa̒n tính i ta̒ xắi tha tư̒ bṷ ản ủn pó eenh, ôông pó bơ̭, kon pỏ pổ… Pớ ta̒n bṷ wiḙ̂c tăw loo̒ng ni̒ zoỏng lêênh hô̒i chuông wê̒l ti̒nh tla̭ng thô̭i fa̭m pó mo̭l zo ta̒n ngwiên nhân xa̭ hô̭i.

Kwiết liḙ̂t dẩw chănh kôô̒ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh tỉn zuṷng den

Thư̭c hiḙ̂n Kôông diḙ̂n xỏ 776/CĐ-TTg, ngă̒i 24/8/2023 kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l tăng kươ̒ng kác zái fáp foo̒ng ngươ̒, ngăn chă̭n, xứ lỉ hwa̭t dôô̭ng tỉn zuṷng den (TZD), Kôông an tính da̒ tham mưw UBZN tính va̒ chưư̭c tiếp chiến khai nhê̒w zái fáp dớ dẩw chănh, xứ lỉ kỏ hiḙ̂w kwá. Kwa rỉ da̒ chiḙ̂t fả nhê̒w ố nhỏm ngwi hiếm hwa̭t dô̭ng thô̭i fa̭m liên kwan dêểnh TZD tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.